ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-4 Bärkraftig resursanvändning, FFR101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-10
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

72 svarande

Högst 15 timmar»19 26%
Cirka 20 timmar»23 31%
Cirka 25 timmar»13 18%
Cirka 30 timmar»8 11%
Minst 35 timmar»9 12%

Genomsnitt: 2.51

- pga att jag läst extrakurs under perioden» (Högst 15 timmar)
- Största delen av tiden la jag tillsammans med min grupp på att försöka tolka inlämningsuppgifterna. Dom är extremt svårtolkade och bör omformuleras. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

72 svarande

0%»1 1%
25%»5 6%
50%»14 19%
75%»16 22%
100%»36 50%

Genomsnitt: 4.12

- Problemet som jag ser det var att kursen var extremt politiskt vinklad. Jag står stark för poilitiskt neutralitet i undervisningen, och den här kursen gick verkligen rakt emot det. Därför gick jag på ganska få föreläsningar. » (25%)
- Alla "diskussioner" Missade 2 övningar för att vi var klara med arbetet Max 50% av föreläsningarna» (50%)
- cortege » (75%)
- bra överlag!» (75%)
- missade bara 2 föreläsningar» (75%)
- Fick hoppa över några föreläsningar för att få tid att göra inlämningsuppgifterna.» (75%)
- Snarare ca 85-90%, missade några enstaka föreläsningar.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

3. Hur begripliga är kursens mål?

71 svarande

Målen är svåra att förstå»6 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»37 52%

Genomsnitt: 2.43

- Hela kursen känns väldigt luddig och flummig, svårt att veta vad man faktiskt ska kunna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen kändes lite luddiga.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vissa föreläsare hade skrivit specifika mål för var ämne på PPP. Andra hade inte det. Väldigt frustrerande att behöva gissa vad de viktigaste målen med ämnena var för de som ej beskrev dessa.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Enda jag inte riktigt vet vad det betyder är "förstå centrala analytiska koncept"» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag tycker målen är bra men även efter kursen kan jag inte svara på vad ni syftar på med "centrala analytiska koncept" i punkt två.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

70 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»65 92%
Nej, målen är för högt ställda»4 5%

Genomsnitt: 2.04

- Troligen är de rimliga, med reservation för att jag och kursansvarig tolkar dem olika.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

69 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»19 27%
Ja, i hög grad»44 63%
Vet ej/har inte examinerats än»5 7%

Genomsnitt: 2.76

- Dumt upplägg gjorde att bara grundläggande kunskaper testades om första delen gick dåligt.» (Nej, inte alls)
- "förstå datorteknikens relevans som del i teknik och system för hållbar resursanvändning." <- Svag koppling hit i både kursinnnehål och examination.» (I viss utsträckning)
- Frågorna rörde de områden vi behandlat, dock synd att ingen fråga rörde vindkraft.» (I viss utsträckning)
- fördjupningsfrågorna var enklare än kärnfrågorna» (I viss utsträckning)
- Tycker att det är dåligt upplagt med att man ska ha en viss poäng på kärndelen. Man kanske kan mycket mer än just vad som täcks in på den delen. Att man kanske klarar av fördjupningsuppgifterna men det blir lite fel på kärndelen. Tycker inte att det är blir rättvisst på det viset.» (I viss utsträckning)
- Märkliga betygsgränser. "Bonus"- poängen från inlämningarna avgör bara hur höga gränserna blir. » (I viss utsträckning)
- Tentan var bra, men det är väldigt små felmarginaler för att kunna klara den då man måste få 21p på del 1 annars så misslyckas man. Det räcker då med att man gör ett par småfel så är man körd, det borde vara att man ska få 30p på hela tentan istället. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»7 9%
Ganska liten»10 14%
Ganska stor»34 47%
Mycket stor»20 28%

Genomsnitt: 2.94

- Gick ej på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Det mesta från undervisningen kunde man sen innan och det som var nytt var väldigt enkelt plugga in hemma. Om vi tar Kärnkraft föreläsningen t.ex. Jag tror att alla lär sig om kärnkraft i Fysik A och B (gymnasiet).. man är ingen expert med den kunskapen men förstår principen... Det som var nytt i den föreläsningen var t.ex. bridreaktorer.. det räcker med 5 min på wikipedia så har man lärt sig allt om bridreaktorer som man hade lärde sig på föreläsningen.» (Mycket liten)
- Återigen, deltog knappt i undervisningen då jag kände att det var för mycket vridning av statistik och politisk oneutralitet.» (Mycket liten)
- Hittepå till stor del. Avklippta diagram och fusk med statistik...» (Mycket liten)
- Var väl insatt i området sedan tidigare.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har varit väldigt bra med undantag från Stefan Wirsenius presentationer. Han verkade väldigt oförberedd. » (Ganska stor)
- Det mesta var bekant sedan tidigare genom tv/tidningar/radio. Dock var pp:en användbara som sammanfattning. Föreläsningarna över lag var dessutom ganska intressanta även om det inte kom fram så mycket nytt.» (Ganska stor)
- Mycket varierande kvalitet på föreläsningar. » (Ganska stor)

7. Hur stor hjälp var föreläsningarna för din inlärning?
Ge ditt svar för respektive föreläsare nedan:

Matrisfråga

- Emma Jonson: Kommer inte ihåg henne John Holmberg: Kommer inte ihåg honom David Bryngelsson: Helgrym föreläsare, pedagogisk och rolig Stefan Wirsenius: Bra föreläsare, dock känner man att han saknar underlag för det han säger. Fredrik Hedenus: Skön kille, bra föreläsare David Andersson: Missade hans föreläsningar Ulrika Lundqvist: kommer inte ihåg henne Anna Karin Jönbrink: Skön person, märks att hon vet vad hon föreläser om. Hon visar erfarenhet, intressanta föreläsningar dock var inte hennes föreläsningar till någon hjälp i kursen. Toppbetyg till David Bryngelsson, den snubben ska ha högre lön. »
- Tycker alla lärarna gjorde ett mycket bra jobb.»
- Emma och David x2 var riktigt bra föreläsare, väl insatta på sitt område och bra pedagoger! Stefan bör dock förbereda sig bättre till föreläsningarna (kunde inte svara på en ytterst relevant fråga) och gå en kurs i pedagogik.»
- Tycker faktiskt att den här frågan är löjlig, hänga ut folk på detta viset!?!»
- Vill ge Anna Karin Jönbrink extra beröm för att vara en bra föreläsare. Mer med henne nästa år!»
- Var på några, men minns inte deras namn/ansikte. Lärde mig inget på dessa föreläsningarna och de flesta fick mig att somna.»
- Jag är nöjd med föreläsningarna! Bra upplägg, och väldigt bra att ni försökte ha liknande upplägg på de olika föreläsningarna.»
- Tyvärr var det Emma som totalt förstörded min syn på kursen med hennes föreläsning om ämnets historia. Första halvan av föreläsningen var bra, riktigt bra. Men tyvärr så blev föreläsningen extremt vinklad efter rasten. Detta var en katastrofal vändpunkt i min åsikt. Politiskt neutralitet är eftersträvat. Även om det går emot hållbar utveckling att förespråka kapitalism, så är det precis som med vilket politiskt system som helst, det finns för och nackdelar med båda alternativen. John Holmberg kan däremot ha varit den absolut bästa föreläsaren jag någonsin haft. Herregud vilken bra snubbe! David B däremot kan jag säga var den bästa föreläsaren av dom alla. Han höll avslappnande föreläsningar som man verkligen hängde med i. Han kan uppenbarligen sin grej och det märktes. Det var kul att lyssna på hans föreläsningar. Frederik H. Var ganska bra, kunde dock inte svara på alla frågor han fick och gav intrycket att han inte var riktigt så påläst. David Andersson var också riktigt bra, tappade bort sig lite då och då, men i övrigt gav han ett gott intryck och han verkade kunna och bry sig om sitt ämne. Anna Karin Jönbring: Var bara på hennes sista föreläsning och den gav intrycket av att hon marknadsförde sitt företag och deras initiativ.. Gav inte riktigt så mycket. »
- Mycket bra föreläsningar. Många har varit riktigt intressanta. Roligt att trots det var så många olika föreläsare kändes det som att det hängde ihop. Bra i början av varje föreläsning länka samman dem med kursen, vad man ska lära sig från föreläsningen. Föreläsningarna om miljöanpassning av elektronik och ekodesign kan nog göras lite mer intressant. Blev mycket information om hur Anna Karin hade gjort sina undersökningar. Kan vara intressant att ha med en liten den av det i föreläsningen, men nu tog det för mycket tid. Tror också man kan vinkla ämnet lite annorlunda för att göra det lite mer intressant.»
- David Bryngelsson var min övningsledare.»

Emma Jonson (hållbar utveckling)
70 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»15 25%
Ganska stor»31 51%
Mycket stor»10 16%
Var ej på personens föreläsningar»10

Genomsnitt: 2.78

John Holmberg (hållbar resursanvändning i systemperspektiv)
70 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»18 31%
Ganska stor»19 32%
Mycket stor»20 34%
Var ej på personens föreläsningar»12

Genomsnitt: 3

David Bryngelsson (växthuseffekten, hållbara energisystem, bioenergi, sol/vind)
70 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»15 23%
Mycket stor»46 73%
Var ej på personens föreläsningar»7

Genomsnitt: 3.69

Stefan Wirsenius (mat & jordbruk, biodiversitet, kursintro, kurssammanfattning)
70 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»11 17%
Ganska stor»35 56%
Mycket stor»9 14%
Var ej på personens föreläsningar»8

Genomsnitt: 2.74

Fredrik Hedenus (kärnkraft)
69 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»16 30%
Ganska stor»27 51%
Mycket stor»6 11%
Var ej på personens föreläsningar»17

Genomsnitt: 2.69

David Andersson (energieffektivisering, styrmedel, klimatpolitik)
70 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»29 47%
Mycket stor»27 44%
Var ej på personens föreläsningar»9

Genomsnitt: 3.36

Ulrika Lundqvist (hållbara materialsystem)
69 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»17 36%
Ganska stor»24 51%
Mycket stor»5 10%
Var ej på personens föreläsningar»22

Genomsnitt: 2.7

Anna Karin Jönbrink (miljöanpassning av elektronik, ekodesign av datorer)
69 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»19 35%
Ganska stor»20 37%
Mycket stor»13 24%
Var ej på personens föreläsningar»15

Genomsnitt: 2.81

8. Till hur stor hjälp var inlämningsuppgifterna för din inlärning?

72 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»17 23%
Ganska stor»27 37%
Mycket stor»22 30%

Genomsnitt: 2.9

- Frågorna var mycket dåligt formulerade. Det var väldigt svårt att förstå vad man skulle svara på.» (Mycket liten)
- Uppgifter om solkraft som tar århundranden att utföra, när 1% av hela arbetet ger nytta inför tentan! Solcellsuppgiften var det jobbigaste jag gjort i hela året på Chalmers.» (Mycket liten)
- Inlämningsuppgift 2, solceller var mycket dålig. Mest en massa onödiga beräkningar som man inte hade någon nytta av. Hade varit bättre om man fått lära sig hur solcellerna faktiskt fungerar, det hade åtminstone varit interesant» (Mycket liten)
- Kändes mest som "busy work". » (Ganska liten)
- ALLDELES för mycket räknande. Teorifrågor känns som något som skulle ge ut bättre lärning. Att skriva 13 sidor (inlämning 2 sol) med mestadels räkneuppgifter är verken roligt eller givande.» (Ganska liten)
- Luddiga räkneuppgifter, inte jättetydligt vad frågan egentligen handlar om.» (Ganska liten)
- Man lärde sig en del, men sen satt man och gjorde samma uträkningar många gånger. Vi förstod poängen efter första gången liksom...» (Ganska stor)
- krångliga och svårförstådda frågor» (Mycket stor)
- Med tanke på att man fick retur hela tiden och att man satt ett tiotal timmar i veckan med att försöka tolka uppgifterna så blev det ju så att man verkligen kunde dom uppgifterna sen efteråt. » (Mycket stor)

9. Vilken av inlämningsuppgifterna ”,Kärnkraft”,, ”,Solkraft”, och ”,Vindkraft”, gjorde du?

71 svarande

Kärnkraft»20 28%
Solkraft»25 35%
Vindkraft»26 36%

Genomsnitt: 2.08

- ej gjort dessa» (?)
- Inlämningsuppgiften kunde varit aningen svårare och hadet gärna fått gå lite djupare in på området. Trots ovanstående kommentar tycker jag att den gav en intressant inblick i kärnkraftsbranschen.» (Kärnkraft)
- Lite för många deluppgifter i varje uppgift. Var tvungna att räkna på så många olika sätt. En fråga som ni skulle kunnat ha med är hur mycket det hade kostat att sätta på solceller för den personen som gör uppgiften. Det var för många frågor om världen skulle kunna ha solceller.» (Solkraft)
- Det kändes inte riktigt som slutet av inlämningen var så bra designad. I de sista frågorna gjordes över 100 uträkningar. En rimligare version hade varit att räkna på en paneltyp istället för alla.» (Solkraft)
- Spännande med solkraft inför framtiden!» (Solkraft)
- Det var väldigt många repetitiva räkneuppgifter men inte så mycket resonemang runt dem.» (Solkraft)
- Många frågor som kunde tolkas på många sätt. Några var lite slarvigt skrivna. Tog därmed tid att tolka uppgifterna och förstå VAD man skulle svara på. Annars var det mycket intressant att "forska" lite på solkraft, bra grej!» (Solkraft)
- Vindkraftsuppgiften hade mycket hög arbetsbelastning» (Vindkraft)
- Tycker att det var dåligt pga att på tentamen kom det inget som var relaterat till vindkraftverk. Medan det kom frågor som var relevanta till de andra två.» (Vindkraft)

10. Hur relevant tycker du innehållet i inlämningsuppgifterna var?

71 svarande

Mycket litet»5 7%
Ganska litet»13 18%
Ganska stort»41 57%
Mycket stort»12 16%

Genomsnitt: 2.84

- Kom ingen vindkraft kom på tentan.» (Mycket litet)
- För mycket beräkningar på samma samma samma samma grej om o om o om o om igen!!!» (Mycket litet)
- Många upprepade, onödiga beräkningar som inte gav någon förståelse i ämnet(Sol) Den första var dock lite interesant med skillnaden i miljöpåverkan från kött» (Mycket litet)
- Man lärde sig väldigt mycket om ämnena men det var inte så relevant med tentan» (Ganska litet)
- väldigt lite kom på examinationen» (Ganska litet)
- Den första inlämningsuppgiften kändes lite irrelevant. Det gav intrycket av att man skulle få en "ah-ha..." upplevese efter varje uppgift, så det kändes lite tråkigt i längden. Sen kan jag inte ens börja beskriva hur meningslöst det kändes att sitt och räkna på hur mycket kossor pruttar. Det var intressanta siffror att titta på, men kändes ändå inte riktigt som att man lärde sig mer av den. Den andra inlämningsuppgiften var däremot revolutionerande. Hade ingen aning om hur potentiellt solkraft var, så det var skönt att faktiskt få något positivt från denna kursen. » (Ganska stort)
- Särskilt den andra inlämningsuppgiften var intressant på grund av att den var så kopplad till teknik. Ökade intresset för att jobba med förnybar energi i framtiden.» (Mycket stort)

11. Vad kan göras för att förbättra inlämningsuppgifterna?

- Vissa uppgifter var väldigt konstigt formulerade och de var enormt tidskrävande samtidigt som de inte gav alltför mycket.»
- Försök göra uppgifterna mer konkreta på vad man ska svara på. Vissa frågor visste man inte vad man skulle svara på.»
- Inlämningsuppgifterna kändes det inte som man lärde sig så mycket från, det kändes mer som de var där för att ta upp våran tid. »
- Mer diskussion, mindre mekanisk räkning. »
- Vet ej»
- lättare att förstå frågorna»
- Frågoformuleringarn i inlämningsuppgifterna var ofta vaga - ibland förstod vi inte eller missförstod vad som ens frågades efter eller vad som kunde antas.»
- Bättre formulering av frågor.»
- Tydligare frågor»
- Mindre räkneuppgifter och mer teoriuppgifter. Att göra 13 sidor med 90% räkneuppgifter är inte roligt och ger inte så bra inlärning. Man tappar också lite motivation för kursen (som intressanta föreläsningar drog upp igen).»
- Korrekturläsning!!!!»
- Mer konkreta mål och en bättre röd tråd. Även mer hjlp med prifixer och annan nödvändig data.»
- inte mycket, jag tyckte att de var riktigt bra! Över förväntan på alla vis.»
- Tydligare uppgifter och förklaringar av olika begrepp»
- Fick de sista på papper och fanns inte på nätet, vilket blev problematiskt för grupparbetet»
- Det var väldigt svårt jämfört med andra. Texter och uppgifter var oklara och måste skrivas om.»
- Frågeställningarna kunde vara ganska svårtolkade, det gjorde att man fick jobba och klura mycket på vad det var ni ville ha svar på, fördelen är att man lärde sig, men ni kanske borde kolla över frågeställningarna ändå. =)»
- Fokus var alldeles för stor på att göra en snygg rapport och att göra en massa långa beräkningar. Dessutom gick mycket tid till att sitta och försöka tolka underliga formuleringar i frågorna.»
- De behöver inte vara så stora!»
- Se till att det är lika mycket att göra på alla arbeten, klasskamraterna som gjorde kärnkrafts- uppgifterna hade ganska mycket mindre att göra»
- Kändes som Solkrafts arbetet var enormt mycket större än de bägge andra. Otroligt svårformulerade frågor och alldeles för mycket uträkninga. En av de senare uppgifterna innehöll 32st uträkningar, vilket kändes lite väl överdrivet, efter de 17 första uträkningarna gav inte de andra spec mycket! Så: Bättre formulerade frågor, mer jämna arbeten och mindre onödiga uträkningar!»
- Uppgifterna var bra men tentan kunde ha innehållit mer om inlämningsuppgifterna»
- Formulera uppgifterna bättre. »
- FORMULERA OM DOM. Dom bitvis extremt svårtolkade, och större delen av tiden som man sitter och jobbar med den pågår en diskussion om VAD det är dom vill att man ska räkna ut. Kanske lite det som är poängen, men det var ändå lite extremt i vissa fall.»
- mindre men utan att sänka nivån.»
- Läsa igenom dem och rätta fel i uppgifter och frågeställningar. Förtydliga begrepp som används.»
- Det stora problemet är att vi satt tre personer från tre olika smågrupper och alla hade olika idéer om hur samma fråga skulle tolkas. Den störts delen av tiden har alltså lagts på att försöka förstå vad som avses med inlämningsuppgifterna. Sedan känns de lite ostrukturerade med alla sifferuppgifter utspridda i texten och med olika storheter men det var tydligen ett medvetet drag från uppgiftsskaparna. Sedan har vi problemet med att frågorna helt enkelt var tråkiga, repetitiva och oengagerande. Tappade intresset redan vid de första frågorna på första inlämningen. Hur mycket ström drar datorer, dator med skärm, datorer på kontor, datorer hemma, datorer i världen o.s.v. i all oändlighet. Dessutom var det oklart hur inlämningsrapporterna egentligen skulle se ut för att ge bonuspoäng. Precis som med tolkningen av frågorna så tycktes ingen riktigt veta vad som egentligen gällde.»
- Det verkar som att många i klassen kände att arbetsbelastningen på de olika teknikerna i inlämningsuppgift 2 var lite skev. Det kändes som att grupperna med solkraft fick lägga ner betydligt mycket mer tid på att lösa uppgifterna än grupperna med vind- och kärnkraft.»
- Innan inlämnings uppgifterna ges ut, kan det vara en god ide att visa exempel på beräknings metoder eftersom detta framgick alldrig ur kursen utan, det antogs att man kom ihåg, så snabb repitition skulle ha uppskattats»
- 1 uppgift för att visa att man kan grejen, sen en annan på något helt annat. Inte femtio uppgifter på exakt samma sak om o om o om o om igen!!!»
- Inte så mycket likadana beräkningar, det är onödigt att räkna samma sak för flera olika typer av solceller, det lär man sig inget av»
- Tydligare PM:s. Var flera gånger som man fråga sin handledare vad som menades och de kunde inte svara pga att det var dåligt beskrivet.»
- Bättre formulerade frågor: Vissa frågor var oförståeliga. Osammanhängande meningar var vanligt och väldigt oklart syfte. »
- Vet ej. »
- Att någon kollega,vän går igenom uppgifterna och talar igenom dom med uppgifts skaparen så att frågorna är tydlig och går att förstå. Som det var nu så hade alla kärnkraftsgupper jag talade med tolkat vissa frågor fel. Tyvärr har jag inte lappen framför mig nu.»

12. Till hur stor hjälp var fördjupningsövningarna för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»17 23%
Ganska stor»32 45%
Mycket stor»19 26%

Genomsnitt: 2.94

- Svårt att säga. De gav onekligen underlag till en del diskussioner men frågan är om de inte mer lärde ut kompromisslösningar (vad skall stå i inlämningsrapporten) än direkta miljökunskaper.» (?)
- Tog mest onödig tid...» (Mycket liten)
- Det var däremot ofta svårt att förstå uppgifterna, var flera gånger vi började, sedan kom vi fram till att vi hade missuppfattat uppgiften och fick göra om.» (Ganska stor)
- Kul och lärorikt att diskutera!» (Ganska stor)
- Kändes bra. Eoin godkände en uppgift innan vi lämnade in den, men fick ändå retur på den eftersom enligt honom så hade vi gjort fel. Det är min enda kommentar angående fördjupningsövningarna. I övrigt så var dom bra. väldigt trevliga.» (Ganska stor)
- Bra att kunna diskutera, väldigt givande! Emma var riktigt bra som handledare och kunnig i sitt område.» (Mycket stor)
- inte mycket, jag tyckte att de var riktigt bra! Över förväntan på alla vis.» (Mycket stor)
- Gött med diskussion i den här typen av ämne.» (Mycket stor)
- Bra att diskutera med klasskamrater för att testa om ens egna argument håller och höra andras tankar. Sen tror jag att inlämningsuppgifterna kan göras bättre, vissa kändes lite oklara vad som skulle göras. Det tog väldigt lång tid för övningsledarna att gå runt i grupperna. Blev ofta övertid, ibland en timme eller mer.» (Mycket stor)

13. Hur relevant tycker du innehållet i fördjupningsövningarna var?

70 svarande

Mycket litet»1 1%
Ganska litet»12 17%
Ganska stort»37 52%
Mycket stort»20 28%

Genomsnitt: 3.08

- Fördjupningsövningarna, utöver det att frågorna kunde vara lite luddiga ibland, var riktigt bra.» (Mycket stort)

14. Vad kan göras för att förbättra fördjupningsövningarna?

-
- Konkretare frågor.»
- Vet ej»
- Det var ett märkligt upplägg där vi skulel diskutera saker i grupper om 9 personer och sedan skulel skriva och sammanställa vad vi kom fram till i grupper om 3 och blev bedömda efter det. Tre småprotokoll för samma möte typ. Jag anser att det rimliga antingen är en gemensam sammanställning för hela gruppen eller en per person. Sedan var det även lite märkligt att inget annat än handskrivna inlämningar godtogs, de innebar en del extrajobb.»
- Mer fokus på diskussion än inlämning.»
- Bättre handledare»
- De var bra precis som de var.»
- Stycka upp uppgifter och beskriva klart och tydligt vad varje uppgift eller diskussion avser»
- Inte obligatoriska tillfällen utan istället via tex nätet.»
- Att vi får skriva på datorn.»
- Om det är möjligt att få folk engagerade utan krav på att man lämnar in något skriftligt vid dessa övningar är det ännu bättre.»
-
- Inte behöva lämna in svaren handskrivna»
- Fördela uppgifterna på mer än ett tillfälle, det blev ganska stressigt ibland»
- kanske kan man göra alla uppgifter innan och sedan diskutera med storgruppen och handledaren under en kortare stund. Som det var nu var man klar och fick massa dötid i väntan på handledaren.»
- Dom var nog faktiskt kursens höjdpunkt.»
- Sen tror jag att inlämningsuppgifterna kan göras bättre, vissa kändes lite oklara vad som skulle göras. Det tog väldigt lång tid för övningsledarna att gå runt i grupperna. Blev ofta övertid, ibland en timme eller mer.»
- Relativt mycket som skulle besvaras på t.ex. max två A4-sidor. Ett förslag är att minska antalet frågor och ge utrymme för lite utförligare svar än typ två meningar.»
- gör dem mer konkreta, handledaren var oftast bara där kanske 10-20 min av 2timmars pass, uppgifterna i sig var inte speciellt intressanta »
- Lägg ner mer tid på att förbereda dem så att handledarna kan sina saker»
- Vet ej.»
- Mer fokus på diskussion och inte själva rapporterna.»
- Vet ej. Ge ett bättre material att läsa innan. »
- Det var mycket sitta och vänta på lärare men samtidigt blir det dyrt med fler ledare.»

15. Vem var din handledare?70 svarande

David Andersson»17 24%
David Bryngelsson»15 21%
Andrea Egeskog»5 7%
Emma Jonson»8 11%
Lars-Henrik Kullingsjö»10 14%
Eoin Ó Broin»15 21%

Genomsnitt: 3.34

- Kanon!» (David Andersson)
- Väldigt bra diskussionsledare!» (David Andersson)
- JÄTTE BRA!!!» (David Andersson)
- Hade en tendens, som han själv sa, att prata lite för mycket. Det gjorde han. Mycket trevlig och riktigt bra handledare, men skulle bli ännu bättre om han övade sig på att låta andra prata lite mer.» (David Andersson)
- Han var bra, men det var ofta väldigt ont om tid, kanske 15-30 minuters handledning på 4 timmar.» (David Andersson)
- Mycket nöjd med min handledare» (David Bryngelsson)
- Toppen» (David Bryngelsson)
- David är mycket bra. Bäst i kursen. » (David Bryngelsson)
- Tillhörde grupp 10, tror Andrea var våran egentliga handledare men vi hade även Lars-Henrik i ett par veckor.» (Andrea Egeskog)
- Jag hade även Lars-Henrik Kullingsjö, då de tog halva tiden var. Hade även kontakt med de flesta av de andra handledarna och jag tyckte att de var bra.» (Andrea Egeskog)
- hade Lars-Henrik som ersättare under 3-4 pass» (Andrea Egeskog)
- och Lars-Henrik.» (Andrea Egeskog)
- Inte säker, men tror det var emma. Såg oftast henne och lars, och båda agerade handledare...» (Emma Jonson)
- Lars-Henrik är kung!» (Lars-Henrik Kullingsjö)
- Mycket bra handledare. Inte så mycket mer att säga.» (Lars-Henrik Kullingsjö)
- Bra på att komma med svåra frågor.» (Eoin Ó Broin)
- hade varit lättare att förstå om han hade pratat engelska» (Eoin Ó Broin)
- Väldigt och han var flitig på att svara på sin mail om man hade frågor. Vilket är ett stort plus!» (Eoin Ó Broin)
- Svårförstålig, dåligt inlärningssätt... försökte sätta dit en på frågor istället för attt vara pedagogisk, och när man inte förstod honnom tolkade han som att man inte kunde ämnet.» (Eoin Ó Broin)
- Hjälpsam och kunnig » (Eoin Ó Broin)
- han hjälpte till bra» (Eoin Ó Broin)

16. Till hur stor hjälp var din handledare för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»11 15%
Ganska stor»32 45%
Mycket stor»26 37%

Genomsnitt: 3.18

- Han var mycket bra som diskussionsledare, men hade en mindre roll i min inlärning i kursen. » (Ganska liten)
- Då han hade flera grupper kände jag att jag inte fick nog med tid med handledaren och när jag fick tid var tiden redan slut.» (Ganska stor)
- Både Andrea och Lars-Henrik var riktigt bra och hjälpte både mig och min grupp enheldel.» (Mycket stor)
- Väl påläst och alltid glad och trevlig!» (Mycket stor)
- David har känts väldigt kunnig, och har lyckats förmedla information på ett väldigt bra och lättförståerligt sätt.» (Mycket stor)
- Utan honom var det omöjligt att förstå vad som frågades efter» (Mycket stor)
- Eoin är en skön snubbe som hade bra koll på ämnet för det mesta. Kändes rätt avslappnad men var ändå hård, vilket var en bra kombination enligt mig. » (Mycket stor)
- Frågor man hade fick man svar på utan omvägar.» (Mycket stor)
- Verkar intreserad. » (Mycket stor)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»24 33%
Ganska liten»25 35%
Ganska stor»15 21%
Mycket stor»7 9%

Genomsnitt: 2.07

- Den boken vi köpte var inte till någon hjälp.» (Mycket liten)
- Det räcker med förlasningar, fördjup. och inlämning. . Jag tycker att vi behöver inte kurslitteratur» (Mycket liten)
- Jag använde enbart föreläsningsslides när jag studerade till tentan.» (Mycket liten)
- Boken var helt värdelös! Bortkastade pengar» (Mycket liten)
- Läste totalt sett igenom ca halva boken. Såhär i efterhand känns det som att man inte examinerades på något utav det som stod där, utan det var helt inriktat på föreläsningarna. Med facit i hand, ångrar jag mitt köp av boken.» (Mycket liten)
- Läste 10 sidor sen sket jag i det.. behövdes verkligen inte » (Mycket liten)
- Jag läste igenom kursboken. Den var visserligen lättläst men jag tyckte inte att den gav något. Det känns mest som bortkastade pengar.» (Mycket liten)
- Varför spenderade jag ~400kr på en bok jag öppnade en gång inför Inl. 1???? När vi till o med fick andra papper som stöd inför denna uppgift. BOKEN BEHÖVS INTE. Används enbart för att författaren ska få pengar. Fy!!!! Snälla säg om boken kommer göra nytta inför tenta eller ej. Fattiga studenter vill ha pengar till mat o inte till onödig kurslitteratur!!!!» (Mycket liten)
- Boken kändes ganska oviktig» (Mycket liten)
- Läroboken gav inte intrycket att den kändes nödvändig. All relevant information gick att få ut från föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Bokenäri princip menngslös. Hade räckt med ett kompendium ist. » (Mycket liten)
- Läste igenom nästan allt material både i boken och på internet, men när det väl kom till krita var det nästan bara föreläsningarna som kändes nödvändiga i slutet.» (Ganska liten)
- Det som gav mest var slides från föreläsningar, boken kändes som ett onödigt köp.» (Ganska liten)
- Lyckades ta till mig mycket på föreläsningarna, så läsningen blev till stor del repetition för min del då jag läste senare än enligt "lässchemat".» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen kollade jag nästan inget i alls. Det jag läste kändes otroligt riktat och det var svårt att ta till sig det som stod i texten. Pdf från föreläsningarna var bra.» (Ganska liten)
- Extramaterialet på webbsidan var bra. Kursboken var mycket sämre. » (Ganska stor)
- Boken har varit bra.» (Ganska stor)
- Jävligt bra bok, faktiskt. Kul med färg och bilder för en gångs skull i någon kurs.» (Ganska stor)
- Kursmaterial i form av föreläsningar. Boken har jag inte öppnat en enda gång. » (Ganska stor)
- Man använde inte boken så mycket men föreläsnings-presentationenerna har varit viktiga.» (Ganska stor)
- powerpoint har varit till mycket stor hjälp, kursboken har jag inte använt lika mycket» (Mycket stor)
- boken var tyvörr inte flitigt använd» (Mycket stor)
- Mycket bra bok! Väldigt intressant. Dock tror jag att det var många som inte läste boken. Tråkigt att de inte hittade den goda informationen som fanns där.» (Mycket stor)

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»12 16%
Ganska bra»40 56%
Mycket bra»19 26%

Genomsnitt: 3.09

- Uppgifter kom upp sent, liksom information. » (Ganska dåligt)
- Studentportalen strular ofta, särskilt när man behöver den som mest!» (Ganska dåligt)
- Ffa. generell kritik mot studieportalens webbsidor, de är röriga.» (Ganska dåligt)
- Direktlänken från studenportalens startsida fungerade ej, störmoment att behöva söka upp kurshemsidan varje gång. Föreläsnings-slidesen som lades upp på kurshemsidan saknade ibland info. För framtiden: Lägg upp power-point presentantion istället eller bägge delar.» (Ganska dåligt)
- noterade att mail angående en föreläsning skickades ut alltför sent för att någon ens skulle kunna reagera till det som stod i mailet till den föreläsningen. Skicka ut mail tidigare!!!» (Ganska dåligt)
- Utdelat material kunde komma sent eller inte alls ibland. Borde läggas ut åtminstone ett par dagar innan föreläsningen.» (Ganska dåligt)
- Slidesen kom inte upp innan frl alltid.» (Ganska dåligt)
- Långsam uppläggning av information på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Uppgifter och resultat kom inte alltid ut på utsatt datum.» (Ganska bra)
- tog lite tid med en del föreläsningsmaterial att komma ut» (Ganska bra)
- Åtminstone i början så kunde man inte kika på slidesen före föreläsningarna, dom kom alltid upp efteråt.» (Ganska bra)
- föredrar pingpong, men det är bara en smaksak. Egentligen inget att klaga på.» (Ganska bra)
- Förutom under tentaveckan, då fungerade inga kurshemsidor. » (Ganska bra)
- Vissa fördjupningsövningar/inlämmningsuppgifter lades ut sent, det är bra att ha tid på sig att förbereda» (Ganska bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

72 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»31 43%
Mycket bra»31 43%
Har ej sökt hjälp»7 9%

Genomsnitt: 3.58

- Skulle gärna sett ett till handledningstillfälle per vecka, men väl på handledningen så var det väldigt bra. Alla handledare var väldigt hjälpsamma och trevliga.» (Ganska bra)
- Det fanns nog tillräckligt med möjligheter att ställa frågor. Svaren kändes däremot lite väl svävande ibland.» (Ganska bra)
- Regelbunden tid med handledare och bra möjligheter att kontakta på mail.» (Mycket bra)
- Har varit smidigt att få hjälp på fördjupnings och inlämningstillfällen.» (Mycket bra)
- Föreläsarna var mycket duktiga på att fråga efter frågor från publiken och vi fick också ofta diskutera sinsemellan.» (Mycket bra)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

72 svarande

Mycket dåligt»3 4%
Ganska dåligt»5 6%
Ganska bra»24 33%
Mycket bra»40 55%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- En oengagerad i gruppen och en som var för engagerad Det blev den ene inte gjorde ett skit och att den andra gjorde allt... jag ville jobba mer men killen satt hela tiden med arbetet och gjorde hela... jag gjorde flera frågor i efterhand för att lära mig» (Mycket dåligt)
- Hamnade ofrivilligt med en person som inte gjorde ett skit. » (Mycket dåligt)
- Drog största lasset i min grupp. » (Ganska dåligt)
- Vi hade lite problem men våra grupparbeten, men det löste sig bra till slut.» (Ganska dåligt)
- Aningen ojämn arbetsfördelning. Men baserad på förkunskap kan det inte hjälpa.» (Ganska bra)
- Flera klasskamrater skrev sammanfattningar på slides som var mycket värdefulla när man tentapluggade. Dessutom var det gött att sitta i solen och lära sig av varandra genom att diskutera.» (Mycket bra)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»2 2%
Låg»2 2%
Lagom»45 63%
Hög»17 23%
För hög»5 7%

Genomsnitt: 3.29

- Har inte gjort såhär lite på någon annan kurs» (För låg)
- Hyfsat låg jämfört med den parallelle mattekursen, men det betydde också att jag kände attt jag hade utrymme att reflektera och fundera kring ämnena och inte bara råplugga. Lagom tycker jag.» (Lagom)
- Lite jobbigt under cortegen, men annars bra.» (Lagom)
- För mycket tid behövdes läggas på räkneuppgifter i inlämningarna som inte gav så mycket.» (Hög)
- För hög i slutet med sista inlämningsuppgiften.» (Hög)
- Som jag har sagt flera gånger så spenderade man alldeles för mycket tid med att försöka förstå inlämningsuppgifterna. » (För hög)
- SOLCELLSUPPGIFTEN.» (För hög)

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»38 53%
Hög»24 33%
För hög»8 11%

Genomsnitt: 3.54

- pga. extrakurs» (För hög)
- 2 inlämningsuppgifter, 4 fördjupningsövningar parallellt med ett projektarbete, en muntlig redovisning och två labbar som krävde förberedelse uppgifter och redovsning efteråt. Det var ganska mycket att göra hela tiden» (För hög)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

71 svarande

Mycket dåligt»4 5%
Dåligt»10 14%
Godkänt»25 35%
Gott»21 29%
Mycket gott»11 15%

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sammantaget är kursen bra. Jag svarar dock "Mycket dåligt" eftersom det är högst oklart varför detta är en obligatorisk kurs för D1. Inget annat civilingenjörsprogram har en liknande oblig. kurs och den är inte särskilt riktad mot datateknik (snarare kändes datatekniken inträngd på ett hörn). Den är inte relevant förkunskap för någon senare kurs. Jag har redan fler valbara kurser jag vill läsa än vad som ryms inom 100% så det känns _väldigt_ omotiverat att denna kurs ska ta upp en plats i programmet.» (Mycket dåligt)
- Kursen har fått mig att ifrågasätta: Konsekvenserna av växthuseffekten Känns som att det är trotts allt ganska överdrivna. det beror på hur man tolkar statistiken. Mänskliga rättigheter Inteligens är inte adderbart, 50 idioter är tillsammans inte smartare än ett geni, deras inteligens är begränsad till den inteligentaste individen i gruppen. I grund och botten är det största problemet att det är för många människor i världen som fick mig att ifråga sätta dessa. Demokrati Om vi vill kunna ha ett stabilt samhälle som håller i flera generationer i framtiden så måste makten tas från människan. Människor är olika, alldeles för olika för att kunna komma överrens om en gemensam internationell klimatpolitik. » (Mycket dåligt)
- Tråkig och utdragen kurs» (Mycket dåligt)
- Att ha vindkraft som inlämning men att inte vindkraft behandlas på tentan blir en stor nackdel att fått just vindkraft som inlämningsarbete. Ingen motivering till bonuspoängen man fick. Fördjupningsövningarna tog mycket längre tid än vad de kunde ta då mycket av tiden bestod av att vänta på handledare. Inget utrymme för slarvfel på tentan.» (Dåligt)
- Miljökurs för data. Ge oss roligare anledningar att lära oss sånt som vi för det mesta redan vet. Ja, alla vet att vi skall ta hand om miljön. Behövs en så stor kurs för att få oss att förstå det igen?» (Dåligt)
- Mindre ludd och flum och kursen blir bättre. Vore önskvärt att få den mer kopplad till D-linjen, kanske genom att ta den senare i utbildningen och mer fokus på datorer och elektronik.» (Godkänt)
- Då kursen var omgjord finns det vissa delar som behöver slipas på men tyckte ändå kursen var bra.» (Gott)
- Väldigt intressant kurs. Kul att lära sig mer om klimatet.» (Gott)
- Har hört mycket illa om den här kursen innan, men jag kan bara säga att det var en väldigt bra och intressant kurs!» (Mycket gott)
- hade låga förväntningar, Ni har lyckats bra med förändringarna från förra året» (Mycket gott)
- Riktigt bra kurs som öppnar upp intresset för ämnet och ger en ganska bra grund (tror jag :D)» (Mycket gott)
- Viktig kurs!» (Mycket gott)
- Mycket intressant och rolig kurs!» (Mycket gott)
- Mycket bra kurs! Har stärkt mitt intresse för hållbarhetsbegreppet stort. Kommer förhoppningsvis jobba med något relaterat detta ämne i framtiden. Bra att ha denna kurs i ettan så att man får se att det finns annat att plugga än bara matematik och programmering.» (Mycket gott)

24. Är det något i kursens innehåll som bör strykas eller behandlas mindre utförligt?

- Inlämningsuppgifterna bör inte ge bonus poäng, då dessa var väldigt olika svårhetsgrad och tidskrävande. Gå tillbaka till föregående system.»
- Alla former av räkneuppgifter bör antingen strykas eller förändras. Som de är nu så kändes det ofta att de gjorts komplicerade genom att göra dem svåra att förstå, inte svåra att räkna.»
- Nej, allt tillsammans gav en bra och omfattande bild av vad som ingenjörer och människor skall göra för att få ett välmående jordklot.»
- Räkneuppgifter i inlämningsuppgifterna. Till exempel kan man i inlämning för solceller be eleven att välja en sorts solcell (eller välja en åt dem) istället för att tvinga eleven att göra uträkningar för 4 typer av solceller i 3 olika ställen på världen (Det är 12 _likadana_ uträkningar för en uppgift.) Om poängen är att eleven ska se skillnaden mellan solcellerna är det lättare att ge siffrorna och be eleven reflektera över dem.»
- Beräkningarna känns irrelevanta.»
- Ja, kursen i sin helhet.»
- Vad som bör förändras är att utförska andra möjligheter, dvs, inte basera kursen på anti-kapitalistisk politik. Om politik ens ska tas upp bör den vara neutral, alternativt behandla för och nackdelar med de båda alternativen»
- Visst det är bra att ni vill ha föreläsare som kan sin sak, men det känns fortfarande som att det är väldigt mycket folk som kommer och går, när det gäller föreläsare»
- Allt för stora inl. uppg. (liknande uppgifter gång på gång) skall bort! Bygga miljövänliga datorer hör inte till data. Sammarbete kanske, men för mkt onödigt arbete på onödiga ting känns inget annat än onödigt!!»
- Tycker att innehållet var bra och relevant.»
- Nej.»
- Fördjupningsövningarna»
- Det blir tufft med så många svartvita grafer. Hade varit kul att ha med sig pdfen till föreläsningen och kunnat fylla i det jag vill.»

25. Är det något som saknas i kursen eller som bör behandlas mer utförligt?

- Mer koppling till vår studieinriktning...?»
- Mer fokus på datorer och elektronik.»
- Konsikvenser med många av teknikerna som tex biomassa togs nästan inte upp och det känndes som mtcket svartmålning av främst olika former av persontransporter utan att visa att man börjar bli bättre och använda nya tekniker»
- Nya tekniska lösningar och lösningar på klimatproblem i allmänhet bör behandlas mer utförligt.»
- Relevans för själva utbildningen (jag är dock tveksam på om det finns).»
- politisk neutralitet»
- matarelsystem delen behandlades väldigt kort »
- Nej.»
- Nej.»
- Extremt otydligt hur man skall besvara på tentamen för full poäng.»

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Att ni fokuserade på energi delen. Mat/social delen är rätt så tråkigt.»
- Handledarna.»
- Det var bra med föreläsningar där man gjorde tydligt hur de hängde samman med resten av kursen, och där det var tydligt vad man skulle kunna efter att ha lyssnat på dem. »
- David Bryngelsson »
- Föreläsningarna, har varit mycket intressanta.»
- Emma och David x2!»
- Olika möjligheter att tillgådose energi för framtiden»
- helheten som den ser ut nu»
- Fördjupningsövningarna»
- Föreläsarna David Bryngelsson och David Andersson»
- Växthuseffekten Kärn vind och sol »
- I stort sett var mitt generella intryck bra. Data-ettorna förra året sågade kursen helt och hållet, så jag hade inga förväntningar alls om denna kursen när jag började. Däremot blev jag positivt överraskad att innehållet kändes rätt aktuellt och viktigt. Denna känslan varade dessvärre inte så länge, då jag snabbt blev väldigt bitter och negativ när det gällde kursen. »
- var bra upplägg på tentan i år! men väldigt svårt att få de 21 poäng som krävs för godkänt på del 1 som var bara 30p mer rimligt med lite mindre som typ 19p.»
- upplägget att det faktiskt är data- och elektroelever som går kursen och att det ligger i fokus »
- Bra med fokus på ett område, klimat»
- Fördjupningsövningarna»
- Fördjupningsövningarna.»

27. Övriga kommentarer

- Tyckte kursen var väldigt intressant. Det jag inte gillade var luddigheten i frågeställningen som var väldigt ofta i inlämningarna och hur liten felmarginalen var på tentan. Tycker jag skrev min tenta väldigt bra, krävs 70% rätt på första delen för att man ens ska kunna klara kursen, oavsett ens pluspoäng och poäng från del 2.»
- Jag tycker att skriftlig salstentamen överhuvudtaget var ett väldigt konstigt sätt att examinera den här kursen på med tanke på kursinnehållet och hur vi gått genom det. Det borde finnas bättre sätt.»
- över förväntan, har haft glädje av denna kursen!»
- Inlämningsuppgift 2 kändes en aning obalanserad, att andra ämnen verkade betydligt mindre arbetskrävande än den om solkraft. Verkade inte bara vara vår grupp som tyckte så heller.»
- Noterar att kursen ej finns med i D1 fr.o.m. nästa år. Hoppas detta innebär att den blivit omvärderad till en valbar kurs.»
- Mycket av kursen kändes extremt riktad, såsom att i kärnkraft bads man ofta räkna på negativa delar av det, gentemot andra handlade mer om hur mycket mindre utsläpp det var än kol osv. De föreläsningarna jag var på var dessutom väldigt riktade de med. Tentans upplägg var dessutom väldigt skumt, med hur man måste ha över 66% (21/30 p) korrekt för att få räkna med de andra 20 p, och då behöver man ytterligare 33% (9/29 p) korrekt för att få godkänt.»
- Föreläsnings-slidesen som lades upp på kurshemsidan saknade ibland info. Tentafrågan om 1a och 2a gen. biodrivmedel gällde en slide som var helt avsaknad på kurshemsidan, vilket medför att den frågan inte gick att plugga till... https://www.student.chalmers.se/sys/FileHandling/downloadFile?folderName=9302hout&path=Forelasningar&fileId=Bioenergi_20120330.pdf»
- Förändra fördjupningsövningar som har diskuterats med Emma Jonson och Daniel Andersson.»
- Det kanske är bara så jag tolkade kursen, men jag blev extremt bitter och lite ledsen egentligen, då många av mina värderingar förändrades väldigt drastiskt under kursens gång. Jag var miljömedveten och brydde mig om naturen, jag trodde på mänskliga rättigheter och demokrati, men nu i efterhand så vet jag inte vad jag tror på längre. »
- mindre antal föreläsare.»
- inga»
- Fördjupningsövningarna och inlämmningsuppgifterna kändes inte riktigt färdiga, det var mycket som var otydligt och ofta hade hanledarna inte så bra koll på dem.»
- Väldigt intressant att få ett helhets intryck när det gäller hållbar utveckling. Kursen har helt klart vidgat mina vyer inom området. Tack för det.»
- Idiotiskt poängsystem till tentorna. Att inte överkurspoängen räknas in i totala poängen är löjligt, det nullifierar halva tentan om man inte kunde 70% av första delen. Hoppas verkligen att detta förändras till nästa gång. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.35

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.35
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från