ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-4 Datakommunikation, EDA343|DIT420

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-10
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

57 svarande

Göteborgs universitet»7 12%
Chalmers tekniska högskola»50 87%

Genomsnitt: 1.87


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

59 svarande

Högst 15 timmar»28 47%
Cirka 20 timmar»18 30%
Cirka 25 timmar»6 10%
Cirka 30 timmar»5 8%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 1.89

- borde lagt mer tid» (Högst 15 timmar)
- Den andra kursen denna lp har tagit upp större delen av min tid.» (Högst 15 timmar)
- Inte mycket att göra.» (Högst 15 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

59 svarande

0%»5 8%
25%»15 25%
50%»9 15%
75%»17 28%
100%»13 22%

Genomsnitt: 3.3

- Jag gick inte på föreläsningarna men genomgick hela ciscokursen som var väldigt bra måste jag säga. Mer sånt!» (25%)
- Föreläsningarna gick för långsamt framåt för att det skulle vara värt tiden för mig personligen. Testade att gå på 5 tror jag. Har dock viss förkunskap.» (25%)
- Föreläsaren kan stå och prata om ingenting i 2*45 minuter och kunde inte ge vettiga svar på frågor som ställdes. Det kändes tyvärr som slöseri med tid att gå på föreläsningarna.» (25%)
- Var på några få föreläsningar i början» (25%)
- gått på kanske hälften föreläsningar, inga övningar» (50%)
- En del föreläsningar krockade med den andra kursen.» (50%)
- Istället för att gå på övningspasset var jag hemma och jobbade (efter att ha provat en vecka), hjälpen man fick där var inte speciellt intressant.» (75%)
- Undervisning == föreläsningar ? Isf 75% : Annars 40%» (75%)
- Jag gick sällan på övningspassen på måndagarna, eftersom jag ansåg att hjälpen jag fick där inte motsvarade mina förväntningar.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

4. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 61%

Genomsnitt: 2.57

- Har inte läst.» (?)
- Ej läst » (?)
- gillar inte skriftlig info, annars mycket bra» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

56 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 3%
Ja, målen verkar rimliga»54 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Har inte läst.» (?)
- ej läst » (?)
- har hört folk klaga att det är för lätt men de har nog en hel del förkunskaper som de kanske inte tänker på » (Ja, målen verkar rimliga)
- Rimliga men missriktade...» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

58 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»21 36%
Ja, i hög grad»30 51%
Vet ej/har inte examinerats än»6 10%

Genomsnitt: 2.7

- Det var en typtenta där flera frågor var identiska från tidigare tentor (2009-2011).» (Nej, inte alls)
- Jag anser att det var för mycket utantillinlärning av fakta och algoritmer. Istället skulle jag vilja testas mer på förståelse. Ex att lära sig Dijkstras algoritm utantill känns inte helt relevant för kursen. Efterlyser mer felsökning eller andra kluriga uppgifter som kräver att man kan grunderna men måste tänka till och lösa problem.» (I viss utsträckning)
- Han är väldigt förtjust i rote learning och utantillkunskap, det är inte mycket förståelse eller möjlighet att använda sig av sina kunskaper på tentan.» (I viss utsträckning)
- bra spridning med frågor på tentan som testar bredd men inte så mycket djup. passar en grundläggande kurs som denna» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»14 23%
Ganska liten»22 37%
Ganska stor»19 32%
Mycket stor»4 6%

Genomsnitt: 2.22

- Jag har inte deltagit i undervisningen. Jag har gjort laboreationer och skrivit rapport, men förlitat mig helt på litteraturen och ciso kursen.» (Mycket liten)
- Har mest lärt mig genom att läsa kursmaterial och gjort laborationer.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gick för långsamt framåt för mig personligen.» (Mycket liten)
- Inte den bästa föreläsarn jag haft, hade svårt att hålla fokus då det kändes svårt att hänga med i föreläsarens språk(svenska ordförådet var exemplarisk, melodin och betoningen gjorde att det helt plötsligt blev omvänd betydelse), men absolut en av de mest välvilliga jag haft.» (Mycket liten)
- Var på ett fåtal föreläsningar och föreläsaren radade i princip bara upp saker ur kursboken utan att varken förtydliga eller förenkla innehållet.» (Mycket liten)
- Tyvärr var föreläsningarna hårt knutna till boken. Hade varit trevligt att få ta del av föreläsarens egna erfarenheter och kunskaper. Dock bra komplettering med figurer på tavlan» (Ganska liten)
- Man kan läsa på det mesta på egen hand» (Ganska liten)
- Bra laborationer, dåliga föreläsningar. Väldigt många studenter i samma klassrum samt ouppfostrade chalmerister leder till att föreläsningarna är ett ständigt slamrande i dörrar. En (väldigt) bra förbättring vore att inte låta folk komma instörtande när som helst, utan att kanske släppa in senkommande i omgångar» (Ganska liten)
- har snappat upp mer på föreläsningarna än jag trodde.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

59 svarande

Mycket liten»11 18%
Ganska liten»9 15%
Ganska stor»14 23%
Mycket stor»25 42%

Genomsnitt: 2.89

- Ej köpt boken.» (Mycket liten)
- Har inte köpt någon» (Mycket liten)
- Typisk amerikansk "Wall of text" kurslitteratur. Ser inte poängen att köpa/läsa det när information finns mycket mer koncist att hämta via internet. Ciscos material var bra, men kändes anpassat för en målgrupp med mindre förkunskaper.» (Mycket liten)
- läst en del i boken. den är tung men användbar» (Ganska stor)
- Väldigt bra att ha cisco-kursen för att repetera in veckans lektioner. Dock kändes det som att den inte uppdaterats på några år.» (Ganska stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen har jag inte använt mig av, men annat material i form av Cisco-delen har varit väldigt lärorik.» (Mycket stor)
- Cisco kursen hade väldigt mycket bra material, som jag ofta vände mig till.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

57 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»7 12%
Ganska bra»27 47%
Mycket bra»20 35%

Genomsnitt: 3.12

- Fler övningspass i början hade inte skadat» (?)
- Det är ganska pinsamt att vi i kursen datakommunikation fick anmäla oss till grupper/labbpass via penna & papper.» (Mycket dåligt)
- Pingpong är värdelöst. ,) Lite konstigt när man lämnade in labbarna, fick man retur så visste man inte hur man skulle skicka in på nytt. Tog lång tid att bli godkänd på labbarna» (Mycket dåligt)
- PingPong var ganska förvirrande vad gäller inlämningsuppgiterna. Till exempel var det väldigt oklart hur inlämning av returer skulle skötas.» (Ganska dåligt)
- PingPong är struligt som vanligt. Det faktum att det inte går att lämna in en uppgift igen om man har fått en retur är rent ut sagt helt värdelöst. En annan sak som gör PingPong till ett dåligt val är att man måste vara inloggad för att se någon information om kursen... Labbuppgifterna var ibland (läs oftast) svåra att förstå. Skulle behöva skrivas om för att man ska greppa frågorna snabbare.» (Ganska dåligt)
- Rörig webbsida. Oceanerna av information gör att det är svårt att hitta vad man söker.» (Ganska bra)
- något rörigt på pingpong och alldeles för lång rättningstid på inlämningsuppgiften som vi fick retur på några dagar före tentan. annars okej» (Ganska bra)
- Är inte förtjust i pingpong och en del instruktioner har varit otydliga.» (Ganska bra)
- Pinpong är dålig på att hantera returer.» (Ganska bra)
- Jobbigt att man var tvungen att logga in på ping pong för att kunna se nyheter. Jobbigt att pingpong inte tillät att man skickade in returuppgifter direkt där.» (Ganska bra)
- Ali och hantlangare har varit kvicka och hjälpsamma.» (Mycket bra)
- Inga problem här.» (Mycket bra)
- Jättenöjd» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»9 15%
Ganska bra»20 33%
Mycket bra»15 25%
Har ej sökt hjälp»14 23%

Genomsnitt: 3.54

- Har ej fått svar än ang. en inlämning trots att kursansvarige lovordat sin förmåga att svara på alla mail.» (Ganska dåliga)
- Eftersom det bara var ett övningspass i veckan så var det ganska svårt att fråga handledare. Dessutom fick man inte svar på det man frågade allt som oftast av de utländska handlederna. Däremot kunde man fråga Ali på föreläsningarna, vilket var bra.» (Ganska dåliga)
- På lektionerna frågade ibland folk frågor, men det kändes som om att föreläsaren inte lyckades förstå frågan utan svararde ofta på något helt annat» (Ganska bra)
- Väldigt bra på labbtillfällen» (Ganska bra)
- Ibland var Ali så ivrig att svara på frågor som ställdes, att jag inte tror att han riktigt lyssnade på frågan tillräckligt noga.» (Ganska bra)
- Ali svarar snabbt på mail. Kanske borde andra avlasta honom med den stora mängden enkla frågor? Om det är så.» (Mycket bra)
- snabba svar på email . ordning och reda » (Mycket bra)
- Svarar snabbt och bra på mail! » (Mycket bra)
- Labbhandledaren med käpp på lindholmen var bra» (Har ej sökt hjälp)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»17 29%
Mycket bra»38 65%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.7

- inte samarbetat mer än nödvändigt» (Ganska bra)
- Har jobbat tillsamman med en annan student som använt samma upplägg som jag.» (Mycket bra)
- I åk2-dtek vet man vilka man ska jobba med.» (Mycket bra)
- Hade en underbar labbkompis som säkert blir en god vän i framtiden » (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

59 svarande

För låg»1 1%
Låg»11 18%
Lagom»41 69%
Hög»6 10%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- Inte mycket att göra i denna kursen. Cisco tog några timmar per vecka och tentaplugg tog några dagar.» (För låg)
- Svårt att säga. Jag har disponerat min tid noggrant men tagit en annan svårare kurs samtidigt.» (Låg)
- har bara gjort cisco-kursen och labbarna. inget var särskilt ansträngande egentligen. skulle gärna se mer praktiska övningar på fler saker än bara packet tracing » (Låg)
- Mycket fakta att plugga in men kursen är ju sådan.» (Lagom)
- Visserligen valfri, men Cisco-kursen krävde ganska mycket tid. » (Hög)
- Cisco-kursen tog väldigt mycket tid utan att ge så mycket kunskap tillbaka.» (Hög)
- Hög ifall man läste Cisco-kursen samtidigt, annars lagom.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

58 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»30 51%
Hög»25 43%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.46

- Som sagt inte mycket att göra. Labbarna krävde i praktiken ingen förberedelse och inlämningsuppgiften gjordes snabbt. Cisco tog lite tid varje vecka.» (För låg)
- Läste även datorsystemteknik som gav alldeles för mycket frihet med endast en inlämningsuppgift i den kursen så datakommunikation blev automatiskt högre prioriterad eftersom det knappt var några uppgifter att göra alls i datorsystemtekniken.» (Lagom)
- jobbigt med alla ciscodeadlines men det gav en del kunskap trots allt» (Hög)
- Jag läste Matematisk modellering samtidigt som denna kursen, och den tog ungefär 30h/vecka, vilket gjorde att jag inte hade så mycket tid över.» (Hög)
- 150%» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»3 5%
Godkänt»18 31%
Gott»28 48%
Mycket gott»7 12%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kassa föreläsningar med slides snodda från boken som föreläsaren läste innantill från. Ciscodelen var fruktansvärd, rote leaning, bisarra frågor på proven o.s.v. Den gav dock trevliga bonuspoäng och på något jävla vänster lärde jag mig saker av den.» (Mycket dåligt)
- Tycker man skulle kunna gjort kursen till så mycket mer. Inget fel på innehållet i sig, men det känns som vi läst 4.0p värda 7.5p. "Dåligt" är lite missvisande då det inte var något direkt fel på kursen om den skulle varit på t ex ca 4.0p. Skulle gärna sett mer labbar/inlämningsuppgifter där man programmerade med sockets. Kanske skriva någon enkel chattklient med något eget protokoll?» (Dåligt)
- Det kändes mer som en teknikerkurs än en civilingenjörskurs. Stort fokus på att kunna rätt ord och rätt TLA:er. Och en massa flum om IP-telefoni hit och strömmande media dit, det är intressanta problem som behöver lösas men det hade varit mer intressant att förstå den ursprungliga tekniken först.» (Dåligt)
- Jag tyckte inte kursinnehållet var intressant. Borde inte sökt kursen.» (Dåligt)
- Bra grundkurs som bekräftat några föreställningar om näteverk och slagit hål på andra.» (Gott)
- Oerhört intressant ämne» (Gott)
- Den första labben var inte särskilt lärorik utan mest förvirrande. Handledarna kunde heller inte svara på våra frågor vid det labbtillfället, eftersom de inte verkade förstå frågorna. Dåligt! Den andra labben däremot var jättebra, och hade flera handledare som svarade vettigt på frågor. Cisco-materialet var också ett stort plus!» (Gott)
- Intressant ämne. Däremot hade jag själv ingen nytta av föreläsningarna då de liknade alltför mycket det i boken.» (Gott)
- bra och bred kurs» (Mycket gott)
- Var skeptiskt till en början då jag inte hade en aning om vet det egentligen innebar men efter att ha genomgått den nu är det nog den kurs jag lärt mig absolut mest i/av under hela min studietid. Enormt relevant också med tanke på hur stor del av dygnet man spenderar uppkopplad på nätet med en påhittad känsla av trygghet.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Cisco, den gav möjlighet till mycket repetition. Labbarna var även de repeterande och handfasta, även om de inte innehåll speciellt mycket eget utforskand.»
-
- tentaformen med många små frågor»
- Ciscokursen»
- Cicsco»
- Bra laborationer.»
- Ali!»
- Cisco kursen är verkligen jättebra. Ha kvar och pusha den.»
- Nuvarande upplägg funkade väldigt bra.»
- Möjligheten att gå CISCO-kursen.»
- Labbarna.»
- Labbarna.»
- Labbarna»
- Möjlighet att ställa frågor per mejl och få svar så fort, att lektionerna talades på svenska »
- Den andra labben och möjligheten att delta i Cisco-kursen!»
- byt inte ut kursboken den var jättebra»
- cisco»
- Labbarna»
- Cisco för de som vill»
- Cisco, hjälpte mig väldigt mycket. Labb 2 var roligt och bra för inlärning»
- Ali. Tycker han var en mycket bra föreläsare som tog sig tid att förklara och vara tydlig.»
- Cisco-kursen»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fixa svaren på bokens övningar! Som det är nu stämmer ibland inte numreringen med någon av upplagorna, mist ett svar fattas helt, och ibland svaras det på saker som inte efterfrågardes!»
-
- fler praktiska övningar på fler områden så att man kan förstå mer i praktiken. lite för mkt teori på saker som man lätt glömmer i den enorma mängd olika protokoll och annat som gås igenom »
- Vet ej»
- Det bör vara en hel föreläsning inriktad mot subnetting. Något som saknas i både boken och föreläsningarna.»
- Tycker vi borde ha programmerat mer med den där serven och även gjort en client»
- Bättre kurshemsida med tydligare instruktioner hur laborationer mm lämnas in.»
- Cisco var okej i sig. Jag tycker det är jättebra att man har något man "måste" göra varje vecka. Tyvärr var det enormt många som fuskade på det då alla svaren på varje test, inkl. slutprovet, finns en sökning bort. Om nu Cisco inte ändrar sina svar år till år känns det inte så rättssäkert att man ska kunna få bonuspoäng på tentan via den. Jag tror väldigt få skulle gjort Cisco om man inte fick bonuspoängen, så det kanske skulle vara en ide att lägga in fler labbar istället, då arbetsbelastningen var riktigt låg ändå. Det finns så otroligt många roliga saker man kan göra om man programmerar för nätverk.»
- Kan faktiskt öka takten en hel del. Tentan var också alldeles för typad, kände igen flera uppgifter sedan tidigare.»
- Bättre övningar. De som fanns nu var ostimulerande och kändes onödiga. Labb 1 var även den relativt tråkig, men bättre än inget.»
- Byt ut föreläsaren.»
- Föreläsaren.»
- Uppdatera cisco kursen. Nog måste nyare material finnas?»
- Skriv tentan på engelska istället för svengelska. Eftersom alla begrepp är på engelska i litteraturen.»
- Alla delar av CISCO-kursen bör kunna vara öppna fram tills slutprovet, för att möjliggöra att alla kan göra den även om man missar en inlämning.»
- Läraren. Ali är inte en särskilt duktig pedagog.»
- Kursmaterial, föreläsningar.»
- CCNA kurseb »
- Handledarna (endast två av dem) bör bytas ut! De två handledarna som var utländska svarade aldrig på det man frågade, utan kunde påpeka helt orelaterade saker. Jag fick vid upprepade tillfällen inte svar på det jag hade frågat, och fick omformulera frågan flertal gånger för att _kanske_ få svar på vad jag frågat. Oftast fick man vända sig till Internet för att försöka få ett svar, eftersom det ändå inte hjälpte att fråga. Den första labben skulle behöva göras om lite. Som den är nu så känns det inte som att man lär sig så mycket av den, eftersom man mest får Googla runt efter svar om det är något man inte fattar...»
- anmälan via INTERNET»
- Fler labbar»
- Föreläsningarna. Tydligare instruktioner om vad som gäller ciscon. Följande borde stå på pingpong: Man kommer ha tre försök på sig och att läraren måste aktivera för varje försök. Man har klarat proven om man har mer än 70% osv. Allt detta tycker jag ska stå på cisco delen pingpong.»
- Vet ej»
- Fler labbar»

17. Övriga kommentarer

- Glad sommar»
- Bra att bonuspoängen från Cisco bara gäller på ordinarie tentan»
-
- Bra introduktionskurs»
- Tentamen innehöll några stavfel och ibland lite konstiga formuleringar. Detta är något som alla tidigare tentor jag kollat på också gör (2009-2011). Detta är inget som jag bryr mig om vanligtvis men när man skriver tenta kan det vara distraherande. Vill poängtera att det är en småsak.»
- Attityden från många utav datastudenterna var bedrövligt. Om man inte ännu växt ifrån att spela datorspel kan man åtminstone se till att göra det hemma och inte störa för andra under lektioner som försöker ta in det föreläsaren säger.»
- Mycket givande kurs!»
- BRA TENTA!»
- Mkt intressant kurs, och man kände att man lärde sig mycket. Dock mer på grund av eget ansvar än hög kvalitet på övningar/föreläsningar. Bra onlinematerial»
- Någon som har goda kunskaper om svensk grammatik borde korrekturläsa tentan innan den går till tryck.»
- Vi fick vår första lab rättad när det inte fanns några handlednings/övningspass kvar, utan endast en föreläsning återstod. Detta gjorde att vi inte kunde gå och fråga någon handledare direkt, utan fick försöka hinna med det på den sista föreläsningen. Dessutom gjordes labben 18/4, så man tycker att returen borde kommit lite innan 14/5 som den gjorde! Handledarna (på Johanneberg) bör definitivt ses över som jag skrev tidigare...! Till labbarna så krävdes det att vi skulle använda Wireshark som förberedelse, men man hade endast tillgång till det i en datorsal. Problemet var att vi inte hade access till den salen annars än under själva labbtillfället, vilket gör detta till ett helt omöjligt moment. Ska vi använda Wireshark bör vi också ha tillgång till det! Nu klarade vi oss genom att använda egna datorer, men det är ju egendomligt att en kurs ska kräva att man har en egen dator...!»
- Ali är jättekunnig och han var bästa handledaren under labbarna men däremot har han inte varit lika karismatisk under föreläsningarna.»
- Skulle föredragit att ha kursen på engelska»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.6
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från