ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-4 Datorsystemteknik, EDA331|DIT122

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-10
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

37 svarande

Göteborgs universitet»4 10%
Chalmers tekniska högskola»33 89%

Genomsnitt: 1.89


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»15 40%
Cirka 20 timmar»9 24%
Cirka 25 timmar»7 18%
Cirka 30 timmar»5 13%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.13

- borde lagt mer tid, hann inte med allt» (Högst 15 timmar)
- Tog inte så mycket tid fram tills man började på matrisoptimeringen.» (Högst 15 timmar)
- Jag och min labbpartner lade ner väldigt mycket tid på inlämningsuppgiften men tyvärr för lite tid på resterande delar av kursen.» (Cirka 25 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»3 8%
25%»8 21%
50%»8 21%
75%»10 27%
100%»8 21%

Genomsnitt: 3.32

- I"ve had some other courses that collided with this one. To bad since the teaching I attended was awesome.» (0%)
- Omskriven på kursen» (0%)
- Bygger hellre cortege. » (25%)
- Enbart föreläsningar» (25%)
- Schemakollisioner med andra kurser :-(» (25%)
- gått på 6-7 föreläsningar och några få labbar, gjort det mesta hemma» (50%)
- Undervisningen var bra, men hälften av föreläsningarna var klockan 8.00 och jag var lat.» (50%)
- Har inte alltid kunnat delta. De föreläsningar jag varit på har känts värdefulla.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

4. Hur begripliga är kursens mål?

35 svarande

Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 62%

Genomsnitt: 2.57

- Har inte läst.» (?)
- läste dem inte» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra mål! I like!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Precis som för alla andra kurser brukar jag aldrig läsa kursmålen förens nu när jag skummade igenom de snabbt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Har inte läst.» (?)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 45%
Ja, i hög grad»17 45%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.62

- tentan kunde kanske ha fler uppgifter för att testa fler saker, istället för att lägga jättemånga poäng på ett fåtal saker. det kan straffa sig stort att ha missat en enskild sak fast man kan det mesta i övrigt, som inte kom på tentan» (I viss utsträckning)
- typtenta, väldigt tacksam» (I viss utsträckning)
- I"m surprised that the assignment and the exam are really different.» (I viss utsträckning)
- Det kanske borde vara tydligare att detta inte är en kurs i programmering utan i optimering. Jag hade gärna sett mer förberedande uppgifter inför tentamen samt hur man går till väga på slidesen! Inte bara citerade uppgifter ifrån gamla tentor utan även tillvägagångssätt!» (I viss utsträckning)
- Lite få frågor med väldigt många poäng på varje vilket gör att om man missar en uppgift påverkar det betyget väldigt mycket» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»14 38%
Ganska stor»14 38%
Mycket stor»5 13%

Genomsnitt: 2.58

- jag tyckte föreläsningarna var sådär men hade nytta av pdf-erna i efterhand när jag läste på egen hand» (Ganska liten)
- typ tentor, har mest spelat tetris» (Ganska liten)
- Föreläsaren kunde ha varit lite mer engagerad » (Ganska stor)
- I didn"t attend most of it due to schema collions. The teaching I attend was aweseom thou.» (Mycket stor)

8. Hur givande var gästföreläsning 1 (Om datorarkitektur och adaptiva minneshierarkier för flerkärniga processorer)?

34 svarande

Inte alls givande»1 10%
Inte speciellt givande»2 20%
Ganska givande»6 60%
Mycket givande»1 10%
Jag gick inte på denna gästföreläsning»24

Genomsnitt: 2.7

- Första halvan förslösades med att förklara självklarheter och sånt vi redan lärt oss, medan andra halvan höll en för hög nivå.» (Inte speciellt givande)
- Låter intressant, tyvärr missade jag den.» (Jag gick inte på denna gästföreläsning)

9. Hur givande var gästföreläsning 2 (Om datorgrafik och hårdvara för spel och film)

35 svarande

Inte alls givande»4 17%
Inte speciellt givande»2 8%
Ganska givande»12 52%
Mycket givande»5 21%
Jag gick inte på denna gästföreläsning»12

Genomsnitt: 2.78

- det är andra gången jag ser den, varför upprepar ni föreläsningar? Den är annars bra men vad in i norden» (Inte alls givande)
- Har redan sysslat med sånt i flera år, var mest nyfiken på om det var något nytt. » (Inte alls givande)
- Rent ut sagt dåligt att ha exakt samma gästföreläsning som vi på Data redan haft i en tidigare kurs. » (Inte speciellt givande)
- Riktigt bra föreläsning men förstod inte alls kopplingen till kursen vi läste» (Inte speciellt givande)
- Intressant men inte så relevant för kursen.» (Ganska givande)
- Den handlade inte så mycket om kursen och jag såg den redan under Digodatten, men han är en duktig föreläsare.» (Mycket givande)
- Denna gästföreläsning gick redan för MOP-kursen (som alla dtek-studenter läser) så jag hade redan hört den. Men föreläsningen är intressant.» (Mycket givande)

10. Hur givande var gästföreläsning 3 (Om datorarkitektur)?

36 svarande

Inte alls givande»0 0%
Inte speciellt givande»0 0%
Ganska givande»11 78%
Mycket givande»3 21%
Jag gick inte på denna gästföreläsning»22

Genomsnitt: 3.21

- spännande » (Mycket givande)
- Intressant. Trevlig föreläsare stannade länge efter föreläsningen och besvarade frågor.» (Mycket givande)

11. Hur upplevde du inlämningsuppgiften?

36 svarande

Inte alls givande»0 0%
Inte speciellt givande»1 2%
Ganska givande»11 30%
Mycket givande»24 66%

Genomsnitt: 3.63

- Mer individuell feedback!» (Inte speciellt givande)
- Tråkigt att vi inte lärt oss mer inom assembleroptimering bara... fanns så mycket mer man tydligen kunde ha gjort. » (Ganska givande)
- Mer rolig än givande» (Ganska givande)
- Det var ju en bra uppgift för assemblerprogrammering för mips men hjälpte mig väldigt lite på själva tentamen, vilket jag tycker var synd.» (Ganska givande)
- äntligen en uppgift där man får ganska fria händer att lösa den och tänka själv! många kurser har uppgifter som är alldeles för styrda, men här kunde vi jobba på egen hand. mycket positivt. dessutom var den intressant, gav mkt övning i mips och förståelse för många av kursens innehåll. och att den var så pass stor gjorde den också intressant, det blir mer som ett projekt där man måste tänka ordentligt och jobba i flera steg än att bara kasta ihop nånting . vi la 25-30h på denna uppgiften, alltså ungefär 1/3 av vår totala tid för kursen.» (Mycket givande)
- en av de bästa inlämningar hittils, intressant och lärorikt» (Mycket givande)
- Kul och bra inlämningsuppgift! Fler såna!» (Mycket givande)
- Väldigt rolig. Gillar att man får en kort och koncist beskrivning och sen får sitta och pilla ihop allt själv utan massa handhållning eller 20 A4 där varje steg man ska göra beskrivs i detalj.» (Mycket givande)
- Fixa division-med-noll-buggen i föreslagen algoritm för gausselimination. Allmänt är det bättre att studera en algoritm som enbart har ett giltigt resultat. Gausselimination tillåter att rader i matrisen byter plats. Om man byter plats på rader kommer man att få ett annat resultat än om man inte gör det. Det gäller även om man bortser från numeriska fel. Om gausselimination är av speciellt intresse, lägg till steg för bakåtsubstitution samt godkänn på lösningen av ett fullständigt ekvationssystem. Och vad blev den totala energiåtgången? För gausselimination borde följande minimeras: pris * tid * effekt * felvektor för givet testsystem » (Mycket givande)
- Vi la ganska mycket tid på denna, det va mycket givande och faktiskt väldigt roligt.» (Mycket givande)
- Gjorde den inte i år men minns den, frǻ,n 2010, som mycket givande. » (Mycket givande)

12. Hur upplevde du laboration 1 (MIPS asm)?

36 svarande

Inte alls givande»3 9%
Inte speciellt givande»9 28%
Ganska givande»13 40%
Mycket givande»7 21%
Jag genomförde inte lab 1»4

Genomsnitt: 2.75

- det var bra att göra den men ett ganska tråkigt format där man jobbar på som en robot för att lösa korta frågor. » (Inte speciellt givande)
- Det var i princip bara att klicka omkring i MipsIT, astråkigt. :(» (Inte speciellt givande)
- Seg som satan.» (Inte speciellt givande)
- MipsIT funkar väldigt dåligt under linux, och jag kännde att det var mer givande att faktiskt läsa på i boken om det en extra gång istället.» (Inte speciellt givande)
- Man lärde sig grundläggande MIPS-asm.» (Ganska givande)

13. Hur upplevde du laboration 2 (Pipelining) för din inlärning och förståelse?

36 svarande

Inte alls givande»1 3%
Inte speciellt givande»5 18%
Ganska givande»10 37%
Mycket givande»11 40%
Jag genomförde inte lab 2»9

Genomsnitt: 3.14

- lab2 lärde jag mig en del på men samma problem här, det var en del oklarheter och fanns inget svarspapper att jämföra med för att se om jag tänkt rätt. gjorde labben hemma hade ingen att fråga» (Ganska givande)
- Den var bättre än den innan, men fortfarande inte så givande.» (Ganska givande)
- Pipelining kräver att man får stega själv» (Mycket givande)
- För mycket text, skippade den. Skulle hellre sett att vi faktiskt byggde något med en riktig MIPS-processor som i Digodat och MOP kurserna.» (Jag genomförde inte lab 2)

14. Hur upplevde du laboration 3 (Caching) för din inlärning förståelse?

36 svarande

Inte alls givande»0 0%
Inte speciellt givande»1 5%
Ganska givande»10 55%
Mycket givande»7 38%
Jag genomförde inte lab 3»18

Genomsnitt: 3.33

- Den gav en schysst förståelse inför hur man kan jobba med cache inför inlämninsuppgiften.» (Ganska givande)
- Det finns många olika utföranden på chacheminnen som är olika bra i olika situationer. Viktigt att upptäcka själv men kanske att exemplen belyser aktuella datastrukturer lite bättre (jämför array med länkad lista eller så)» (Ganska givande)
- labbarna borde vara obligatoriska eller kanske som inlämningsuppgifter i någon form. då skulle man ta dem mer seriöst och lära sig mer. det är så lätt att strunta i det som inte måste göras, men man ångrar sig efteråt» (Jag genomförde inte lab 3)
- Kollade inte på labben efter att ha sett labb2.» (Jag genomförde inte lab 3)
- Jag hade ingen aning sen orkade jag inte. :( Men jag misstänker att den hade varit givande om jag faktiskt gjorde den med tanke på hur mkt de andra två labbarna gav. » (Jag genomförde inte lab 3)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»7 19%
Ganska liten»7 19%
Ganska stor»15 41%
Mycket stor»7 19%

Genomsnitt: 2.61

- Ni bytte till nyare version av boken och vägrade ge uppgifter till den gamla » (Mycket liten)
- boken är bra, pdf-erna är bra» (Ganska stor)
- Köpte inte kursmaterial. Anvander "google" och wikipedia. Funkade bra. Har slutat köpa amerikanska böcker som går ut på att beskriva en sak med så mycket text det bara går. Slidsen från föreläsningarna var bra.» (Ganska stor)
- Bra att ha en bok att kolla upp saker i» (Ganska stor)

16. Har du köpt kursboken?

36 svarande

Jag har inte skaffat (köpt, lånat etc.) kursboken»9 25%
Ja, tidigare edition än edition 4»5 13%
Ja, edition 4»7 19%
Ja, edition 4 revised»15 41%

Genomsnitt: 2.77

- ed 3 revised» (Ja, tidigare edition än edition 4)
- I sista veckan köpte jag den till sist...» (Ja, tidigare edition än edition 4)
- Jag har av en slump både rev. 4 och rev. 4 revised. De är okej.» (Ja, edition 4 revised)
- Mycket bra bok!» (Ja, edition 4 revised)

17. Kommentarer om kursboken:

- Väldigt mycket text för väldigt lite information. Svår att förstå ibland. Inte särskilt bra. »
- Verkar ej behövas om man inte tänker studera ämnet utanför det som täcks av kursen. Föreläsningsmaterial + wikipedia har varit tillräckligt för mig iaf. »
- många fel i facit vilket gjorde att övningsuppgifterna i boken blev värdelösa.»
- boken var bra men innehöll många fel på övningsuppgifterna vilket är synd»
- Såg en kompis kursbok en gång. Massa fel i övningsuppgifter.»
- Kanske lite pratig (typisk amerikansk)»
- Mycket text»
- Jag tycker att boken var rätt så bra. Varken bättre eller sämre än andra kursböcker.»
- inte köpt den»
- Jätteintressant!»
- Bra bok»
- Boken är mycket bra, rekommenderas»
- Tycker den var ganska bra»

18. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»22 61%
Mycket bra»11 30%

Genomsnitt: 3.19

- Allt som har med ping pong att göra är inte bra. Ett dåligt och osäkert system. » (Mycket dåligt)
- pingpong :( Använd gärna Fire för inlämning av uppgifter, hellre än pingpong.» (Ganska dåligt)
- Pingpong is really annoying. Other than that good updates and material by the teacher.» (Ganska bra)
- Väldigt lång tid tills vi fick retur/okej på våra inlämingsuppgifter.» (Ganska bra)
- Det enda som skevar är ju när man får retur. Det borde ordnas. » (Ganska bra)
- Funkade bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

19. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»11 30%
Har ej sökt hjälp»15 41%

Genomsnitt: 4.13

- Mycket bra med så många tillfällen, fortsätt med det! (andra kurser kan lära sig av er)» (Mycket bra)
- Alltid trevlig och om han inte visste tog han reda på de! Mycket stort plus till engagemanget! Uppskattas verkligen!» (Mycket bra)
- Brukar vara snabbare att googla än att skicka mail. (Inget negativt menat till lärare/labbhandledare)» (Har ej sökt hjälp)

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»20 55%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.61

- Hittade ingen att labba med, så genomförde inte kursen.» (?)
- Nu i slutet på dtek-2 vet man vem man jobbar bra med.» (Mycket dåligt)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»29 80%
Hög»5 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Den här kursen kunde varit så mycket roligare om vi fått lära oss mer! Den här kursen hade ju kunnat läsas på två veckor...» (För låg)
- Skulle gärna haft mer obligatoriska labbar i stil med inlämningsuppgiften. Gärna med en riktig MIPS-processor.» (Låg)
- Jag hade gärna haft fler labbar och grejer, med mer IO och annat kul i, nu kändes det väldigt oförberett när tentan kom.» (Lagom)

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»24 66%
Hög»7 19%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.19

- Varken datakom eller denna kursen tog speciellt mycket tid.» (Låg)
- väldigt många små deadlines i datakom-kursen gör det i och för sig bekvämt att denna kursen inte har det, men ledde också till att jag inte jobbade ordentligt med denna kursen förrän i lv6 när datakom var i princip klart. eftersom det laltid fanns någon uppgift i dkom som måste göras.» (Hög)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»14 38%
Gott»13 36%
Mycket gott»9 25%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag lade alldeles för mycket prioritet på assemblerprogrammeringen medan optimeringen blev mindre prioriterad. » (Godkänt)
- en av de bästa kurserna hittills innehållsmässigt, mkt intressant och bra fortsättning på digitalteknik-kurserna» (Mycket gott)
- Strukturerad kurs. » (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgiften»
- inlämningsuppgiften»
- det mesta. inlämningsuppgiften»
- gauss inlämningen»
- Dmitry and Lars. »
- Inlämningsuppgiften»
- - Inlämningsuppgiften - Föreläsningarna »
- Inlämningen»
-
- Inlämningsuppgiften som en tävlig är en riktigt rolig idé.»
- Tycker det ska vara en inlämning igen. Behåll laborationer.»
- Inlämningen»
- Inlämningsuppgiften»
- Duktiga labbhandledare»
- Inlämningsuppgiften tycker jag var bra»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget särskilt»
- få in några övningar, ta bort några föreläsningar.»
- labbarna kan göras om, gör dem obligatoriska men gärna ändra formatet på något sätt också, det var ganska tråkigt att svara på massa frågor och inte kunna få det rättat sen eller åtminstone kolla av svaren, för då vet jag ju inte vad jag gjort och tänkt rätt eller inte.»
- svaren till labbarna borde finnas för man hinner inte gå igenom dem men vill kanske ändå veta vad som är rätt»
- Fler labbar och obligatoriska moment»
- Mer "fria" inlämningsuppgifter/labbar i stil med matrisoptimeringen. Dvs. ge ett problem och ge utrymme för studenter att lösa problemet utan "obligatorisk" handhållning som vissa kurser gör. Erbjuda riktiga MIPS-processorer och inte bara simulatorer. Gör väldigt mycket för intresset om man får använda den på riktigt.»
- Inlämningsuppgiften: Fixa division-med-noll-buggen i föreslagen algoritm för gausselimination. Allmänt är det bättre att studera en algoritm som enbart har ett giltigt resultat. Gausselimination tillåter att rader i matrisen byter plats. Om man byter plats på rader kommer man att få ett annat resultat än om man inte gör det. Det gäller även om man bortser från numeriska fel. Om gausselimination är av speciellt intresse, lägg till steg för bakåtsubstitution samt godkänn på lösningen av ett fullständigt ekvationssystem. Och vad blev den totala energiåtgången? För gausselimination borde följande minimeras: pris * tid * effekt * felvektor för givet testsystem»
- Göra kursen svårare!»
-
- Dumt att ha exact samma grafikföreläsning som vi hade under 1:an i Moppen.»
- Lite tråkigt att vi inte fått reda på resultaten, det hade varit roligt att få reda på på sista föreläsningen kanske.»
- Föreläsningarna var oinspirerande.»
- Jag hade gärna sett mer förberedande uppgifter inför tentamen samt hur man går till väga på slidesen! Inte bara citerade uppgifter ifrån gamla tentor utan även tillvägagångssätt.»
- Gör det än mer tydligt att det är bra att börja tidigt med inlämningen»
- Dokumentationerna för laborationerna tror jag var onödigt långa, hade varit bra med lite mindre men obligatoriska labbar tror jag personligen»

26. Övriga kommentarer

- om ni vill ha tentasvar på engelska skriv hela tentan på engelska och gör det mkt tydligt att man ska svara på engelska. vi var många som fick ägna 30+ minuter av tentatiden till att översätta våra svar som vi skrivit på svenska, efter att någon kom in i salen och gjorde detta klart. de flesta tentor hittills kan man besvara på svenska eller engelska och det var oväntat och inte tydligt nog i detta fallet.»
- Kursen behandlar intressanta saker.»
-
- Hade varit bra om labbarna var obligatoriska så man får kritik på sina lösningar»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.86

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.86
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från