ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-4 Matematisk modellering, DAT026|DIT990

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-10
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

41 svarande

Göteborgs universitet»3 7%
Chalmers tekniska högskola»38 92%

Genomsnitt: 1.92


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»4 9%
Cirka 20 timmar»3 6%
Cirka 25 timmar»20 46%
Cirka 30 timmar»10 23%
Minst 35 timmar»6 13%

Genomsnitt: 3.25

- Väldigt många timmar» (Cirka 30 timmar)
- Mer i början och lite mindre i slutet.» (Cirka 30 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»9 20%
100%»33 76%

Genomsnitt: 4.72

- Jag har haft mycket att göra vid sidan av skolan denna läsperiod så jag harinte hunnit vara med så mycket.» (25%)
- Alla tillfällen jag haft möjlighet» (75%)
- Missade 2 föreläsningar » (75%)
- En del föreläsningar krockade med andra kursen!» (75%)
- Jag gick inte på de två sista uppföljningsföreläsningarna eftersom man inte skulle gå på dem om man inte var klar med modulen som behandlades, men i övrigt var jag på allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 4%
Målen är svåra att förstå»4 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 71%

Genomsnitt: 3.52

- Kursen har fruktansvärt oklara mål. De kursmål som presenteras på studieportalen innehåller väldigt lite substans ("Ökad allmän förmåga att lösa problem" är ett bra exempel) och det är väldigt svårt att se hur man ligger till under kursens gång. » (Målen är svåra att förstå)
- Vädligt difusa och "öppna"» (Målen är svåra att förstå)
- Det är problemet med en kurs som denna - att formulera tydliga mål blir svårt. Jag vet inte om de faktiskt kan vara tydligare, men de är inte helt och hållet glasklara i alla fall.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen har gåtts igenom flera gånger under kursens gång vilket är bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Gillar att vi fick se målen i början av kursen och i mitten av kursen. Det va väldigt bra att bli påmind.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»41 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Målen belyser kursen som en kurs i förståelse och problemlösning, däremot så behöver de konkretiseras! Att öka min allmäna förmåga att lösa problem är väl ett rimligt (och jättebra) mål, men hur ska man kunna sätta betyg på det?» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen kunde dock med fördel varit en 15p-kurs, eventuellt en grund- & fortsättningskurs a 7,5p. Bara för att den var så intressant, och vi gärna hade lärt oss ännu mer!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kanske de rimligaste kursmål jag någonsin varit med om!» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»7 16%
Ja, i hög grad»27 64%
Vet ej/har inte examinerats än»6 14%

Genomsnitt: 2.88

- Jag har verkligen ingen aning om vad jag behöver göra för att uppnå vilket betygssteg. Jag vet inte om jag kommer få en 3:a eller en 5:a och oavsett så har det under föreläsning insinuerats att kursansvarig i efterhand är "öppen för förändring". » (Nej, inte alls)
- Svår kurs att testa examinationen, inte jättesvår uppgift i säg, men lite annorlunda och diffus.» (I viss utsträckning)
- Är väldigt svårt att bedöma en sådan här kurs och jag förstår fortfarande inte hur den betygssätts.» (I viss utsträckning)
- Är ju en kontinuerlig examinering, så det tycker jag.» (Ja, i hög grad)
- Uppsats och moduler testade målen väldigt bra.» (Ja, i hög grad)
- Kan dock ej kommentera för rapporten än, eftersom jag inte har fått något svar på den än. Modulerna känns som att de testar målen i hög grad!» (Ja, i hög grad)
- Antar att Ni menar inlämningarna av varje modul» (Ja, i hög grad)
- Svårt att veta exakt vad som behövs för högre betyg.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»11 25%
Mycket stor»27 62%

Genomsnitt: 3.46

- "Måndagsintroduktionen" till veckans uppgifter var till mindre hjälp för att förstå uppgifter än det material som länkades på kurshemsidan. "Torsdagsuppföljningen" sade sällan något man inte hade kommit fram till på egen hand. » (Ganska liten)
- Se svar på fråga tre.» (Ganska liten)
- Inlärningen berodde till stor del på egna insikter, anser att undervisningen mer var till för repetition och grundläggande information (introduktionsföreläsningarna) och för att få igång den egna tankeprocessen för att kunna analysera det egna och alternativa resultat (uppföljningsföreläsningarna). Dock är jag säker på att detta var tanken med de olika föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Speciellt handledningpassen» (Mycket stor)
- Eftersom den varit den enda riktiga källa till information i denna kurs, har den varit enormt viktig och funkat väldigt bra.» (Mycket stor)
- Övningspassen är guld.» (Mycket stor)
- Introduktionsföreläsningarna som var varje vecka gav mig inte så mycket, men de reflekterande föreläsningarna var superbra!» (Mycket stor)
- Väldigt mycket handledning och det är jättebra!» (Mycket stor)
- Överningspassen har varit till mest hjälp» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»8 19%
Ganska liten»7 16%
Ganska stor»17 40%
Mycket stor»10 23%

Genomsnitt: 2.69

- Vi har inte haft någon?» (?)
- Vi har inte haft någon.» (Mycket liten)
- Vi har i stora drag inte haft så mycket litteratur, mest uppgifter att göra, men de i sig har varit väldigt lärorika» (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur, har läst lite i en av böckerna som rekommenderades efter sista modulen, jag hann inte läsa mycket men den hjälpte mig repetera kursen och de olika lösningarna.» (Mycket liten)
- hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- använde nästan inget sådant bara det som kunde användas på vissa uppgifter» (Mycket liten)
- Det fanns ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- med tanke på att vi inte hade någon kurslitteratur och i princip inget kursmaterial annat än uppgifterna kan man egentligen bortse från detta betyget.» (Ganska liten)
- Hemsidan är bra» (Ganska stor)
- Kursen bygger på materialet.» (Mycket stor)
- Kurslitteratur: köpte ej. Om med kursmaterial kan menas veckornas moduler så var de definitivt de som gjorde hela kursen. Jättebra!» (Mycket stor)
- Använde kurshemsidan till att läsa och lösa alla uppgifter.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 41%
Mycket bra»24 55%

Genomsnitt: 3.51

- Hemsidan låg nere vid något halvkritiskt tillfälle, men annars har allt fungerat bra.» (Ganska bra)
- Ibland ändrades uppgifterna utan att man fick reda på det direkt.» (Ganska bra)
- Hade varit bättre om alla föreläsningar lades upp på webbsidan INNAN föreläsningen. En föreläsning ger mycket mer om man kan komma förberedd... Tror inte heller att detta skulle påverka antalet närvarande nämnvärt.» (Ganska bra)
- Det var väldigt tydligt när det blev ändringar eller när det fanns notiser om vad man bör fokusera på.» (Mycket bra)
- En vanlig kurshemsida som ej ligger på PingPong(dåligt eftersom man måste logga in) är alltid uppskattat! FIRE är också helt klart att föredra framför PingPong.» (Mycket bra)
- Uppdaterad hemsida» (Mycket bra)
- Mycket bra hemsida, klart och tydligt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»3 7%
Mycket bra»38 90%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.88

- Blev långa köer ibland. Speciellt i början av kursen.» (Ganska bra)
- Har fått hjälp både utanför schemalagt tid och via telefon, uppskattas!» (Mycket bra)
- Dag & co, har varit förträffliga.» (Mycket bra)
- Att man till och med kan komma till handledarna utanför schemalagd tid och få hjälp är helt fantastiskt.» (Mycket bra)
- Grymma handledningar» (Mycket bra)
- Väldigt bra handledningspass!» (Mycket bra)
- Har lärt mig så himla mkt på att få svar för komma vidare med uppgifterna.» (Mycket bra)
- Jättebra handledare!» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 11%
Mycket bra»36 85%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.9

- Jag och min labbkompis missmatchade varann väldigt bra. När jag var i skolan var hon sjuk. Om jag var upptagen upptagen med något hade hon tid att studera.» (Ganska bra)
- Jag och min labkompis har kommit bra överens och kompletterat varandra bra.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 18%
Hög»33 76%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.86

- Väldigt hög tillsammans med kandidatarbete» (Hög)
- Väldigt hög i början, för att sedan sjunka lite fram mot slutet.» (Hög)
- Men det var definitivt värt det arbetet man kade ner på kursen.» (Hög)
- Den borde vara lite lägre, någon uppgift mindre per modul för hade nästan ingen tid i andra kursen att lägga.» (Hög)
- Liiiiite för mycket att göra, men tiden var väl värd att lägga ändå...» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 11%
Hög»32 74%
För hög»6 13%

Genomsnitt: 4.02

- Det är mycket att göra, men med tanke på hur bra kursen är så är det värt» (Hög)
- Denna kursen "snodde" mycket tid från den andra som jag läste samtidigt. Dock hade jag ganska mycket förkunskaper till den andra, så det gjorde inte så mycket i slutändan.» (Hög)
- Läste tre kurser och höll på med annat men det gick bra :)» (Hög)
- Gick parallellt med kandidatarbetet» (Hög)
- Läste parallellt med TIN092 Algorithms som också tog väldigt mycket tid. Ofta så att jag inte hann börja med veckomodulerna förrän torsdag/fredag.» (För hög)
- 150%» (För hög)
- Gjorde andra saker under kursen, som cortege så var var väldigt hektiskt» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»3 6%
Gott»3 6%
Mycket gott»36 83%

Genomsnitt: 4.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket användbar kurs för problemlösning» (Gott)
- Toppen topp!» (Mycket gott)
- Rolig och intressant kurs.» (Mycket gott)
- Den bästa kursen hittills på Chalmers! Mycket intressant och lärorik.» (Mycket gott)
- En av de bästa kurser jag läst! Dag är extremt bra föreläsare och handledarna är mycket skickliga på att ge råd och hjälp.» (Mycket gott)
- Jag tycker det har varit den hittils mest värda mattekursen och väldigt bra fokus på problemlösning.» (Mycket gott)
- Jättebra, spännande och utvecklande kurs!» (Mycket gott)
- En ögonöppnare» (Mycket gott)
- Bästa kursen hittills!» (Mycket gott)
- En otroligt bra kurs kommer nog aldrig få läsa något liknande.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Antalet handledningstillfällen, de var verkligen oerhört hjälpsamma. Dag borde även förbli lärare»
- All möjlighet att få hjälp att ställa frågor både schemalagt tid och utöver denna.»
- Kursen är väldigt bra som den är.»
- Den spridning av uppgifter som förekom - att det var väldigt olika problem varje vecka.»
- Hela upplägget.»
- Dag. Kursen hade inte varit densamma utan honom. En bra lärare och talare gör extremt mycket, och han har verkligen inspirerat oss.»
- upplägget. mycket jobb men den kurs som man lär sig mest nyttiga saker i de första två åren på IT.»
- Cisco-kursen. Den är fantastiskt bra och den är en br morot till att faktiskt lära sig allt.»
- Upplägget med föreläsningar och examinationsformen. Jag lärde mig verkligen mycket eftersom man tvingades sitta så mycket med kursen från början, inte bara i tentaveckan som i många andra kurser. Behåll även veckan ledigt före tentaveckan så att folk kan läsa in den andra kursen de läser :)»
- Allt»
- Modulerna.»
- Allt, väldigt bra.»
- Modulerna och uppföljningsföreläsningarna. Fortsätt koppla uppgifterna till verkliga saker.»
- Allt»
- Föreläsningarna, modulerna och uppsatsen, den sista medförde att man repeterade kursen och såg över sina och alternativa lösningar igen och reflekterade ännu mer.»
- Modulerna, handledningspassen och reflektionsföreläsningarna! Ha gärna kvar hemsidan _utanför_ PingPong, och behåll FIRE!»
- Allt.»
- Veckoinlämningar»
- Allt»
- Upplägget med handledning. Regelbunhet i inlämningarna.»
- Allt»
- övningstillfällena»
- Jättebra att visa vad andra studenter har sagt om kursen. Kursvärderingen som var inkluderad i modul 3 visar på att föreläsaren verkligen bryr sig om kursen och att han vill göra den så bra som möjligt, till skillnad från vissa andra föreläsare.»
- uppföljnings föreläsningarna på torsdagarna»
- Att uppföljningspassen varit obligatoriska »
- Hela konceptet med de olika modulerna och kursens struktur.»
- Hela kursens upplägg vilket är jättebra, en otroligt bra kurs. Möjligheten att få skjuta upp inlämningsdatum till uppföljningsföreläsningen har hjälpt oss avsevärt.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Göra introföreläsningarna lite mer specifika. Förtydliga betygssättningen! Få handledarna att ge kommentarer på modulerna på samma sätt, ibland fick man långa utläggningar, och annars bara "bra.".»
- Kursboken är väldig jobbig. Allt är exempel när man igenteligen vill ha först fakta och sen exempel Boken får underkänt!»
- Vissa veckor har det varit lite väl mycket att göra.»
- Tycker bolluppgiften borde vara mindre, eller ersättas av annan programmeringsuppgift. Eller så borde någon av modulerna man gör under de veckor man gör bolluppgiften vara mindre omfattande.»
- Stundtals kunde attityden vara lite dålig under handledningstillfällen, kunde få en att känna sig som en idiot.»
- Framförallt kursmålen och den totala bristen på insyn i utvärderingssystemet. »
- Möjligtvis lite mer konkreta genomgångar i början av varje vecka.»
- Ingenting, mer än att i gärna hade sett en fortsättningskurs för att denna var så bra.»
- Kan inte komma på något på rak arm som behöver ändras.»
- Man borde kanske undersöka och förklara mer hur man kan lägga upp arbetsbördan för hela läsperioden. Eftersom vi satt så mycket med den här kursen ignorerade jag den andra kursen fram till bara någon vecka före tentaveckan.»
- Kanske sista uppsatsen. Svår och klurig - 5 sidor är mycket»
- Lägg till en tenta så man får en djupare kunskap.»
- Försäkra eleverna om att efter natt kommer dag.»
- Kan inte komma på något.»
- Hitta på något enklare sätt att betygsätta studenter på. »
- Vissa av frågorna skulle kanske kunna formuleras lite bättre, men det är nästan inte ens värt att nämna»
- Det vore trevligt om modulerna på något sätt kunde anpassas mer efter individen, alltså, vissa är ganska bra på det grundläggande (hitta en modell), men kan ha svårt att utveckla denna eller tycker just att en viss modelltyp (ex linjärprogrammering) är svårt, då vore det bra att få öva mer på de delarna eftersom man inte lade lika mycket tid på dem då det tog så lång tid (jämfört med de 20 timmarna) att utveckla den första modellen för alla uppgifter.»
- Kan inte anmärka på något!»
- Bollarna»
- Inget!»
- någon mindre uppgift, kanske ha mer övningstillfällen för de som vill.»
- Kommer inte på något just nu»
- Kanske fler handledarpass»
- Jag skulle önska lite mer utförliga föreläsningsanteckningar och kanske att man går in på djupet lite mer i något modul.»
- Jag tycker att belastningen den period när man har en modul+bouncing balls var för hög, bouncing balls skulle kunna vara en egen modul i sig om man ser till antalet timmar folk lägger på den.»

17. Övriga kommentarer

- Betygssättningen har varit det sämsta med hela kursen. Man får inte veta betygen på enskilda moduler, så man har ingen aning om var man ligger. Kriterierna för uppsatsen är väldigt luddiga, så man är extrem osäker på om man skriver rätt/hur det kommer bedömmas. Man ska inte behöva få en tre och sedan förhandla upp den, betygssättningen borde vara så tydlig att man får rätt betyg direkt. »
- Jättebra kurs!»
- Kursen i sin nuvarande form borde endast ge antingen Godkänd eller Underkänd i betyg, då mål för olika betygssteg saknas helt.»
- Bra kurs!»
- Väldigt värd kurs. Mycket givande och med bra återknytning till tidigare mattekurser.»
- Trevlig kurs med bra föreläsare. Krävande men rolig.»
- Mycket bra kurs! Dag, you"re the man!»
- Mycket bra kurs! :)»
- Trots att kursen är jättetung i början så känner jag mig helt frälst så här i slutet. Den är en Aha-upplevelse helt enkelt!»
- Kram»
- Väldigt bra kurs. Bra föreläsare. Bra handledare»
- Det kändes jättejobbigt i början av kursen men jag tror att de flesta precis som jag började gilla kursupplägget när man hade kommit in i det.»
- Förläsaren är väldigt inspirerande och kommer med roliga exempel på vart matematiken kan användas i verkligheten!»
- Mycket bra kurs. Bra föreläsare och övningshandledare!»
- En mycket givande kurs»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.72
Beräknat jämförelseindex: 0.93


Kursutvärderingssystem från