ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-4 Kommunikation och ingenjörskompetens - Kommunikationsdelen, LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-10
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»25 60%
Cirka 20 timmar»13 31%
Cirka 25 timmar»1 2%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.53

- Gick parallellt med projekt i programmering, och tid dedikerades till den kursen. Kändes exempelvis inte extremt motiverande att skriva en rapport om något man tyckte var relativt irrelevant, när man i stället kunde utveckla sin första större applikation.» (Högst 15 timmar)
- Projektkursen har tagit nästan all tid, och denna hamnar lite i skymundan.» (Högst 15 timmar)
- Att konkurrera med TDA367 är inte lätt.» (Högst 15 timmar)
- Inte ens det skulle säga drygt fem timmar» (Högst 15 timmar)
- Det har varit svårt att göra en jämn fördelning av tiden, så vissa veckor har det blivit för mycket.» (Cirka 20 timmar)
- Projektkursen som gick parallellt prioriterades.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 4%
100%»38 92%

Genomsnitt: 4.85

- Missade nåt enstaka tillfälle» (100%)
- Tydligen måste man delta i undervisningen...» (100%)
- Obl närvaro för betyg, det som tiden användes till var långt ifrån intressant» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte läst målen»14 34%
Jag har inte läst målen, det gör jag aldrig.»6 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 31%
Målen är svåra att förstå»2 4%

Genomsnitt: 2.58

- Det finns inga klara kurs-PM med information om vad som förväntas av studenten, de kommer konstant på uppgifter som de förväntar sig att studenten själv ska ta reda på att han måste göra.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 12%
Ja, målen verkar rimliga»22 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Har inte kollat upp målen...» (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna på tisdagar funkat tycker du?

38 svarande

Mycket bra»3 7%
Bra. De bildar en bra grund till onsdagens övningar»11 28%
Ok.»11 28%
Ok om man surfar lite samtidigt»2 5%
Så där.»5 13%
Gäsp»6 15%

Genomsnitt: 3.34

- Väldigt bra föreläsare.» (Mycket bra)
- Det finns obligatorisk närvaro och ej obligatorisk närvaro i min mening. Inget mellanting som är betygsgrundande på något halvdant sätt. Är det inte lite snävt att tro att det enda sättet att lära sig kursens kunskaper är på plats på föreläsningarna? Muntlig närvaroupptagning känns väldigt grundskola och omyndighetsförklarande.» (Ok.)
- Intressanta men ibland lite inte helt klart vad man ska bära med sig. Inte helt konkret. Föreläsarna har dock påpekat att man inte ska se det som föreläsningar där allt ska tas in till punkt och pricka. » (Ok.)
- Jag tror att många bara gick dit för att det togs närvaro. Ganska långtråkigt.» (Ok om man surfar lite samtidigt)
- Fick inte ut mycket av dem» (Så där.)
- De är helt meningslösa.» (Gäsp)
- Högstadie / gymnasienivån på kursen måste bort för att ens göra det lite intressant.» (Gäsp)
- De har känts mer inriktade på en lingvistik-klass än en IT-klass. Det mesta av det som sades på de föreläsningarna kändes inte relevanta för mig. Jag bryr mig inte om vad ett fonem eller morfem är. DÄREMOT: En del saker var bra, ex. hur man skriver källor.» (Gäsp)
- De var dåliga och gav ingen ny information.» (Gäsp)
- Helt värdelösa, inte alls intressant för fem öre plus att jag inte har lärt mig någonting under föreläsningarna som jag inte redan kunde. Vilket gör att jag inte förstod varför föreläsningarna var obligatoriska, då det kändes som att man slösade bort sin tid.» (Gäsp)

6. Vilka skrivövningar har du uppskattat mest?*

Under övningarna på onsdagarna har vi arbetat med en hel del olika skrivövningar. Vilka har du uppskattat mest?

41 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Sammanställning av text och källhantering , "Tvättexten"»17 41%
Rapporten»12 29%
Den populärvetenskapliga artikeln»8 19%
Den reflekterande texten»5 12%
Alla skrivövningar - korta som långa har varit bra»5 12%
Vet ej»7

- Skrivövningarna har mestadels varit bra. Ibland blir det dock för mycket föreläsning och faller på samma sätt som tisdagsföreläsningarna. » (Alla skrivövningar - korta som långa har varit bra)
- Tycker inte någon av skrivövningarna gav speciellt mycket.» (Vet ej)
- Övning ger färdighet. » (Alla skrivövningar - korta som långa har varit bra)
- Rapporten kändes mest relevant.» (Rapporten)
- Relevanta. » (Alla skrivövningar - korta som långa har varit bra)
- Att lära sig källor ordentligt är det som gynnat mig mest, de andra var meh.» (Sammanställning av text och källhantering , "Tvättexten")
- De två "övningar" som kändes vettiga, de andra var mer utfyllnad och slöseri med tid.» (Rapporten, Den populärvetenskapliga artikeln)
- Ingen!» (Vet ej)

7. Hur har kurshemsidan i PingPong funkat enligt dig?*

41 svarande

Mycket bra. Där finns i stort sett allt material från kursen»5 12%
Bra.»7 17%
Ok men inte mer»17 41%
Så där. Jag är ovan vid PingPong»9 21%
Har knappt besökt sidan»3 7%

Genomsnitt: 2.95

- Tydligare ingång till veckoscheman» (Mycket bra. Där finns i stort sett allt material från kursen)
- Hade gärna sett att information om vissa uppgifter hade kommit ut tidigare, och inte att man lägger in en muntlig redovisning eller inlämning med 2 dagars varsel. » (Bra.)
- Ingen feedback på inlämningar fanns att tillgå.» (Bra.)
- När man lärde sig pingpong var det inte så svårt. Lite otydligt med information dock.» (Bra.)
- Bökig och osmidig, men gör vad den skall.» (Ok men inte mer)
- PingPong i sig är rätt så bra, men ni kan inte förvänta er att studenterna automatiskt ska gå in och hitta uppgifter. Gå ut med konkreta projekt-PM där det står tydligt vilka datum som vilka inlämningar skall vara färdiga och vad som förväntas. Vill lägga till att när jag nu skriver denna utvärdering så går det inte ens att komma in på PingPong. Undrar varför det inte finns något val för "dåligt".» (Ok men inte mer)
- Gåvan inte gått att föra en dialog med lärarna genom pingpong, har fått använda mail istället» (Ok men inte mer)
- "Vanliga" kurshemsidor känns mer överskådliga. Kan vara en vanesak.» (Ok men inte mer)
- Skulle vara najs att få en notis eller liknande vid uppdaterad status/viktig information.» (Ok men inte mer)
- Ping pong struktur är extremt dålig. Känns jättegammal.» (Så där. Jag är ovan vid PingPong)
- Ni har använt den bra, men jag gillar inte plattformen pingpong. Känns alldeles för omständig och krånglig, t.ex. att man måste logga in varje gång man vill läsa kursnyheterna/upplagda dokument.» (Så där. Jag är ovan vid PingPong)
- PingPong är något som jag helst undviker (för att säga det snällt och utan svordomar). Det är svårt att förstå, svårt att hitta och inte ens lärarna verkar tycka om det (från vad jag har förstått). Jag skulle föredra en "vanlig" kurshemsida, men de kursansvariga kanske inte kan hantera den? I så fall kanske man skulle kunna fråga någon annan webb-kunnig på Chalmers? Det lär väl knappast finnas någon brist på sådana.» (Har knappt besökt sidan)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»20 48%
Mycket bra»12 29%
Har ej sökt hjälp»7 17%

Genomsnitt: 3.58

- Har mailat in frågor via Pingpong som jag inte fått svar på.» (Ganska dåliga)
- Har inte sökt så mycket hjälp med det har funnits handledartillfällen osv så det känns som det var enkelt att få. » (Ganska bra)
- Hade gärna haft mer konkreta svar när man ställde frågor om rapporten. » (Ganska bra)
- Än en gång, mycket bra lärare.» (Mycket bra)
- Linda har svarat extra snabbt. En eloge till henne!» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»11 27%
Mycket bra»26 65%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.65

- Jag fick göra mycket själv i rapporten.» (Ganska bra)
- Hamnade i en abitiös och bra grupp» (Mycket bra)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»11 27%
Lagom»25 62%
Hög»1 2%
För hög»3 7%

Genomsnitt: 2.9

- Som tidigare nämnt, den hamnar i skymundan av projektkursen.» (Lagom)
- Egentligen inte så farligt, men man kände alltid att man inte hann lägga tillräckligt med tid på projektkursen då man ständigt fick nya uppgifter i denna kurs, trots att de gamla ännu ej var avslutade...» (För hög)
- Blev lite mycket på slutet när man har mycket i projektet samt att den sista uppgiften släpptes lite sent. » (För hög)
- Det var visserligen lägre än en genomsnittlig kurs, men när man har en projektkurs parallellt som man hellre prioriterar... Då vill man hellre lägga mer krut på den.» (För hög)

11. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»20 50%
Hög»16 40%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.45

- Men väldigt anpassningsbar.» (Hög)
- Det blev vad man gjorde den till (vi var en ambitiös projektgrupp)» (Hög)
- Känns som om jag den här läsperioden har ägnat mig åt två saker, att plugga och att träna ibland. Har inte haft tid till att träffa kompisar. :(» (För hög)


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Gäsp»2 5%
Dåligt»7 17%
Godkänt»17 42%
Gott - en bra kurs!»13 32%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gör om, gör rätt!» (Gäsp)
- Bra onsdagsövningar (Kan fortfarande bli bättre), dåliga föreläsningar.» (Dåligt)
- Kursen behöver struktur, jag vill ha en lättläst PDF som förklarar vad som förväntas av mig i respekt till en viss uppgift. Ta webbuppgiften som exempel. Information om vad som skulle göras kom i vågor och presenterades enbart på "kurshemsidan" vilken det inte fanns någon länk till från chalmershemsidan. Formatet det presenterades på var en powerpoint presentation... Detta är inte acceptabelt. Jag vill ha en PDF med klara mål där det står vad som krävs för att få godkänt på uppgiften, vad som krävs för 4:a, och vad som förväntas av en student som vill ha en 5:a i kursen. Skrivövningarna hade hjälpts av detta med, det var ofta jag satt och undrade vad ni ville att jag skulle göra med de papper ni gav mig. Varför får vi papper överhuvudtaget? Känns rätt onödigt när alla studenterna har laptops. » (Dåligt)
- Tycker sättet vi skrev repporten på var mycket underligt och orealistiskt. I stort sett alla källor skulle vara färdigställda andra veckan, vilket är helt absurt då man ständigt hittar mer material under skrivprocessen. Idén att ha delinlämningar är väl god i sig men eftersom vi har annat att jobba med parallellt både i denna kursen och i andra så blev skrivarbetet "ryckigt". Man var hela tiden tvungen att läsa igenom i princip alla källor varje gång man skulle skriva för att färska upp minnet, då det ofta var en veckan mellan varje tillfälle. Hade jag varit tvungen att skriva en rapport skulle jag nog lagt en eller två veckor av totalt fokus på den så material och källor ständigt är färska i minnet. Är medveten om att detta inte passar 8 veckors period systemet som kurser är indelade i. Men kursen kanske inte heller ska ha en rapport som huvud uppgift under större delen av kursen. Vore nog bättre med en kortare rapport och göra krusens andra moment till större uppgifter, eventuellt lägga till fler moment. » (Dåligt)
- Jag känner ofta att om föreläsningar samt övningar är obligatoriska så är det för att väldigt få skulle gå på dem annars. Om så är fallet tycker jag man borde börja med att försöka förstå varför man inte skulle gå på föreläsningarna istället för att göra det obligatorisk/sänka betyg på de som inte kommer. » (Dåligt)
- Som jag sagt tidigare, en del var bra men mycket var dåligt eller ickerelevant. Jag skulle gärna se mer "praktisk" inriktning på kursen, mindre teori och lingvistik och mer hur man faktiskt gör.» (Dåligt)
- Skulle varit mer ihopkopplad med projektkursen, speciellt med tanke på rapporten» (Dåligt)
- Gott försök, men kursen hade passat bättre ihop med en kurs som inte kräver lika mycket som projektkursen» (Godkänt)
- viktigt ämne kunde varit mer enskilda uppgifter kan krävas mer av oss studenter, mer inlämningar t ex» (Godkänt)
- Vill ha större frihet när det gäller val av ämne till rapporten. Inga var ämnen vi direkt brann för, och det tror jag påverkar skrivandet i mycket hög grad.» (Godkänt)
- Kanske inte det roligaste, men en nyttig kurs » (Gott - en bra kurs!)
- ...fast lite tråkig (särskilt i jämförelse till projektkursen). Dock en väldigt viktig kurs, den ger något.» (Gott - en bra kurs!)
- Mitt intresse gentemot denna kurs har varit ganska låg tyvärr men den är väldigt nyttig och väl genomförd.» (Gott - en bra kurs!)
- Tycker att syftet är väldigt bra. Materialet likaså. Övningar har varit givande och föreläsningar har varit förberedande för dessa övningar. Allt har dock dragits ut enormt i min mening. Kursen skiljer sig enormt mot hur resten av kurserna under året sett ut. Lågt tempo på föreläsningar som repeterar många (för mig) självklarheter. Då läste jag dock en väldigt kommunikationsinriktad samhällsutbildning under gymnasiet och förstår att det är därför jag tycker jag har hört allt detta tidigare. Här kommer den obligatoriska närvaron in och blir väldigt irriterande. Framför allt när examinatorerna till början ej var klara på vad som var obligatoriskt och vad obligatoriskt innebar.» (Gott - en bra kurs!)
- Nyttig men lite tråkig» (Gott - en bra kurs!)
- Relevant! Viktigt att kunna även om jag rent intressemässigt föredrar en programmeringskurs eller en kurs i skönlitteratur framför en sådan här kurs. » (Gott - en bra kurs!)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Onsdagsövningarna»
- Rapporten.»
- Slutpresentationen»
- Rapporten var kul att jobba med och det var intressant att lyssna på de andra studenternas presentationer.»
- Övningar och inlämningar.»
- Rapporten»
- Bradley»
- presentationen med gruppen inför andra grupper»
- Rapportskrivande. Muntlig träning. Upplägget med språklabb med 1/3-klass en gång i veckan. »
- Den stora rapporten som sträckte sig en stor del genom kursen.»
- Lära ut hur man skriver källor. Hur man håller muntliga presentationer.»
- Fia»
- Peer respons övningen»
- Upplägget i helhet har fungerat bra. Men samverkan mellan TDA367 tycker jag bör bevaras. Ökar motivationen att göra en bra presentation ,)»
- - Lärarna var mycket bra och engagerade. - De varierande momenten (skrivande, tal, presentationer)»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

41 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Det bör vara stramare tyglar.»1 2%
Det bör vara färre skrivuppgifter på plats»6 14%
Det bör vara mer om skrivregler»5 12%
Det borde vara mer retorik»21 51%
Fler övningstillfällen per vecka vore bra.»6 14%
Annat, se kommentar nedan:»6 14%

- Föreläsningarna. Jag tror inte regelrätta föreläsningar är optimalt i den här typen av kurs. Övning ger färdighet, eller något åt det hållet.» (Det borde vara mer retorik)
- Bättre med fler skrivuppgifter inom de avsatta lektionstiderna och mindre på fritiden. Låt oss skriva rapporten om projektet istället, så slipper man ägna värdefull tid åt dubbel efterforskning» (Det borde vara mer retorik, Annat, se kommentar nedan:)
- Kanske inte just Fler. Men tyngre. Det har gått lalla igenom väldigt många av övningstillfällena som ej haft betygsgrundande inlämningar. Kanske visar det sig i de inlämningar som sedan är betygsgrundande iofs. Men något åt det hållet.» (Fler övningstillfällen per vecka vore bra.)
- Tvinga oss inte att lyssna och träna på något i två värdefulla timmar om vi kan lära oss det själva på en halvtimme. Syftar mestadels på källhantering.» (Annat, se kommentar nedan:)
- Droppa högstadienivån» (Det bör vara stramare tyglar., Det bör vara färre skrivuppgifter på plats, Det borde vara mer retorik, Annat, se kommentar nedan:)
- Eventuellt större urval av ämnen för rapportskrivandet» (Annat, se kommentar nedan:)
- Mer muntlig träning hade varit nyttigt! Kanske kunde rapporten handla om ens projekt (i programmerings-projekt kursen) så hade det känts mer relevant och skriva den. Nu kändes det lite som man inte han sätta sig in i sitt rapport-ämne utan krystade fram något. » (Det borde vara mer retorik)
- Med tanke på att presentationsmomentet är kombinerat med projektkursen, ser jag ingen anledning till att inte en större skrivuppgift skulle kunna vara kombinerad också. På det sättet får man skriva om något man verkligen är intresserad av.» (Det borde vara mer retorik)
- Jag tycker att man ska behöva göra de uppgifter vi fick på övningarna men man ska inte nödvändigtvis behöva gå dit varje onsdag. Lite samma gäller tisdagar, det borde inte vara obligatoriskt.» (Det bör vara färre skrivuppgifter på plats, Det bör vara mer om skrivregler, Det borde vara mer retorik)
- Något annat än PingPong som kurshemsida. Mindre lingvistisk "teori" om hur språket är uppbyggt.» (Det borde vara mer retorik, Annat, se kommentar nedan:)
- För mycket upprepning från gymnasietiden om sådant man redan visste» (Det borde vara mer retorik, Annat, se kommentar nedan:)
- Skippa föreläsningen om engelska ord» (Det bör vara färre skrivuppgifter på plats, Det borde vara mer retorik)

15. Övriga kommentarer

- Var tydliga med att alla föreläsningar o övningar är obligatoriska! Sen så skulle Linda Bradley tjäna på att uttrycka sig mer kortfattat, hon upprepar sig mycket.»
- Jag har sagt det ovan, men vill nämna det igen så att det verkligen går igenom hur dåligt strukturerad jag tycker den här kursen har varit. Se till att det till nästa år finns ett lättillgängligt Kurs-PM med information om vilka uppgifter studenten kommer förväntas att göra, följt av dokument som klart tydliggör vad som förväntas av studenterna vad gällande respektive uppgift. Ärligt talat så tycker jag PingPong har varit rätt dåligt. Förstår att det inte finns några handledare som kan ta hand om inlämningar och att det behövs ett system som sköter sådant, men PingPong borde inte användas till mer än detta. Skapa en riktig kurshemsida och mejla ut information till studenterna ifall det inte framgår på föreläsningarna vad som förväntas av dem.»
- Jag tycker det var för basic saker som gick igenom. Det var svårt att koncentrera sig när det gås igenom saker som man lärde sig redan i 6an.»
- Bra att ni försöker återkoppla till klassens tekniska intressen när så är möjligt!»
- Förstår inte vad vi skulle få ut av att skriva en populärvetenskaplig artikel.»
- Tack för en bra kurs!»
- Full frihet i sitt studernade på universitet. »
- Linda har varit trevlig och pedagogisk.»
- Kul att någon faktiskt inte bara skickar ut standardundersökning, men försök att inte vinkla svarsalternativen.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.1

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.1
Beräknat jämförelseindex: 0.52

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från