ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-4 Projektkurs, TDA367|DIT211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-24 - 2012-06-10
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande fråga

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

41 svarande

Göteborgs universitet»1 2%
Chalmers tekniska högskola»40 97%

Genomsnitt: 1.97


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»2 4%
Cirka 25 timmar»7 16%
Cirka 30 timmar»14 32%
Minst 35 timmar»19 44%

Genomsnitt: 4.11

- Jobbade mycket mer de sista veckorna» (Cirka 25 timmar)
- Vi lade den tiden för att vi ville lägga den tiden. » (Cirka 30 timmar)
- Har i princip inte hunnit att träffa några kompisar under den här studieperioden.» (Minst 35 timmar)
- Otroligt engagerande kurs!» (Minst 35 timmar)
- Säkert 45+ timmar per vecka» (Minst 35 timmar)
- Programmering är livet.» (Minst 35 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»2 4%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»8 18%
100%»32 74%

Genomsnitt: 4.55

- Kändes inte som att den var värd min tid» (25%)
- Missade någon workshop.» (75%)
- Missade någon enstaka föreläsning» (100%)
- Tror jag gått på allt (det var ju inte så mycket).» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 46%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 32%

Genomsnitt: 2.37

- Har inte kollat upp/glömt om de visades första lektionen..» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är väl kanske inte så jättetydligt vad man faktiskt lär sig, men de målen jag läste var ganska lätta att förstå. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»29 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Detta beroende på hur bedömningen av unit testerna kommer ske. Det kändes som att vi fick mest lära oss ATT skriva tester. Inte hur de skall skrivas. Att kräva hög förståelse för automatiserad testning under denna kurs känns väldigt tufft med andra ord.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har inte kollat upp/glömt om de visades första lektionen..» (Ja, målen verkar rimliga)
- Man sätter målen själv.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 15%
Ja, i hög grad»17 51%
Vet ej/har inte examinerats än»11 33%

Genomsnitt: 3.18

- Svårt att svara på» (I viss utsträckning)
- Examinationen var ju att lämna in projektet, där syns vad man lärt sig.» (Ja, i hög grad)
- Med examination hoppas jag att ni menar presentationen annars vet jag inte.» (Ja, i hög grad)
- Känns som en väldigt svår kurs att examineras rättvist i. Lite synd att visst fokus legat på kodrader, i vanliga fall är jag glad när jag lyckas korta ned ett visst beteende från 500 rader till 100, i den här kursen kände jag viss oro när jag lyckades med det.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har inte kollat upp/glömt om de visades första lektionen..» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»8 19%
Ganska liten»18 42%
Ganska stor»12 28%
Mycket stor»4 9%

Genomsnitt: 2.28

- Har knappt haft någon.» (Mycket liten)
- Det jag lärt mig absolut mest av var våran handledare(Adam). » (Ganska liten)
- Var inte nödvändig men sparade mig tid vad gäller saker som JUnit.» (Ganska liten)
- Workshoppen för dependency injection gav mest för mig.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar imho» (Ganska stor)
- Mkt bra handledning!» (Ganska stor)
- Föreläsningarna och workshopsen bra, handledaren usel (Christer).» (Ganska stor)
- Den lilla undervisning som var (samt övningssakerna) var väldigt bra tycker jag. » (Ganska stor)
- De obligatoriska momenten som RAD, SDD, Use Cases och design model hjälpte otroligt.» (Mycket stor)
- Mycket bra handledare som stod till förfogande nästan 24 timmar om dygnet via mail med hög kompetens. Handledaren (Emil Djupfeld) var sympatisk på alla sätt och pedagogisk.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»22 52%
Ganska liten»13 30%
Ganska stor»7 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.64

- Vi hade ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- ej använt kurslitteratur» (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Har inte haft något. Kunde mycket sedan innan (git, etc)» (Mycket liten)
- De workshops som vi har gjort har varit användbara. Kurslitteratur i övrigt har jag knappt använt.» (Ganska liten)
- Google har varit till störst hjälp.» (Ganska liten)
- Kursmaterial?» (Ganska stor)
- Ingen kurslitteratur, men kurshemsidan och det som fanns där var väldigt bra. » (Ganska stor)
- Workshopsen var bra.» (Ganska stor)
- Det var bra med exempel på RAD et.c» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»26 61%
Mycket bra»13 30%

Genomsnitt: 3.21

- Webbsidan fungerade inte i alla webbläsare» (Mycket dåligt)
- Den nödvändiga informationen är väldigt spridd på kurshemsidan, vore bra att samla det på ett och samma ställe. » (Ganska bra)
- Fin och lättanvänd hemsida» (Ganska bra)
- Svårt att hitta information på webbsidan» (Ganska bra)
- Alla deadlines på saker som skall lämnas in bör presenteras på en och samma sida på websidan. Otroligt frustrerande att tvingas leta igenom kurs PM, nyhetsflöde och brödtexter på alla sidor för att försäkra sig om att man inte missat något.» (Ganska bra)
- Egentligen bara kurshemsidan som använts. » (Ganska bra)
- Bra med uppdateringar och tydlig information på kurshemsidan» (Mycket bra)
- Alltid uppdaterad» (Mycket bra)
- Ovanstående fråga. » (Mycket bra)
- Nyheter var snabba och lättöverskådliga.» (Mycket bra)
- Hemsidan var riktigt bra och informativ.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»6 13%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»21 48%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.2

- Vår handledare var ingen handledare, utan någon vi kom för att berätta vad vi gjort för. Endast intresserad (knappt) av att se hur många kodrader varje medlem skrivit. Ingen koll på kursen, ingen koll på vårt projekt, hade aldrig kollat vår kod, och bidrog inte med något alls under hela kursen.» (Mycket dåliga)
- Christer som handledare var fruktansvärt dålig. Extremt oengagerad, hade ingen koll på något, brydde sig inte för 5 öre om vårat projekt och allmänt strulig. Faktiskt väldigt besviken på honom.» (Mycket dåliga)
- Hänger ihop med senare kommentarer ang. handledare.» (Mycket dåliga)
- Sökte man hjälp utanför vår handledare (Christer) så var det nog lätt. Har inte sökt så mycket hjälp så det behövts.» (Mycket dåliga)
- Vår handledare (christer) hade absolut inget att tillföra på något håll och var långt ifrån inspirernade på något vis.» (Mycket dåliga)
- En av handledarna (som vår grupp hade) var under all kritik. Han hade ingen koll, noll engagemang och gav inget som helst stöd. Min egen mamma (som är ekonom) hade varit till större nytta. » (Mycket dåliga)
- Varje gång vi ställde en fråga till Christer svarade han med att han inte visste vad Joakim sagt och liknande eller spårade iväg i ett sidospår. Han har antagligen inte tittat på vårat projekts kod en enda gång under projektets gång i jämförelse med andra handledare som tipsar om STAN och liknande verktyg och faktiskt ger handledning.» (Ganska dåliga)
- Läraren var inte snabb när det kom till att besvara mail och svar kunde dröja i över en vecka» (Ganska dåliga)
- Grym handledare! :)» (Ganska bra)
- Joachim har svarat utomordentligt bra, sämre var det med vår handledare.» (Ganska bra)
- Emil Djupfeldt skötte sig utmärkt som handledare» (Mycket bra)
- Emil var en bra handledare!» (Mycket bra)
- Det var alltid lätt att kontakta gruppens handledare eller kursledaren.» (Mycket bra)
- Handledaren fanns alltid till hands via mail.» (Mycket bra)
- Det var enkelt och gick snabbt att få svar från handledaren.» (Mycket bra)
- Vår handledare Emil var stor hjälp på traven» (Mycket bra)
- Bra handledare» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 21%
Mycket bra»31 73%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.76

- Känns som om min grupp mest ville koda, och inte diskutera saker som systemarkitektur som ju är en av de viktigaste sakerna. » (Ganska dåligt)
- Hamnade i en bra och abitiös grupp.» (Mycket bra)
- Vår grupp hade mycket bra kontakt.» (Mycket bra)
- Gruppen har funkat bra.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 50%
Hög»20 47%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.52

- Väldigt flexibel. Vi har jobbat hårt.» (Lagom)
- Man får mer eller mindre bestämma själv hur mycket man gör så det är lagom» (Lagom)
- Rätt hög men det var ju ett eget val så att säga. » (Lagom)
- Det blev vad man gjorde det till. » (Lagom)
- Man satte ju sin egen ribba så arbetsbelastningen blir ju därefter.» (Lagom)
- Precis så hög man väljer att göra den» (Hög)
- Mycket efter eget engagemang.» (Hög)
- Den var hög därför att vi hade höga abitioner och lade ribban högt. » (Hög)
- Beror ju naturligtvis på hur man gör i gruppen.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

42 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»20 47%
Hög»15 35%
För hög»5 11%

Genomsnitt: 3.54

- Hade varit skönt att slippa vissa kommunikationsuppgifter och kunna ägna sig helhjärtat åt projektet» (För hög)
- För många olika uppgifter i kommunikationen som gjorde det svårare att planera och jobba effektivt» (För hög)
- 150%» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»1 2%
Gott»17 40%
Mycket gott»23 54%

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kursen i sig har varit bra, kul att koda på riktigt, men vår handledare förstörde tyvärr mycket. Han har bara gjort en mer förvirrad och hans inställning var värdelös.» (Dåligt)
- Roligaste och jobbigaste kursen hittills.» (Gott)
- Kursen som helhet är mycket bra och var kul att bygga något från grunden och applicera allt man lärt sig i tidigare kurser under läsåret.» (Gott)
- Utan en handledare som bara fokuserade på +/- rader på GIT hade jag satt "Mycket gott".» (Gott)
- En rolig kurs som ger en möjligheten att utvecklas» (Gott)
- Gott, men handledaren drog ner på betyget.» (Gott)
- Väldigt bra att få göra något större redan år ett, har verkligen utvecklats och insett hur mycket jag lärt mig under året.» (Mycket gott)
- Väldigt lärorik kurs. Väldigt bra att lära sig hur det går till när man gör ett större projekt» (Mycket gott)
- Var mycket roligt att få tillämpa det vi lärt oss under första året till att faktiskt skapa något. Det ställde allt man lärt sig i ett annat ljus, att man faktiskt kan ha det till något.» (Mycket gott)
- Bra att få övning i att arbeta med större projekt, och i grupp dessutom.» (Mycket gott)
- Bra upplägg med få föreläsningar och mycket praktiskt. Bra med handledare som alltid kunde hjälpa och pusha på. Kul med omväxlande kurs som inte bara är massa ny teori utan mer praktisk.» (Mycket gott)
- En riktigt tolig kurs, där man faktiskt får användning av det man tidigare lärt sig. » (Mycket gott)
- Trevligt att få göra projekt.» (Mycket gott)
- Mycket kul att ha en praktisk kurs där man omsätter sina teoretiska kunskaper.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Friheten och flexibiliteten.»
- Projektet? :D»
- Friheten»
-
- Att man själv får välja projekt»
- Obligatorisk handledning.»
- Handledarmöten»
- handledningsmötena varje vecka var givande!»
- föreläsningar»
- Kursens upplägg som helhet »
- Upplägget med få föreläsningar och handledar möten en gång/vecaka. Emil Djupfeld som handledare. »
- Det mesta»
- Möjligheten att välja grupper själva.»
- Workshopperna. Kanske gå igenom lite hårdare på Unit tester bara.»
- Emil Djupfeldt som handledare»
- Adam som handledare.»
- Mångfalden»
- - Git - Det låga antalet föreläsningar»
- Allt»
- Kursens upplägg. »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Christer, vår handledare, borde inte vara handledare alls. Under all kritik.»
- Ta bort "self evulation" pappret.»
- Lite mer guidning i hur man går tillväga, planera först, skriv unittester och sen börja koda.»
- Inget i behov av förändring»
- Tänk efter när ni bestämmer vem som ska vara handledare och se till att dom sköter sitt arbete. »
- GUI-design borde ge inverkan på betyget»
- Mer tyngd på workshops. Högre grad av återkoppling till dem under projektets gång. Exempelvis utlärning av testskrivning som kan på något sätt bedöma hur tester till projektet skrivits. Vilket skulle kräva en mer genomgående workshop kring tester. »
- Dåliga handledare ska väck!»
- fler föreläsningar kanske. mer förklaring om test driven development»
- Se över handledarna, speciellt Christer, för våran del hade det nog varit mer givande med en gummianka som handledare. Han var oengagerad och pratade ofta om orelaterade saker till det vi frågade. Han inledde första mötet med att klaga på oss i drygt 30 minuter på någonting som han påstod att vi gjort fel när vi gjorde domänmodellen (som han påstod att tidigare grupper också gjort) medan vi försökte förklara att vi inte gjort vad han anklagade oss för INNAN han ens sett våran domänmodell. Det är ett exempel. Att dessutom han inte har en aning om hur git fungerar och under projektets gång bara fokuserat på antal rader kod och ambitionsnivå och flertalet gånger jämfört oss med andra grupper som han påstår har en skyhög ambitionsnivå och lägger 50h i veckan. En handledare borde inte direkt jämföra grupperna och framför allt inte förvänta oss att vi ska lägga nära på det dubbla av kursens förväntade tid för att kunna aspirera på överbetyg. Sen skulle det ju underlätta om han kikade på projektet och satte sig in i vad vi gjorde istället för att titta på ett papper och analysera kodrader hit och dit. Som sagt, min personliga åsikt är att en badanka hade varit mer hjälpsam som handledare. »
- De sista föreläsningarna kom lite tidigt och handlade om subsystem innan man hunnit dit i sitt programmerande riktigt. Kanske sprida ut föreläsningarna mer så de passar bättre till vilket stadium man befinner sig i i programmerandet. »
- Handledaren. Vi hade Krister. Informationsspridningen måste varit väldigt dålig mellan examinator och vår handledare, då han egentligen aldrig hade någon koll på vad som skulle göras eller hur. Varje gång man frågade något om kursen så var svaret "Jag vet inte hur Hacht har tänkt". Även kunskapen måste förbättras, om vi har en git-workshop så förutsätter man också att handledaren kan git, och de verktyg som används ihop med git (ex. gitstats). Men så var inte fallet. Även verktyg som togs upp på föreläsningar (ex. STAN) hade inte Krister någon koll på. Någon slags genomgång på hur mycket vikt som skall läggas på kodrader vore också uppskattat, då vi tog 500 rader kod per man som en måttstock för att visa att man har gjort något. Istället (efter att Krister fått hjälp av en annan handledare att få fram statistik) förstod man att man nästan behöver vara försiktig för vem som ändrar vart, och så tycker varken jag, elr vår grupp, att det skall vara. Risken blir att man bryr sig alldeles för mycket om kodraderna, istället för att faktiskt skriva kort och effektiv kod. Samma sak när man rensade i koden, den som gjorde det fick naturligtvis mycket minus-rader, vilket är ett arbete i säg, men om inte handledaren tyder det på rätt sätt blir det istället negativt. Sen som jag förstod det så om man byter namn på en klass, eller flyttar till ett nytt paket, och inte gör detta genom git, så får den personen som gör namnbytet helt plötsligt "ägande" över kodraderna, vilket gör att överlevande kodrader kan vara mycket missvisande. Jag tror att detta är vedertagen kunskap för de som använder git, men problemet är som sagt när den som tyder statistiken inte har kunskap angående git. Jag uppfattade även Krister som oerhört oengagerad. Det verkade aldrig som att han kollade på vår kod, eller ens försökte sätta sig in i vad vi faktiskt gjorde. Tre veckor innan deadline så frågade vi om betyg, och det enda han pratade om var antal kodrader samt hur han uppfattade vår ambition. Vilket gjorde mig väldigt förvånad med tanke på att jag trodde detta var en kurs som värdesatte kodkvalité. Jag bad även Krister att gå igenom vår kod lite överskådligt och skicka ett mail med kommentarer så att vi kunde jobba på det sista veckan. Vi fick aldrig något mail.»
- Jag kan inte komma på så mycket som ska ändras, kanske att roadmapen borde förklara att man ska börja koda tidigt. »
- De mallar som finns för RAD och SDD bör förtydligas. Många gånger var vi tvungna att fråga handledaren om vad det menades att vi egentligen skulle göra.»
- Byta ut Christer, sorry to say.»
- - Se över *alla* handledare och deras förmåga och engagemang att stödja eleverna.»
- Ingenting, allting var helt fungerande»
- En av handledarna bör bytas ut!!»

17. Övriga kommentarer

- Extremt givande kurs!»
- Tack för en bra kurs!»
- Bästa kursen hittills!»
- Handledare och lärare/föreläsare hade inte alltid samma åsikt, ibland skiljde de sig helt.»
- Lycka till nästa år!»
- Jag och resten av min grupp är gravt missnöjda med vår handledare. Vi tycker att det helt enkelt är synd att man endast pga. slumpen får sämre förutsättningar, eftersom handledaren är en viktig del av kursen. Vi såg andra handledare som dykt in i gruppens projekt, stöttade, ställde frågor, analyserade, rådgjorde, etc. Allt detta fick vi göra själva gruppen sinsemellan. Till nästa år: ställ högre krav på handledarna. Om ni känner av att personen inte är 100% rätt för rollen så skippa denne. Ni gör eleverna en grov ogärning. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.47
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från