ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik, ESS 017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-10-26
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»4 16%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»9 37%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.5

- Pluggade bara det sista veckorna.» (Högst 15 timmar)
- Inlämningsuppgifterna är bra, men jag har inte hunnit räkna så mycket på uppgifterna...» (Cirka 20 timmar)
- Mycket vissa veckor andra mindre» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»1 4%
25%»0 0%
50%»3 12%
75%»8 33%
100%»12 50%

Genomsnitt: 4.25

- Har gått på i princip alla föreläsningar men missat många övningar trots att de jag gått på varit bra.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 20%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 58%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 20%

Genomsnitt: 2.79

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.04

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»7 31%
Ja, i hög grad»6 27%
Vet ej/har inte examinerats än»8 36%

Genomsnitt: 2.95

- ca. 10 av 30p på tentan grundade sig i figurritande. Jag kan såklart förstå nyttan i att illustrera och förstå ett system i diagramform, men 33% av tentan?!? Mer regulatorer och mindre ritande, tack.» (Nej, inte alls)
- Tentan byggde på för mycke räkning och ritande och för lite på förståelse.» (I viss utsträckning)
- 12p på en följd nyqvist var väl kanske inte bästa...» (I viss utsträckning)
- Tentan kunde varit enklare» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 16%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»10 41%

Genomsnitt: 3.25

- Jag lär mig mest på att räkna och läsa själv.» (Ganska liten)
- De e den enda inlärningen jag haft» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»12 50%
Mycket stor»8 33%

Genomsnitt: 3.12

- Har ingen kurslitteratur, bara utdelat material» (Ganska liten)
- Boken är ok, men den kunde varit mer fullständig och innehållit fler exempel.» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur och material! Boken var lätt att förstå och följa.» (Mycket stor)
- Strålande kursbok, liten och nätt och håller ändå hela kursen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 70%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3.29

- Tydligt, klart och strukturerat.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»11 45%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.79

- Martin var Kanon! Lars var mindre bra» (Ganska bra)
- Kunde varir fler man kunde fråga om man behövde hjälp utanför undervisningstid, nu fanns bara claes och lars. Inte alltid man kunde få tag på dom.» (Ganska bra)
- bra övningsledare» (Mycket bra)

10. Hur har övningstillfällena fungerat?

Det har ju funnits två typer av räkneövningar, en demoövning och en räkna-självövning

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 54%
Mycket bra»11 45%

Genomsnitt: 3.45

- Tog ett tag innan man fattade det, annars är det en ganska bra ide. Hade dock gärna haft möjlighet att gå på båda. Kändes som man missade det ena när man satt vid den andra hela tiden.» (Ganska bra)
- övningsledarna är riktigt vassa...» (Mycket bra)
- Bra och trevliga övningsledare!» (Mycket bra)
- Martin duktig, förstående och bra på att förklara» (Mycket bra)
- jätteduktiga doktorander speciellt Lars» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»19 79%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 58%
Hög»8 33%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.5

- Får se vad som behövs för att fatta i slutet. Inte så bra att ha utvärdering såhär tidigt.» (Lagom)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 37%
Hög»14 58%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.66

- Det har varit ovanligt mycke inlämningar och labbar. mindre tid för självstudier.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»5 21%
Gott»11 47%
Mycket gott»6 26%

Genomsnitt: 3.95

- En kurs där man tillämpar mycket av vad man lärt sig innan, vilket ökar förståelsen => Bra!» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren Cleas Breiholtz»
- allt »
- Boken, labbarna, föreläsaren och doktoranderna.»
-
- Martin, ha kvar honom som Ö-ledare!»
- Föreläsaren»
- Bra med inlämningsuppgifter, det får en att hänga med under kursens gång.»
- Handledarnas vilja att hjälpa, och föreläsarens engagemang»
- bra räknestugor och mycket bra hjälp från doktorander och kursansvarig»
- det lagoma tempot»
- kursboken»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer tid på labben»
- inget»
- Inget.»
- Mer labbtid. Känner ganska snabbt att det blir viktigare o göra än att undersöka. Stressiga labbar helt klart. Kanske lite tydligare labpm också. Tydliga hintar om vilka värden man måste spara för nästkommande uppgifter.»
-
- Gå igenom nyqist kurvorna mer»
- Uppgifterna var väldigt svåra ibland och tog mycket tid från vanliga övningar. Sista uppgiften skulle in på fredagen innan tentan på måndagen efter. Det är lite osnällt att göra så. Ger ingen tid att tentaplugga. Men det kanske är meningen...»
- Inlämningsöppgifterna bör inte ligga så sent (lv7)i perioden»
- inlämningsuppgigfterna var nyttiga, men lite väl tidskrävadnde. Dessutom var sista inlämningsuppgiften lite dåligt planerad i läsvecka sju, den kunde ha kommit tidigare»
- kanske en dugga?»
- dugga»

17. Övriga kommentarer

- Mycket kul kurs, dock relativt svår men ändå kul»
- Bra föreläsare och doktorander.»
-
- Lite tveksamt att man får ha valfri räknare på tentan. De mer avancerade kan räkna komplexa tal och gör det därför mycket lättare att räkna på belopp- och fasfunktioner.»

18. Hur tycker du att föreläsningaran har fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»10 41%

Genomsnitt: 3.41

- borde ha varit lite mer exempel mellan varven» (Ganska bra)
- claes e en kul typ.. =)» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från