ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M2 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-26 - 2012-04-16
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

38 svarande

Mycket bra»24 63%
Bra»12 31%
Så där»1 2%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 1.44

2. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

38 svarande

Ja mycket»15 39%
Ja»21 55%
Någorlunda»2 5%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.65

- Svårt att veta nu» (Ja)
- Ganska svårt att veta innan man börjat jobba!? » (Ja)
- vet ju inte vad jag ska jobba med så det är ju lite svårt att svara på?» (Ja)
- Känns väldigt svårt att svara på i förhand, men jag kan se ett tydligt samband mellan kurserna och det känns som att jag lär mig saker som jag kommer kunna ha användning för.» (Ja)
- Svårt att säga.» (Någorlunda)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

38 svarande

Ja mycket»9 23%
Ja»25 65%
Någorlunda»4 10%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.86

- Vissa av kurserna med färre räknemoment känns ofta lite väl flummiga och odefinierade. » (Ja)
- I viss mån, en del kurser har varit väldigt dålig standard på. » (Ja)
- Även valet av kurser på programmet är bra kunde ni lägga lite mer krut på innehållet. Kvaliteten och relevansen av innehållet i kurser varierar väldigt.» (Någorlunda)
- De flesta. Vissa känns lite för ytliga och övergripande. » (Någorlunda)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

37 svarande

Fantastikt bra»14 37%
Bra»20 54%
Ganska bra»3 8%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.7

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

38 svarande

Mycket bra»18 47%
Ganska bra»16 42%
Dåliga»2 5%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 1.73

- I bland kan det vara svårt att få hjälp under övningstillfällen och liknande, då det ofta är relativt stora grupper med elever. Dock brukar det aldrig vara några problem att söka upp övningsledare/examinatorer/föreläsare under övrig tid. Brukar alltid finnas någon på institutionen som har tid!» (Mycket bra)
- Mycket olika beroende på kurs, övervägande bra » (Ganska bra)
- Varierar väldigt från kurs till kurs hur öppna lärare är att svar på frågor. Sedan får man ofta känslan att man bara stör när man frågar ngt.» (Dåliga)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildningen?

38 svarande

Mycket nöjd»25 65%
Nöjd»12 31%
Inte så nöjd»1 2%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.36

- :)» (Mycket nöjd)
- Har bara mycket goda erfarenheter när jag sökt upp någon av dem.» (Mycket nöjd)
- Tar klagomål med stor seriositet! Bra!» (Mycket nöjd)
- De bästa! » (Mycket nöjd)
- gillar veckobrevet» (Nöjd)
- Varför byttes så många kurser ut på samma gång för oss i 2:an. Typiskt en såndan sak som ska göras i omgångar så att man har kontroll på vad som händer. Jag tror inte heller att bytena kommer leda till någon nämnvärd förbättring för senare år. För oss har det blivit en stor nackdel och jag hade kanske kollat på andra program/skolor om jag vetat detta.» (Inte så nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

36 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»0 0%
Ja, fast det kunde varit bättre»9 25%
Ja»27 75%

Genomsnitt: 3.75

- Vissa är alldeles för omständiga för att man ska orka svara på dom. » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- dock ganska dålig svarsfrekvens» (Ja)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

35 svarande

Nej inte alls»0 0%
Någorlunda»9 25%
Ja men kan bli bättre»6 17%
Ja»20 57%

Genomsnitt: 3.31

- Vet inte.» (?)
- Ingen aning» (?)
- Har ej varit kursutvärderare» (Någorlunda)
- vet inte» (Ja men kan bli bättre)
- En del examinatorer verkar helt oberörda av kritik med de flesta verkar lyssna.» (Ja men kan bli bättre)
- Tack vare MUU» (Ja)
- absolut!» (Ja)

9. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 26%
Hög»24 63%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.84

- Arbetsbelastningen skall absolut inte sänkas. Många som jag känner och misslyckas gör det på grund av dålig planering och studieteknik. Bra med projekt som skall in för då måste man verkligen sätta sig in i problemet och man får möjlighet att jobba med mer komplexa problem vilket är roligt» (Lagom)
- periodvis mycket och mycket helger för att hinna med uppgifter» (Hög)
- Ibland upplever man en för hög belastning som beror på bristande kommunikation mellan kursansvariga. Dock blivit lite bättre...» (Hög)
- Kan vara lite ojämn fördelning ibland. Läsvecka 1 brukar oftast vara väldigt lugn - kurserna har inte riktigt dragigt igång, man har ännu inte fått all information man behöver för att kunna sätta igång och plugga. Vecka två brukar man kunna börja med självstudier. Har man flera kurser med inlämningar under samma period brukar läsvecka tre kunna bli riktigt hektisk, då det ofta är dags för första inlämningarna i de olika kurserna. Duggor och liknande i olika kurser har också en tendens att hamna tätt ihop vilket ger hög belastning. Dock är det ju inte särskilt konstigt, då jag antar att man gärna vill lägga en dugga mitt i perioden. Möjligen att man skulle uppmuntra de ansvariga för kurser som ligger i samma läsperiod att försöka samköra lite bättre.» (Hög)
- Men det går :) » (Hög)

10. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

38 svarande

Högst 30 timmar»2 5%
30-40 timmar»11 28%
40-50 timmar»17 44%
50-60 timmar»8 21%
Mer än 60 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Nära tentor har man mer än 60 timmar i veckan» (30-40 timmar)
- 40» (40-50 timmar)

11. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

38 svarande

Aldrig»26 68%
Någon enstaka gång»12 31%
Några gånger»0 0%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.31

- Inte personligen. Vissa är ju gamla gubbar som inte har förstått att tjejer också kan, men de flesta är nog riktigt vettiga.» (Aldrig)
- Ibland har man märkt frustration från lärare/övningsledare då man frågat om hjälp utanför övningstid, vilket har varit nödvändigt med tanke på belastning.» (Någon enstaka gång)
- De har kuggat mig på tentor (kan iofs ha varit välförtjänt..)» (Någon enstaka gång)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

38 svarande

Ja»17 44%
Nej»21 55%

Genomsnitt: 1.55

- Lilian?» (Ja)
- Lillian» (Ja)
- Lilian, utan tvekan, hon ger en ny energi och mycket bra svar på alla funderingar man har.» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Studiekompisar, familj och Lillian» (Ja)
- Skulle nog prata med Lilian.» (Ja)
- Skulle antagligen vända mig till Lilian Sandström i första hand.» (Ja)
- Studivägledaren» (Ja)
- Lilian, Mikael» (Ja)
- Flaskan eller studievägledare» (Ja)
- Vänner. äldre studenter. man får alltid hjälp.» (Ja)
- aldrig hört talas om att det finns hjälp för sådant.» (Nej)
- det vore inte helt fel att veta» (Nej)
- Chansar på Lilian» (Nej)

13. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

38 svarande

Ja»16 42%
Nej»22 57%

Genomsnitt: 1.57

- Mikael Enelund» (Ja)
- Enelund» (Ja)
- Studievägledaren» (Ja)
- Lilian, Mikael» (Ja)
- Studievägledaren» (Ja)
- Lilian?» (Ja)
- lilian» (Ja)
- Går säkert att ta reda på om man skulle vilja» (Nej)
- Jag skulle gå till Lilian här med, och sen skulle hon skicka mig vidare till vem som nu har hand om sånt..» (Nej)
- Skulle säkert prata med någon men svårt att säga vem i första hand.» (Nej)
- På rak arm vet jag inte om det finns någon som är direkt ansvarig för denna typ av frågor. Jag skulle vända mig till Lilian Sandström eller Mikael Enelund.» (Nej)

14. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

38 svarande

Mycket bra»6 15%
Bra»18 47%
Mindre bra»12 31%
Dåligt»2 5%

Genomsnitt: 2.26

- Miljön bra, alldeles för få platser. Bra miljö ger direkt färre platser åt oss på maskin. » (Mycket bra)
- Blir nog bättre efter ombyggnationen vid MK1/MK2» (Bra)
- Jag har problem med ryggen nu och kan inte sitta 45+45 min på föreläsningarna på dagens stolar. Mer grupprum! Men det kommer ju det med..» (Bra)
- Bulten och studiehallen är mycket mycket bra, men det tycker resten av Chalmers också tyvärr. Fler ställen för bara maskinare kan vara en idé» (Bra)
- Datasalarna kunde ha bättre ventilation» (Bra)
- Överlag bra! Tycker det behövs fler studieplatser på maskin, men vet att ni redan är uppmärksammade på detta. Hoppas projektet i kurslabbet blir av, för det har stor potential att bli riktigt bra!» (Bra)
- Vill ha mer grupprum.» (Bra)
- Lite ont om sittplatser ibland» (Bra)
- Bulten o studiehallen är väldigt mysiga. Skulle behövas betydligt fler studieplatser så som studiehallen eftersom det sitter många studenter där som inte är från M. Winden skulle verkligen behöva ett lyft för att få rätt atmosfär. » (Bra)
- Skulle varit fler små grupprum, vet att ni jobbar med det. Det minsta man kan begära är att ljuset i studiehallen fungerar och de ljuskänsliga lamporna närmast fönstret fungerar inte. Sedan undrar man hur de sur ut i arkitekturhuset då en hel del ifrån dessa linjer sitter i studiehallen, dåligt med plats. Ganska mycket från handels också faktiskt.» (Mindre bra)
- Dåligt med utrymmen att studera i men vad jag förstått så ska det byggas nytt så det blir väl la bättre » (Mindre bra)
- För få grupprum.» (Mindre bra)
- Dåligt benutrymme i förelsningssalarna, kallt i vinter och dålig luft sen sitter friskintaget nära där de brukar röka utanför Hb så det luktar riktigt illa när det röks på utanför. Sen är det på gång mer ställen att sitta på förutom studiehallen vilket är bra för det kommer mkt folk från alla möjliga program som sitter där så det blir fullt ganska fort, speciellt veckorna innan tenta. och väldigt svagt och fadd ljussättning vid borden närmsta fönstren, inte de höga utan de "vanliga". » (Mindre bra)
- kallt/varmt i olika föreläsningssalar, dålig ventilation man slumrar lätt till, och det beror inte på att föreläsningarna är dåliga. Bänkarna i föreläsningssalarna är ibland trasiga.» (Mindre bra)
- Den som valt ut stolarna i MK1/MK2 bör verkligen kolla upp sin rygg. Hur man kan tycka dom är användbara är för mig en gåta!» (Mindre bra)
- Obekväma säten i föreläsningssalarna och för lite tillgång till grupprum och studieplatser i allmänhet. » (Mindre bra)
- Det finns för lite grupprum att boka.» (Mindre bra)
- Dåligt med plast i Ha-salarna. Får ont i knäna av att inte kunna sträcka ut benen på en föreläsning» (Mindre bra)
- Jag vet att det är svårt att anpassa stolar och bänkar för så många människor men som det är idag får jag, som är 165 cm, ont i mina axlar eftersom man inte sitter bra i föreläsningssalarna.» (Mindre bra)
- Datorsalarna (MT11-13) är helt värdelösa. » (Mindre bra)
- Grupprummen är extremt dåliga. Det finns ingen bra stans och plugga det är instängt omotiverande och för mkt folk överallt » (Dåligt)
- Alltid fullt och stökigt i studiehallen. Skyller ifrån mig på andra program. Dåliga projektorer i hörsalarna och overheadmaskiner. Skulle dock kunna vara min syn som börjat spöka. » (Dåligt)

15. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

38 svarande

Ja, absolut»25 65%
Ja, kanske»13 34%
Tveksamt»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.34

- Svårt att få grepp om programmet under första läsåret. Mycket ren matte och fysik som gör en illamående. Dock blir det tydligare vad man läser till senare in i programmet så det är bara att stå ut! » (Ja, absolut)
- Utan tvekan!» (Ja, absolut)
- Det har dock varit ett tufft år eftersom så pass många kurser varit nya. Jag anser att om en lärare går med på att göra om en kurs så borde de göra det fullt ut. Alla andra elever o årskurser har ju gamla tentor att plugga på inför tentaperioden men det har ju inte vi haft. De eventuella och så kallade "övningtentor" vi har fått ut har sällan varit representativa. I och med det har mina betyg påverkats negativt och man har varit tvungen att ägna mycket tid åt att försöka förstå vad som är väsentligt i kursen o lära sig hur examinatorn tänkt sig. När Hossein hade oss i inledande matematik så skrev han tre(!) övningstentor. Alla tre var av samma kaliber o på samma upplägg som tentan sen var. Därför fick man en bra grund och förberedelse på hur kursen skulle examineras. Ingen annan lärare med ny kurs har lyckats med det. Det är tråkigt att vi inte har fått samma förutsättningar som föregående eller kommande generationer. » (Ja, absolut)
- Överlag är allt fantastiskt bra och roligt» (Ja, absolut)
- Eller Teknisk Fysik.» (Ja, kanske)
- Åter igen beror detta enbart på att ni gjort väldigt många förändringar för oss i 2:an mot året innan. Det känns som att vi blivit försökskaniner och det känns inte bra när man väljer att lägga 5 år av sitt liv på maskin och Chalmers.» (Ja, kanske)Kursutvärderingssystem från