ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Studiearbetsmiljöenkät M1, 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-26 - 2012-04-16
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

43 svarande

Mycket bra»24 55%
Bra»17 39%
Så där»2 4%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.48

- Mitt andrahandsval. Överväger att byta program.» (Så där)

2. Anser du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

43 svarande

Ja mycket»11 25%
Ja»30 69%
Någorlunda»2 4%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.79

- Vet ännu inte vad som krävs på arbetsmarknaden» (Ja)
- Svårt att avgöra då jag inte vet exakt vad jobbet kommer att innebära... Men ja, tror det!» (Ja)
- Jag tror det, men känner att jag inte vet så mkt annat» (Ja)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

43 svarande

Ja mycket»13 30%
Ja»26 60%
Någorlunda»4 9%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.79

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

43 svarande

Fantastikt bra»14 32%
Bra»22 51%
Ganska bra»4 9%
Dåligt»1 2%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 2

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

43 svarande

Mycket bra»8 18%
Ganska bra»31 72%
Dåliga»2 4%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 2

- Mer hjälp är alltid välkommet. » (Ganska bra)

6. Hur nöjd är du med programanledningens (programansvarig, utbildningssekreterare och studievägledare) insatser för din utbildningen?

43 svarande

Mycket nöjd»18 41%
Nöjd»25 58%
Inte så nöjd»0 0%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.58

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

42 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»1 2%
Ja, fast det kunde varit bättre»13 30%
Ja»28 66%

Genomsnitt: 3.64

- Ytterst märkliga svarsalternativ i denna undersökning» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Det kanske kommer med tiden, men det skulle vara intressant att veta vad för respons kursutvärderingarna ger total/ vad "ni" har dragit för sutsater av dem och eventuellt tänker göra.» (Ja, fast det kunde varit bättre)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

39 svarande

Nej inte alls»0 0%
Någorlunda»7 17%
Ja men kan bli bättre»11 28%
Ja»21 53%

Genomsnitt: 3.35

- Kan inte svara på hur mina åsikter tas till vara. De torde registreras i alla fall.» (?)
- Har ingen anledning att tro motsatsen men har gått på Chalmers så pass kort tid att jag inte skulle hinna märka det ena eller det andra. Hade gärna kryssat ett "Vet ej".» (Någorlunda)

9. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 18%
Hög»29 67%
För hög»6 13%

Genomsnitt: 3.95

- Ibland till och med för hög! Speciellt på vårterminen. » (Hög)
- Mycket högre än förväntat, men jag tycker det är bra, ska man bli attraktiv och behålla chalmers varumärke krävs det att man ligger i framkant, och då blir belastningen hög» (Hög)
- Alldeles för högt tempo och fullspäckat schema för att vara bra för hälsan. Finns knappt tid för att verkligen sitta ner och studera. Skulle föredra ett lägre tempo generellt och kanske kortare lov och raster. » (För hög)

10. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

43 svarande

Högst 30 timmar»2 4%
30-40 timmar»8 18%
40-50 timmar»17 39%
50-60 timmar»13 30%
Mer än 60 timmar»3 6%

Genomsnitt: 3.16

- Beroende på vecka såklart. » (40-50 timmar)

11. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

Beskriv gärna situationen om det har hänt.

43 svarande

Aldrig»38 88%
Någon enstaka gång»5 11%
Några gånger»0 0%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.11

- Vill bara säga att Joakim Becker inte tilllät att man klagade på rättningen i envariabelanalysen och därmed kunde man inte få mer poäng. I andra kurser har vi kunnat säga att vi tycker att vi borde få mer poäng på en uppgift, tycker bara att det är konstigt.» (Aldrig)
- Göran gustaffson vägrade dela ut gamla tentor och bidrog med en förfärlig attityd under hela kursen ingenjörsmetodik» (Någon enstaka gång)

12. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

42 svarande

Ja»13 30%
Nej»29 69%

Genomsnitt: 1.69

- Jag hade nog gått till Lilian» (Ja)
- Lilian Sandström» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Studievägledaren?» (Ja)
- Lilian Sandström Ge gärna info om man kan vända sig till någon annan också.» (Ja)
- Mamma» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lillian eller MU» (Ja)
- Inget som känns aktuellt. Jag vet inte vart jag skulle gå på rak arm, men kan enkelt kolla upp det ifall jag känner behov framöver. » (Ja)

13. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

Om ja ange gärna till vem/vilka du skulle vända dig.

42 svarande

Ja»16 38%
Nej»26 61%

Genomsnitt: 1.61

- Fant» (Ja)
- Lilian där också» (Ja)
- M-styret» (Ja)
- Lilian» (Ja)
- Lärare, studievägledare» (Ja)
- Den representant som presenterat sig för sådana frågor. Kommer inte ihåg personens namn men skulle känna igen denne.» (Ja)
- Samo» (Ja)
- Vo på maskin» (Ja)
- Jag tror det skulle vara MU» (Ja)
- Inte i dagsläget, men enkelt att kolla upp vid behov. » (Ja)
- Om jag skulle uppleva något av ovanstående skulle jag vända mig till Liljan eller Enelund. » (Nej)
- Om Jagger skulle behöva veta tvivlat jag inta att det är svårt att hitta.» (Nej)

14. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

43 svarande

Mycket bra»3 6%
Bra»31 72%
Mindre bra»6 13%
Dåligt»3 6%

Genomsnitt: 2.2

- Det är ofta väldigt kallt inne i ML salarna samt hörsalarna» (Bra)
- Behövs fler studieplatser, förslaget att bygga om ovanför prototyp-labbet verkar lovande.» (Bra)
- Kan mycket väl förbättras! Fler platser behövs och vissa salar skulle behövas fräschas upp» (Bra)
- kunde funnits fler datorer och bord att plugga vid» (Bra)
- Hade varit bra om det funnits tyst läsesal i M-huset. Det finns på biblioteket, men ibland är där fullt och biblioteket är praktiskt taget stängt hela helgen.» (Bra)
- Skulle uppskatta fler grupprum, exempelvis känns det onödigt att det står så många tomma grupprum i HC» (Bra)
- Det är ofta överdrivet fullt på de studieplatser som håller högre nivå. Mycket tid kan försvinna på att leta efter vettig studiemiljö (om det nu kan knytas till arbetsmiljö. Såklart)» (Bra)
- Studiehallen är väldigt bra men alldeles för litet med tanke på hur många studenter som vill sitta och plugga där.» (Bra)
- Jag tycker att det är dplig ventilation och instängt i M-husets datorsalar» (Mindre bra)
- För lite studieplatser. På eftermiddagarna är det väldigt svårt att hitta någonstans och sitta ett par stycken och plugga.» (Mindre bra)
- Fräschare lokaler och fler grupprum efterlyses!» (Mindre bra)
- Skulle behövas fler studieplatser och grupprum.» (Mindre bra)
- Dåligt med studieplatser, tysta avdelningen är väldigt nedgången och o charmiga lokaler i M-byggnaden» (Dåligt)
- Arbetsmiljön i hörsalarna är under all kritik, temperaturen är ofta för kall/varm och luften är väldigt dålig. Det finns även för lite studieplatser och datorer. » (Dåligt)

15. Om du kunde vrida tiillbaka klockan, skulle du välja programmet igen?

43 svarande

Ja, absolut»26 60%
Ja, kanske»14 32%
Tveksamt»3 6%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.46

- Skulle även kunna tänka mig andra sektioner på Chalmers, Jag trivs bra på maskin.» (Ja, absolut)
- Tycker programmet är jätte bra men jag tror jag är mer intresserad av ekonomi » (Ja, kanske)
- Har upptäckt att jag har fallenhet för programmering och skulle därmed även kunna tänka mig Data eller IT. Kemi har jag alltid haft lätt för och det är ett intressant område.» (Ja, kanske)
- Maskins föreningar och så kallade traditioner genererar lätt en supar-jargong, och en egocentricitet hos chalmeristen "det finns inget i Göteborg utanför chalmers".. Vill du inte spendera varje vaken timme på chalmers är du ingen riktig chalmerist....Känner att hela den biten är överspelad.» (Ja, kanske)
- Jag sökte I i första hand, men jag är mycket mer nöjd än jag trodde jag skulle vara» (Ja, kanske)
- Se fråga 1.» (Tveksamt)Kursutvärderingssystem från