ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidathandledning: H2, vt 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-26 - 2012-05-08
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Fia Christina Börjeson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Var detta din första kontakt med Fackspråk? (Bortsett från eventuell tidigare kandidathandledning i år)

Det kan vara avgörande för oss i analysen av utvärderingen att kunna utvärdera utfallet av handledningen baserat på fackspråkliga förutsättningar

9 svarande

Ja»2 22%
Nej - tidigare fackspråkliga inslag på svenska»5 55%
Nej - tidigare fackspråkliga kurser på svenska»2 22%
Nej - tidigare fackspråkliga kurser på svenska och engelska»0 0%
Nej - valbara kurser på engelska»0 0%

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka förväntningar hade du på handledningstillfället?

- Att vi skulle få tips på hur vi kunde förbättra rapporten. »
- Inga»
- Jag förväntade min att få detaljerade åsikter om vårt arbete.»
- Gigantiska»
- Inga stora förväntningar.»

3. Infriade handledningstillfället dina förväntningar?

9 svarande

Ja, det överträffade mina förväntningar»5 55%
Ja»3 33%
Nej»1 11%
Jag hade inga förväntningar.»0 0%

Genomsnitt: 1.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vårt arbete är specialiserat och handledaren kunde inte förstå texten. » (Nej)

4. Vad var det bästa med handledningstillfället och är det något du vill ändra på i handledningstillfället?

- Kändes naturligt och vi fick svar på de frågor vi hade, även om de inte var så många. Trots att vi inte var så förberedda var det ett lyckat tillfälle»
- Handledaren var trevlig. Det hade varit bra om vi hade fått en detaljerad analys (grammatisk) av texten eller delar av den.»
- Det var mkt bra, alltihop. Ju mer man förberett sig och tänkt igenom vad man behöver hjälp med, desto bättre.»
- handledaren försökte sätta sig in i ämnet och anpassa sin handledning till det aktuella projektet, inga standardsvar»
- Handledaren uppmärksammade fel som vi inte visste om. Att handledare delvis hade läst igenom texten. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.77

Genomsnitt totalt för alla frågor: 1.77
Beräknat jämförelseindex: 0.21


Kursutvärderingssystem från