ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1-3_11/12_Virtuellt byggande, LBT087

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-20 - 2012-03-31
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
11 svarande

0 0%
1 9%
3 27%
7 63%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Kursen känns oprioriterad»

Kursens mål var tydliga
11 svarande

0 0%
4 36%
3 27%
2 18%
2 18%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.18

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
11 svarande

0 0%
1 10%
4 40%
3 30%
2 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.6

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
11 svarande

1 11%
0 0%
1 11%
4 44%
3 33%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.88

Kursen kändes angelägen för min utbildning
11 svarande

0 0%
0 0%
1 9%
6 54%
4 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.27

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
11 svarande

0 0%
4 36%
4 36%
2 18%
1 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Bra med videoundervisning och relevanta gästföreläsare»
- Programmen och datorövningarna»
- Att lära sig programmet Revit, det var vad jag kände gav mig mest samt att det har varit till nytta i bl.a. Samhällsplanering, Project & Commercial Management kurserna. Kommer med all säkerhet ha användning för det i framtida kurser med! Och Givetvis Börje som lärare, mer pedagogisk och trevlig person får man leta efter. Så skönt med lärare som inte satsar på att stressa sina elever, all cred till honom!»
- koplingen mellan det vi ritar för hand och det som sen görs i datorprogram»
- Uppgifterna i bidcom och plancom, man lärde sig mycket av dem.»

4. Saknade du något i kursen?

- navisworks»
- Mer djupgående i CAD»
- Att vi hade lärt oss Mr. Viz lite mer ingående»
- Tillräcklig relevans till verkligheten. Det är jätteviktiga bitar i den här kursen men det försvinner på vägen. Mer fokus behövs på datorbitarna!»
- Jag tyckte att det kändes många gånger som att läraren inte var helt uppdaterad på hur programen fungerade och kunde inte hjälpa till när man bad om hjälp.»
- Revit construction!»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- De 2 sista övningarna vi hade på 2 heldagar kändes lite orelevanta. Krånglade en del under arbetsgången.»
- Behöver bli mer verklighetsbaserad»
- Mycket bätte kontakt och dialog med PCM kursen. »
- När vi var i Köpenhamn fick vi se hur man verkligen kunde använda Revit som ett verktyg och inte för att bara skissa upp ett utseende i 3D. Önskar att vi kunde använda Revit på samma sätt som de danska sudenterna. Det hade underlättat mycket och sparat tid.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

Föreläsningar
11 svarande

1 9%
OK»3 27%
7 63%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.54

Övningar/övriga lektioner
11 svarande

0 0%
OK»1 10%
5 50%
++»4 40%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.3

Att få hjälp och svar på frågor
11 svarande

1 9%
OK»3 27%
4 36%
++»3 27%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.81

Kurslitteratur och annat kursmaterial
11 svarande

0 0%
OK»3 42%
3 42%
++»1 14%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.71

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
10 svarande

0 0%
OK»4 40%
3 30%
++»3 30%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.9

Projektarbete i grupp
11 svarande

0 0%
OK»1 25%
1 25%
++»2 50%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 3.25

Muntlig redovisning
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 3

Tentamen
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Dugga
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 3

Självverksamhet
11 svarande

0 0%
OK»1 10%
6 60%
++»3 30%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.2

Studiebesök
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
11 svarande

1 12%
OK»1 12%
2 25%
++»4 50%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 3.12

Feedback under kursens gång
11 svarande

2 20%
OK»2 20%
5 50%
++»1 10%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.5

Feedback vid examination
10 svarande

0 0%
OK»2 66%
1 33%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 2.33

Laborationer
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
2 66%
++»1 33%
Vet ej/ Ingick ej»7

Genomsnitt: 3.33

Annat
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»10

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Bra och intressant kurs där man fick utveckla sina CAD kunskaper från 1:an till modernare bättre program!»
- Svårt att använda datorprogrammen fullt ut då de inte fungerar som de ska»
- Föreläsningarna var stundtals dåligt förklarade. Ibland var det svårt att hänga med. Krävs bättre förklaring men inte under längre tid för ofta gick övningsexempel igenom på tok för segt. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.54

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.54
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från