ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3_11/12_Kommunikation på engelska del A, LSP028

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-03-31
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Sammanfattande intryck av kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
11 svarande

0 0%
4 36%
6 54%
1 9%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

(Med examination avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

- Kursen ger från första stund ett rörigt intryck med dålig uppdaterad information och senare tillfälle med att lärarna säger olika saker. Jag upplever att mycket känns som samma sak som jag gjorde i spårk och kommunikation i första årskursen, därav kände jag ibland att motivationen inte fanns. »

Kursens mål var tydliga
11 svarande

2 18%
3 27%
1 9%
5 45%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.81

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt
11 svarande

0 0%
2 20%
4 40%
4 40%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.2

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
11 svarande

2 20%
3 30%
4 40%
1 10%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.4

Kursen kändes angelägen för min utbildning
11 svarande

0 0%
2 18%
6 54%
3 27%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.09

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
11 svarande

0 0%
1 9%
4 36%
3 27%
3 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.72

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Att det är sammankopplat med PCM och att man får advisors från 3an. jag gillade delen där sarah pratade om presentationer. »
- Essay, var mycket lärorikt!»
- Möten med advisors där vi fick bra feedback och hjälp under arbetets gång. »
- Föreläsningarna»

4. Saknade du något i kursen?

- struktur. Kommunikation mellan lärare-lärare. Om det är två kurser som ska jobba tillsammans är det viktigt med att inlämningar och datum stämmer. Det är frusterande att helt plötsligt få reda på att inlämning är kl 10 en onsdag istället för 2 dagar senare. »
- En röd tråd, vad är egentligen meningen att vi ska kunna efter denna kursen?»
- Kanske lite mer praktiska övningar som speglade de uppgifter vi gjorde. Kändes inte som att lektionerna gav särskilt mycket. »
- Retorik genomgång»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Att det blir tydligare vad advisors ska göra och vad vi kan få hjälp med från dem. Att berätta från början om Peer response är obligatoriskt eller inte och om det ingår i betygsättningen. Bättre feedback på presentationerna än minnesanteckningar. »
- Läs ovan»
- Mer genomgångar i hur man faktiskt skriver en essay. Kändes som vi inte utnyttjande föreläsningstillfällerna optimalt (onödigt att tex sitta och översätta ord eller hitta synonymer till ord). Hade behövt mer grammatik föreläsningar kanske.»
- Essayn bör riktas mot personliga ambitioner snarare än den kravbild som ställs på eleverna idag då den ej speglar den enskilde índividens ambitinsnivå utan ställer krav som utav vissa upplevs som alldeles för höga. Tar mycket energi för mycket få poäng.»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Var obekvämt att svara på frågor under föreläsningarna då man blev väldigt utpekad på sina svar. Därav slutade folk att svara på eller ställa frågor högt i klassrummet.»

Föreläsningar
10 svarande

3 30%
OK»6 60%
1 10%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 1.8

Övningar/övriga lektioner
10 svarande

0 0%
OK»9 90%
1 10%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.1

Att få hjälp och svar på frågor
9 svarande

3 33%
OK»2 22%
4 44%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.11

Kurslitteratur och annat kursmaterial
10 svarande

1 14%
OK»4 57%
2 28%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.14

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
10 svarande

0 0%
OK»1 10%
5 50%
++»4 40%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.3

Projektarbete i grupp
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
6 75%
++»2 25%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 3.25

Muntlig redovisning
11 svarande

0 0%
OK»0 0%
8 72%
++»3 27%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.27

Tentamen
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Hemtentamen
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Dugga
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Självverksamhet
10 svarande

0 0%
OK»0 0%
5 62%
++»3 37%
Vet ej/ Ingick ej»2

Genomsnitt: 3.37

Studiebesök
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 3

Feedback under kursens gång
10 svarande

1 11%
OK»3 33%
5 55%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.44

Feedback vid examination
10 svarande

0 0%
OK»4 57%
3 42%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.42

Laborationer
9 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»9

Genomsnitt: 0

Annat
8 svarande

0 0%
OK»0 0%
0 0%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»8

Genomsnitt: 0

7. Övriga kommentarer

- Det kanske är värt att tänka över anonyma essays. Jag upplever att det inte alltid är en rättvis bedömning. »
- Fick aldrig svar på de frågor jag hade av Sarah och fick jag ibland svar var det helt fel. Läraren viste inte vad som gällde för essayn, hur den skulle skrivas och att vi använde harvar vid referering. På föreläsningarna gick vi igenom sådant vi redan gått igenom.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.72
Beräknat jämförelseindex: 0.43

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från