ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 11/12 Byggnadsmaterial, VBF056

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-04-01
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 18%
Godkänt»14 42%
Gott»12 36%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag är inte så intresserad av ämnet.» (Dåligt)
- Trött, gamla hjulspår.» (Dåligt)
- Tycker att det är fantastiskt att man har lyckats göra ett så intressant ämne så tråkigt som man har lyckats med. » (Dåligt)
- Intressant kurs men bristfällig undervisning» (Godkänt)
- Rörig kurs.» (Godkänt)
- Känns som jag lärde mig mycket utantill som jag glömde väldigt fort.» (Godkänt)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.24


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 43%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 18%

Genomsnitt: 2.28

- Svarade att jag inte sett dom men det har jag fast jag kommer verkligen inte ihåg dom. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Ingen tydlig koppling mellan föreläsning och mål, föreläsaren var bättre däremot med att poängtera de röda trådarna» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Framför allt fler och mer detaljerade» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Tittade bra snabbt igenom dem ibörjan av kursen, kommer ej ihåg dem.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kommer inte ihåg dom.» (?)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»10 35%
Ja, i hög grad»11 39%
Vet ej/har inte examinerats än»6 21%

Genomsnitt: 2.78

- När hälften av frågorna är teorifrågor och av sådan specifik karaktär som nu var fallet är det mer en fråga om tur än skicklighet om man kommer ihåg just den meningen där svaret stod att finna bland de 600 sidorna i boken. Tur ska inte avgöra en tenta... » (Nej, inte alls)
- I kombination med övriga saker fungerade det bra.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»13 40%
Ganska liten»12 37%
Ganska stor»4 12%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 1.9

- Slutade gå på föreläsningarna då jag inte klände mig dom gav mig så mycket. Tråkigt upplägg. Powerpoint är väldigt dåligt för att man ska kunna hänga med och ta anteckningar osv.» (Mycket liten)
- Inför var redovisning eller grupparbete får man som student ständigt höra att man ska ha mindre information på sina slides. "Slidsen ska vara ett stöd för åhöraren" något att kika på undertiden denne lysnar på föreläsaren. Därför finner jag det märkligt när båda föreläsarna i kursen (under 15 konsekutiva föreläsningar) kommer med ett pressentationsmateriel som skulle kunna vara taget direkt ur sveriges rikes lag. Ingen kan kan räkna med att publiken kommer att lyssna på vad man säger när alla är upptagna med att läsa den A4 sida med text som dyker upp på projektorn med 2 minuters mellanrum. Detta resulterar i att åhörarna slutar lyssna och föreläsningarna blir mer eller mindre meningslösa. Vilket tyverr också flertalet elever också verkar ha tyckt att de var. » (Mycket liten)
- Alldeles för mycket power point. Hade lärt sig mycket mer om ni hade härlett på tavlan istället för att bara slänga upp listor med formler och tabeller på power point, som man inte kan ta in.» (Mycket liten)
- Jag tycker att kursen är en ren inläsningskurs och förutom praktiska moment och räknestugor fungerar den bäst i små studiecirklar » (Mycket liten)
- Ej bra föreläsningar. Svåra att hålla röd tråd i och ostrukturerade. Skulle kunna vara mer varierat uplägg istället för bara power points.» (Mycket liten)
- Väldigt många diagram, tabeller och dylikt gjorde att föreläsningarna uppfattades som osammanhängande. Dessutom användes ett väldigt komplicerat undervisningsspråk vilket gjorde att man lätt tappade tråden.» (Ganska liten)
- Ofta väldigt teoretiska och opedagogiskt upplagda» (Ganska liten)
- Power point är det sämsta man kan ha som undervisningsform enligt mig. Intrycket man får när man sitter i salen är att föreläsaren endast rabblar fakta av mer kuriosastil. Mer på "svarta tavlan".» (Ganska liten)
- Många föreläsningar var jobbiga att lyssna på då det var svårt att hålla intresset uppe.» (Ganska liten)
- Det var svårt att hålla intresset uppe på föreläsningarna. » (Ganska liten)

6. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»17 56%
Ganska liten»10 33%
Ganska stor»2 6%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.56

- Jag tycker ändå att de var värda att gå på.» (Mycket liten)
- Vilka?» (Mycket liten)
- Kommer inte ihåg vad vi haft för gästföreläsare» (Mycket liten)
- Gick inte på dom» (Mycket liten)
- Vilka då?» (Mycket liten)
- Samma här» (Mycket liten)
- Dock kul att de är med i kursen!» (Ganska liten)
- Gästföreläsningarna har inte haft direkt betydelse för inlärningen, men det var jättebra att få lite perspektiv på saker och se tillämpningen av teorin.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»10 32%
Ganska liten»11 35%
Ganska stor»8 25%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- dåligt att det inte finna övningslektioner då man sitter i mindre klassrum» (Mycket liten)
- Känner att jag lär mig bättre på egen hand» (Mycket liten)
- Är aldrig på räkneövningar» (Mycket liten)
- Gick inte dit.» (Mycket liten)
- Har inte varit några räkneövningar ju!» (Mycket liten)
- Räknestugor, hade verkligen behövts! Samt ett visst antal uppgifter att räkna per vecka...» (Ganska liten)
- Ganska liten för att de var så få. Inför räknestugor där man får räkna själv! » (Ganska liten)
- Det är svårt att hänga med på vad som efterfrågas, vart formler kommer ifrån osv.» (Ganska liten)
- Jag hade önskat räknestugor» (Ganska liten)
- Känndes som att problemen bara krånglades till. Det tog allderles för lång tid att gå igenom en uppgift. » (Ganska liten)
- Det borde varit räknestugor också.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har laborationerna och laborationsredovisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»16 50%
Mycket stor»12 37%

Genomsnitt: 3.15

- Less is more! Nu har vi haft några laborationer under kurserna vi läst hitintills. En personlig reflektion är den att man ofta försökt klämma in för många moment i en och samma rapport. Så även i detta fallet. Genom att ha 20 mindre uppgifter så resulterar det bara i att man får studenter som springer mellan labbmomenten och inte reflekterar ett dugg över vad det egentligen är man vill se eller varför man ser det man ser. Av de labbar vi har haft i andra kurser än så länge ,har de labbar som saknat obligatoriska moment varit de mest givande (exempelvis vattenlabben i hydrauliken). Då kan man ta sig tid att fundera över vad det är man ser och varför. Ock sen diskutera resonemanget med en labbansvarig. Om faktum att man vill att allting ska vara obligatoriskt och skrivas rapport på har att göra med att man tror att studenterna inte kommer att dyka upp eller bry sig annars, så säger jag att det är upp till studenten själv. Det är upp till de själva att se till att ta vara på möjligheterna som ges. » (Mycket liten)
- Ganska stor men kan göras mycket bättre. Det var visserligen en miss då Bengt/Ingemar blev sjuk där och det inte kom till någon jättebra ersättare. » (Ganska stor)
- Däremot tycker jag att laborationsbeskrivningarna kan göras bättre. Jag tycker att det var svårt att hitta uppgifterna om allt som skulle göras, det var lätt att missa något. Kanske kan det struktureras upp så att all informerande text kommer först och sen punktas uppgifterna upp.» (Ganska stor)
- Räkneuppgifterna till labbarna var välkonstruerade. Själva labbarna i sig kändes ganska långdragna. Möjligt att det krävs för ämnet» (Ganska stor)
- Laborationsuppgiften känns för omfattande för att man ska förstå allting ordentligt. Hellre få moment som hänger ihop! » (Ganska stor)
- Men svårt att gå grepp om laborationen då den bestod av så många små delmoment.» (Ganska stor)
- Labbrapporten lärde jag mig jättemycket på men jag tyckte att den var onödigt stor och svår. Hade kanske räckt med hälften så många uppgifter. Laborationerna i sig var bra. Förutom att det var svårt att förstå den sista räkneuppgiften som vi gjorde under labb 2.» (Mycket stor)
- När man var tvungen att förstå saker lärde man sig dem. Bra att man kunde ställa frågor vid redovisningstillfället.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har studiebesöket varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»16 51%
Mycket stor»7 22%

Genomsnitt: 2.96

- Intressant men inte så lärorikt.» (Ganska liten)
- Ganska stor till ganska liten. » (Ganska stor)
- Jättebra studiebesök!» (Ganska stor)
- Framför allt väldigt inspirerande! Mycket bra!» (Ganska stor)
- Studiebesöken har inte haft direkt betydelse för inlärningen men var värdefulla för att inspirera och motivera. » (Ganska stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»11 34%
Mycket stor»19 59%

Genomsnitt: 3.53

- Har varit bra för teoriläsning. Bra register i boken. Värdelöst konstruerade uppgifter med dålig pedagogisk förklaring till hur man ska lösa problem.» (Ganska liten)
- Kursboken är viktig. Det som föreläsarna "läser av från sin powerpoint" är ju exakt det som står i boken. Om jag kommit underfund med detta tidigare hade jag ALDRIG gått på föreläsningarna och bara läst i boken. Nu blev det väldigt mycket att läsa in när man inser detta i läsvecka 5-6. All fakta i en 600 sidor tjock bok är ganska mycket fakta som krävs av en ändå. Var väldigt svårt att också veta vad föreläsarna ansåg vara viktigt. » (Ganska stor)
- Fick ju komplettera föeläsningarna med detta.» (Ganska stor)
- Det är ju där som informationen finns. » (Mycket stor)
- Göra alla i studeringsfrågor noggrant lärde jag mig mer på än föreläsningarna! » (Mycket stor)
- Kursboken ÄR kursen, och inte endast ett komplement till kursen.» (Mycket stor)
- Jag tycker att boken är bra» (Mycket stor)
- Boken och instuderingsuppgifterna har varit till mycket stor hjälp! Kombinationen av dessa ger utmärkt bild av kursen!» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»15 50%
Mycket bra»14 46%

Genomsnitt: 3.43

- krångligt med både studentportalen och pingpong» (Ganska bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»25 78%
Hög»4 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03

- Kursen i sig är lagom belastning, men man måste komma igång tidigare, kanske räknestugor kan hjälpa till med detta? » (Lagom)
- Lagom utmanande, inte lagom som i "soft läsperiod"» (Lagom)
- Laborationsuppgiften kändes för omfattande för det man kände att man fick ut av den. » (Hög)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»4 12%
Ganska dåliga»6 18%
Ganska bra»10 31%
Mycket bra»7 21%
Har ej sökt hjälp»5 15%

Genomsnitt: 3.09

- Otrevliga lärare som inte kunde förklara på mer än ett sätt. » (Mycket dåliga)
- Jag tycker att det kursen förlorar på är att det saknades räknestugor! Jag och många med mig vet jag hade gärna haft några tillfällen där man kunde få sitta och räkna och möjlighet att få hjälp och extra förklaring. Även om man kan fråga på föreläsning så känns det som en belastning för läraren och man vill bara fråga om det är nåt livsviktigt. » (Mycket dåliga)
- Jag betvivlar inte kompetensen hos lärare och övningsledare, men det är inte utan att man drar sig för att fråga någonting när man var gång mer eller mindre blir klappad på huvudet och idiotförklarad av föreläsaren. Auktoritet i all ära men det främjar knappast komunikationen mellan föreläsare/övningsledare och studenterna. Kan inte dra mig till minnes en enda kurs än så länge med så få frågor på föreläsningarna som under denna. Jag undrar varför ? » (Mycket dåliga)
- Nån räknestuga hade gärna fått finnas, även om övningsboken gav bra ledning.» (Ganska dåliga)
- Inga räkneövningar» (Ganska dåliga)
- Varför fanns inga räknestugor? » (Ganska dåliga)
- Man kunde gå upp deras kontor och fråga vilket var bra! dock fanns det inga givna tillfällen för frågor.» (Ganska bra)
- Hade önskat ett par räknestugor» (Ganska bra)
- Lab redovisningen var bra, där kunde man ställa frågor.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 21%
Mycket bra»24 75%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.81

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»26 81%
Hög»5 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Ojämnt fördelat» (Låg)
- Eller jag har inte kommit igång med arkitektur och teknikhistoria» (Lagom)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- laborationen»
- Studiebesök och labbrapport.»
- Laborationerna och den noggranna redovisningen.»
- Laborationer»
- Vet inte, kanske inget.»
- Studiebesöket»
- Studiebesöket»
- Försöka göra ämnet mer intressant.»
- Boken och instuderingsuppgifterna!»
- Studiebesöket Kurslitteraturen. Möjligen med extre uppgifter att räkna än de som fanns i tillhörande övningsbok. »
- Labbar och dtudiebesök»
- Laborationerna är ett bra sätt att lära sig på. »
- Vet inte»
- Formatet på tentan. Tyckte det var bra med lika stor teoridel som räknedel.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labb hänvisningarna till labb 2 var dåligt förklarande på elektropotentialen för armering. Fattar fortfarande inte riktigt!»
- lärarna samt att man bör få ha små övningssalar o få möjlighet att få hjälp»
- Räkneövningar!! Och färre uppgifter på labbrapporten.»
- Lite färg i powerpoint-presentationerna hade inte varit fel. Fler möjligheter att få känna på och vidröra de olika materialen hade gett mycket. Rättarna av betongproportioneringsuppgiften lämnade i år tillbaka den olika snabbt, för den ena tog det timmar, för den andra minst en vecka. Det kändes inte helt rättvist mot alla.»
- Korta ner det förekäsningar!»
- Power point ska tas bort, mer räkneövningar och inför räknestugor. »
- Jag tycker att föreläsningarna borde förklara saker på ett annorlunda sätt än boken, då föreläsningarna är en kopia av boken kompletterar de inte varandra. Det borde framgå tydligare att man ska räkna själv, kanske skulle man kunna reckommendera vissa tal. Det skulle vara bra om det fanns räknestugor, där man räknade själv och fick chans att ställa frågor.»
- Jag önskar att det fanns ett par räknestugor. Jag tycker också att laborationskompendierna behöver skrivas om så att det blir tydligare vilka uppgifter som ska utföras»
- Fler räknestugor.»
- Föreläsningarna behöver en rejäl dos uppfräshning. När excell filen man använder till labben inte ändrats sen 1997 känns det som att det även där behövs gå igenom hur labben ser ut. Känns som att det finns goda förutsättningar för att skapa en lab som är både mer spännande och lärorik en dagens.»
- Laborationsuppgiften skulle gärna få innehålla färre och mer sammanhängande moment. Uppgiften som sådan var det inget fel på, det var jättebra att få möjlighet att sätta sig in i detaljer och diskutera dem med lärare! »
- -Skippa själva rapporten till laborationen. Den tar mer tid än den ger kunskapsmässigt. -Byt ut pressentationsmaterialet till föreläsningarna. »
- Föreläsningsrna»
- Man är ej så aktiv påföreläsningarna, när man bara tittar på en powerpoint och lyssnar. svårt att hinna anteckna. Skulle vara bra om man kunde få in ett mer aktiv moment i föreläsningarna speciellt när de är 4h.»
- Försöka göra föreläsningarna lite roligare och intressanta. Är ju ett viktigt och intressant ämne men känns bara som för mycket information att ta in. »
- Betongproportioneringen. Kanske ha ett tillfälle då man kan ställa frågor till de som rättar innan inlämningen. »
- Räknestugor bör finnas och föreläsnmingasuplägget»
- Räkneövningarna var under all kritik. Rörigt, ostrukturerat och ibland för snabbt. Kanske man kan använda "givet, söker, lösning" för större tydlighet. »
- Bättre föreläsningar, som kompletteras med boken»


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- Bra kurs!»
- Det känns som att man tagit en bok och gjort en kurs efter boken, vilket inte borde vara meningen...Kursens mål borde framgå tydligare!»
- Jag tycker det var dåligt att vissa grupper fick gå och göra om missade moment medan andra som inte missat detta inte ens fick en kommentar om de inte hade gjort alla moment när de hade sin redovisning av labbarna.»
- Mycket bra och tydlig struktur på kursen, bra!»
- Lab 2 var ostrukturerad och det kändes som om ledarna inte hade koll. Dessutom var den på engelska, vilket gjorde det hela mycket krångligare än vad det var.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.24
Beräknat jämförelseindex: 0.56

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från