ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ytmodellering, fortsättningskurs V12, LMU605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-15 - 2012-03-25
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Daniela Saoska»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 27%
Cirka 25 timmar»4 36%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»4 36%

Genomsnitt: 3.45

- Jättesvårt att uppskatta. Man fick lägga ner väldigt mycket tid på egenprodukt och bil, men det var ändå positivt. » (Cirka 25 timmar)
- Har lagt mycket tid, men detta har berott på ett stort intresse och att jag tycker modellering är roligt, och inte en hög arbetsbelastning =)!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 18%
100%»9 81%

Genomsnitt: 4.81

- Ej alla övningstillfällen, annars samtliga.» (75%)
- Inte riktigt alla övningstillfällen då det ändå har tagit så lång tid innan man fått hjälp» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 72%

Genomsnitt: 3.54

- Det fanns någon återkoppling till kursmålen ett par gånger i kursen, men undervisningen kunde ha använt sig av målen i större utsträckning - för tydlighetens skull. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Jättebra med klar översikt av vilka produkter som skall göras för att nå ett visst betyg» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»10 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»8 72%

Genomsnitt: 3.63

- Undervisningen har varit bra, men mycket i modellering handlar om att göra själv och utvecklas genom "mileage". » (Ganska stor)
- Systematiska genomgångar där det har förklarats varför man gör på ett visst sätt och inte bara: Så trycker ni på den knappen...osv (som det var mycket i första ytmod.kursen)» (Mycket stor)
- Bra koncept att läraren först visar snabbt hur övningen går till, och att man sedan får testa själv medan läraren går runt och hjälper till. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»3 27%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»1 9%

Genomsnitt: 2.45

- Hade ingen.» (Mycket liten)
- Finns inte så mycket kurslitteratur. PDF:erna kanske är lite fattiga på information ibland. Vissa steg fattas ibland.» (Mycket liten)
- PDF:erna kan nog snyggas till lite!» (Ganska stor)
- Det är lite svårt att ta till sig det man gör i övningar som baseras på pdf-instruktioner. Det hade varit bra om man fick återkoppla ordentligt, kanske i slutet på lektionen. Vad är det vi har gjort nu egentligen? Vad var skillnaden mellan den här typen av kurva, och den här? Till exempel. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»5 45%

Genomsnitt: 3.18

- Det kan vara så att det var lite ogenomtänkt att lägga deadline för inlämning dagen innan en ny läsperiod börjar, men hur som helst låg studentportalen nere hela sista dagen innan deadline. Att studentportalen är ett skämt vet ju alla, så det är främst den som borde åtgärdas. » (Mycket dåligt)
- Studentportalen fungerade ej lite då och då. Irriterande.» (Ganska dåligt)
- Ta bort filinlämningar som utgår, annars inga problem alls =).» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 36%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»2 18%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Många som hade mycket frågor. När man väl fick hjälp var hjälpen väldigt bra. Olle tog sig tid och stressade inte igenom en lösning» (Ganska dåliga)
- Inställda övningslektioner och komprimerade renderingsföreläsningar gjorde slutresultatet sämre än det hade kunnat bli.» (Ganska dåliga)
- Oftast när man skrivit upp sig på hjälp så hann Olle oftast aldrig igenom den hjälplistan och man fick vänta en hel vecka tills man hade tid nästa gång. Synd annars var Olle bra hjälp. » (Ganska dåliga)
- Får vänta länge för att få hjälp» (Ganska dåliga)
- Tar dock tid att få hjälp eftersom varje fråga ofta tar tid att svara på.» (Ganska bra)
- Tycker det funkat ganska bra.» (Ganska bra)
- Skönt med en kompetent lärare! (Vilket vi absolut inte hade i grundkursen) När man fastnade fanns det (nästan) alltid möjlighet att få hjälp. Synd bara med inställda lektioner pga skidresor och liknande...!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Man lär av varandra och genom att kontinuerligt bolla idéer med varandra (främst vid bilen) har man lärt sig mycket men framförallt fått till en snyggare lösning!» (Mycket bra)
- Man hjälpte varandra otroligt mycket elever emellan. Tur att vi har varann. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 72%
Hög»3 27%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Lagom med en ny övning per vecka. Lagom med två stycken övningar med helt egen design! » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- Tillverkningstekniken är en oerhört ostrukturerad kurs. Tips till Olle är att kolla om den går att köpa in från annat håll än via Per Öhl.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 9%
Gott»4 36%
Mycket gott»6 54%

Genomsnitt: 4.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra lärare och bra övningar.» (Mycket gott)
- Stor skillnad från första kursen! » (Mycket gott)
- Fantastiskt rolig kurs =)! Har man intresse så har det varit skitkul att få utvecklas i Alias och jag har lärt mig mycket, och haft skoj under tiden!» (Mycket gott)
- Mina kunskaper inom ytmodellering har utan tvekan fördjupats. » (Mycket gott)
- Lärt mig väldigt mycket!» (Mycket gott)
- Väldigt nöjd!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bilen»
- Bra att man kan välja vilka uppgifter som man vill lämna in.»
- Olle:)»
- Bilprojektet, det har varit jättekul!»
- Olle Wranne. Antalet övningar. Jättekul att få möjlighet att modellera sin sedan tidigare egendesignade bil. »
- Halva klassen övningar/föreläsningar»
- Upplägget men betyg»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningstillfällen och mer om rendering.»
- Renderingstillfället var för komplicerat för en föreläsning. Antingen fler föreläsningar med mindre på varje eller en med lite färre saker att gå igenom. »
- Ytterligare ett övningstillfälle hade varit bra»
- Renderingsföreläsningen var välbehövd och superintressant, men jag tror att vi hade fått ut mer av den om den inte var lika proppfull av information. En mindre komplicerad föreläsning i lugnare takt, varvat med att få testa själv i dator hade gett mig mycket mer. »
- Hjälpsystemet och kompensation i form av andra övningar som uteblev pga olika anledningar. Också lägga in extra övningstillfällen då man oftast fick vänta en hel vecka på att få hjälp.»
- Kanske några roligare produkter»

16. Övriga kommentarer

- Tack för en kanonkurs =)!»
- Olle är en fantastisk lärare, han skulle vara lite mer på plats bara. Han upplevs lite kluven ibland. »
- Har lärt mig otroligt mycket. Stor förbättring sen grundkursen!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.45

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.45
Beräknat jämförelseindex: 0.86


Kursutvärderingssystem från