ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 11/12 Hydraulik med VA-teknik, VVB012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-14 - 2012-03-26
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»7 26%
Cirka 20 timmar»14 53%
Cirka 25 timmar»4 15%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2

- vilket kändes för lite när tentan väl närmade sig» (Cirka 20 timmar)
- inte mer än 20, förmodligen mindre» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

26 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»7 26%
100%»18 69%

Genomsnitt: 4.57


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

26 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 30%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 50%

Genomsnitt: 2.88

- Jag har sett dom men kommer inte ihåg dom.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har läst men lyckligt förträngt.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 9%
Ja, i hög grad»20 90%
Har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- jag tycker att teoriuppgifterna täckte in det de räknedelar som inte dök upp på ett beundransvärt sätt » (Ja, i hög grad)
- Bra tenta!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?*

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»15 57%
Mycket stor»10 38%

Genomsnitt: 3.3

- jag kunde ibland uppleva att föreläsarna hade svårt att svara på frågor om deras beräkningar...» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?*

26 svarande

Mycket liten»6 23%
Ganska liten»9 34%
Ganska stor»6 23%
Mycket stor»5 19%

Genomsnitt: 2.38

- svårt att få hjälp, lång kölista. men va inte på så många heller» (Mycket liten)
- Jag har sällan frågat om hjälp och mestadels räknat vid andra tillfällen» (Ganska liten)
- Det har funnits alldelses för få övningsledare och klassrum att vara i så salarna blir för fulla och alla hinner inte få hjälp. Ibland stannar en övningsledare hos en student alldeles för länge och (20-30 min) och ingen annan hinner få hjälp» (Ganska liten)
- Beror på att jag klarade mig själv inte inte behövde ställa några frågor. Pga detta gjorde det ingen skillnad för mig om jag pluggade självständigt eller om en övningsledare var närvarande.» (Ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?*

26 svarande

Mycket liten»4 15%
Ganska liten»11 42%
Ganska stor»7 26%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.42

- För många moment vid laborationerna. Man hade inte tid eller möjlighet i att sätta sig in i hur det fungerade. Dessutom låg de lite för tidigt i kursen, och var därför svåra att förstå.» (Mycket liten)
- När vi hade laborationerna så hade vi inte hunnit börja räkna i kursen än så kändes som att det var lite svårt att förstå momenten. Kanske hade varit bra att ha labben i tex läsvecka tre ist. Delen där vi gick rundvandring var däremot riktigt bra!» (Mycket liten)
- Mycket dåligt förberedda laborationer. Inte en rad att läsa inför laborationen och alldeles för tidskrävande moment på laborationen för att man skulle kunna tänka igenom vad man gjorde under tiden.» (Mycket liten)
- Tidsbrist under den andra laborationer gjorde att man fick stressa igenom uppgifterna, utan att få med sig något.» (Ganska liten)
- inte så stor del av inlärningen, men väldigt bra ändå, så att man får se det i praktiken» (Ganska liten)
- Det skulle varit bra med laborationerna lite senare så att man förstår vad det är man gör. Fast det är ju bra med laborationer som en introduktion också.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»17 65%

Genomsnitt: 3.65

10. Är det önskvärt att införa moment med "SI-undervisning/möten" i kursenför att öka förståelsen?*

Anser du att denna typ av kursmoment skulle kunna ge en ökad och fördjupad förståelse för kursens olika moment?

26 svarande

Ja»6 26%
Nej»17 73%
Vet ej»3

Genomsnitt: 1.73

- Jag tycker inte riktigt SI behövs i den här kursen, då är den viktigare i andra kurser» (Ja)
- Jag tycker SI är bra oavsett vilken kurs det är pga att man får diskutera mer och därmed få ökad förståelse.» (Ja)
- Jag har aldrig uttnytjat SI-verksamheten i tidigare kurser så jag är kanske inte rätt person att fråga, men jag hade inte använt det i denna kursen.» (Nej)
- Tycker inte att kursen var tillräckligt komplicerad för att det skulle behövas.» (Vet ej)

11. Finns det andra undervisningsmoment som du skulle vilja infördes i kursen?

- ---»
- Hade varit kul med lite mer föreläsningar om energiutvinning i samband med vattenreningsverk och vattenkraftverk. Även lite mer undervisning om vattensituationen i världen.»
- Kanske att visa lite fler "svåra" tal på räkneövningarna.»
- Nej»


Kurslitteratur

12. Hur stor hjälp har kursboken (Häggström 2009) varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 7%
Ganska stor»16 61%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 3.11

- Har läst oväntat lite i boken. » (Ganska liten)
- Fast jag tycker att boken är ett bra komplement till föreläsningarna och ett bra "uppslagsverk"» (Ganska stor)
- De flesta formlerna fanns ju där med förklaring. Men vissa grejer va svåra att förstå trots förklaring.» (Ganska stor)
- Kunde varit tydligare ibland» (Ganska stor)

13. Hur stor hjälp har det nya va-kompendiet varit för din inlärning?*

(besvara denna fråga fristrående från din värdering av kursen)

26 svarande

Dålig»6 23%
Mindre bra»4 15%
Godkänd»10 38%
Bra»4 15%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.69

- Otydlig fråga...men jag köpte inte boken som hade med VA-teknik att göra, jag klarade mig gott ändå.» (Dålig)
- Har inte haft något VA-kompendie och om det är den nya boken, Vårt vatten, som avses så har jag inte haft den heller även om jag i efterhand önskar att jag hade haft den.» (Dålig)
- Vad är det för något?» (Dålig)
- va-kompendiet? Exempelsamling i hydraulik va bra. Boken vårt vatten va kass.» (Dålig)
- Nytt och nytt... det fanns gratis att hitta på gamla hemsidor så det var lite snålt.» (Mindre bra)
- Använde den ej» (Mindre bra)
- Jag hade det gamla va-kompendiet.» (Mindre bra)
- Vilket kompendium???? Vårt Vatten? » (Godkänd)
- Vet ej» (Godkänd)
- Hade det inte.» (Godkänd)
- Jag kan i skrivande stund inte erinra mig vilket kompendium ni menar :(» (Godkänd)
- Intressant och rolig läsning. Men 400 SPÄNN!? absolut inte värd att köpa ur den aspekten, med tanke på att teorin va en så liten del av kursen, och det va "lätta" teorifrågor.» (Godkänd)
- Vilket kompendie? vårt vatten? » (Godkänd)
- Lite för mycket fel i lösningar´,,och facit som borde kontrollerats bättre» (Bra)
- Dock är det inte prisvärt även om det är intressant läsning.» (Bra)

14. Vad tycker Du om faktanivån på va-kompendiet?*

26 svarande

Lätt»3 11%
Lagom»7 26%
Svår»0 0%
Vet ej!»16 61%

Genomsnitt: 3.11

- Lättläst och intressant.» (Lätt)
- Jag hade det gamla va-kompendiet.» (Lagom)
- Har inte haft något VA-kompendie och om det är den nya boken, Vårt vatten, som avses så har jag inte haft den heller även om jag i efterhand önskar att jag hade haft den.» (Vet ej!)
- Vad är VA-kompendiet för något?» (Vet ej!)
- Jag kan i skrivande stund inte erinra mig vilket kompendium ni menar :(» (Vet ej!)

15. Tror Du att du kan använda va-kompendiet i ett framtida arbetsliv (förutsatt att du arbetar med VA-frågor)?

21 svarande

Ja»7 33%
Nej»14 66%

Genomsnitt: 1.66

- vet ej» (?)
- Vet ej.» (?)
- ???» (Ja)
- Har inte haft något VA-kompendie och om det är den nya boken, Vårt vatten, som avses så har jag inte haft den heller även om jag i efterhand önskar att jag hade haft den.» (Nej)
- Hur skulle jag kunna svara ja eller nej på denna OBLIGATORISKA fråga när jag inte vet vad VA-kompendiet är för nåt????» (Nej)
- Jag kan i skrivande stund inte erinra mig vilket kompendium ni menar :(» (Nej)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»13 50%
Mycket bra»8 30%
Har ej sökt hjälp»4 15%

Genomsnitt: 3.57

- Kändes bara som Mia kunde grejerna, hon va väldigt bra, men lång kö...» (Ganska dåliga)
- Som i alla kurser var det ibland lång kö för att ställa frågor på räknestugorna. Möjligheten att ställa frågor utöver det har varit bra.» (Ganska bra)
- Långa köer på räknestugorna ibland» (Ganska bra)
- Ibland långa köer på övningarna.» (Ganska bra)
- Fantastiskt bra upplägg på räknestugor med "ihopklumpade" förklaringar för alla som hade problem med samma uppgift. Trevliga och pedagogiska övningsledare!» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 26%
Mycket bra»19 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»2 7%
Låg»3 11%
Lagom»21 80%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Gick i vågor i den här kursen pga schemats utformning» (Lagom)

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»2 7%
Låg»3 11%
Lagom»17 65%
Hög»4 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- slappaste läsperioden under min chalmerstid» (För låg)
- Jag kände att man fortfarande var sliten från den tuffa höstterminen, energin fanns inte riktigt där trots att arbetsbelastningen under denna perioden var lagom. Jag har uppfattar att fler tyckt såhär.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

20. Hur tycker du föreläsarnas insats varit i kursen?

24 svarande

svag»0 0%
tillfredsställande»3 13%
bra»13 56%
mycket bra»7 30%
Ingen åsikt/ej närvarande»1

Genomsnitt: 3.17

- Mia var duktig, men något långsam ibland. Thomas var okej.» (tillfredsställande)
- ibland går det lite långsamt och känns lite för basic, speciellt vid demoräkning av uppgifter, vi är vana vid att räkna från tidigare mattekurser. Det kändes som att de olika föreläsarna var väldigt tveksamma med vad de andra föreläst om vilket ibland leder till upprepningar och onödiga frågor, bättre kommunikation mellan lärarna!» (tillfredsställande)
- Jag tycker att Mia har varit jätte bra. Jag gillade inte de som var här och föreläste från Göteborgs vatten första gången. Jag tyckte bara att de upprepade allt vi redan hade hört när vi var på studiebesök på Lackarebäcken.» (bra)
- räkningsföreläsarna verkade ha svårt att svara på frågor om räkningen ibland.» (bra)
- Vissa tyckte jag var bättre än andra.» (bra)
- Tycker att Mia var riktigt bra! Thomas va bra men ibland blev föreläsningen lite osammanhängande. Men i det stora hela var föreläsarna ovanligt bra. Det är vi inte bortskämda med! » (mycket bra)

21. Hur tycker du gästföreläsarnas insats varit i kursen?

26 svarande

svag»6 26%
tillfredsställande»9 39%
bra»6 26%
mycket bra»2 8%
Ingen åsikt/ej närvarande»3

Genomsnitt: 2.17

- Jag gillade inte de som var här och föreläste från Göteborgs vatten första gången. Jag tyckte bara att de upprepade allt vi redan hade hört när vi var på studiebesök på Lackarebäcken.» (svag)
- Mycket upprepning av det vi redan hade hört och inte speciellt bra på att föreläsa.» (svag)
- Varierad kvalitet, men klart bättre än man är van vid.» (tillfredsställande)
- upprepning ibland.» (tillfredsställande)
- Lite upprepande men alltid intressant med gästföreläsare.» (tillfredsställande)
- De pratade delvis om samma saker, och om samma saker som vi hört på studiebesöket. De får gärna vara mer "samspelta"» (tillfredsställande)
- Kul med läkare utan gränser, men ibland, exempelvis på avlopp så var det mycket jag fick söka på internet för detta inte gicks igenom så nggrant trots att det oftast var en tenta-uppgift på det. Så skulle kunna vara mer relevanta istället för löst prat om göteborgs vatten. » (tillfredsställande)
- Steffens stil skiljde sig avsevärt från de andras i hydrauliken vilket förvirrade mig» (bra)

22. Hur tycker du övningsledarnas insats vid räknestugorna varit i kursen?

25 svarande

svag»5 26%
tillfredsställande»5 26%
bra»7 36%
mycket bra»2 10%
Ingen åsikt/ej närvarande»6

Genomsnitt: 2.31

- Dåligt att man bara kunde få hjälp med vissa uppgifter ibland då övningsledarna inte kunde allt. » (svag)
- De gjorde ett bra jobb, men de räckte inte alltid till då många hade frågor! Det var inte så bra att vissa övningsledare bara hade koll på en viss del av kursen.» (svag)
- Mia va bra!!» (svag)
- Det var några gånger det var en manlig övningsledare (kommer inte ihåg namnet) som inte kunde så mycket.» (tillfredsställande)
- Såg till att vara i rummet där Mia var. Trist med dom andra att de bara kunde svara på just veckans tal. » (bra)
- Att någon av övningsledarna inte kan alla frågor är dumt då man oftast inte ligger helt i fas och blir då onödigt att komma om man inte kan få hjälp med det. Annars mycket bra!» (bra)

23. Hur tycker du övningsledarnas insats vid laborationerna har varit i kursen?

25 svarande

svag»3 12%
tillfredsställande»7 28%
bra»12 48%
mycket bra»3 12%
Ingen åsikt/ej närvarande»0

Genomsnitt: 2.6

- labben på vattenverket kändes lite ostrukturerad» (?)
- Vid labbtillfället i WET var det en äldre man som var handledare som i princip gjorde allt åt oss utan att vi bad honom, inte så bra ur pedagogisk synvinkel eftersom vi inte lärde oss så mycket på det.» (tillfredsställande)
- Saknade något slags introduktionsmoment när vi var på Lackarebäck. En kort presentation av stationerna hade gett klarhet i vad vi skulle lära oss vid varje station.» (tillfredsställande)
- labben vid WET var för stressig och det viktigaste var att man hann med alla moment inte att man fick förståelse...Lackarebäck var bra!» (bra)

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 11%
Gott»13 50%
Mycket gott»10 38%

Genomsnitt: 4.26

- En bra kurs.» (Gott)
- Rolig kurs, men hyfsat lätt» (Gott)
- Trodde det skulle vara mer om reningsprocesser men annars bra.» (Gott)

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?*

- Räknestugornas karaktär och den stora variationen av föreläsningar.»
- Det mesta med kursen var bra.»
- Räknestugorna»
- Studiebesöket, även om det liksom labbarna kunnat ligga lite senare när man skaffat sig mer kunskap om ämnet.»
- Räknestugor och demonstrationsövningar»
- Studiebesöket»
- räknestugor»
- Mia som föreläsare!»
- Laborationerna»
- Studiebesöket på Lackarebäck»
- Bredden i kursen.»
- Studiebesöken och laborationerna var mycket trevliga. Hade kunnat kompletteras med ett besök på Vattenreningsverket. Läkare Utan Gränser föreläsningen var väldigt motiverande. Överhuvudtaget en intressant och välgenomförd kurs.»
- Upplägget på tentan, lab 2 »
-
- Laboration och studiebesök på Lackarebäcks vattenverk»
- De tydliga och bra föreläsningarna! »
- Vet ej»
-
- Föreläsarna och den väl underhållna kurssidan»
- bra med studiebesök och labbar»
- Hydraulikboken»
- Studiebesöket,mia»
- Allt»
- Kursens mål.»
- Mia.»
- Laborationen vid Lackarebäck.»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?*

- Behöver bli tydligare vad som krävs faktamässigt inför tentan, för rimligtvis kan inte allt som gästföreläsarna pratar om vara kunskapskrav. Intressant med anekdoter, det lättar upp, men mer tydlighet tack!»
- Laboration två får gärna vara lite längre, typ 20 minuter. Större fokus kan läggas på teoridelen, det känns som att många nöjde sig med godkänt och struntade i den, och det är ju inte bra. »
- Det kanske borde skrivas någon lab-rapport eller liknande så att man faktiskt lär sig något på labben i forskarhuset.»
- Laborationerna. Färre moment, och senare i kursen.»
- Bok och kompendium som är tydligt sammankopplade. Ett kapitel i boken borde motsvara ett kapitel i räkneövningsmaterial.»
-
- effektivare föreläsningar, dels gällande räkningsgångar, dels gällande upprepningar.»
- Gästföreläsningarna var inte så givande, det kändes bara som reklam.»
- inget speciellt»
- Ändra så att föreläsningarna om det som labben i WET handlar om kommer före labben. Som det var upplagt nu fattade jag inte så mycket om vad vi gjorde på labben och hade hunnit glömt vad vi gjorde då när det kom på föreläsningarna. Om det inte går att flytta på det kanske ni kan hänvisa till labben under föreläsningarna. Tex när ni pratar grundvattenströmning säga något liknande "och det här med influensradie och hur vattennivån ändras vid olika flöden provade ni ju på labben..."»
- inget»
- Svårighetsgraden och tempot skulle kunna höjas utan att det hade varit överväldigande.»
- Tydligare när det är va-föreläsning och hudraulik-föreläsning.»
-
- Fler salar vid övningsillfällena»
- Ha labben senare i kursen. Och att alla övningslärare kan alla uppgifter.»
- Vet ej»
- Lägg ut något så att man kan förbereda sig inför laborationerna.»
- Introduktionen till labbarna på Lackarebäck»
- Mer teori och lite mer räkning. Det finns det utrymme för i kursen och läsperioden.»
- Mindre stress på laborationerna»
- fler övningsledare»
- Inget»
- Va-delen i kursen. Bättre upplägg med mera.»
- Skippa boken Vårt vatten.»
- Priset på kompendiet.»

27. Övriga kommentarer

- Tentamesvakterna i ett klassrum var mycket störande då de gick runt och kollade böcker och annat. Blev ett störande moment,.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från