ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, MVE350, lp3 2012

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-14 - 2012-03-18
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Inga-Lena Hagelin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»2 28%
Cirka 30 timmar»3 42%
Minst 35 timmar»1 14%

Genomsnitt: 3.57

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»1 14%
50%»0 0%
75%»2 28%
100%»4 57%

Genomsnitt: 4.28


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 71%

Genomsnitt: 3.71

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»5 71%
Nej, målen är för högt ställda»2 28%

Genomsnitt: 2.28

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 42%
Ja, i hög grad»4 57%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»1 14%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»5 71%

Genomsnitt: 3.28

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 14%
Mycket stor»6 85%

Genomsnitt: 3.85

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»6 85%

Genomsnitt: 3.85


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.71

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 14%
Hög»3 42%
För hög»3 42%

Genomsnitt: 4.28

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 14%
Lagom»1 14%
Hög»3 42%
För hög»2 28%

Genomsnitt: 3.85


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 14%
Gott»3 42%
Mycket gott»3 42%

Genomsnitt: 4.28

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den extra föreläsningen varje vecka med Tommy Gustafsson fungerade väldigt bra som komplement för mig personligen så bevara gärna detta.»
- Lyudmila Turowska, som är en fantastisk föreläsare och pedagog. Det är en fruktansvärt svår kurs, men jag tror inte att någon annan skulle göra det bättre. »
- Lyudmyla! Fantastisk föreläsare, väldigt inspirerande. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Utöka mattestödet i biblioteket och överväg att lägga in fler tillfällen för överbryggningen som Tommy hade hand om på fredagar. Tommy är lite vag ibland, men samtidigt vädigt bra på att måla upp en förklaring så att man förstår.»
- MATLAB-övningarna fungerar inte som de ska. Det är otrligt lätt att copy&paste:a kod ur handledningen, ofta utan att behöva modifiera den alls, och sedan bli godkänd eftersom handledarna man redovisar för inte visar något som helst intresse för huruvida man fått någon förståelse för vad koden gör. De är ofta mer intresserade av att det blir någon utskrift alls på skärmen än hur koden ser ut. Det försiggår otroligt mycket fulhack och hårdkodning. Eftersom övningarna är samma från år till år så blir det även otroligt mycket kod som ärvs genom årskurserna vilket gör det ännu lättare att mygla än det redan är.»

16. Övriga kommentarer

- Kändes inte som att tentan testade det vi hade gått igenom riktigt utan mest gick in på annat...»
- Lyudmilla är en jättebra föreläsare och väldigt hjälpsam!»
- Det vore trevligt om Lyudmila använde färgade kritor i högre utsräckning, speciellt vid räknaexempel med kedjeregeln och vid 3d-skisser av ytor.»


Kursutvärderingssystem från