ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp3åk1: FFY625 Fysik för ingenjörer 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-07 - 2008-03-28
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»20 39%
Cirka 20 timmar»7 13%
Cirka 25 timmar»9 17%
Cirka 30 timmar»10 19%
Minst 35 timmar»5 9%

Genomsnitt: 2.47

- Väldigt hög belastning i programeringen gör fysiken lidande» (Högst 15 timmar)
- För lätt kurs. Va ju knappt skillnad från gymnasiet. In med atomfysik igen!!» (Högst 15 timmar)
- Blev mer åt slutet av perioden.» (Cirka 20 timmar)
- Lagt överlägset mest tid på fysiken av alla kurser, ändock överlägset sämsta resultatet.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»2 3%
75%»17 33%
100%»31 60%

Genomsnitt: 4.52

- 100% på föreläsningarna» (50%)
- jag har ej gått på räknestugor» (75%)
- Sjukdom» (75%)
- deltagit till 100% utav förelänsningarna, dock bara 3-5 st av övningarna» (100%)
- åke, är den största entertainern jag stött på hittils, missade inte en föreläsning» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

50 svarande

Jag har inte sett/läst målen»29 58%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 18%

Genomsnitt: 1.98

- Det är väldigt dåligt att man inte hinner gå igenom allt på föreläsningarna utan förutsätts kunna en massa saker innan. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»26 83%
Nej, målen är för högt ställda»3 9%

Genomsnitt: 2.03

- Synd att vi inte hann med kvantfysik.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»5 12%
I viss utsträckning»19 48%
Ja, i hög grad»14 35%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.28

- Många av uppgifterna på tentan var mycket svåra att förstå. Då menar jag inte själva uppgiften utan att förstå vad man skulle göra. Dessutom kändes det inte som att uppgifterna testade det som vi hade gjort under kursen, utan de var väldigt annorlunda. Det känns lite konstigt.» (Nej, inte alls)
- Examinationens uppbyggnad var sådan att den inte gav utrymme för eleven att visa sina kunskaper. Examinatorn lade ner energi på att göra de enklaste fysikaliska provuppgifter till de mest obegripliga.» (Nej, inte alls)
- Jag tycker tentan var lite sne. Uppgifterna låg så pass långt ifrån de exmpel i boken att det var lite svårt att förstå vilken formel som skulle användas » (Nej, inte alls)
- Eximinationen var konstig och tyckte inte alls den reflekterade kurslitteraturen och rekommenderade uppgifter» (Nej, inte alls)
- Nivån på tenta var betydligt högre och mer inväcklad jämfört med de tal vi blivit anvisade om att räkan under terminens gång. » (I viss utsträckning)
- Vissa uppgifter på tentan var MYCKET krångligt formulerade.» (I viss utsträckning)
- för klurig tenta, krävde att man skulle tolka en del skumma formuleringar och oklara problem.» (I viss utsträckning)
- Läsföretåelse hör inte fysik till.» (I viss utsträckning)
- En del knepiga frågor som var svåra att förstå » (I viss utsträckning)
- Tentan var svår och onödigt tillkrånglad. Språket var så dåligt att den sista uppgiften blev obegriplig.» (I viss utsträckning)
- Väldigt bra tenta som testade förståelse snarare än rutin på att räkna» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»8 15%
Ganska liten»12 23%
Ganska stor»22 43%
Mycket stor»9 17%

Genomsnitt: 2.62

- Föreläsaren lade ner alltför mycket tid på teoretiska härledningar istället för att lära studenterna räkna kursliteratur-relaterade uppgifter. Föreläsaren tog för givet att vi skulle lära oss räkna på övningarna. Det enda vi hade till hjälp då var hans "facit", som för övrigt många i klassen fann väldigt obegriplig då förläsaren gjorde på tok för många moment mellan varje ekvation.» (Mycket liten)
- Jag har haft jättesvårt för föreläsningarna, då jag inte tycker de gett något alls. Det vi gick igenom på föreläsningarna var inte alls på samma nivå som boken. Det kändes som atåke krånglade till allt jämt och försökte få det att låta mer komplicerat än det var!» (Mycket liten)
- Alldeles för lågt tempo från åke. Han borde gå fortare fram. Alla kan inte följa med! Det drabbar bara alla om man ska prioritera de som nte bryr sig om bra resultat!! Tycker det är onödigt av åke o ställa så mkt frågor till oss. Fysik är inget samhällsämne där man kan argumentera sig fram till teorier. Den korta tid som finns till föreläsningar borde ägnas åt att åke talar om hur det är istället för att fråga oss. Om han nu vill ställa frågor till oss vilket kanva bra emellanåt så släpp inte in frågor så tidigt, speciellt om han räknar uppgifter. Släpps frågor in för tidigt blir det bara oroligt i klassrummer o alla får för sig att det är svårare än vad det är!» (Mycket liten)
- Väldigt engagerad lärare, men föreläsningarna är blott förvirrande. Vi tycktes inte komma någonstans, halva föreläsningarna handlade om att åke uppmuntrade folk att svara fel och sen förklara varför det var fel. Sällan man gick från föreläsningen och visste VAD som var rätt.» (Mycket liten)
- Undervisningen har varit väldigt annorlunda mot hur den är i andra kurser. Vi har diskuterat mycket och haft många problemställningar. Men jag känner inte att undervisningarna har varit till stor hjälp för min inlärning.» (Ganska liten)
- Föreläsaren förklarade på en helt annan nivå än vad boken låg, krånglade till den allra enklasta saken.» (Ganska liten)
- Skulle behöva räknat mer tentauppgifter för att underlätta, istället för att hjälpa 100 stycken att klara sig bättre, så koncentrerade man sig på 2-3 stycken som antagligen inte lade ner tid för att klara den ändå..» (Ganska liten)
- Åka är trevlig, men har ett sådant tempo på föreläsningarna att det är svårt att hänga med. Dessutom har bara ibland följt föreläsningsanteckningarna vilket har gjort det svårt att hänga med i dem. Han har hoppat mycket mellan moment vilket har gjort att det har blivit väldigt ostrukturerat.» (Ganska liten)
- Åke är en väldigt bra pedagog och har lyckats göra fysikens värld begriplig.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»13 26%
Ganska liten»15 30%
Ganska stor»16 32%
Mycket stor»5 10%

Genomsnitt: 2.26

- Var inte på något övningstillfälle.» (?)
- Har ej deltagit.» (Mycket liten)
- Inte varit på någon» (Mycket liten)
- har ej gått på dessa» (Mycket liten)
- Klarade och förstod alla rekommenderade uppgifter. Tentamensuppgifter gick knappt att förstå. Låt fysikkunskaper avgöra resultat inte förmåga att ovandla en krånglig förklaring till en visuell bild.» (Mycket liten)
- har inte deltagit på så många» (Ganska liten)
- Kursliteraturrelaterade Uppgifter som vi behandlade under dessa övningar hade inte en så stor anknytning till examinationen (svårighetsmässigt). Räkneledarna var duktiga dock!» (Ganska liten)
- Väldigt dåliga handlerade! Det har varit svårt att förstå vad det menat då deras svenska inte varit den bästa. Plus för många handledare och flera övningstillfällen. Jag tycker att Åke själv borde ha varit handledare.» (Ganska liten)
- Utan boken hade jag inte förstått mycket av kursen!» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»5 9%
Ganska stor»25 49%
Mycket stor»18 35%

Genomsnitt: 3.13

- Mycket bra bok och mycket bra uppgifter. Men, det var väldigt svårt att förstå varför vi hade boken med tanke på hur föreläsningarna och tentamen var upplagd.» (Mycket liten)
- Krånglig bok» (Ganska liten)
- Kursliteraturen nådde inte upp till den svåra nivån som föreläsaren satt i sin kurs!» (Ganska liten)
- Men såhär i efterhand känns det som om bokens övningar har varit för lätta i förhållande till tentan.» (Ganska stor)
- Jag har läst mycket i boken på egen hand.» (Mycket stor)
- Bra bok, gillar sammanfattningarna» (Mycket stor)
- efter som föreläsningarna inte gav så mycket fick man läsa sig till mycket. Boken var mycket bra.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har duggan varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»6 12%
Ganska liten»19 38%
Ganska stor»19 38%
Mycket stor»6 12%

Genomsnitt: 2.5

- Bra med bonuspoäng till tentan. Men ger nog inte så mkt mer.» (Ganska liten)
- Egentligen borde det införas fler duggor i kusren så att man lägger ner lika mkt tid på fysiken som projekten i programmeringen som nu tar alldeles för stor tid i anspråk förhållandesvis.» (Ganska liten)
- tvingade än att föstå mekaninken innan vi lämna det avsnittet vilket var mycket bra.» (Ganska stor)
- Ser till att man kommer igång med räknandet. Väldigt bra» (Ganska stor)
- Bra med en "kontroll" halvvägs in i kursen» (Ganska stor)
- Den fick en iaf att förstå att bokens betydelse och hur väl man förstod var irrelevant.» (Ganska stor)
- Bra för att tvinga sig själv alla tempo, o va det nåt man va osäker på där så han man smälta det till tentan så det satt bra!» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»21 41%
Mycket bra»27 52%

Genomsnitt: 3.45

- Svårt att följa Åkes anteckningar beroende på slarvigt skrivit, andra beteckningar och hoppande. Lite dumt på hemsidan när det inte blev tydligt när uppdateringar av anteckningarna kom ut.» (Mycket dåligt)
- Bra med lösningsförslag till alla uppgifter som man ska göra. Dålig att de är slarvigt gjorda, med ibland oläslig handstil och med uppenbara räkne/slarvfel.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 9%
Ganska bra»12 23%
Mycket bra»26 50%
Har ej sökt hjälp»8 15%

Genomsnitt: 3.72

- Går ej att ställa fråga på föreläsningen utan att bli grillad av Åke med massa andra frågor. Jag ställer en fråga för att jag inte förstår, inte för att jag vill bli korsförhörd inför hela klassen.» (Ganska dåliga)
- Läraren var inte ba på att förklara något om man inte förstod..» (Ganska dåliga)
- Men, när frågor ställts har svaren ofta utmynnat i en lång totalt förvirrande diskussion. Förklara tydligt VAD so är rätt istället för att dra igång nån långranding och invecklad förklaring på varför frågan/påståendet är fel.» (Ganska bra)
- Har aldrig under kursens gång känt att jag inte kunnat fråga om det jag undrat. Åke uppmuntrar dessutom väldigt bra till frågor under föreläsnigarna.» (Mycket bra)
- Tycker läraren uppmuntrat och försökt skapa en sådan stämning på föreläsningarna att man kan fråga om allt vilket är mycket bra!» (Mycket bra)
- Mkt bra handledare!!» (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»8 15%
Mycket bra»37 72%
Har ej sökt samarbete»5 9%

Genomsnitt: 3.9

- Man lär sig extremt mycket av att räkna och plugga i grupp» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

För låg»1 1%
Låg»2 3%
Lagom»19 37%
Hög»26 50%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.54

- Den var ganska låg, men belsatningen i programeringen var desto högre» (Låg)
- Mycket mera lagom antal uppgifter än i de tidigare mattekurser vi läst. Detta är mkt bra då det inte är så trevligt att konstant ligga efter med räkningen (som fallet har varit hela hösten). Som tidigare nämnt bra att uppgifterna finns genomräknade på hemsidan då bokens facit inte bidrar med så mkt.» (Lagom)
- Många i min omgivning har upplevt kursen som en väldigt svår sådan.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 31%
Hög»19 37%
För hög»16 31%

Genomsnitt: 4

- Mycket programering. Mindre programering och mer fysik» (Hög)
- Att läsa både fysik- och programmeringskursen under samma läsperiod har varit tufft. Båda kurserna kräver mycket och jag har studerat oerhört mycket. Jag skulle föreslå att inte ha dessa kurser i samma läsperiod. Båda kurserna är väldigt intressant och nyttiga men jag känner att jag skulle velat ha haft mer tid för att verkligen lära mig allt som ingår i kurserna.» (För hög)
- Har inte funnits någon "lättare" kurs som tidigare läsperioden (då ekonomikurserna har krävt betydligt mindre än matten). Detta har gjort belastningen högre än tidigare.» (För hög)
- Två tunga kurser samtidigt är inget att rekomendera, den andra kursen krävde extremt mycket tid, vilket gjorde att fysiken fick bli lidande ibland.» (För hög)
- läsperioden var tung då man lagt ihop två ganska svåra kurser ihop. Java och Fysik.» (För hög)
- den andra kursen, programmerande system, tog upp för mycket tid» (För hög)
- Dålig kombination av kurser. Hade det inte varit för att jag hade väldigt goda förkunskaper i programmering hade det kunnat bli katastrof.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»12 23%
Godkänt»19 37%
Gott»14 27%
Mycket gott»6 11%

Genomsnitt: 3.27

- Den va för enkel, o får lågt tempo.» (Dåligt)
- Bra engagerad lärare, men nånstans på vägen tappade han staffetpinnen. Krånglar till allt för mkt. Eftersöker lite mer rakt på sak. Mer detaljer. MER EXEMPELUPPGIFTER.» (Dåligt)
- Hade lite personliga problem under första delen av terminen, så de gjorde att jag inte kunde närvara så mycket som skulle behövts.» (Dåligt)
- Åke är en bra pedagog. Men han verkar emellanåt ha svårt att förstå vilken nivå I-studenter ligger på (alltså under de som går F). Belastningen i kursen har varit lagom och det har varit mkt bra med en dugga och att räkneuppgifterna har funnits på hemsidan. » (Godkänt)
- Kursen är bra innehållsmässigt men det behövs en lärare som förklarar bättre.» (Godkänt)
- Åke är väldigt pedagogisk och verkar angelägen om att vi ska förstå. Ändå var föreläsningarna svåra att ta till sig och det kändes mest som att vi gjorde massa obegripliga härledningar som ändå inte testades på, och när man desutom vet om att man inte kommer testas på det är det svårt att ta till sig undervisningen. » (Godkänt)
- Var ett lagom antal förläsningar/övningar.» (Gott)
- Tråkigt att vi inte hann med alla moment i kursen.» (Gott)
- Inte sy mycket bevis som i matten vilket är bra men ändå förståelse vilket är det vktigaste» (Mycket gott)
- Bästa läraren hittills. Engagerad, pedagogisk och väcker intresse på ett bra sätt.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Antalet handledare på räknestugorna»
- Innehållet i kursen.»
- Duggan»
- Upplägget på kursen, ordningen och den tid som lades på mekanik resp. svängningar / ljus»
- Dugga räknestugorna»
- Duggan bör absolut bevaras!»
- Åke fäldt. Han är pedagogiskt på ett snyggt sätt.»
- Om eximinationen ska ligga på den nivån som den ligger idag bör svårighetsnivån på uppgifterna som annslås under läsperiodens gång ändras.»
- Det mesta.»
- De väldigt pedagogiska föreläsningar.»
- Den schemalagda kurstiden.»
- Duggan är bra att ha kvar, kurslitteraturen.»
- Duggan »
- Räkneövningarna!»
- Åke»
- Åke, boken och det mesta var bra»
- duggan och dess upplägg»
- Duggan»
- Åke och upplägget i största allmänhet»
- duggan»
- Åke är en jättebra lärare som verkligen lägger ner sig i sitt arbete.»
- Åke Fäldt»
- Läraren, duggan»
- duggan»
- Att svar och lösningar på alla uppgifter i boken ligger ute tillgängliga för alla och tenta-förhållandena.»
- att vi bara hade vågor och mekanik.»
- Lärarens upplägg var bra.»
- Den trevliga atmosfären i klassrummet med bra dialog mellan lärare och elever.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske mer effektiva föreläsningar, mer exempel på tavlan.»
- Undervisningen.»
- Föreläsningarna, Åke är svår att förstå, han ska alltid prata massa kring problemet istället för att förklara det ingående, han räknar med att alla ska förstå han konstiga förklaringar.»
- Fler konkreta "siffer-exempel".»
- Testa hela kursen på tentan, inte enbart de senaste kapitlen!»
- Kanske att man avsätter mer lektionstid för exempelräkning.»
- mer konkreta lösningar av probelm på tavlan och mindre diskution så man får konkreta exempel»
- Tentan»
- Gå gärna snabbare fram på föreläsningarna, förvänta dig inte att få intillegenta svar när du frågar frågor i helklass. Fler tentauppgifter som repetition.»
- Om möjligt hitta lika bra kurslitteratur fast på svenska.»
- Ska det vara samma lärare kver behöver han lära sig lyssna på vad studenterna frågar, försöka förstå vad det är de tycker är svårt och förklara det på ett begripligt sätt, inte trycka ner oss och tycka vi är helt dumma.»
- Syftet med labbarna kan gärna utvecklas. Byt bok! Kursboken är på engelska och gör ett redan krångligt ämne ännu svårare.»
- Lektor Per Öhl, från "Institutionen för Material och Tillverkningsteknik", som bland annat föreläser Mekanik på basåret, skulle nog göra ett bättre jobb som föreläsare för en sådan kurs som denna.»
- Labbarna var sådär. Diffraktionslabben var lärorik men svängningslabben var ingen höjdare. En förbättring kan kanske vara att tydligare förklara vad det är vi ska få ut från labben, något som jag inte riktigt förstod.»
- tentan, var för nyskapande och virrig»
-
- Räkna mer tentauppgifter...»
- Gå rakt på sak när man ska lära ut något.. börja med enkla exempel istället för att gripa an det svåra direkt!»
- Åkes myspratstunder inför tentan hjälper inte. Han bör komma beredd på att svara på auditoriets frågor - men finns inga borde han räkna exempel och inte sitta och filosofera. »
- Kanske lite mer än vågor och mekanik. tillexempel relativitetsteorin»
- mindre vikt på vågor, eller ändra upplägget så att grunderna lärs in bättre först innan vi går djupare in på området»
- Inte mycket. Har egentligen inget jag kan komma på.»
- Byt lärare! Lägg inte programmering och fysik på samma period då det blev alldeles för tungt..»
- Fler övningstillfällen med handledare.»
- Fler räkneövningar där läraren är med»
- vet inte, svängningslaben kanske. den gav inte speciellt mycket. däremot var 02 laben bra»
- Fler demostrationsuppgifter under repetitionsveckan.»
- Fler duggor på mindre avsnitt skulle vara intressant att se resultatet av.»
- in med atomfysik»
- lite mer exempel på riktiga uppgifter på tavlan.»
- Mer strukturerade föreläsningar, det behöver inte vara roligt. Åke måste skriva upp mer saker på tavlan, anteckningarna från föreläsningar är totalt oförståeliga, han hoppar från tavla till tavla, får en liten idé börjar babbla på om detta och glömmer helt bort vad han börjar med. Säger jättemycket viktiga saker, men skriver aldrig upp dem på tavlan. Skit i om det är roligt. Skriv ner allt på tavlan som du säger och är viktigt. Ibland kanske du målar en ring säger lite saker drar några linjer, sen sätter du dig och pratar i 20 minuter, massa viktig information, men inget av detta skrivs upp. Mattejohan var grym på detta. Anteckningarna från hans föreläsningar blev likt en bibel. ALLT FANNS DÄR. Att lägga upp anteckningar i pdf-format är meningslöst. man måste skriva själv och strukturera själv för att verkligen förstå. Slopa hellre dem helt och hållet.... alla dessa "jag tänker inte göra det, det finns i föreläsningsanteckningarna"-babbel är inget annat än lättja från din sida. I slutet av kursen efter många djupläsningar av bokens avsnitt kunde jag ibland tänka, "aha, det var det han försökte förklara med det där totalt diffusa exemplet". Mer rakt på sak, mindre öppen diskussion. »
- Bättre anteckningar, mer struktur, lägre tempo, fler genomgångar av exempel.»

18. Övriga kommentarer

- Åke borde förbättra sin utlärningsteknik.»
- Hade varit bra om det fanns nån form av lista över kopplingen mellan engelska och svenska begrepp att tillgå.»
- Vad som föll i Åke när han skrev tentan vet jag dock ej, vissa frågor var där oacceptabelt krångligt formulerade. När jag då frågade Åke om hjälp ville han inte svara.»
- Det vore gött med en pedagog till föreläsare någon gång!»
- Ibland känns det som att Åke gör det mer komplicerat än vad det egentligen kunde vara. Jättebra om man verkligen förstår allt, men ibland blir det helt enkelt för mycket av det goda.»
- Man kan ifrågasätta Åkes närmast tvångsmässiga tanke att alla ska förstå allting under föreläsningarna. Givetvis ska man försöka få så många som möjligt att hänga med under föreläsningarna, men inte till vilket pris som helst. Föreläsningarna gick stundtals lite framåt, istället upprepades redan behandlade ämnen till det oändliga. Man borde kunna ställa högra krav på att studenterna ska läsa in svåra områden på egen hand.»
- nivån på tentan var mycket högre än de uppgifter vi gjorde på övningstillfällena. »
- Byt bok, eller sluta be oss räkna exempeluppgifter som var totalt meningslösa. »


Kursutvärderingssystem från