ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Transformer och differentialekvationer 2012, MVE100

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-31
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Thomas Wernstål»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»4 36%
Cirka 25 timmar»3 27%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.45

- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid på grund av dåligt förklarande texter. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»1 9%
50%»2 18%
75%»5 45%
100%»3 27%

Genomsnitt: 3.9

- Jag hade väldigt gärna deltagit vid fler tillfällen, men läste även värmeöverföringen så jag hann inte. » (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 50%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 40%

Genomsnitt: 2.4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen? (Skriv gärna vad du tyckte om de olika inlämingsuppgifterna och om du har några förslag på förändringar av examinationsformerna och/eller betygskriterierna)

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»7 70%
Vet ej/har inte examinerats än»1 10%

Genomsnitt: 2.9

- Tyckte inlämningsuppgifterna var väldigt svåra. Samtidigt hade vi ingen tentamen så i det hänseendet var de väll i rimlig svårighetsnivå.» (Ja, i hög grad)
- Inlämningsuppgifterna bör förklaras tydligare om vad det är man ska göra. De tar väldigt lång tid att göra. Inlämning 1 är bra, inlämning 2 är nästan omöjlig att förstå utifrån texten (bör förklaras tydligare!), inlämning 3 är förståelig i viss mån men om man inte kan mathematica så blir den svår att lösa, inlämning 4 är också lite förvirrande och kräver en genomgång för förståelse om vad det är man ska göra. Jag tycker generellt att sättet att lära ut på har varit bra men tydligare texter hade gjort det lättare att förstå så man slipper gå o fråga om allt. Gjorde inte tentan men tycker att uppgifter som reflekterar tentan borde ligga ute under hela kursen så man vet ungefär hur den ser ut. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning? (Skriv gärna vad du tyckte om föreläsningarna och föreslå gärna förändringar av kursupplägg och/eller undervisningsformerna)

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»1 10%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»2 20%

Genomsnitt: 2.9

- Det vore bra att ha ett tillfälle i veckan som var mer som en övning, där man kunde ställa sina frågor om inlämningsuppgifterna. Som det var nu togs det upp en stor del av föreläsningstiden när folk hade frågor, och jag kan inte minnas att mer än en föreläsning faktiskt slutade i tid. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»7 63%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Slides eller föreläsningsanteckningar är bra! Se till så det finns för hela kursen och inte bara de två första veckorna.» (Ganska liten)
- Fler exempel skulle underlätta. Föreläsnings-slides var enkla att förstå.» (Ganska stor)
- Kompendiet var nödvändigt vi de sista inlämningsuppgifterna» (Ganska stor)
- Kompendiet var bra och innehållsrikt. Jag efterfrågar något liknande som täcker hela kursen. » (Ganska stor)
- Har inte läst E-böckerna men kompendiet var till stor hjälp för de senare inlämningsuppgifterna.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»6 54%

Genomsnitt: 3.54

- Inga problem alls» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Lite svårt att få tid att fråga i rasten ibland, men Thomas var ofta lyhörd och slutade till och med en kvart tidigare en gång så att vi skulle få extra tid att ställa frågor. Kanon!» (Ganska bra)
- Gick alltid bra att få hjälp!» (Mycket bra)
- Thomas har varit till stort hjälp och vart väldigt tillmötesgående.» (Mycket bra)
- Väldigt hjälpsam examinator! » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Eftersom det var individuellt arbete har jag inte arbetat så mycket med andra överhuvudtaget, men det är ju självvalt.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»4 36%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.72

- 2:a och den sista Inlämningsuppgiftern var väldigt tidskrävande. » (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»4 36%
För hög»2 18%

Genomsnitt: 3.72

- Lite för hög dock hade det med kurser utanför chalmers att göra.» (Hög)
- Men detta var enbart i mitt fall då jag läste mer än 100 %.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»3 27%
Gott»3 27%
Mycket gott»4 36%

Genomsnitt: 3.9

- Jag vet inte vad som var syftet med den här kursen, skulle behövas mer av en verklighetsförankring. » (Dåligt)
- Gillar upplägget med inlämningsuppgifterna för det gör att man lär sig hela tiden men ibland blir de för svåra vilket gör att man måste ta tid från andra kurser/kandidat för att hinna färdigt.» (Godkänt)
- Intressant kurs och jag önskar jag hade haft mer tid för den.» (Gott)
- Bara lite svårt att arbeta helt själv ibland, nåt litet grupparbete kanske hade varit bra.» (Gott)
- Mycket rolig och intressant kurs!» (Mycket gott)

14. Vad är det viktigaste du tar med dig från denna kurs?

- Att det finns massa metoder att lösa matteproblem med om man skulle behöva.»
- Fördjupade kunskaper om transformidén samt ett annat perspektiv att se på diff.ekvationer, egenvärdesproblem.»
- Lärandet av en ny programvara - Mathemtica, egenvärdesproblem, räkna ut egenfrekvenser på balkar, osv.»
- det jag lärt mig om fourier»
- Söka information utanför kurs-litteraturen »
- Massa övning i matte överhuvudtaget, bra till mastern. Har nosat lite på Mathematica med, det var roligt! Och det kan jag nog använda i framtiden.»

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inlämningsuppgifterna är mycket bra!»
- Tycker det är bra att inte ha någon tentamina. Man lär sig minst lika mycket på dessa inlämningsuppgifter -när man får tid på sig - som en tenta.»
- examinatorn och upplägget på kursen.»
- Thomas Wernstål, han är mycket engagerad, det märks att han tycker om det han sysslar med!»
- Thomas!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg till övningstillfällen/frågestunder. »
- Man skulle kunna ha en föreläsning i början där man går igenom de viktigaste grunderna i Mathematica, då detta program underlättar i vissa uppgifter.»
- Tyckte överbetygsuppgifterna var väldigt svåra. Dock vet jag inte om det berodde på för lite nedläggande av tid ifrån min sida.»
- Bättre förklarade inlämningsuppgifter, föreläsningsanteckningar på nätet för hela kursen samt exempeltentor/uppgifter för att kunna öva inför tentan tidigt ( så man vet om man vill göra den eller ej)»
- Andra inlämningsuppgiften var riktigt tuff, kanske en lite jämnare fördelning på uppgifterna. Bara uppgift 1 på inlämning 2 tar 4-5 timmar, medan uppgift 2 på inlämning 2 bara tar en halvtimme, så generellt var det lite svårt att uppskatta hur mycket tid man förväntas lägga på varje del.»

17. Övriga kommentarer

- Det var bra balans mellan inlämningsuppgifterna, förutom inl. 2. Jag tycker samtidigt att alla uppgifterna i den var bra, så det kan vara svårt att korta ner innehållet i den..»
- Generellt en bra/vettig kurs»


Kursutvärderingssystem från