ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi med biokemi, KOO041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2008-04-07
Antal svar: 90
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Helena Skoglund»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

89 svarande

Högst 15 timmar»26 29%
Cirka 20 timmar»27 30%
Cirka 25 timmar»19 21%
Cirka 30 timmar»11 12%
Minst 35 timmar»6 6%

Genomsnitt: 2.37

- Kursen varade i 3 läsperioder... frågan bör omformuleras.» (?)
- Har inte behövt behövt mer direkt (skall dock tilläggas att jag i princip inte har räknat en enda uppgift i kemiboken). Kan nog tänkas att jag lagt lite under 10h/vecka» (Högst 15 timmar)
- Mindre än 10, antagligen drygt 5.» (Högst 15 timmar)
- har verkligen varierat från 15-35 timmar..» (Cirka 20 timmar)
- Matten tog stor plats i den sista läsperioden, för stor.» (Cirka 20 timmar)
- det har varit väldigt ojämnt då jag blev föreningsaktiv till lp3» (Cirka 25 timmar)
- Borde ha lagt ner mer tid men prioriterade matematik kurserna istället» (Cirka 25 timmar)
- Jag har gått på alla föreläsningar och övningar vilket borde ge mer än 35 timmar men utöver det har jag inte arbetat så mycket på egen hand.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

90 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»4 4%
75%»31 34%
100%»54 60%

Genomsnitt: 4.53

- inte allt men det mesta...» (75%)
- räknestugorna fungerade inte bra » (75%)
- Inte varit på en enda räknestuga och missat en del föreläsningar.. Varit på i princip alla övningar dock.» (75%)
- 50-50 föreläsningar, inga räknestugor men de flesta övningstiullfällena. Tvärtom mot matten faktiskt, lite roligt att övningarna i kemin e måsten medan de är waste of time i matten och så tvärtom med förläsningarna. » (75%)
- Vissa föreläsningar har varit bättre att arbeta på egen hand.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

90 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 24%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»36 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 33%

Genomsnitt: 2.82

- jag kanske har läst dem, men inte så att jag kommer ihåg vad som står» (Jag har inte sett/läst målen)
- Anser dem inte viktiga, jobbar på i mitt tempo, ändras inte för att jag sett några mål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Undrar hur många det e som läser dem, skulle ni kunna skicka ut ett mail med hur många det e som svarar nått annat än första alternativet på den här?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lite utförligare, det är lite luddigt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

75 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»65 86%
Nej, målen är för högt ställda»10 13%

Genomsnitt: 2.13

- really dont know» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men mycket var svårt och alla gymnasieutbildningar ger inte lika bra grund.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har väl lite mindre förkunskaper än de andra som läser kursen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

82 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»27 32%
Ja, i hög grad»37 45%
Vet ej/har inte examinerats än»18 21%

Genomsnitt: 2.89

- alldeles för kort tid på tentan för att hinna visa vad man kunde» (I viss utsträckning)
- Svårt med så stor tenta» (I viss utsträckning)
- Eftersom målen var lite luddiga var det svårt att veta om eximinationen testade dem. » (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att en några frågor på tentan inte var något vi inte gått in så mycket på.» (I viss utsträckning)
- Det var en väldigt bra tenta, lagom svår. Den testade tydligt om man har goda kemiska kunskaper, då uppgifterna var bra för duktiga elever men svåra att klara om man inte har kunskaperna. Det är så tentorna ska vara!» (Ja, i hög grad)
- Mycket bra med bonuspoängen att även de rknas in!» (Ja, i hög grad)
- sluttentan är om en vecka» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Det kändes som om tentan testade problemlösning på ett sätt som vi inte jobbat på¨,under kursens gång.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

90 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 6%
Ganska stor»46 51%
Mycket stor»37 41%

Genomsnitt: 3.32

- lektionerna mycket viktiga, föreläsningarna lite mindre viktiga för inlärningen. speciellt nu i lp3.» (Ganska stor)
- lektionerna har varit mkt mer till hjälp än föreläsningarna.» (Ganska stor)
- lektionerna har varit bra om man haft en bra lärare (vilket har varierat). föreläsningarna har inte hjälpt inlärandet så mkt, att ha power point-föreläsningar gör att man blir inaktiv och somnar.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var inte så bra, blev tråkigt, men lektionerna har varit väldigt givande» (Ganska stor)
- Bra genomgångar och förklaringar.» (Mycket stor)
- Det mesta jag kan kommer från övningarna.» (Mycket stor)
- Lektionerna har varit de som varit bäst, det är tack vare dem som man har förstått sakerna. Dock har undervisnignen med Jerker varit lite svår att hänga med i. Det var lite för invecklat och oklart om vi verkligen skulle fatta och kunna allt som han gick igenom.» (Mycket stor)
- Majoriteten av allt man lär sig lär man sig på övningarna, en del fräschar man upp med boken inför tentor/duggor.» (Mycket stor)
- Framförallt lektionerna.» (Mycket stor)
- Övningstillfällena är väldigt bra! Måndagens föreläsning klarnar då mer och man förstår hur man ska tillämpa kunskaperna i uppgifter.» (Mycket stor)
- Jag har som sagt inte gjort så mycket utöver föreläsningarna och övningarna.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna i början var ofta ganska luddiga och berörde inte riktigt det vi skulle lära oss under veckan. Det blev mycket bättre på slutet speciellt lp3. Övningarna var mycket bra och det var där man verkligen lärde sig! var i nin och jerkers grupp och båda var mycket bra på att gå igenom det grundligt och strukturerat.» (Mycket stor)
- Synd att min övn. grp. bytte lärare ofta, i LP3 varje vecka i regel.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 11%
Ganska stor»31 34%
Mycket stor»48 53%

Genomsnitt: 3.42

- Lite uppfräschning av kunskaperna inför tentan/duggor men annars näästan inget. Förutom tabellerna då förstås, utan dem är man illa ute som kemist.» (Ganska liten)
- De sista veckorna har man gått igenom den biten ganska grundligt.» (Ganska stor)
- grundar sig mest på att man får ha med sig den på tentan då de användes flitigt» (Mycket stor)
- Kursliteraturen har man använt jättemycket! Den har varit hjälpen då man inte har förstått någonting!» (Mycket stor)
- Valdigt bra böcker, kanske inte biokemi-boken i samma utsräckning som S&F och A&J.» (Mycket stor)
- Atkins & Jones, samt Solomons är mycket bra böcker, som jag är glad att ha kvar resten av livet! Den nya boken till kursens biokemi-del (den lilla rosa) är dock inte så bra. Där krävs en förbättring till kommande år.» (Mycket stor)
- Böckerna var bra båda två och när jag läste i dem föll detaljerna på plats.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

89 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»5 5%
Ganska bra»42 47%
Mycket bra»39 43%

Genomsnitt: 3.31

- Vi fick dålig information om när inlämningsuppgiter skulle lämnas in mm. » (Mycket dåligt)
- Hemsidan är uppbyggd fruktansvärt dåligt och klumpigt. Kunde ha varit mycket tydligare och snyggare. Speciellt rapportsidorna borde absolut ligga som en länk direkt när man kommer in på sidan!» (Mycket dåligt)
- Den var lite dåligt uppdaterad med ny information som angick detta årets studenter. » (Ganska dåligt)
- Tex är föreläsningsbilderna som ligger uppe på hemsidan ibland flera år gammal och stämmer inte överrens med den förreläsning som hålls.» (Ganska dåligt)
- Vissa returer på inlämningsuppgifterna fick man sent.» (Ganska bra)
- jag tycker uppdateringen på det vi har lämnat in som vi ska få reultat på rapportsystemet har varit lite väl långsamt, har vi en deadline borde ju lärarna oxå ha det??» (Ganska bra)
- När hemsidan uppdateras måste datum skrivas. T.ex att det är en extra lektion på torsdag är inte så mycket värt om man inte vet vilken vecka det gäller!» (Ganska bra)
- Kurshemsidan borde uppdateras bättre, det ligger kvar mycket skräp från tidigare år som inte rör oss. Datoreximinationerna behöver väl inte nämnas!» (Ganska bra)
- Bättre uppdaterig av hemsidan och uppläggning av kommande föreläsningars Power Point i god tid hade varit bra.» (Ganska bra)
- rensa bort gamla saker från hemsidan.» (Ganska bra)
- Allt för långsam uppdatering i rapportsystemet» (Ganska bra)
- doktoranderna har inte alltid varit kontaktbara och försvårat hemsidesvaren vi lämnat in, ifall nåt skulle ändras eller var fel.» (Ganska bra)
- bra uppdaterat» (Mycket bra)
- Tillfredställande» (Mycket bra)
- Lite felaktigheter på rapportsystemet som man hört talas om eller upplevt själv men i stort har det varit mycket bra.» (Mycket bra)
- Webb-sidan är alltid uppdaterad, och att man har en personlig rapport-sida är väldigt bra och smidigt. Man kan snabbt gå in för att se resultat o dyl. Power-point bladen som delas ut vid vissa föreläsningarna är väldigt bra för att hänga med under föreläsningen, men det är dock inte så bra då man inte får ha med dem till sluttentan som kursmateriel. Då är det bättre med "vanliga" föreläsningar där man skriver egna anteckningar och läraren poängterar vad som är viktigt. Detta eftersom man får ha med sig sina egna anteckningar till tentan. Jag tror att eget skrivande ökar inlärningen. Många av labbhandledningarna har varit inaktuella, vilket borde ses över till kommande år.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

90 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»40 44%
Mycket bra»43 47%
Har ej sökt hjälp»6 6%

Genomsnitt: 3.6

- har inte sökt så mkt hjälp..» (Ganska bra)
- mer än vad jag trodde med tanke på det stora elevantalet...» (Mycket bra)
- Inte varit några problem de få gånger jag behövt det.» (Mycket bra)
- övningstillfällena har vart nog för det mesta men annars har man bara kunnat terra Lars, Göran har vart svårare då han sitter bakom en låst dörr och gömmer sig.» (Mycket bra)
- Lärarna är väldigt hjälpsamma i alla situationer. Det känns som de verkligen vill att vi ska lyckas!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

90 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»27 30%
Mycket bra»62 68%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.71

- vissa är ganska oseriösa och man har inte alltid fått välja vem man arbetat med» (Ganska bra)
- man får alltid hjälp av nån om man frågar men har mest gjort uppgifter och sådant på egen hand.» (Ganska bra)
- Pluggat mycket med andra och det har funkat alldeles utmärkt.» (Mycket bra)
- Vi har studerat mycket ihop, och det är väldigt bra!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

90 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»40 44%
Hög»44 48%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.55

- hög i vissa perioder, låg i andra, men det går ju inte riktigt att komma ifrån...» (Lagom)
- Erkänner att för min del har den varit väldigt slapp, men trivs för all del med det... Och har enligt tentan lärt mig det jag ska kunna iaf.» (Lagom)
- Lite ojämn över läsperioderna» (Lagom)
- Lite intensivt så här på slutet för oss som inte vart så engagerade under hösten men annars bra.» (Lagom)
- Det var mycket att göra i kursen, speciellt mot slutet, för då var det så mycket som amn skulle lära in. » (Hög)
- Hög i första och andra läsperioden, men nu den tredje har det varit lagom» (Hög)
- Självklart har det varit mycket att göra hela tiden, men det har varit på ett positivt sätt! Man har lärt sig mycket! Men tempot är högt och mycket ska hinnas med, men det är så det är på en utbildning som denna.» (Hög)
- läsperiod 2 var för tung» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

89 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»29 32%
Hög»49 55%
För hög»8 8%

Genomsnitt: 3.69

- Läsperiod 2 blev väldigt jobbig p.g.a. Teknisk Biologi-projektet, annars bra.» (Lagom)
- Man gör så mycket som man vill.» (Lagom)
- Det var lite varierande under hela terminen, dvs från lp 1-3. Sista läsperioden känns som att det var högre arbetsbelastning än de två första. » (Hög)
- matten tog för mkt tid under lp 3, annars bra» (Hög)
- Då sluttentamen i denna kurs närmat sig har det blivit väldigt mycket plugg mot slutet. Samtidigt som vi parallellt har läst mattekursen ALAc, där hemtal har tagit mycket tid varje vecka, så har arbetsbelastningen varit väldigt hög just denna läsperiod.» (Hög)
- Kemin fick komma vid sidan av matten som tog väldigt mycket tid i lp 3» (Hög)
- Nu på våren med kemitentan och hemtalen i matte hade jag lika gärna kunnat sätta upp en fältsäng i en sal för det känns som om man vart här 24-7 de senaste veckorna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»18 20%
Gott»56 62%
Mycket gott»14 15%

Genomsnitt: 3.93

- Föreläsningarna kunde givit mer inforamtion som inte fanns i boken, känder i slutet meningslöst att gå på dessa då allt stod i boken. Fördelen var däremot att språket var enkelt,vilket gjorde att det blev lättare att förstå och man ville lära sig mer. » (Godkänt)
- Lp3 drog ner betyget, lp2 och lp1 tyckte jag var bra» (Godkänt)
- Det var lute dåligt med information. » (Godkänt)
- På det hela taget en bra och vettig kurs» (Gott)
- Lärt mig mycket och det har varit ganska avslappnat för det mesta, sen gillar jag ju kemi så det har väl hjälpt.» (Gott)
- Saknades översikt, antagligen för att kursen var lång» (Gott)
- Har givit en bra grundläggande bild för Kemi och biokemi» (Gott)
- man nästan "tvingas" till inlärning genom alla lektioner och laborationer och uppgifter. tycker det har varit jättebra » (Mycket gott)
- Duktiga övningsledare. Vill främst tacka Björn för hans övningar och för att han alltid ställde upp och hjälpte en.» (Mycket gott)
- Det har varit en jättebra och mycket rolig kurs! Jag har lärt mig otroligt mycket! Lärarna har varit bra! Föreläsarna har varit engagerade och Björn har varit bra som övningsledare. Att man samlar bonuspoäng under kursens gång är väldigt positivt då det får eleverna att jobba lite hela tiden. Man vill ju ha sina bonuspoäng, vilket gör att man måste lägga ner sig från början. Det går liksom inte att komma nu på våren utan att ha gjort någon kemi under hösten. Då klarar man inte sluttentan. Ett mycket bra system! Lärarna är måna om att vi ska lära oss så mycket som möjligt. Att ha småduggor är också bra. Detta gör att eleverna studerar mer på just det avsnittet som duggan gäller, som antagligen är viktiga avsnitt enligt lärarna. Man lär sig lite extra när det sätts press på en. Man har igen allt detta till sluttentamen. Man har dels lärt sig mycket under vägen, samt att man har fått lite bonus för att man gjort något bra under kursens gång vilket då hjälper eleven till ett bra betyg på sluttentan.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna var bra.»
- Labbarna»
- Det är bra med det mesta.»
- När teorin kopplas till vardagliga händelser, vilket ger större insikt i hur världen fungerar och ger mer motivation att lära sig mer.»
- Roliga projekt, Bra upplagt med duggor och muntor»
- Övningstillfällen och det extra tillfället med lärarhandledning "kemistugan".»
- räknestugan, muntan och lektionerna»
- rapportsidorna, duggorna och alla lektioner»
- Jag tycker att lektionslärararna är väldigt duktigt och bör ha kvars till nästa år. »
- Räknestugatillfället är bra»
- räknestugan»
- labbarna»
- Björn Åkerman.. »
- Räknestugorna!»
- Görans stundtals mystiska uträkningar som inte ens han själv förstår =) Får en att komma ihåg det som går igenom!!»
- Mycket genomgångar på övningstillfällena och bonuspoäng till tentan.»
- Lektionsformatet.»
-
- Jag gillade systemet med bonuspoäng»
- Upplägget med en föreläsning första dagen i veckan och sedan ett antal övningstillfällen är väldigt bra. Bonuspoängssystemet är jättebra! Böckerna Atkins&Jones samt Solomons ska vara kvar, då de är väldigt bra böcker!»
- Dugga och munta vilket gjorde att man tvingades ta tag i kemin tidigare än vad man annars kanske hade gjort. Inlämningsuppgifterna var även ett bra inslag då det jag personligen tyckte framförallt termodynamiken var svår.»
- Duggorna»
- Duggor, muntor m.m. Väldigt bra system med bonuspoäng.»
- tex den snabba rättningen av tentor och test, väldigt bra!»
- Alla övningar och projekten med matlab.»
- Övningarna var det som gjorde att man förstod något, det var bättre att läraren undervisade än att man fick räkna själv. Därför var även räknestugan mycket bra.»
- lektionerna med genomgångar och möjlighet att fråga om hjälp på uppgifter.»
- "Räknestugan", lite folk och mycket möjlighet till hjälp om man missat något.»
- lektionerna»
- Bonuspoängssystemet- om man är "duktigt" under läsperioden skall det löna sig då man skriver sluttentamen»
- bonuspoängssystemet, lärarna.»
- Rapportsidorna»
- Bonuspoäng för motivation till högre betyg»
- Lektionerna»
- räknestugor»
- Lektionerna, labbarna, bra med liten dugga först»
- Modellen översiktlig föreläsning och sedan mer grundläggande kunskaper på lektioner.»
- Laborationer!»
- Övningspassen med kombinerad undervisning och frågeställningsmöjligheter.»
- Övningstillfällena. Gav mycket mer än föreläsningarna. Bra system med rapportsidan.»
- Att man får bonuspoäng.»
- Laborationerna»
- PCR-labben, även några av de andra som var givande.de olika delarnas eximinationer, munta tenta..»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer strukturerade föreläsningar, och inte massa overhead bilder som man stressar igenom.»
- Kurslitteraturen»
- Inget speciellt»
- lägg mer krut på att visa exempel istället för att prata om teori en hel lektion»
- något extra test under läsperiod 3 kanske. »
- Föreläsningarna bör organiseras bättre och kanske förnyas.»
- Bättre information om skrivningar, vardagsmolekylprojekt mm.»
- skippa härledningar av reaktioner på föreläsningarna och koppla de mer till verkligheten och användning. själva härledningarna passar bättre på lektionerna. »
- uppdatera rapportsidorna mer, tydligare labbhandledningar, mer inlämningsuppgifter»
- Jag tycker att någon form av dugga på oragankemi delen i läsperioden tre vore bra att ha innan tentan. »
- Jag skulle gärna se att fler delar av kursens innehåll behandlas i föreläsningar och övningstillfällen.»
- vardagsmolekylarbetet kunde vara mer spännande. kanske med egna laborationer.»
- Om man nu ska testas som civilingenjör är det viktigt att man under kursen jobbar på ett sådant sätt som vi examineras på. Kursen är väldigt grundläggande, det känns inte som om vi fått lösa problem som på tentan.»
- längre tid på tentan eller kortare tenta»
- Inte så lite tid på sluttentan!»
- Alldeles för lite tid för ett så stort prov. 2 st hade gått innan provtiden var slut. Detta är alldeles för dåligt!»
- Skulle inte skadat att ha lite hemuppgifter att göra varannan vecka eller så. Dock inte så svåra så det tar upp hela sin tid så andra kurser hamnar i skuggan.»
- Göra föreläsningarna lite mer relevanta möjligtvis, personligen är jag inget fan av overhead/projektor eller måste medges, det slutar med att man sitter och halvsover bort hela föreläsningen. Om man måste anteckna en massa är det lättare att hålla sig alert. Detta är självfallet mest ett fel hos mig, men vet att många känner likadant, även folk som faktiskt känner att de behöver föreläsningarna, något jag inte direkt kan säga att jag gör.»
- Var tydlig i början att inga dataskrivna anteckningar är tillåtna på tentan och uppmuntra inte till att anteckna på powerpoint-bilder utan att påminna åtminstonde någon gång att de inte får tas med på tentan.»
- Det är jätteviktigt att ni påpekar vid kursens början att inga dataskrivna anteckningar får tas med på tentan. För det var jätteförvirrande när ni sa att man skulle skriva ut power point utskrifter till föreläsningarna, men sedan så fick man inte ha dem på tentan, det stod också i kurs PM att kurspärmen hörde till litteraturen för kursen och att man på tentan fick ha med litteraturen till kursen, det var mycket förvirrande. »
- 5 timmars tentan, vardagsmolekyl projektet och kanske splitta kursen i två så man inte står där i LP 3 med byxorna nere.»
- Föreläsningarna borde närma sig lektionerna i utformning.»
- Mer tid till tentan, det är mycket svårt att hinna med alla uppgifter och eftersom det är en tenta som man behöver sitta och klura lite på frågorna borde man ha mer tid på sig, samtidigt som man nog behöver ha detta antal uppgifter för att få med de största delarna i kursen.»
- Vardagsmolekyler. Projektet känns långt ifrån övriga kursens innehåll så man tar inte det så seriöst.»
- Gör det möljigt för studenterna att förbereda sig inför föreläsningarna genom att lägga upp rätt Power Points på hemsidan! Det är inte konstigt att få förbereder sig, för om man gör det visar det sig vara påfel sak. Exempelvis hade jag försökt räkna tentan som skulle gås igenom, men det visade sig vara fel, och där satt jag och fick inte ut lika mycket av genomgången som jag hade hoppats på.»
- jag upplever nivån på tentamen och uppgifter som man går igenom som mycket stora, kanske att man kan redan tidigare försköka införa det "tänk" som behövs för att kunna besvara den typen av frågor som dyker upp på tentamen. sen så kändes vardagsmolekyler som otroligt påtvingat och ganska så tråkigt. Grupparbete i sig är ju roligt men kanske att man kan hitta ett roligare intressantare ämne?»
- Man skulle eventuellt kunna ha en till föreläsning per vecka, men det är inte helt nödvändigt. Jag tycker inga duggor ska göras på datorn! Datasystemet har krånglat varje gång vi ska göra det, så ha hädanefter test, duggor och dylikt där beräkningar utförs med papper och penna. Jag tycker även att det är synd att det är lite snålt tilltaget med tiden på sluttentan. Jag satt och skrev och jobbade hela skrivningstiden, men hann ändå inte alla uppgifter. Det är väldigt synd! Man hinner liksom inte sitta och fundera någonting, utan fastnar man är det bara att gå vidare för annars hinner man inte resten av provet. Antingen tycker jag att det kan vara en uppgift mindre på tentan, eller ännu mer skrivningstid. Ett alternativ skulle kunna vara att ha en heldagstenta, där man på förmiddagen får fyra uppgifter att göra fram till lunch. Efter lunch får man fyra nya uppgifter. Då hinner man förhoppningsvis göra alla uppgifter, som då utförs mer ordentligt utan slarvfel som annars ofta görs på grund av stress. Den lilla rosa boken för biokemi-delen är inte alls bra, där behövs en förbättring! Labbhandledningarna bör ses över, då många varit inaktuella under året. Man har inte följt dem helt och fullt under laborationerna, utan handledarna har gjort om dem lite efter hand. Bättre att de är bra från början!»
- Mindre labbgrupper om möjligt. På labbarna i lp 3 fick man inte göra allt för mycket på labbarna då det var så många i samma labbgrupp.»
- Svårighetsgraden varierade ganska mycket. Ena veckan molar och andra Schrödinger. Föreläsningarna var ibland röriga. Organkemidelen på tentan borde varit mer av typtalstyp snarare än andra delar då den är väldigt otydlig.»
- hemsidan som det hela tiden hänvisas till behöver till viss del uppdateras snabbare. Organkemin kändes mycket rörigare än de tidigare momenten, kanske behöver det ses över?»
- Fler inlämningsuppgifter»
- Tydligare instruktioner till labhandledarna. De ska inte kunna ändra saker för att sedan neka till att de gjort det.»
- föreläsningarna kändes ofta osammanhängande med lektionerna. fackspråks föreläsningar var väldigt torra och det var svårt att koppla ihop det med vardagsmolekyler eftersom föreläsaren inte verkade ha koll på vad det var vi skulle göra för arbete egentligen.»
- känns nästan övermäktigt när de är så mkt man ska kunna till tentan... tre kurser istället för en?»
-
- Bättre övningledare»
- fler lektioner»
- Jämnare kvalitet på föreläsningarna, gärna åt det mer informativa hållet. Mer relevant för kursen, även om andra inslag också kan vara uppskattade. Mer information inför labbarna, om det man gör och varför man gör det på det sättet.»
- Vardagsmolekylerna- totalt meningslöst då man gör det endast för att det är ännu ett obligatoriskt moment. Om man jämför den tiden man lag ner på vardagsmolekylerna och vad man kunde lagt ner på vanliga studier så hade man lärt sig avsevärt mer vesäntliga saker enligt min mening.»
- föreläsningarna bör mer beröra det som veckan kommer handla om.»
- Ta bort organkemi!»
- 3 tentor istället för 1. »
- Att alla matte-kemi projekt alltid kom precis i slutet av läsperioderna, vilket bara var stressande. »
- Lektionsledare skulle kunna vara bättre med att dela med sig av sina pp-presentationer när sådanna används. »
- Tentanssvårighetsgrad borde vara lägre.»
- Vet ej»
- Mer tid på tentan!»
- En del av innehållet i föreläsningarna kändes orelevant. Föreläsningarna borde vara mer inriktade på vad som är viktigt för att klara kursen. »
- Kanske ha mer lektioner för att ställa frågor.»
- vissa av labbarna som mest kändes som utfyllnad istället för lärande. biokemi-delen, skyndades på men var viktig på tentan, borde få mer tid.»

16. Övriga kommentarer

- vardagsmolekylprojektet känns inte jätterelevant... »
- Att lära in all kemi under ett år kan tänkas långt, men för att det ska verkligen fastna så skulle man önskat att kursen skulle sträckt sig under en längre tid eller haft tentan lite längre fram så man fåren längre tid att repetera. Annars var kursen helt ok!»
- Alla lärare/föreläsare har varit väldigt trevliga och tillmötesgående på det hela taget =) Keep it up!»
- Jerker var inte en bra övningsledare i lp3. Vi var flera som förstod mindre när han gått igenom ett moment än innan när vi bara tittat igenom det i boken eller lyssnat på föreläsningen. Att säga att det är er erfarenhet att studenter inte förbereder sig är nonchalant mot den som uppenbarligen har förberett sig, lite förberedelse från föreläsarens sida kan spara mycket onödiga förberedelser för studenter.»
- Påpeka tydligt i början då man får labbboken att man på tentan inte får ha med labbhandledningarna så att man skriver tydligt och detaljerat i labbboken, för den uppfattningen man fick var att labbboken skrevs is syfte att användas tillsammans med labbhandledningen! Dessutom var tiden på tentan knapp, och det borde verkligen försöka ordnas större bänkar på tentorna, eftersom man har så mycket böcker. »
- Seriöst killar, tentan var inte schysst. Fem timmar var inte bara i minsta laget utan helt jävla sjukt för lite tid för att göra den någorlunda vettigt. Jag är snabb på tentor och prov och jag har rätt go koll på vad som gäller så jag hann faktiskt färdigt med alla tal med drygt 1 timmas marginal men då hade jag slarvat en del och jag han inte upptäcka allt på den timman som var kvar så jag fick ett slarvfel och det tycker jag inte man ska behöva ha. Om man vet vad man gör så borde man hinna kolla igenom allt en gång. Vardagsmolekyl projektet var något av en flopp om ni vill veta vad jag tycker. Ingen börja ju innan julen och sen hade man en vecka på sig och till råga på allt så var man 6-7 pers på ett arbete som skulle vara i trakten av 5-6 sidor långt. Ingen tog det speciellt alvarligt och att vi sen hade fackspråk grejen på det också gjorde det mest till en fars. Mindre grupper och senare deadline (eller innan jul) så hade det vart bättre men för max 2 bonuspoäng så tror jag inte det blir nått större engagemang ändå. Mvh Tjäder»
- Jag tycker det har varit en riktigt rolig kurs, och det känns som vu har fått en bra bas att stå på. Lite mer teorigenomgång innan laborationerna skulle vara uppskattat, det är ofta så att man bara laborerar utan att förstå vad man gör...»
- Under laborationen Enhetsoperationer den 11/12 -07 var arbetsklimatet dåligt. Jag erkänner att jag inte kunde labbhandleningen så bra som krävdes iom att på de flesta labbar kontrolleras inte ens förkunskaperna och då känns det mer prioriterat att plugga på sådan man faktiskt vet kommer kontrolleras. Nu var kravet helt plötsligt att man skulle kunna mer eller mindre hela laborationsförloppet utantill. Jag hade accepterat om jag hade blivit avvisad och fått återkomma, men istället säger Kristian Andersson till mig på ett mycket otrevligt och relativt aggressivt sätt att jag ska sätta mig och plugga på det och sedan göra om provet. Jag klarar detta och får således labba, men jag kan säga att jag lärde mig nästan ingenting på själva labben eftersom jag hade svårt att fokusera. Arbetsklimatet under själva laborationen var sedan inte speciellt mycket bättre. Istället för att hjälpa till gick Krisian runt och kritiserade och var väldigt otrevlig! Många handledare har varit väldigt trevliga och hjälpsamma och det är mycket mer effektivt än en handledare man inte vill komma i närheten av! Jag tycker att detta beteende är fullständigt oacceptabelt hos en labbhandledare som faktiskt har till uppgift att hjälpa oss i utbildningen!!!»
- Ta upp med lektionslärarna att de inte behöver gå igenom skaer som egentligen int ingår i kursen, och om de gör det ska det vara tydligt att de inte gör det. Vissa lektionslärare borde vara mer förberedda och skriva mer saker på tavlan, gärna spalta upp det viktigaste. Genomgångar behöbver vra mer strukturerade, jag har haft stora problem med organkemin eftersom den verkat så slumpmässig.»
- Tack för en mycket bra och rolig kurs! Jag har lärt mig massor!»
- Mycket bra kurs. Intressant!»
- synka er med matten innan ni delar ut uppgifter m.m.»
- Hjälpsamma och tevliga föreläsare!»
-
- Bra kurs»


Kursutvärderingssystem från