ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Design process and management 2012, ARP058

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-04-15
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Inga Malmqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur 300 hp

1. One question about the course in general*

Estimate to what extent, on a scale from 1- 5 , you share the opinion of these statements, where
1 means that you do NOT AT ALL agree with the statement
5 means that you COMPLETELY agree with the statement

Matrisfråga

The general impression is that the course was very good*
14 svarande

6 42%
2 14%
2 14%
3 21%
1 7%
I dont know»0

Genomsnitt: 2.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Five questions about the course

Estimate to what extent, on a scale from 1- 5 , you share the opinion of these statements, where
1 means that you do NOT AT ALL agree with the statement
5 means that you COMPLETELY agree with the statement

Matrisfråga

- Jag tycker ni borde lägga ner denna kurs om kommunikationen inom kursen inte förbättras. En av de sämsta kurserna jag läst på chalmers, läraremässigt.»
- The group assignment stood for a really large part of the course, however what should be done in this assignment was really unclear. It would have been good to see some references regarding feasibility studies, as nobody really understood the scope of a feasibility study and what should be done. This made the whole assignment quite unclear and hard to work with.»
- Unorganized in general. »
- the course and the information about and in it was very vague. It is not corresponding with the coursediscription, in my opinion.»
- Hela kursen har varit väldigt otydlig, med mycket dålig information från kursansvariga. Kursansvariga har inte kunnat svara på frågor gällande moment i kursen.»
- Improve group coaching sessions from external supervisors. Comments from external examiners were quite different from what we have been receiving from our external experts during weakly group meetings. However, it was beneficial to learn. »
- o8ugi»

It was clear to me what the learning outcomes of the course were
14 svarande

3 21%
6 42%
3 21%
2 14%
0 0%
I dont know»0

Genomsnitt: 2.28

The examination and the aims of the course were well related
13 svarande

2 15%
3 23%
5 38%
3 23%
0 0%
I dont know»0

Genomsnitt: 2.69

The course was very well administered
13 svarande

8 61%
0 0%
4 30%
0 0%
1 7%
I dont know»0

Genomsnitt: 1.92

I felt that the course had a high degree of significance for my education
13 svarande

2 15%
4 30%
4 30%
2 15%
1 7%
I dont know»0

Genomsnitt: 2.69

3. Which parts/elements of the course were the most important for your learning outcome?

If there is anything missing in the list below, please let us know! (Comments)

Matrisfråga

- Poor non-constructive feedback on the presentations in some cases. Lack of clear goal. Lectures were mostly not related to the course. The main concept of the course is really good but poorly implemented. Lack of motivation. Very interesting lecture about branding design. Not really motivating course to attend lectures. Learned a lot on preschools but not on feasibility studies. The tutoring sessions were not so useful. There was no consistency on them.»
- In the beginning it was not at all clear what was expected, and definitaly not to what extend. »
- Detta är en av de sämsta kurserna jag har läst, och jag skulle aldrig rekommendera någon annan att läsa den. I min mening kan den läggas ner till nästa år, alternativt byta kursansvariga då dessa enligt min mening är en stor anledning till varför kursen varit så dålig. Handledarna för projektet verkade inte vara informerade gällande vad projektet ska innehålla. Deras två åsikter har varit helt skilda. Deras svar på frågor har skilt sig mycket från kursansvarigas. Utöver detta vill jag tillägga att jag tycker att det är mycket dåligt att redovisningen blev flyttad till läsperiod 4, då de flesta elever startade andra kurser samma dag. Det är inte okej, enligt min mening, att ha obligatorisk närvaro under hela dagen då det varit tydligt att flera elever startat andra kurser samma dag.»
- Supervision meetings needs improvements. For instance,it could be helpful to have checklist of hand ins in every stage during supervision meetings. That would help to evaluate ourselves. »

Lectures
13 svarande

8 61%
OK»2 15%
2 15%
++»1 7%
Not relevant / I dont know»0

Genomsnitt: 1.69

Project work
13 svarande

1 7%
OK»4 30%
5 38%
++»3 23%
Not relevant / I dont know»0

Genomsnitt: 2.76

Hand -ins
13 svarande

3 27%
OK»5 45%
2 18%
++»1 9%
Not relevant / I dont know»2

Genomsnitt: 2.09

Examination
13 svarande

2 22%
OK»3 33%
3 33%
++»1 11%
Not relevant / I dont know»4

Genomsnitt: 2.33

Independent work
13 svarande

3 27%
OK»4 36%
2 18%
++»2 18%
Not relevant / I dont know»2

Genomsnitt: 2.27

Occasions with critique (feedback)
13 svarande

4 36%
OK»4 36%
3 27%
++»0 0%
Not relevant / I dont know»2

Genomsnitt: 1.9

Other element
12 svarande

2 33%
OK»3 50%
1 16%
++»0 0%
Not relevant / I dont know»6

Genomsnitt: 1.83

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.35


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.35
Beräknat jämförelseindex: 0.33

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från