ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Skepps och lastsäkerhet

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»9 29%
Cirka 20 timmar»5 16%
Cirka 25 timmar»10 32%
Cirka 30 timmar»4 12%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 2.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 16%
100%»26 83%

Genomsnitt: 4.83


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 9%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 83%

Genomsnitt: 3.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»24 82%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.89


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 19%
Mycket stor»25 80%

Genomsnitt: 3.8

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»10 32%
Ganska stor»7 22%
Mycket stor»13 41%

Genomsnitt: 3.03

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 19%
Mycket bra»25 80%

Genomsnitt: 3.8


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»30 96%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 4.03

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»27 87%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 4.12

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»7 22%
Lagom»22 70%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.74

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»13 41%
Hög»15 48%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.58


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 6%
Gott»4 12%
Mycket gott»25 80%

Genomsnitt: 4.74

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsare.»
- Jan coh han upplägg på kursen.»
- Föreläsaren är en av de bättre vi haft under studietiden, behåll honom!»
- Kanonkurs rakt igenom. Mycket info men utan att bli "korvstoppning", bra att de olika kursmomenten varvades under kursens gång så att det aldrig blev långrandigt. Allt höll en bra nivå och det fanns hela tiden en förankring till verkligheten ombord.»
- Den föreläsaren, väldigt pedagogisk och inspirerande.»
- Förankringen i verkligheten med en föreläsare som både är kunnig och har arbetat med dessa saker, helt ovärdeligt!»
- Föreläsarna framförallt Jan och Thomas, samt att det var första gången någonsin grupper har fungerat på chalmers kanske fler lärare skulle ta efter i.»
- Jans glada humör och inställning.»
- Jan (läraren)»
- Kursen var bra och konkret. Vi gick igenom det som ingick utan att fastna i ovesäntligheter. Vi fick bra uppgifter och det viktiga repeterades på ett sådant sätt att vi lärde oss det.»
- Jan som lärare»
- Läraren Jan Skoog. Mkt duktig och pedagogisk samt trevlig. »
- Allt! Kanonupplägg av kursen, alltifrån föreläsningar med både teori och räkna till "bunkersimulatorn".»
- Bra fördelning med några obligatoriska och några icke obligatoriska föreläsningar. Bra med övningsuppgifter efter varje powerpoint!»
- Jan Skoog»
- Bra lärare med bra material!»
- bra kurs»
- Jan Skoog!»
- Jan Skoog är en av de mest sympatiska och kompetenta lärarna jag haft. Hatten av!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursen kan göras lite djupare, då den var väldigt enkel som det var idag.»
- Kommer ej på något.»
- Inget anser jag.»
- Mer av allt, belastningen var lite låg för ett sådant intressant ämne.»
- ingenting som jag kan komma på»
- ja ser inget som behövs ändras i dagsläget»
- Man skulle kunna skippa den externa föreläsare om gasmätning»
- bättre struktur på lastsimulatorövningarna. mera skeppsteknik( anser detta vara en mkt viktigt ämne för oss ingenjörer). »
- Väldigt rörigt på pingpong... »
- Högre krav»
- kanske sammanställa instuderings materialet så man inte missar någon del.»
- Korta ner kursen till 4,5 poäng - det ska ska en chalmerist klara, och sätt in en kurs om vad sjöingenjörer allmänt skall veta inom sitt arbetsområde»
- Möjligen kunde fler gästföreläsare ordnas.»

16. Övriga kommentarer

- En, i sin helhet, vettig och bra kurs.»
- Jan va en suverän föreläsare. Kunnig, trevlig, pedagogisk, rolig och fick verkligen fram vad han ville att vi skulle kunna och ha med oss från kursen. Hade gärna haft han som föreläsare på samtliga kurser.»
- Tentan va rätt lätt...»
- Kanonföreläsare, främst Jan men även de andra. Man kände att det var kunnigt och erfaret folk, men som ändå kunde "tala med bönder på bönders vis" och som inte hade förlorat verklighetsförankringen. Helt enkelt mycket informativt och givande utan att någonsin bli sådär oprovocerat akademiskt som det tyvärr ofta blir på Chalmers. »
- Jag anser att Jan Skoog är den mest inspirerande föreläsaren jag haft på Chalmers i de snart tre åren jag har gått där, jag kan inte ge honom nog med beröm. Tänk om fler var av den kvaliteten:»
- Jan har hållit intressanta och motiverande föreläsningar som jag hela tiden velat gå på, mkt bra!»
- Extremt bra kurs. Otroligt duktig föreläsare (Jan Skoog m.fl) som gjorde inlärningen väldigt intressant och materialet enkelt att ta till sig!»
- Bra lärare gött med hög nivå på föreläsningarna . Tydliga riktlinjer på vad vi skulle lära oss!»
- Mycket bra och trevlig lärare med ovärdeliga kunskaper och erfarenheter»
- Mycket bra kurs, bra upplägg och duktiga föreläsare. Riktigt skoj att gå på föreläsningarna då man blev bra bemött och att Jan hela tiden såg till att det var på en bra nivå osv.»
- Bra och angaskerad lärare. Kursen är ganska lätt. Jag kan dock inte se huruvida det beror på att undervisningen är bra, eller att målen är lågt ställda.»
- Mkt nöjd med kursen överlag. »
- Tack för en mycket bra och trevlig kurs. Skoog är kung!»
- Riktigt bra kurs!»
- bra kurs, och hur får vi tag i certifikatet?»
- Korta ner kursen till 4,5 poäng - det ska ska en chalmerist klara, och sätt in en kurs om vad sjöingenjörer allmänt skall veta inom sitt arbetsområde»


Kursutvärderingssystem från