ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Mekanik och hållfasthetslära LNB802

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»1 3%
Cirka 20 timmar»1 3%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»10 35%
Minst 35 timmar»9 32%

Genomsnitt: 3.89

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»4 14%
75%»7 25%
100%»15 53%

Genomsnitt: 4.21


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»4 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 60%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 21%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 81%
Nej, målen är för högt ställda»5 18%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»5 17%
I viss utsträckning»11 39%
Ja, i hög grad»11 39%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.28


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»10 37%
Ganska liten»12 44%
Ganska stor»3 11%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 1.88

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»8 28%
Mycket stor»10 35%

Genomsnitt: 2.89

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»20 71%

Genomsnitt: 3.67


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»8 28%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»5 17%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.03

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»25 89%
Har ej sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 4.03

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»4 14%
Hög»16 57%
För hög»7 25%

Genomsnitt: 4.03

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»14 50%
Hög»7 25%
För hög»6 21%

Genomsnitt: 3.64


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»6 21%
Dåligt»9 32%
Godkänt»13 46%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.25

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt material som läggs ut på pingpong är mycket bra.»
- Bra att mycket material finns uppe på pingpong.»
- Det otroligt extensiva arbete Jarlros gjort med att presentera så mycket material på både internet och i sina egna pärmar, ovärdeligt!»
- vet ej»
- Finns mycket bra metterial för att räkna uppgifter. En bra lista att följa för att se vilka uppgifter vi bör göra. Bra kursupplägg»
- inget»
- Bra med så mycke utdelat material på pingpong som gamla tentor, föreläsningsanteckningar med mera.»
- Ingenting! Kursen måste göras om.»
- genom räknade talen på ping-pong»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Nivån på tentamen. »
- Föreläsarens sätt att undervisa på.»
- 4timmars lektioner där 2-3kapitel bränns av per gång är inte helt bra. Anser även att overhead-projektorer borde bli bannlyst ifrån högskolan. Det är 2012, och att behöva titta på plottriga, små, dåliga overheadbilder känns inte ok. Dessutom är den jäkla apparaten ivägen för bilderna...»
- Föreläsningarna var under all kritik. Det känns verkligen som att Mats har tappat orken, under tidigare kurser med honom har föreläsningarna alltid varit givande även om det varit tunga kurser. Här har dock föreläsningarna inte alls hållit samma kvalitet, genomgångarna har varit mycket slarvigare och det har tramsats och pratats om ovidkommande saker en hel del.»
- Jag har upplevt ett ointresse från lärarens sida. Det är inte acceptabelt att så mycket tid går åt till oväsentligheter och "roliga historier" när kursen är så svår som den är. På den punkten upplever jag en försämring från tidigare kurser med läraren. För övrigt anser jag att tentan var svårare än det kursmaterial som delats ut. Jarlros är väldigt kunnig men saknar helt pedagogik. »
- Mats kunde vara lite piggare och motiverande.»
- Det är kanske inte genomförbart men hade mycket hellre sett att kursen blev 15p istället, 7,5 mekanik/statik och 7,5 hållfasthet. I dagsläget förstår jag principerna men jag (i enlighet med ALLA jag talat med) skulle inte för att ens rädda livet kunna göra en hållfasthetsberäkning och lita på den, såvida den inte var av den absolut enklaste graden och då ändå med viss reservation.»
- föreläsaren, kan inte ha en föreläsare som pratar om sin pension under lektion, samt säger under föreläsning att för den som vill lära sig mer om mek och hållf så finns det på johanneberg och sedan skrickar ut en tentamen som är hur svår som helst inte alls överenstämmer med övningstenterna.»
- Kursens höga belastning sjukt svårt att hänga med.»
- kurs-litteraturen»
- ha salar där tavlor finns för tal genomgångar»
- Föreläsningarna tenderade att bli lite för "akademiska" med mycket härledningar och en nivå där det är svårt att förså. Tentamen stämmde dåligt med den uppfattning jag fått av vad man bör kunna. Den tycktes skeva lite mot den senare delen av kursen. »
- Nytt modernare kursmaterial? Eller är läraren förslappad och inte orkar följa med i utvecklingen? »
- Föreläsningarna har varit under all kritik. Mest varit flamsande och gamla skämt, och de har mer eller mindre varit tillåtet att komma sent och störa mitt i föreläsningen. De som tagit en 4h föreläsning har man kunnat gå igenom själv på 30min hemma, vilket har lett till att man inte gått på föreläsningarna tillslut. Dåligt när inte examinatorn kan hjälpa en att förklara uppgifter för att "han har inte lösningen med sig" till den uppgiften.»
- Föreläsare»
- pröva med deltentor (tycker inte 45% underkända e ok)»
- föreläsarens inställning»
- granska materialet, vad är viktigt och relevant.På tok för mycket utlagt. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vår käre Mats Jarlros var en duktig lärare och gav bra stöd under kursen i Termodynamik och Strömningslära. Tyvärr finns inte denna Mats kvar, han har gett upp helt och hans vilja och ork verkar helt bortblåst. En kurs som mekanik och hållfasthet fungerar INTE med en fullständigt oengagerad lärare. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Ny lärare. Kurslitraturen är ifrån 50talet och måste byts ut. Dessa manuskript han följer får föreläsningar att bli torra och monotona vilket gör inlärningen under föreläsning svår.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- Tentamen motsvarade inte övningstentorna över huvudtaget. Mats va inte till någon hjälp alls, hur trevlig han än är som person. Många föreläsningar var virriga och intetsägande. »
- Föreläsaren, borde sluta stå och dra tråkiga vitsar och undervisa istället. Som det var nu så var det 25 minuter skitsnack i varje 45 minuters föreläsning. Helt värdelöst.»
- Att gamla tentor läggs upp för att få en uppfattning om hur den aktuella tentan kan tänkas se ut är kanon. Vad som däremot INTE är ok är att lägga upp dom om dom inte ens är i närheten av den aktuella tentan. Jag löste 14st gamla tentor hemma, utan större problem (resultaten låg nära 5or på alla). Problemen i den aktuella tentan motsvarades enbart av de svåraste i övningstentorna, vilket visade sig genom att jag fick knappt godkänt. Märkligt att hålla en jämn nivå på tentor ifrån 2006 tills iår, då svårighetsgraden ökade markant. Riktigt bra att det finns mittenmöte där klassens synpunkter kommer fram. Innan detta möte va föreläsningarna katastrof med bara en massa trams ifrån föreläsare och en viss skara i klassen. Inte undra på att folk tappade suget att gå på föreläsningarna... Efter mötet kom föreläsningarna att handla om det som det va tänkt (mek/hållf), bra!»
- Mats själv har sagt att han "var tvungen" att göra en svår tenta pga dålig närvaro på föreläsningarna, så att han ser att man lärt sig något. Att straffa på detta vis känns inte som ett godtagbart beteende, föreläsningarna är inte obligatoriska, han får lika mycket i lön oavsett närvaro och dessutom känns det som att han nog borde rannsaka sig själv och fundera på varför närvaron är låg i första hand. Jag har gått på alla föreläsningar i tidigare kurser med Mats då de har varit synnerligen innehållsrika och givande, men här slutade jag helt med det efter ett tag och pluggade på egen hand eftersom det kändes mycket mer givande. När han skämtsamt säger "ge mig dåliga kursutvärderingar så jag får gå i pension" är det svårt att inte se ett uns allvar i det, för kvaliteten har sjunkit drastiskt och det känns i mångt och mycket som att han slutat bry sig.»
- Jag hade höga förväntningar på kursen eftersom jag tyckte att Mats var mycket bra under strömningsläran men under denna kursen känns det mest som vi fått höra om och om igen att om ni vill se de där kan ni kolla mina uträkningar på pingpong, det där orkar jag inte gå igenom nu det kan ni kolla på pingpong om ni vill veta och så vidare. Det är väl ingen fara men när det är så hela tiden tappar iallafall jag motivationen och föreläsningarna kändes oftast som att man ändå fick gå hem och läsa in det från pingpong efteråt. »
- föreläsningarna sista veckan tror jag ett missförstånd uppstått då jag i likhet med väldigt många jag talat med hade uppfattat dessa som repetitionsföreläsningar där föreläsaren (egen spekulation då jag inte var med på dessa) endast gick igenom kapitel ännu hastigare. Räknestugorna som brukar vara ett stort plus och till stor hjälp var under denna kurs undermåliga. Det var i stort sett omöjligt för mig, och många andra jag talat med, att koncentrera sig där och därför slutade jag (vi) gå dit öht.»
- Väldigt mycket att lära sig på en kurs, tycker detta är den svåraste kursen vi har haft hittills på sjöingenjören.»
- Mycket svår kurs att lära sig på så kort tid. Tentamen var inte alls lik övningstentorna som fanns att öva på. Kändes som ett slag i magen när tentan kom då den var så annorlunda. Under föreläsningarna skenade Mats iväg otaliga gånger om annat trams så som pension osv, väldigt svårt att hänga med i föreläsningens mål då dessa utsvävningar ställde till det.»
- Det känns inte som att tentan var mycket svårare än vad målen sa att vi skulle klara av. Jag fick känslan av att Mats gjorde en svårare tenta då många inte kom på hans lektioner och en del av de som kom inte respekterade hans lärosätt. Men de känns fel att han ska ge kollektiv bestraffning bara för att en del inte kommer på lektionerna, när de ändå är frivilliga. Mats har tyvärr tappat glöden och borde i min mening kanske gå i pension. »
- Jag har klarat tentan så jag tycker inte den är orättvist bara för jag blev underkänd.»
- Ofokuserad lärare med för mycket utsvävningar samt osammanhängande föreläsningar. Kunde lika väl ha struntat i att gå på de flesta föreläsningarna Tentamen motsvarade inte alls kursens satta mål, mkt orättvis sådan. Likande inte någon tidigare tentamen, varför?? Varför lägga in nytt material under rep. föreläsningarana? Mkt missnöjd med både kurs och lärare. »
- Att Mats blir sur när antalet elever på han föreläsningar minskar och han då säger att han måste göra en svårare tenta för att kompensera (straffa) för detta visade sig vara sant.»
- Tentan var i mitt tycke svår, kunde varit uppgifter som var mer relevanta med tanke på utbildningen.»
- tentan var mycket svårare än väntat. övningstentorna var enklare »
- När examinatorn säger kommentarer som "Eftersom de är så få som går på mina föreläsningar måste jag nu göra en mycket svårare tenta" känns de rätt meningslöst med att ha icke obligatoriska föreläsngar om man blir bestraffad för att inte gått på dem. Dessutom följde inte tentan alls tidigare års tentor i svårighetsgrad vilket visas ganska tydligt då nästan 50% blev underkända!»
- Tentan var alldeles för svår»
- På tentan syntes det tydligt hur han gjorde en onödigt svår tenta bara för att han va irriterad på klassen. Detta är barnsligt och får inte uppkomma på en högskola, pinsamt. »
- Någon berättade om en oskriven lag på chalmers när det gäller tentor, att de inte ska skilja avsevärt ifrån gammla tentor. Den lagen bröts åt det grövsta vid tentamen .»
- Läroboken har inte varit till enorm hjälp, däremot har resten av föreläsarens egna material gjort kursen hanterbar. Att boken blev suddig vid utskrivt kan man inte klandra någon för men det gjorde inte kursen enklare. Vad gäller föreläsningarna sista veckan tror jag ett missförstånd uppstått då jag i likhet med väldigt många jag talat med hade uppfattat dessa som repetitionsföreläsningar där föreläsaren (egen spekulation då jag inte var med på dessa) endast gick igenom kapitel ännu hastigare. Räknestugorna som brukar vara ett stort plus och till stor hjälp var under denna kurs undermåliga. Det var i stort sett omöjligt för mig, och många andra jag talat med, att koncentrera sig där och därför slutade jag (vi) gå dit öht.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från