ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Sjötransporter av tanklaster LNC089

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»5 17%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»5 17%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»7 25%

Genomsnitt: 3.03

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»9 32%
100%»18 64%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 7%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 78%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 11%
Ja, målen verkar rimliga»23 88%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.88

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 19%
Ja, i hög grad»20 76%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.84


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 18%
Mycket stor»22 81%

Genomsnitt: 3.81

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»5 17%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»9 32%

Genomsnitt: 3

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»25 89%

Genomsnitt: 3.89


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»27 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 10%
Mycket bra»25 89%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 7%
Lagom»23 82%
Hög»2 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.92

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»2 7%
Låg»6 21%
Lagom»14 50%
Hög»6 21%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.85


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 7%
Gott»1 3%
Mycket gott»25 89%

Genomsnitt: 4.82

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt!»
- Jan skoogs engagemang... »
- Jan. Han håller det hela på en mycket bra och praktisk nivå. varvandet med räkning var bra för att hålla klassen alert. »
- Jan skoog»
- Det generella upplägget är bra»
- Allt!»
- Lärarna!»
- Jan! Rolig och intressant lärare som gör att man sitter vaken och lyssnar trots ett relativt torrt ämne som lasthantering. »
- Jan :)»
- jan skoog»
- Jan skoog är bra lärare. Bevara honom.»
- allt»
- Det var mycket bra med fler simulatorövningar och även övningsfrågor efter varje föreläsning, kursansvarig ska ha en stor eloge för en mycket lärorik kurs!»
- Jan Skog, han är en grym lärare.»
- Jan som lärare. Mycket bra»
- Läraren, Jan skoog är en av skolans viktigaste resurser. En mycket bra lärare. »
- Jan Skog är en mycket bra lärare. Olle gjorde även han ett bra jobb uppe i simulatorn.»
- Det var ett framgångsrikt koncept med toppen lärare»
- Kursen var bra i sin helhet, kanske något enkel tenta om man nu får säga så...»
- Allt»
- Instuderingsfrågorna till varje föreläsning är jättebra!»
- Jättebra engagerad och kunnig lärare som bryr sig om sina studenter och som kan resonera på ett vettigt sätt! Bra med räkning på lektioner.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget!»
- just maskindelen kring hur pumpar fungerar och olika ventiler etc. Det fanns bra ppt, men själva undervisningen lämnade delar att önska. Detta kanske är ett problem för just vår klass dock då vår maskinkurs var minst sagt undermålig. »
- Tydligare lab-PM»
- Den enda kritik jag kan komma med är att power point-presentationerna inte var anpassade för oss som läser sjökapten, och därför innehöll en del överflödigt material. Dock kan ju det även ses som positivt, för man kan läsa till sig mer info om man är intresserad. »
- mer cos övningar »
- Skulle varit bra om man gick igenom simulatorn mer tekniskt och med utgång ifrån själva tankfartygssystemet istället för att gå igenom den som ett datorprogram (exempelvis förklara de olika delarnas funktion istället för knapptryckningar, vilket de flesta hade med sig från Maskin- och Elteknikskursen!)»
- Kraven, det går att kräva mer av en snart utexaminerad sjökapten. Alternativt sänk poängen och lägg mer på till exempel maöver och girplanering som tog minst 5 gånger så mycket tid.»
- Kanske någon cos mer»
- För lätt tenta. »
- Inget»
- inget»
- Allt ska inte vara obligatoriskt!»
- kanske lite mer sorterat i ppt så att inte många saker kommer igen i fler föreläsningar och kanske dra ner på antalet slides och ta med det som verkligen ör viktigt och därmed lägga mer tid på varje slide.»

16. Övriga kommentarer

- Jan är bäst !!»
- Brs upplägg snabb rättning av tenta... »
- simulatorerna var bra, dock fanns tillfällen då man gjorde fel som berodde på att man var tvungen att öka på tidsfaktorn, vilket kunde upplevas som stressande. Detta förstod dock föreläsare/instruktör så det påverkade inte bedömningen, men en viss frustration kan upplevas från elevernas sida. »
- Jan och Olle är riktigt bra!»
- Den första kursen på utbildningen där allt verkligen fungerat riktigt bra! Stort tack till Jan & co!»
- En av de bästa, om inte den allra bästa kursen hittills!»
- Vettig. Bra att man lär sig saker man FAKTISKT har nytta av, från någon som faktiskt vet vad vi bör kunna. Inget trams från någon som aldrig vart ute.»
- Väldigt bra och lärorik kurs»
- Jan Skoog gjorde ett fantastisk jobb. »
- Jan Skogg har gjort ett mycke bra jobb! Väldigt intressant å ger alla en chans att hänga med! Otroligt snabb rättning av tentor oxå!!»
- Mkt bra och engagerade lärare 5 solar av 5 möjliga, bara fortsätt som ni gör utmärkt kurs!»
- Jättebra kurs med fantastiska föreläsare.»
- Jag är mycket nöjd med kursen, förutom att det borde vara valfritt att gå på föreläsningarna.»


Kursutvärderingssystem från