ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3, Astronimisk navigering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-13 - 2012-03-25
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»8 25%
Cirka 20 timmar»5 16%
Cirka 25 timmar»7 22%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»8 25%

Genomsnitt: 2.93

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 19%
100%»25 80%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 74%

Genomsnitt: 3.67

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»25 83%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.8


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»7 22%
Mycket stor»20 64%

Genomsnitt: 3.48

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»11 35%
Ganska stor»11 35%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 2.64

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»18 58%

Genomsnitt: 3.45


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»22 73%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.66

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»24 77%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»9 29%
Hög»16 51%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.7

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»9 29%
Hög»17 54%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.74


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»1 3%
Godkänt»3 9%
Gott»8 25%
Mycket gott»17 54%

Genomsnitt: 4.19

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren, Tickingen, Möjligheten att ha flera olika Pdf-filer med info om föreläsningen osv (utskriftvänlig, mycket text och den vanliga pp presentationen).»
- Läraren, jätte duktig och engagerad!»
- Fantastiskt engagerad och ambitiös lärare, en av de bästa! Tickingen var utmärkt, jag tror att många fick lite hjälp på traven att komma igång och jobba med kursen från dag ett.»
- allt annat»
- Entusiasmen från föreläsaren. "Ticking" formatet är oerhört positivt, hjälper inlärningen på ett fantastiskt sätt.»
- Klockren lärare. Riktigt bra arbetat. Ibland dock lite högljudd.»
- Sight Reduction Tables!!»
- Seminariumstrukturen»
- samma lärare»
- ticking»
- Ticking!»
- Lärarens entusiasm. Helt fantastisk lärare.»
- Tickingen»
- Tickingen, kankse några lättare fråger 2 till 3 lätta fråger som alla kan svara på direkt så alla vågar kommaa upp.»
- Tickingen! »
- Hela konceptet»
- Ticking! För vidare ticking till andra lärare och kurser»
- Steg för steg powerpoints som visade hur man skulle göra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler lektioner, så möjligheten med reflektion finns med läraren. Mer praktiska moment med bäringstagning samt solhöjder osv.»
- Kanske några fler övnings räkne tilfällen»
- upplägget, mer övningstillfällen med läraren!!!»
- gärna lite tydligare facit till ticking uppgifterna och kanske någon extra frågesession.»
- Mer tyngd på att plottingsheetsarbetet.»
- Tickingen: Gå igenom hur uppgifterna skall lösas innan tickingen, så slipper man gissa hur man skall lösa uppgifterna. Tickingen: Hitta på något sätt att förhindra att folk tickar trots att de inte kan uppgifterna.»
- mer hjälp och tillfällen att sitta i skolan och öva OCH ATT LÄRAREN ÄR DÄR OCH TILLGÄNGLIG!»
- De frivilliga uppgifterna i Göran Larssons bok överensstämmer inte alltid med kursstrukturen.»
- Ticking känns väldigt onödigt !!»
- Mer praktiska moment.. Och mindre power-point. Jag hade föredragit ett lägre tempo eller i alla fall ett mer lugnt och pedagogiskt utlärningssätt än att rusa igenom 15 pp-slides på en kvart. Det blev alldeles för osammanhängande.»
- Kanske någon mer sextant-övning, eller i alla fall något mer praktiskt moment i samma stil.»
- Obligatorisk ticking, bättre med frivillig eller bara krav på att ha gjort uppgiften men bara visa läraren, svårt att veta om man gjort rätt om man inte har facit eller har gått igenom det på lektionen. Sedan tentan var uppbygg så att man fick underkänt om man missade MVG uppgifter som aldrig har nänts på lektion. Och lite lugnare tempo på lektioner så man hinner anteckna »

16. Övriga kommentarer

- Mycket rolig kurs»
- Intressant kurs, dock var tempot väldigt högt. Tickingen var ett bra sätt att få igång en med plöggandet i god tid innan tentan. Dock så är nackdelen med tickingen, vilket jag har diskuterat med flera som kännt likadant, att man känner sig nervös för att man skall bli uppdragen till tavlan, vilket leder till att man får svårare att koncentrera sig på vad som gå"s igenom av de andra som redovisar. Annars ett bra system som sagt.»
- bra kurs även om det gick värdelöst för mig på tentan.»
- Lärarens inställning under kursen var att "detta är busenkelt" vilket jag förstår att han tycker, för HAN kan ju det. Han lovade mycket som han inte höll som t ex. tillfällen till mer hjälp (som jag nämnde i tidigare kommentar) vilket vi inte fick. All genomgång på föreläsningarna gick för fort och detta sa han att han var medveten om men han gjorde ingenting åt det. Vidare så kom frågor på tentan som egentligen inte hörde till vad som vi skulle kunna utan verkade mer vara frågor som läraren själv tycker är "roliga och kluriga" knep å knåp. Som du kan förstår är jag besviken!»
- Mycket bra lärare Johan.»
- Bra lärare och kunnig lärare - dåligt upplägg.»
- Bra koncept med tickingen. "Tvingar" en till att lära sig allt. Dock tar kursen upp fruktansvärt mycket tid, med tanke att den endast är på 3.5HP. Kursen tog i stort sätt över hela perioden, och man fick prioritera bort de andra kurserna för att hinna med tickingen m.m»
- Intresant ämne kändes inte så relevant först men blev roligt när man väl fatta.»
- Många har klagat på högt tempo, inget som jag har tänkt på. Kändes som att det flöt på snabbt och bra utan att man missade något»
- Detta är en riktigt bra kurs med en riktigt bra lärare. Han gör mycket för att hjälpa oss studenter att förstå.»
- Mkt bra kursupplägg med tickingen»


Kursutvärderingssystem från