ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 07/08-1 Flervariabelanalys E, TMA 043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-11 - 2007-10-26
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Viktor Eriksson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»4 12%
Cirka 20 timmar»10 32%
Cirka 25 timmar»10 32%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»4 12%

Genomsnitt: 2.77

- Det var svårt att hänga med i räkneschemat efter som föreläsningarna halkade efter och det var svårt att räkna "före".» (Cirka 20 timmar)
- Tycker att denna matte kurs har varit arbetsmässigt som de andra matte kurserna rent räkne mässigt,vilket är högt tempo men det kan jag leva med.Men att utöver allt räknande man måste göra lägga in två i mina ögon värdelösa labbar som tar minst en hel dag per labba för de som inte har programmerat sen de gick på dagis är totalt värdelöst. Den första (1/3)labben hade ett bra innehåll och man kunde följa med i handledningen och få enligt mig mycket hjälp av den vid räkning och förståelse men de sista två har varit rent ut sagt helt värdelösa och inte värt 1/10 av tiden man fått lägga på dem. Vet inte alls vad fant tror att vi skall lära oss på dessa och vad nyttan skall vara????? » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»1 3%
25%»2 6%
50%»2 6%
75%»11 35%
100%»15 48%

Genomsnitt: 4.19

- En föreläsning och ett övningstillfälle krockade med mina andra föreläsningar och labbar. Varav båda duggorna låg på det övningstillfället jag inte kunde vara med på.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

I VeckoPM ger Carl-Henrik detaljerade lärandemål, dvs vilka kunskaper,
färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.
Nedanstående frågor 4, 5 och 6 syftar på dessa lärandemål.

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 41%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 41%

Genomsnitt: 3.19

- räknar planerna och gör labben och antar att jag då uppfyller målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen känns inte motiverande då man inte förstår vad de syftar på innan man haft föreläsningar som behandlar ämnet som målen syftar på.» (Målen är svåra att förstå)
- Viss tyngdpunkt på speciella satser och definition hade kunnat vara med.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Framgår tydligt mha overhead-bilderna» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tydlig beskrivning men ibland kanske lite väl breda.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 67%
Nej, målen är för högt ställda»10 32%

Genomsnitt: 2.32

- Svar p g a matlab! bedrövligt att vi på e som verkar ska använda matlab inte får lära oss det från början utan ska lära oss det på egen hand på denna nivå? borde vara oacceptabelt sätt in en ordentlig matlab kurs istället i början på utbildningen så kommer man få igen det flera gånger om.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kanske något högt satta» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 25%
Ja, i hög grad»8 25%
Vet ej/har inte examinerats än»15 48%

Genomsnitt: 3.22

- Svår tenta!!.. » (I viss utsträckning)
- Lite för mycket vikt på de två sista kapitlena (Vekorfält)» (I viss utsträckning)
- Men när det är "endastsvar" och "sant/falskt"-frågor så visar det inte alltid att man kanske har förstått teorin även om man har fel svar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»21 67%
Mycket stor»5 16%

Genomsnitt: 2.96

- För abstrakt och för krångligt visst är definitionerna A och O, men det är bättre att förklara dem med andra lite mer "slappa" begrepp först, för att sedan vara helt korrekt. Personligen tycker jag också att det är lättare att förstå om man först visar ett exempel och sedan går igenom teorin.» (Ganska liten)
- Ibland blev det lite väl mycket "tänkande" framme vid tavlan och det svårt att hänga med.» (Ganska stor)
- Går lite snabbt ibland, låt oss läsa overheadet INNAN du börjar prata, det grö det lättare att hänga med» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»10 33%
Mycket stor»12 40%

Genomsnitt: 3.1

- Bra bok, föreläsningsanteckningar skulle vara bra» (Mycket liten)
- Svårt att läsa sig till vissa bitar i Adamsboken för min del.» (Ganska liten)
- Kursboken har i vissa avseenden varit svårförstådd. Exempel har inte alltid varit särskilg bra.» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur» (Mycket stor)
- Bra kurslitteratur.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»21 67%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 3.19

- veckopm och matlabövn lades ut på hemsidan ganska sent. » (Ganska dåligt)
- Labbar var försenade och tentalösningar saknades på hemsidan. » (Ganska dåligt)
- En mer allmän kommentar: Varför har länkar till externa kurshemsidor flyttats undan. Det orsakar en extra onödig klickning från studieprotalen» (Ganska bra)
- Matlab övningar kom ut lite sent. Annars bra» (Ganska bra)
- Varför inte lägga ut alla labar på en gång?» (Ganska bra)
- Lite segt med att lägga ut vissa dokument. Likaså att det tog lång tid innan lösningarna till gamla tentorna fanns där.» (Ganska bra)
- Kändes som om inte Fant la tillräckligt med tid på förbredelser inför föreläsningen och matlabben» (Ganska bra)
- enda felet lite sent utlagd matlab.» (Ganska bra)
- Bra vecko-pm, fast det skulle kanske behövas lite fler träningsuppgifter på de senare kapitlen (slutet av 15 och 16)» (Mycket bra)
- Trevligt att få veckoPM och labbar utskrivna» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»2 6%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»14 45%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.41

- p g a matlab! Labbtiden räcker knappt till att alla ska redovisa när är det tänkt att man skall få fråga?» (Mycket dåliga)
- Mycket bra vid övningar. Katastrofalt på MATLAB vi har aldrig fått någon undervisning i MATLAB, och då man skall examineras finns endast tid för examination (och knappt det). Fantastiskt tidskrävande att göra dessa övningar om man inte kan MATLAB!! Det skulle behövas någon typ av MATLABövning» (Mycket dåliga)
- Fler övningstillfällen i datorsal(matlab)» (Ganska bra)
- Fungerar bra att fråga föreläsaren eller övningsledaren.» (Mycket bra)

10. Hur tycker du att övningstillfällena har fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»21 72%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.89

- Ej närvarit» (?)
- Vet ej har ej deltagit» (?)
- Kanske skulle var bra med exempelräkning» (Ganska dåligt)
- Lite för få pass per vecka. Några fler vore bra. Hög kvalité på övningledarna dock.» (Ganska bra)
- Vissa gånger svårt hjälp helt med en uppgift då övningsledaren stressar vidare till nästa som behöver hjälp» (Ganska bra)
- I magnus grupp har det varit ganska segt att få hjälp. Magnus sitter ibland 10-15 minuter hos samma person och hjälper honom och är det då några i hjälpkö före en själv är det ingen idé att vänta på honom utan bättre att fråga någon kompis bredvid...» (Ganska bra)

11. Hur väl har övningen i Matlab fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»5 16%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»15 50%
Mycket bra»5 16%

Genomsnitt: 2.66

- Övning 2 kom ut dagen före den skulle redovisas. Övningarna flummiga och svårt att förstå vad det är man ska lära sig. Slutar oftast med att man kopierar exempel och modifierar dessa.» (Mycket dåligt)
- mycket svåra uppgifter för personer utan några större förkunskaper i matlab. Om uppgifterna ska ha den svårighetsgrad de har borde nån form av utbildning i matlab förekomma. På labtillfällena finns ingen tid för frågor och hjälp utan tiden går åt till redovisningar av labben.» (Mycket dåligt)
- Se tidigare svar! 1:a labben bra resten berdövligt väldigt synd då det skulle kunna gett mycket förståelse till denna kurs. Fråga varför t ex ska vi få hum om monte varlo metoden är det inte bättre vi lär oss de metoder och verktyg vi istället använder just nu? » (Mycket dåligt)
- Mycket få övningar.» (Mycket dåligt)
- vadå övning? examination tog all tid.» (Mycket dåligt)
- Fler redovisnings/övningstillfällen. Lägg upp labbarna tidigare. » (Ganska dåligt)
- Bra nivå» (Ganska dåligt)
- hopplöst med 60-70 studenter och bara två övningsledare på två timmar. man väntar på hjälp 90% av tiden» (Ganska dåligt)
- Höga kunskaper i Matlab har krävts. Då kanske inte alla besitter dessa kunskaper så kan en del ha varit väl avancerat» (Ganska bra)
- Lite väl omfattande uppgifter i förhållande till avsatt tid.» (Ganska bra)
- kunde varit ngt mer tillfälle» (Ganska bra)
- Långa köer men annars bra» (Ganska bra)
- Väldigt bra Matlabövningar. Kändes som att det hade en direkt koppling till kursinnehållet, till skillnad från många labbar i tidigare mattekurser.» (Mycket bra)
- Lite omfattande ibland, men i det stora hela nyttiga» (Mycket bra)

12. Hur väl tycker du att föreläsningarna har fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»20 64%
Mycket bra»7 22%

Genomsnitt: 3.09

- Tycker det har varit den minst bra föreläsaren hittils i matamatik.... » (Ganska dåligt)
- Kanske skulle var bra med exempelräkning» (Ganska dåligt)
- Lite bättre planering skulle ge mindre övertid och mindre risk för att hamna efter i planeringen.» (Ganska bra)
- Kunde varit mer i fas med veckoplaneringen. Lite otydlig vilket del-kapitel i boken som behandlas. Annars bra pedagogiskt.» (Ganska bra)
- När han tar upp nya saker så verkar det som om han tror att vissa delmoment är enkla för oss att förstå och hastar därmed igenom dessa utan att förklara närmare vad det är han gör. Aldeles för få enkla exempel utan stora/långa krångliga exempel som oftast knyter an till fysik. De blir allt för långa eller krångliga för att vara bra exempel för teorin han gått igenom» (Ganska bra)
- föreläsaren ägnar i bland tid åt uppgifter som känns lite avlägsna och orelevanta för det vi räknar på.» (Ganska bra)
- Inte legat i fas, vilket gör att man får en himla massa att göra i slutet av kursen. Det är extremt jobbigt att följa vecko-PM och ligga i fas om föreläsaren ligger efter i sitt schema, då man isåfall får läsa in nytt material helt själv utan att fått en nys om det via föreläsningar (som det ju ska vara). » (Ganska bra)
- Tycket att man kan ha fler exempel på föreläsningarna. Och lösa uppgifter från boken och lägga ut på hemsidan så att man kan i lugn och ro kan gå igenom lösningan. Även lägga ut föreläsningsanteckningar på hemsidan.» (Ganska bra)
- Tyckte att det var synd att vi fick vikarie på den föreläsningen där det gicks igenom Greens, Gauss och Stokes (på 15 min!). Vet inte om det var så Fant skulle gått igenom det. Annars tycker jag det var en dålig genomgång.. fick ju inte förståelsen för dem den här gången heller...» (Ganska bra)
- Det har varit för få exempel på en del uppgifter.» (Ganska bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 33%
Mycket bra»18 60%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.73

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 38%
Hög»15 48%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.74

- Lite för snabbt i slutet, Tentan alldeles för tätt inpå sista föreläsningen» (Lagom)
- p g a matlab» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 51%
Hög»13 41%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.54

- Lite synd att tentan låg så tidigt i perioden eftersom man låg efter i schemat och inte hann med så mycket repetition som man hade velat.» (Lagom)
- Bra kombination av kurser, schemat bör dock läggas om för mer utspridning av fysiken.» (Lagom)
- p g a matlab» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»13 41%
Gott»14 45%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.51

- kunde som alla kurser hittils på chalmers fungerat mycket bättre och man förundrar över hur det inte kan vara bättre trots alla kursutvärderingar m m och all erfarenhet som finns inte lyckas bättre. fråga vad resulterar dessa utvärderingar i? byte av lärare och sen glöms allt???» (Godkänt)
- Mer exempel.» (Godkänt)
- Bra undervisning men väldigt svår kurs.» (Gott)
- I början verkade kursen väldigt svår men i slutändan så gick det an ändå. Tentan låg på rätt nivå, det var relativt "lätt" att fixa godkänt betyg även om de sista frågorna var svåra.» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt utom den bristande planeringen»
- Upplägget fungerar bra som det är nu.»
- Föreläsaren!»
- Bra lärare.»
- veckopm och övningstillfällena»
- vet ej»
- Matlabövningarna, formatet på tentan»
- Duggor»
- Carl Henrik, han är kompetent. »
- vet ej»
- duggor, upplägget på tentan»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre planering.»
- Att föreläsningarna kommer i samma fas som planeringen. Ligger lite efter. »
- Vet ej»
- tillverka labbar som man har nytta av och handledningar som gör det möjligt att man kan testa och utforskaoch se hur saker och ting fungerar.... gör labbarna för elevernas förståels »
- Tentor som är mer aktuella för kursen.»
- tentans utformning. Kändes som om frågorna var för klurigt ställda och man förstod inte alltid vad man skulle svara på.»
- läraren »
- En ordentlig exempeltenta att räkna på där man kan se vart svårighetsgraden ligger på talen. Gå igenom Greens, Gauss och Stokes lite tydligare.»
- Lite fler räkneexempel med riktiga siffror framme vid tavlan. Förslagsvis tagna ur boken.»
- Bättre totalt upplägg. I dagsläget blev det mycket nytt sista veckan att lära in.»
- Informationen och kurs-pm till viss del»
- vet ej»
- Högre tempo i början så man hinner smälta allt på slutet som är det viktiga sen när vi läser elfält.»
- riktiga matlabövningar utan examination»

19. Övriga kommentarer

- Nyttig men ganska svår kurs.»
- Väldigt bred kurs då gamla C och D slagits ihop. Kan vara svårt att på den tid som förfogas hinna med att ta in allt.»
- Duggorna väldigt teoretiskt svåra. »
- får se till o ta kursen ordentligt, hann knappt plugga i och med att ja hade för mycket o göra i andra kurser»


Kursutvärderingssystem från