ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 - Hållfasthetslära och maskinelement, TME016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-12 - 2013-08-20
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- PM för inlämningsuppgifterna behöver skrivas nytt. Stod saker där som inte längre gäller. "Skriv endast på en sida", tex.»
- Inlämningarsuppgifter mycket dåliga fågor på PM. Ibland inte ens frågor utan bara påståenden. Fattar inte ens vad man ska räkna ut i vissa fall. Detta klargjorde ibland av hjälptimmen till men fortfarande mycket otydligheter. Någon fick retur för att man inte hade härledt en formel vilket inte nämndes på PMet, utan detta nämnde han på handledningen.»
- har lite svår att navigera på hemsidan»

Kurs-PM
31 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»16 61%
7 26%
++»3 11%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.5

Kurshemsida
31 svarande

- -»0 0%
3 10%
OK»18 62%
6 20%
++»2 6%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.24

PM för inlämningsuppgifter
31 svarande

- -»5 16%
9 30%
OK»11 36%
5 16%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.53

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Väldigt svårförståda kursbocker. Hundratals formler som bygger på varandra med väldigt dålig förklaring till de ingående varriablerna och dålig innehållsförteckning.»
- Saknas register i Utdrag ur lärobok i maskin...»
- det fanns inget register i "Utdrag ur Lärobok i maskinelement" vilket va kasst»
- Maskinelementboken saknade register»
- Exempelsamlingen var i huvudsak bra, men fullständiga lösningar till många uppgifter skulle göra den betydligt bättre. Endast svar hjälper sällan om man inte redan vet precis hur uppgiften skall lösas.»
- Skulle ju kunna fixa Maskinelement boken genom att (a) ha ekvationer och formler som vi faktiskt använder, istället för att läraren skriver upp X antal andra formler på tavlan som inte går att härleda ur boken. Och utan dessa formler så går uppgifter inte att lösa. En annan vettig sak är ett register. Varför de tog bort registret från förra upplagan är för mig obegripligt korkat.»
- Mägiboken saknar om jag inte minns helt fel register. Det är inte bra.»

Grundläggande hållfasthetslära, Hans Lundh
31 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»16 51%
11 35%
++»3 9%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.51

Exempelsamling i hållfasthetslära U77b, Peter Möller
31 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»16 66%
6 25%
++»0 0%
Använde ej»1 4%
Ej svar»7

Genomsnitt: 3.33

Övningsexempel i maskinelement
31 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»11 42%
3 11%
++»0 0%
Använde ej»11 42%
Ej svar»5

Genomsnitt: 4.34

Formelsamling i hållfasthetslära, Ekh & Hansbo
30 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»14 48%
11 37%
++»2 6%
Använde ej»2 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.72

Utdrag (del A) ur Lärobok i maskinelement, Mägi & Melkersson
31 svarande

- -»4 13%
4 13%
OK»11 37%
5 17%
++»3 10%
Använde ej»2 6%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.17

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Tyvärr måste jag säga att detta var de sämsta föreläsarna jag haft hitil. Lennart: Hyfsad struktur men måste säga saker flera gånger. Ritar dåligt/klyddigt så att bilderna blir svårlästa. Brännare: Dålig struktur, pekar på massa formler i en bok som man sedan inte fattar. Käns som han i många fall antar att personer ska fatta allt med en gång. Står ivägen för det han skriver samtidigt som han säger fel saker (dvs skriver inte samma sak som han skriver). Viket jag märker tydligt eftersom jag skriver det de säger och inte det de skriver. Inte så snabb, utan ganska långsam och det gillar jag ej. Bra att han frågar om det är någon som har en fråga men blir tjatigt i längden när han säger om och om igen om det är folk som har någon fråga istället för att bara fortsätta.»
- Lennart hakar upp sig och skippar väldigt viktiga saker. han förklarar inte betydelsen av nya uttryck eller varriabler. Det senare gäller också brännare. Båda säger sällan vad olika saker har för påverkan på objekt. Jag hadde knappt någon nytta av några föreläsningar då man lärde sig dåligt och man fick knappt någon förståelse alls.»
- Lennart upprepade allt ca 3 ggr. Göran läste direkt från pappret.»
- på föreläsningarna va det oftast extremt många formler och ekvationer man inte visste var de kom ifrån. »
- Svårt ämne, men tycker inte att de svåraste kursmomenten förklarades på ett förståeligt sätt. Ganska otydliga föreläsningar. »
- Brännare förklarar inte så mkt utan skriver mest av sitt eget papper»
- Vore roligt om de visste lite mer än sina egna lösningar och faktiskt kunde förklara problemen istället för att blint lita på de lösningar de gjorde för en 4-5 år sedan. I hållf/Mek finns det alltid flera olika lösningsförslag, deras är INTE alltid det ultimata, vilket de behöver lära sig.»
- lennart är lite ostructurerat på tavlan under föreläsningarna»
- kändes som Lennart försvårade delar av ämnet väldigt ofta»

Föreläsare & examinator, Lennart Josefson
31 svarande

- -»2 6%
5 16%
OK»17 54%
7 22%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.93

Föreläsare, examinator & övningsledare, Göran Brännare
31 svarande

- -»2 6%
7 22%
OK»11 35%
6 19%
++»5 16%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.16

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Många som ville ha hjälp samtidigt på räknestugorna. Två klassrum och två övningsledare vore bra.»
- Som tidigare sagt. Inlämningar bra att ha men de var väldigt dåligt upplagt. Dåliga frågor eller inga alls utan bara påståenden.»
- Innlämningarna var värdelösa. Man förstod aldrig vad man höll på med. Man kunde inte lösa dem utan handledning då man var tvungen att vara med på en föreläsning om varje innlämning där brännare förklarade i steg vad som skulle göras. det var nästan omöjligt att på egen hand med böckerna lösa innlämningarna. Man lärde sig näst intil ingenting om man jämför med den tid man la ner på dem. De tog overhört mycket tid från en som hadde kunnat läggas på bättre saker. Hadde jag idag fått exakt samma uppgifter att lösa med böckerna hade jag inte kunnat göra någon av dem»
- för att klara inlämningarna "krävdes" närvaro på en icke-obligatorisk föreläsning, då det inte räckte att svara på frågorna på inlämningen, krävdes även vissa härledningar mm. som ej framgick om man inte var där.»
- Första var alldeles för tung. Tyvärr så tar inlämningarna upp så mycket tid att man inte riktigt hinner plugga hållfasthetslära samt S3B. Det hjälper dock att Brännare ger bra tips så att man fattar mer.»
- övningarna va inte givande»
- Ingen mening att ha inlämningsuppgifter i maskinelement där man får en lösningsgång och inte förstår vad man gör. Lär oss istället för att kasta oss in i inlämningar där mycket är oklart!!»
- för få hjälplärare på övningarna, svårt att få hjälpen man behövde. inlämningarna Var bra men alldeles för svårtydda om man missat "tips lektionen" dock fick man mycket hjälp av brännare när man besökte honom.»
- Inlämningsuppgifterna i maskinelement är visserligen bra men tyvärr för stora då att göra dessa går ut över studierna i hållfasthetslära och S3. Hellre två inlämningar i maskinelement och en i hållfasthetslära. Det känns som det råder det gamla vanliga tänket bland er föreläsare/examinatorer, ni missar att vi studenter faktiskt läser mer än just er kurs parallellt.»
- Det är väldigt stimmigt på räknestugorna så det är svårt att koncerntrera sig. Alla får inte heller plats i klassrummet. »

Föreläsningar
31 svarande

- -»2 6%
4 12%
OK»21 67%
3 9%
++»1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.9

Övningar
31 svarande

- -»3 9%
6 19%
OK»11 35%
9 29%
++»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.03

Räknestugor
31 svarande

- -»2 7%
5 18%
OK»13 48%
3 11%
++»4 14%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.07

Inlämningsuppgift 1 - Skruvförband
31 svarande

- -»4 12%
8 25%
OK»11 35%
8 25%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.74

Inlämningsuppgift 2 - Krympförband
31 svarande

- -»3 10%
6 20%
OK»13 43%
8 26%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.86

Inlämningsuppgift 3 - Skruvfjäder
31 svarande

- -»2 6%
5 16%
OK»11 36%
12 40%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.1

Inlämningsuppgift 4 - Propelleraxel
31 svarande

- -»3 10%
5 16%
OK»13 43%
9 30%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.93

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Inlämningsuppgifterna tog alldeles för lång tid att göra, vilket gjorde att jag hamnade gravt efter i hållf-planeringen.»
- Man hadde ingen tid att lägga på räkneuppgifter då all tid gick till inlämningar och till den andra parralella kursen»
- Ingen separat del var för påfrestande, men det är dock fler delar än vanligt, och det är påfrestande.»
- Som sagt, för mycket arbete med övningarna. »
- Tempot i kursen är ok- fram till och med att inlämnlingarna startar. Det finns ingen chans i världen att hinna med både räkneuppgifter, inlämningar och S3B som läses samtidigt. »
- Det tog enormt många timmar i veckan för inlämningsuppgifterna i maskinelement»
- Se ovan gällande inlämningsuppgifterna.»

Föreläsningar
31 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»23 76%
För snabbt»7 23%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.23

Övningar
31 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»26 86%
För snabbt»4 13%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.13

Räknestugor
30 svarande

För långsamt»1 4%
Lagom»22 91%
För snabbt»1 4%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter
30 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»15 51%
För snabbt»14 48%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.48

6. Arbetsinsats

Hur mycket tid, utöver de schemalagda föreläsningar och räkneövningar, lade du på de olika delarna? Svara ungefärligt antal timmar för
a) Hållfasthetslära
b) Maskinelement

- a)4 h/vecka b)4 h/vecka»
- a) 5 h/vecka b) 10-15 h/vecka (när det var inlämning)»
- a)2h/vecka b)8h/vecka»
- a) 5 b) 8»
- a) 8 b) 20»
- a) Ca 8 timmar/vecka b) Tiden inlämningarna krävde: 8 till 20 för var inlämning.»
- a) 5 timmar b) 60 timmar (inklusive inlämningar)»
- a) 3 b) 12 det va så mycket föreläsningar och övningar att man inte hade mycket tid utöver den schemalagda tiden»
- 1, 10»
- a) hann inte med i räknetempot under själva kursen utan det blev många långa timmars sträckplugg veckan innan tentan. b) den största delen av ledig tid lades på inlämningsuppgifterna»
- a)40 b)50»
- 45h 30h »
- Inlämningsuppgifterna tog så mycket tid så att man antagligen la mer tid på maskinelement.»
- Mycket»
- Hållf - 120h Maskin- 60-80h (Ca 10-20h per inlämning samt tentaplugg. Han inte göra ett enda tal pga inlämningarna) »
- 5tim»
- a) 20 h till duggan b) 15 till 20 h/veckan till inlämningarna»
- Svarar hellre i procent vilket borde ge en bättre överblick. 10% Hållfasthetslära, 90% Maskinelement just p.g.a. inlämningsuppgifternas omfattning.»
- Hållfasthetslära: Hanns inte med Maskinelement: tog väldigt mycket tid»
- a) 10h/vecka b) 6h/vecka»
- a) 8 b) 7»

7. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Bättre inlämningsuppgifter!»
- Innlämings uppgifterna måste ge förståelse för kursen och inte leda till förvirring. Man ska förstå varför och vad som ska göras och inte bara ändra på saker tills man inte längre får retur.»
- Mkt bra med dugga»
- Nej»
- Tycker att tentan borde bestå av lättare frågor och att ist ha en högre betygsgräns. Nu räcker det att bara kunna maskinelement och inget av hållfasthetsläran och ändå klara tentan. »
- Skulle vilja byta någon inlärning från maskinelement till hållfasthet. Fanns ingen tid över till att göra uppgifter i hållf när man skulle göra inlämningar på maskinelement. »
- dugga istället för hemuppgifter vore bra ^^»
- Trist att hållfasthetsläran innehöll moment som inte varit särskilt framträdande på tentor från senare år. Maskinelementuppgifterna var bra, jag lyckades dock röra till det ändå.»

Tentan
31 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»18 60%
8 26%
++»2 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.33

Övningsskrivning
31 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»11 35%
10 32%
++»9 29%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.87

Inlämningsuppgifter
31 svarande

- -»3 10%
6 20%
OK»9 30%
9 30%
++»3 10%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.1

8. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Om jag skulle få en trea så är det helt och hållet maskinelementens förtjänst.»
- En tveksam trea hadde dock kunnat göra bättre ifrån mig men jag gjorde vissa större tabbar.»

Betyg
31 svarande

9 31%
15 51%
5 17%
0 0%
Ej svar»2

Genomsnitt: 1.86

9. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Inlämningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifterna var lärorika, jag tycker däremot att innehållet borde smalnas av. Till exempel så vore det bra om inlämningsuppgifterna också behandlade hållf-delen, så att man har 2 hållf- och 2 maskinelementsuppgifter. Jag tror att inlärningen hade varit enklare då. »
- Dåliga föreläsare och värdelösa innlämnengar»
- Maskinelement får 4 inlämningar samt två poäng på tentan. vilket blir 3.0 + 4.5*2/5 = 4.8 Hp, vilket jag tycker är ganska skevt, men det kan vara avsiktligt.»
- Inlämningsuppgifterna för förändras så att hållfasthetsdelen är mycket mer inblandad, på så sätt kommer man i slutet kunna den delen bättre. »
- färre övningar och ha fler räknestugor ist»
- Lennart Josefson»
- Maskinelementen måste planeras om enligt min mening. Bättre pedagogik krävs från båda lärare!»
- Inlämningarna helt klart. Eller maskinelementboken, vilket jag tror är svårare dock.»
- inte ha hållf och maskinelement i samma kurs, det är alldeles för svåra ämnen att kombinera på liten tid»
- Inlämningarnas omfattning, läs ovan. Hållfasthetsläran blir drabbad.»
- Det var alldeles för mycket att göra. Det var inte för mycket sett till de enskilda momenten i kursen men totalt sätt blev det alldeles för mycket. Kanske inte lämpligt att trycka ihop 2 kursen i en. Vore annars bra med en ansvarig för hela kursen. »

10. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Duggan/Övningsskrivningen»
- Duggan»
- Inlämningarna (de tvingar en att hänga med mer, dock bör de lättas lite, och innehålla mer ren hållfasthetslära).»
- Göran Brännare»
- Brännare, trevlig prick!»
- inlämningsuppgifterna i maskinelement. Man lärde sig mycket på dem. Bra att man kunde få hjälp utanför schemalagd tid. »

11. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Tyvärr har detta gjort mej mindre intreserad av hållf och det som finns i den inriktningen, vilket jag egentligen tror är roligt.»
- Kursen känns hopplös. Kommer få läsa den om och om igen.»
- Som helhet rätt tråkig kurs»
- Svårt med två olika moment i kursen och att inlärningarna tar så mycket tid. »
- Rolig och inspirerande kurs.»

Betyg
31 svarande

2 6%
7 22%
15 48%
6 19%
1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Skicka Brännare på pedagogik kurs. Stod bara och skrev av sitt papper på övningarna. »

Föreläsare och examinator Lennart Josefson
30 svarande

Ja»0 0%
Nej»26 100%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2

Föreläsare, examinator och övn.ledare Göran Brännare
30 svarande

Ja»4 16%
Nej»21 84%
Ej svar»5

Genomsnitt: 1.84

13. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- (Antalet timmar som man lagt på kursen, ska det anges i timmar/vecka eller total tid. Blir enklare för er om ni nämner hur ni vill ha det)»
- Ang. punkt 8 "vilket betyg tror du du får i kursen?" så bör det nog specificeras mer. Vilket betyg man får på tentan, eller kursen som helthet.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.9


Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.9
Beräknat jämförelseindex: 0.47


Kursutvärderingssystem från