ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 - Människa maskinsystem, PPU060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-12 - 2013-08-20
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Många gånger dröjde det ganska länge innan föreläsningsmaterial lades ut på hemsidan. Optimalt läggs materialet ut innan föreläsningen. »

Kurs-PM
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»10 40%
9 36%
++»6 24%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.84

Kurshemsida
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»10 40%
11 44%
++»4 16%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.76

Projekt-PM
26 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»8 30%
9 34%
++»8 30%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.92

Företagsenkät
26 svarande

- -»0 0%
3 15%
OK»9 47%
5 26%
++»2 10%
Ej svar»7

Genomsnitt: 3.31

Inledande information, projekt
26 svarande

- -»0 0%
2 8%
OK»10 43%
7 30%
++»4 17%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.56

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Boken hade fruktansvärt dåligt register. Ville man hitta något i boken fick man göra det den hårda vägen. Men när man väl hittade vad man sökte var boken bra.»
- Ordlistan längst bak i boken var inte bra. Tex så fanns inte "HTA" med i listan, utan man var tvungen att veta att det hette Hirarkist uppgiftsanalys. Samma med LA, CW, PHEA, osv..»

Arbete och teknik på människans villkor, Prevent, Stockholm 2008
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 19%
8 30%
++»11 42%
Använde ej»2 7%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.38

Utdrag ur: Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinperspektiv, från PingPong
25 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»3 13%
1 4%
++»0 0%
Använde ej»18 81%
Ej svar»3

Genomsnitt: 5.5

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Jonas Andersson var bra. Men han borde göra lite fler tempoväxlingar när han föreläser. Kunde bli segt.»
- Det kunde vara lite svårt att uppfatta vad Lars-Ola sade då han pratade väldigt snabbt.»
- Jonas Anderssons material och Anna-Lisas material överlappade varandra vid några föreläsningar.»
- Jonas var en mycket bra handledare. Väldigt konstruktiv kritik och kunde förklara vad han menade . Engagerad för att arbetet skulle bli så bra som möjligt.»

Examinator/Föreläsare, Anna-Lisa Osvalder
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 27%
12 54%
++»4 18%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.9

Kursassistent/Föreläsare/Handledare, Lars-Ola Bligård
26 svarande

- -»1 4%
1 4%
OK»14 60%
5 21%
++»2 8%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.26

Kurssekreterare, Lena Bendrioua
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»8 88%
1 11%
++»0 0%
Ej svar»17

Genomsnitt: 3.11

Föreläsare, Cecilia Österman (Fysiska faktorer, psykosocial arbetsmiljö, ekonomi och ergonomi)
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 18%
5 22%
++»13 59%
Ej svar»4

Genomsnitt: 4.4

Föreläsare, Cecilia Berlin (RULA/REBA)
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 57%
7 33%
++»2 9%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.52

Föreläsare, Jonas Andersson (Kognitiv ergonomi)
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»11 52%
5 23%
++»5 23%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.71

Föreläsare, Hans Sjöberg (Datormanikiner)
26 svarande

- -»0 0%
1 6%
OK»10 62%
3 18%
++»2 12%
Ej svar»10

Genomsnitt: 3.37

Handledare, Sandra Mattsson
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»3 60%
1 20%
++»1 20%
Ej svar»21

Genomsnitt: 3.6

Handledare, Helena Strömberg
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 33%
1 33%
++»1 33%
Ej svar»23

Genomsnitt: 4

Handledare, Jonas Andersson
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 33%
0 0%
++»2 66%
Ej svar»23

Genomsnitt: 4.33

Handledare, Oskar Rexfelt
25 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 33%
0 0%
++»2 66%
Ej svar»22

Genomsnitt: 4.33

Handledare, Jessica Dagman
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 40%
2 40%
++»1 20%
Ej svar»21

Genomsnitt: 3.8

Handledare, Cecilia Österman
26 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 16%
1 16%
++»4 66%
Ej svar»20

Genomsnitt: 4.5

Handledare, Hans Sjöberg
25 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 66%
1 33%
++»0 0%
Ej svar»22

Genomsnitt: 3.33

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Projektet kändes inte helt sammanhållande, kändes lite onödigt att alla skulle få med allt. Man kanske skulle göra ett mer djupare arbete mot några frågor och skippa en del av det allmänna.»
- Projektet var FÖR stort i förhållande till kursen! Hemtenta 2 var svårt att hitta vettiga saker om i boken samt var skittråkig!»
- Roligt att applicera det man har lärt sig på en verklig situation i projektet»
- bra att få göra något företagsrelaterat!»
- Roligt med projekt då man får vara ute i verkligheten. Hemtentorna speglade kursen.»

Föreläsningar
25 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»15 60%
9 36%
++»1 4%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.44

Hemtenta 1
25 svarande

- -»0 0%
1 4%
OK»9 36%
11 44%
++»4 16%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.72

Hemtenta 2
25 svarande

- -»2 8%
2 8%
OK»6 24%
13 52%
++»2 8%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.44

Projekt
25 svarande

- -»0 0%
2 8%
OK»7 28%
10 40%
++»6 24%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.8

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Bristande kommunikation mellan föreläsare resulterade i en del upprepningar»
- handledningstid tidigare i projektet! inte bara på slutet.»

Föreläsningar
26 svarande

För långsamt»3 11%
Lagom»23 88%
För snabbt»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 1.88

Introduktion till projekt
26 svarande

För långsamt»2 8%
Lagom»22 88%
För snabbt»1 4%
Ej svar»1

Genomsnitt: 1.96

Hemtentor
26 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»24 92%
För snabbt»2 7%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.07

Handledning
26 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»25 96%
För snabbt»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 1.96

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Det är en kurs där det passar att inte ha tenta»
- Hemtenta 1 gjorde så man läste boken samt lärde sig saker, hemtenta 2 kändes inpressad för att få oss göra onödigt skit som bara tog tid!. Arbetet var väldigt bra men blev aldeles för omfattande i förhållande till kursens storlek»

Hemtenta 1
26 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»11 42%
12 46%
++»2 7%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.57

Hemtenta 2
25 svarande

- -»2 8%
0 0%
OK»10 41%
10 41%
++»2 8%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.41

Projekt
26 svarande

- -»0 0%
2 8%
OK»8 32%
10 40%
++»5 20%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.72

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Om man utgår från första hemtentan och arbetet så blir det en 4a dock osäker på hur jag gjorde på hemtenta 2»

Betyg
26 svarande

0 0%
6 23%
16 61%
4 15%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.92

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- hade varit mer intressant med några gästföreläsningar från arbetslivet»
- Projektets storlek, Jag gick inte på en enda föreläsning och kunde få 4a på hemtenta 1 utan förberedelser?? »
- inget»
- Dålig kommuniktation mellan föreläsare gjorde att visst material upprepades.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Cecilia Österman var jätteduktig som föreläsare och fick klassen att diskutera lite gran (vilket är betydligt mer än vi brukar...)»
- Hemtentor och projekt »
- Projektet.»
- Hemtenta 1 gjorde så att man faktiskt läste boken vilket var bra!»
- Projektet»
- projektet»
- handledningen med många handledare och engagerade handledare är bra. dåligt är att man helst viljat ha handledaren lite tidigare i kursen »
- Projektet!»
- Projektet»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Kursen är som ni sa i början INTE den viktigaste kursen på Chalmers och troligtvis inte den jag kommer ha mest nytta av senare i atbetslivet!»
- inte mitt största intresse»
- Mitt stora intresse ligger i mer beräkningskrävande kurser. »

Betyg
26 svarande

0 0%
2 7%
10 38%
14 53%
0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Lars-Ola pratar på tok för snabbt så när man lyssnat klart har man ingen aning om vad han sa. Mycket irriterande!»
- Han som föreläser om automation»

Examinator/Föreläsare, Anna-Lisa Osvalder
26 svarande

Ja»1 4%
Nej»21 95%
Ej svar»4

Genomsnitt: 1.95

Kursassistent/Föreläsare/Handledare, Lars-Ola Bligård
26 svarande

Ja»1 4%
Nej»22 95%
Ej svar»3

Genomsnitt: 1.95

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- De är bra redan.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.46
Beräknat jämförelseindex: 0.61


Kursutvärderingssystem från