ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-3 Objektorienterad programmering, TDA547

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-03-25
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»7 21%
Cirka 20 timmar»8 24%
Cirka 25 timmar»12 36%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»3 9%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»3 8%
25%»2 5%
50%»3 8%
75%»11 32%
100%»15 44%

Genomsnitt: 3.97


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

33 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»4 12%
Vet ej, målen är svåra att förstå»1 3%
Målen är för lågt ställda»3 9%
Målen verkar rimliga»24 72%
Målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 3.51

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»3 9%
Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 21%
Ja, i hög grad»22 66%

Genomsnitt: 3.45


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»4 11%
Ganska stor»15 44%
Mycket stor»9 26%

Genomsnitt: 2.79

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»14 42%
Ganska liten»8 24%
Ganska stor»10 30%
Mycket stor»1 3%

Genomsnitt: 1.93

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»24 72%

Genomsnitt: 3.57

8. Hur bra har övningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 36%
Mycket bra»18 54%

Genomsnitt: 3.39

9. Hur bra har laborationerna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»21 63%

Genomsnitt: 3.42

10. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Hade velat se sk. "bonusuppgifter" för ökad inlärning. T.ex: nu när vi haft föreläsning 1, skriv ett program på egen hand som gör "blabla".»
- Laborationerna har fungerat dåligt eftersom det kan vara stor skillnad på vad folk har för förkunskaper. Jobbar man med en som har mer kunskap än en själv blir det lätt att man inte hinner tänka igenom allting när man gör laborationerna ordentligt. »
- Jag tycker att labbarna har fungerat mycket bra, dem har testa väldigt olika saker.»
- Nej.»
- Allt har fungerat bra och Björn är en inspirerande föreläsare.»
- Anledningen till att litteraturen inte hjälpt mig så mycket är att jag kunde det mesta i kursen sedan innan och har därför klarat den genom nästan endast föreläsningar. Dock tycker jag att kursboken har ett ofantligt dåligt facit.»
- trevliga och hjälpsamma labbhandledare»
- Laborationerna gör så att tempot hålls uppe genom hela perioden»
- Har endast lärt mig via föreläsningar och labbar då jag läst programmering innan. Därav har kurslitteraturen inte hjälpt mig så mycket, det betyder nödvändigtvis inte att den är dålig.»
- De handledare jag stötte på var fantastiskt duktiga! jag kände mig aldrig någonsin dumförklarad, även vid dumma frågor. Laborationerna var mycket motiverande!»
- Bra med "Live demonstration" på föreläsningarna»
- Dåligt att ingen speciell kurslitteratur följs, svår förståeliga föreläsningar. INGEN introduktion till java.»


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»18 56%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 3.71

12. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

33 svarande

Sänkas markant»3 9%
Sänkas lite»4 12%
Förbli densamma»25 75%
Höjas lite»1 3%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.72

13. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

33 svarande

Sänkas markant»3 9%
Sänkas lite»3 9%
Förbli densamma»20 60%
Höjas lite»7 21%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.93


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»2 6%
Godkänt»1 3%
Gott»16 48%
Mycket gott»12 36%

Genomsnitt: 4.03

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Android-tillämpningen, demonstrationen att Java är plattformsoberoende är ett klart viktigt element!»
- Övnings passen»
- Labbarna och dess utforming»
- Det mesta»
- Laborationerna!»
- Allt har fungerat.»
- Jag tycker övningarna var jättebra, att få öva på att skriva förhand inför tentan.»
- Handledare och föreläsare.»
- Laborationerna och övningarna»
- Det mesta»
- Föreläsaren! »
- Labbarna»
- övningspassen»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Utlärning av sk. JAR-kompilering. Lär eleverna kompilera ihop exekverbar kod, så att de faktiskt kan använda programspråket >> program!»
- Man borde försöka få in bättre kurslitteratur och försöka få alla att hänga med från början. Nu gick det för fort i början och man hamnade efter direkt så man kunde inte lära sig något alls på de kommande föreläsningarna. Det kändes som om innehållet i början av kursen inte är anpassat för folk som aldrig har programmerat. Tempot var för högt i början så man hann inte smälta grunderna i programmeringsspråket. »
- Att man kan dela upp övningarna så att de är i två salar för det var lite rörigt i början av dem innan alla hade hunnit komma igång. »
- Jag tycker personligen att laboration bör skrivas om lite. Jag och min laborationspartner satt ett ganska bra tag med den uppgiften då vi tyckte att den var rätt dåligt skriven.»
- Lite tydligare direktiv på hur mycket information och hjälp man kan få under de frivilliga laborationsuppgifterna.»
- Lite snabb start för de som ej programmerat tidigare (Har själv programmerat tidigare)»
- Labbhandledningarna är väldigt långa och till en början svåra att förstå, man får läsa igenom dem en del för att förstå vad man skall göra. Om möjligt kan dessa formuleras om lite.»
- Allt annat!!»

17. Övriga kommentarer

- Anser lärarens karaktär och allmänna relation till eleverna vara ytterst härlig att skåda!»
- laboration 6 var svår att tyda då den var klumpigt formulerad. Lab-pm sade emot sig själv och det var omöjligt för oss att konstruera ett program enligt anvisningarna. Labhandledaren fick till slut förklarat för oss att vi inte skulle vara som det stod och först då gick det att utföra.»
- Nej. »
- :D»
- Läste ej kursen.»
- Tack Björn och Peter! (och de andra jag inte träffade)»
- Dålig Kurs»


Kursutvärderingssystem från