ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-3 Linjära system och tranformer, TMA982

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-03-25
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»3 9%
Cirka 20 timmar»8 24%
Cirka 25 timmar»9 27%
Cirka 30 timmar»8 24%
Minst 35 timmar»5 15%

Genomsnitt: 3.12

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»4 11%
75%»16 47%
100%»14 41%

Genomsnitt: 4.29


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

34 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»4 11%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»22 64%
Målen är för högt ställda»8 23%

Genomsnitt: 3.88

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»2 5%
Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 41%
Ja, i hög grad»17 50%

Genomsnitt: 3.35


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 26%
Ganska stor»14 41%
Mycket stor»11 32%

Genomsnitt: 3.05

6. Hur har Lars Hammarstrands föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Lars Hammarstrand»

35 svarande

Mycket dåligt»5 14%
Ganska dåligt»10 28%
Ganska bra»16 45%
Mycket bra»4 11%

Genomsnitt: 2.54

7. Hur har Thomas Wernståls föreläsningar fungerat?

Frågan är kopplad till lärare: Thomas Wernstål»

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 47%
Mycket bra»18 52%

Genomsnitt: 3.52

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»11 31%
Ganska stor»11 31%
Mycket stor»11 31%

Genomsnitt: 2.88

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 48%
Mycket bra»16 45%

Genomsnitt: 3.37

10. Hur har övningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 19%
Ganska bra»15 48%
Mycket bra»10 32%

Genomsnitt: 3.12

11. Hur har webquizen fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»5 14%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»14 40%
Har ej gjort några webquiz»0

Genomsnitt: 3.14

12. Hur har laborationsförberedelserna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»5 14%
Ganska dåligt»6 17%
Ganska bra»19 55%
Mycket bra»4 11%

Genomsnitt: 2.64

13. Hur har laborationerna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»14 41%
Mycket bra»18 52%

Genomsnitt: 3.47

14. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Laborationsförberedelserna har varit på tok för tunga, för många uppgifter på saker som ännu inte gåtts igenom på föreläsningar. Väldigt lärorika när dessa diskuteras med labbhandledare innan labben dock, men inte under tiden som spenderades för att räkna igenom förberedelserna.»
- Även om det är upp till eleverna så hade jag velat ha påminnelse innan varje webquiz, tyckte det var mycket svårt att komma ihåg. Under Lars lektioner hade det varit mycket effektivare med pekpinne jämfört med att rita i powerpointen, tog tid varje gång man suddade för att projekten släktes ett tag hela tiden då han suddade.»
- Kursboken suger.»
- Varför har vi två föreläsare som går igenom samma sak? Känns jättekonstigt. Att dela upp tentan känns också idiotiskt. Leder bara till att man taktiktentar. Vad vill man uppnå? Ett bättre upplägg hade vart om thomas kör föreläsningar och sen har lars moment 1 gång i veckan där han kör väldigt praktiska tillämpningar och visar vad man kan göra med det vi lärt oss under veckan»
- lars började lite svagt, men kom tillbaka senare i kursen»
- Lars" föreläsningar var ganska (hatar att säga det...) dåliga. Lars verkade ofta förvirrad, vilket sprider sig till eleverna. Powerpointen som delades ut var utmärkt som repetition, men mer tavelundervisning (som hos Thomas) är att önska. Gärna övertydlig och fler räkneexempel!»
- Är bra med powerpoint sildes, dock så lär man sig mer på vanlig tavelskrivning. Tycker att övningarna skall börja med räkneexempel från boken»
- Färre powerpoints tack. Kursen borde knutits bättre till verkligheten. T.ex. genom att berätta att transformer används i MP3 och kanske lite om hur de faktiskt används...»
- Jag tycker att powerpoint ska användas till förklarande bilder, plottar osv. Inte långa formler. Labhandledarna var hjälpsamma och deras förklaringar hjälpte förståelsen. Lab 1 var sådär och förberedelserna till den var katastrof eftersom de handlade mest om teori som inte ingick i laborationen. Teori som är viktig men som låg två veckor fram i planeringen för föreläsningarna. Övriga labbar var bra och intressanta. Jag vet inte om jag gillar idén med en så maffig tenta med låga betygsgränser. Det går att få femma om man gör helt rätt på ungefär två tredjedelar av tentan och det är kanske så det är tänkt. Att man ska välja ut ett par uppgifter man vill göra. För min del blev det så att jag försökte på alla uppgifter eftersom jag hade bra kläm på kursen överlag men det blev sjukt stressigt. Inte nödvändigtvis den svåraste tentan hittills men absolut den mest tidskrävande.»
- Laborationerna tar upp väldigt mycket tid på grund av labförberedelserna. Visst att man ska ägna sig tid åt det och lära sig själv genom att läsa men lite för mycket tid per redovisning. »
- Inte så mycket power point i den form den gavs ut. Föreläsningarna om det man borde kunna för att göra Laborationsförberedelserna skall kanske komma innan själva förberedelsernas och labbens slut.»
- Förberedelser för laboration 1 måste göras om, tar för mycket tid och är obegripligt vid det tillfället i kursen!»
- Labbförberedelserna inför första labben var alldeles för omfattande och svåra, eftersom man inte har hunnit gå igenom det på föreläsningarna innan. De två andra labbarna funkade dock bra.»
- Jag gillar kursen, den är jättebra. Labbarna är extremt givande och trots att jag tyckte att förberedelserna var lite väl krävande när jag gjorde dem tycker jag nog att de kan fortsatt vara lika dana. Personligen har jag svårt att följa powerpoint-presentationer och samtidigt som tempot på Lars föreläsningar var ganska långsamt så kände jag att jag inte kunde hålla mig aktiv. Jag föredrar tavelundervisning som på Thomas förläsningar vilka jag tyckte fungerade jättebra. Lars praktiska experiment där han visade matlab och stormköket var jättebra då kurser behövs kopplas till verkligheten ibland.»
- Saknar Lennarts genomgång av webquizen på föreläsningarna. Ibland fanns det kommentarer på webquizen i pingpong, ibland inte. Vissa gånger såg man inte ens vilket svar som var rätt om man svarat fel.»
- Laborationerna tog oerhört mycket tid! I synnerhet den första. »
- För mycket förberedande uppgifter. Dessa gav inte så mycket till labbarna och resten av kursen om man jämför med all tid man la ner.»
- Jag tycker att Lars föreläsningar ska vara mer effektivare, samt att han kanske borde skriva större på tavlan så man ser vad som står. Han berättar inget nytt när han föreläser då det mesta som han pratar om står redan på hans powerpoints. Thomas föreläsningar hjälper en å förstå det hela mer samt att han ger mer konkreta exempel på tillämpningar.»
- Såg hellre att Lars skrev mer på tavlan än att använda ppt.»
- Labbförberedelse lab 1, riktigt dåligt. Vore intressant om Lars gjorde fler, djupare och större exempel»
- Inte gjort laborationer i år. Väldigt dåligt med bytt kurskod och att inte direkt överföra gamla kurskoden dit, frustrerande att inte komma åt kurshemsida!»
- Jag kommer inte ihåg vilken av föreläsarna som är vem, men han med ipaden var väldigt opersonlig och man tappade lätt intresset på hans föreläsningar. Kan vara bra att ha lite mer kontakt med studenterna nästa år.»
- Laborationerna var väldigt bra. Det tog kanske lite väl mycket tid att förbereda de ibland, men de gav mycket förståelse.»


Quiz-avbrotten under Lars Hammarstrands föreläsningar

Följande frågor rör quiz-avbrotten som Lars Hammarstrands haft under sina föreläsningar. Dessa har varit ett pedagogiskt projekt och därför finns ett intresse i att reda ut hur dessa har fungerat. Om du ej har deltagit på Lars Hammarstrands föreläsningar kan du hoppa över denna del.

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig?

15. De har hjälpt mig att ta till mig innehållet på föreläsningarna bättre

34 svarande

Inte alls»2 5%
Lite»15 44%
Ganska väl»12 35%
Mycket väl»5 14%

Genomsnitt: 2.58

16. Det har varit bra att få en paus och själv fundera igenom materialet

34 svarande

Inte alls»0 0%
Lite»10 29%
Ganska väl»12 35%
Mycket väl»12 35%

Genomsnitt: 3.05

17. Jag har fått nya insikter när jag har diskuterat frågan med en klasskamrat

34 svarande

Inte alls»7 20%
Lite»8 23%
Ganska väl»13 38%
Mycket väl»6 17%

Genomsnitt: 2.52

18. Det har tagit onödig tid från föreläsandet

34 svarande

Inte alls»19 55%
Lite»10 29%
Ganska väl»5 14%
Mycket väl»0 0%

Genomsnitt: 1.58

19. Jag tycker att quiz-avbrotten skall vara

34 svarande

Färre»6 17%
Ungefär som nu»20 58%
Fler»8 23%

Genomsnitt: 2.05

20. Kommentarer angående quiz-avbrotten

- Det hjälpte en att reflektera över föreläsningens innehåll!»
- Bra tanke men sänker tempot i föreläsningarna mycket»
- Blir lätt ett lite för långt avbrott. Kanske annan utformning. Själva iden att ha något som aktiverar under föreläsning är i min mening väldigt bra.»
- Bra idé, utvecklas den så kommer det bli kanon!»
- För mig som inte höll mig i fas i kursen kunde quizavbrotten uppfattas mer som störande speciellt när tempot redan var så långsamt. JAg tycker dock om idén men använd bara tekniken det finns en fundamental sak i föreläsningen som måste tryckas på. Se till att ha verkligen bra exempel och gå verkligen igenom det genomförligt efter att vi svarat.»
- Jag tyckte det var en dålig tid för quizen. Oftast hade jag laboration till 17:00 på tisdagen och något annat på kvällen, och fullt schema på onsdagen. Vissa gånger clickade jag bara i och chansade för att jag inte hade tid att göra dem helt. Jag tycker 24 timmar är rätt ok, men det kunde med fördel ha valts under en dag där vi hade något 2h-pass ledigt.»
- Mycket bra initiativ! Tycker att det gav till förståelsen.»


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»15 44%
Mycket bra»13 38%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.52

22. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

35 svarande

Sänkas markant»3 8%
Sänkas lite»11 31%
Förbli densamma»21 60%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.51

23. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

34 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»11 32%
Förbli densamma»20 58%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.58


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»4 11%
Godkänt»14 40%
Gott»11 31%
Mycket gott»5 14%

Genomsnitt: 3.42

25. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Quizen.»
- Quizen»
- Web-quizen, laborationerna, thomas wernstål»
- Det nya tenta systemet»
- Lab 2 och 3 som var intressanta.»
- quizet»
- Labredovisningar med doktorander»
- Laborationerna. »
- Upplägget med en matte-del och en "samplings-del" har fungerat väl. Tycker nog att denna uppdelning kan vara kvar.»
- Labbarna, utan tvekan de mest givande labbarna under min chalmerstid.»
- Quizen»
- Gör om labbar, labbförberedande osv. Dessa tog otroligt mycket tid, och gav väldigt lite.»
- Övningledarna/Labledarna. »
- Quiz»

26. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lars bör se över sin föreläsningsteknik och lämna ipad och powerpointen något. Mer tavelgenomgång skulle gynna dessa föreläsningar. Tentamen och labbinlämningar måste förändras, då dessa är alldeles för tunga pga för många uppgifter.»
- Kursboken, lars hammarstrands power-points m.m., räkneövningarna hade varit tusen gånger vettigare om någon gick igenom tal på tavlan först istället för att man bara räknar enskilt. Jag såg ingen anledning till att gå på räkneövningarna. »
- Examinationen. Tentan är kasst upplagt. Kursen behöver av ingen anledning vara uppdelad på två föreläsare. Man går bara igenom allt 2 gånger. Om man har labbar så måste man ha gått igenom sakerna innan förberedelser ska va inne. Det känns skitdumt att sitta flera timma extra utan verktyg att hitta det man ska bara för att sedan gå igenom det dan efter labben skulle in. Ej tidseffektivt»
- 1. Mer enighet mellan föreläsningarna. 2. Det är tråkigt att höra när övningshandledarna måste kasta in handduken vid flertal övningsuppgifter, som är tänkta för oss som lär sig dem första gången. 3. Labbarna överlappar inte med föreläsningarna. Speciellt första labben var ett högt steg. 4. Labben bör uppdateras: terminologi som inte används på föreläsning förekommer, labbarna låg i genomsnitt en vecka före föreläsningarna. 5. Mer lätta övningsexempel så man får in tänket. Boken har inte alltid självklara "första-exempel". 6. Boken i sin helhet är tämligen värdelös, förutom att den är dyr... »
- labb 1 skall ej innehålla sådant vi inte har gott igenom, speciellt inte hemuppgifterna»
- Jag hade gärna vilja se hur dessa transformer används i verkligheten och i arbetslivet. Att bara lära sig teori ger inte speciellt mycket när man inte vet hur det ska användas. Det vi lär oss sak väll trotts allt används i verkligheten?»
- Bort med Lars iPad och bort med förberedelserna till lab 1 som inte hjälpte till över huvud taget.»
- labförberedelserna»
- Powerpoint funkar inte i matematikinlärning»
- Förberedelserna inför labbarna skall reflektera det man kommer göra på labben mer än nu. Man skall gärna ha börjat gå igenom det som labförberedelserna handlar om innan man skall redovisa det»
- Lite mer kött på benen inför labförberedelserna»
- Som så många andra tycker jag att Hammarstrand kan dra ner på antalet slides på sina föreläsningar. Kanske kunde han istället ha med något mer ingående exempel på digital sampling?»
- Förberedelser laboration 1»
- labb 1 örberedelser. Dessutom är tentan alldeles för lång med tanke på den tid man har på sig. Det är alldeles för många uppgifter och det kändes inte riktigt som att man ens har en chans att göra alla uppgifter. »
- Lars bör se över sin föreläsningsteknik. Det blir säkert bättre av tiden också med tanke på att han är ny.»
- Tycker att tentorna är för svåra jämfört med tentor från t.ex. 07 och 08. Dessa är nästan oförskämt lätta i jämförelse. Thomas del på tentan är bara för mycket! Del 2 på tentan är nästan för lätt istället. Men nu är det ju dessutom så att man måste komma upp i visst antal poäng på de olika delarna och då hjälper det ju inte hur bra man än skriver på del 2 om man inte kan använda dessa poängen för att klara tentan. »
- Mindre arbetsbelastning!!! All tid gick åt denna kursen och ändå så hinner man inte med.»
- labbförberedande uppgifter»
- Mer genomgång av "basic" grejerna, samt om hur man räknar på bokens uppgifter då de är en ganska stor skillnad på dem och de uppg som föreläsarna går igenom.»
- Laborationer mer eller mindre meningslösa och förberedelserna bygger på material som ännu inte gåtts igenom på föreläsningarna vilket gör att de tar enormt mycket tid vilket leder till att man ej har tid att studera övriga uppgifter ifrån boken. Detta kan förbättras genom att senarelägga laborationer, ändra föreberedelseuppgifter eller liknande. Jag tror detta skulle ge bättre kunskap inom ämnet.»
- Jag tycker vi borde kunna få mer hjälp att förstå de första hemuppgifterna. »
- Kanske lägga in en dugga eller mitt-tenta?»
- Tycker att den är lite väl ihoppressad. Det känns mer relevant att antingen låta kursen gå över två perioder eller dela upp den i en matte och en signalbehandlingsdel. Jag hade behövt mer tid för att kunna gå igenom innehållet bättre och få mer förståelse.»

27. Övriga kommentarer

- I årets tenta hade examinatorerna valt att dela upp tentan i två delar och kräva att man uppbådde viss poäng på varje del. Det är ok att göra så men då bör frågorna vara individuella. Man ska alltså inte ha svarat på a frågan för att kunna svara på b. Flera frågor var formulerade på det sättet vilket gör tentam onödigt svår.»
- Ganska intressant kurs som ändå bidrar till mycket generell förståelse, men frågan är om den tvådelade tentamen och omfattningen på kursen inte gör den till överdrivet svår.»
- Den labb vi gjorde i Matlab bör ses över. Eftersom all kod stod angiven i uppgiften fanns det inte speciellt mycket att göra: bara kopiera och köra... Att vi dessutom använde inbyggda funktioner som t.ex. filter() för all filtrera musiken tycker jag är ett misstag. Det är bättre att vi iställer får multiplicera frekvenssvaret sjävla t.ex. genom att först transformera musiken för att sedan multiplicera den med absolutbeloppet av filtret för att sedan transformera tillbaka den. Genom att använda färre inbyggda funktioner får man en större förståelse för vad som händer.»
- Lars behöver göra fler exempel på tavlan»
- Att tentamen var tvådelad fyller inte sitt syfte. De två delarna skiljer sig inte åt något märkvärt och uppdelningen gör det endast svårare att klara kursen. Så länge man inte kan spara en del dvs.»
- Gott jobbat Lars! Trevliga föreläsningar, men du kanske kunde skriva lite större på tavlan nästa gång.»
- Kursen har för mycket innehåll för att något verkligen ska fastna. Denna kursen borde gå under 2 perioder så att man hinner bearbeta det man lär sig.»
- Mycket bra kurs.»


Kursutvärderingssystem från