ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MTF113 Heat transfer 2008, MTF113

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-06 - 2008-03-20
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 77%
Kontaktperson: Håkan Nilsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

17 svarande

At most 15 hours/week»3 17%
Around 20 hours/week»6 35%
Around 25 hours/week»4 23%
Around 30 hours/week»3 17%
At least 35 hours/week»1 5%

Genomsnitt: 2.58

- I had to do it along with two other work intensive courses and i think i"m burnt out now» (Around 25 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

17 svarande

0-25%»1 5%
25-50%»1 5%
50-75%»4 23%
75-100%»11 64%

Genomsnitt: 3.47

- Some of the lectures clashed with other lectures, could not attend the problem sessions as they clashed» (50-75%)
- I had one other from the math department running in parallel on wednesday morning.» (50-75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

16 svarande

I have not seen/read the goals»4 25%
The goals are difficult to understand»2 12%
The goals give some guidance, but could be clearer»5 31%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»5 31%

Genomsnitt: 2.68

- It was hard to understand what to study with the goals because one goal included so much things» (The goals are difficult to understand)
- Målen kunde vara utförligare istället för att referera till sammanfattning och inledning i varje kapitel.» (The goals give some guidance, but could be clearer)
- I didnt really understand that derivations of formulas was such a large part of the course until the examination.» (The goals give some guidance, but could be clearer)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

15 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»12 80%
No, the goals are set too high»3 20%

Genomsnitt: 2.2

- There was far too much to learn given having to do one other exam in the morning, and a five hour exam the previous morning» (No, the goals are set too high)
- According to the goals you should know everything in the book» (No, the goals are set too high)
- Ser man enbart till målen (som är allmänt formulerade) är det nog inget fel, men när man tex läser i "Additional questions" så står det ju ungefär att man skall kunna, förutom frågorna i häftet, samtliga frågor i boken. Dessutom kan ju "liknande" frågor ställas. Detta leder ju till att man måste kunna hela boken utantill. Detta tycker jag är orimlig. Det måste kunna gå att precisera sig lite, kunna göra prioriteringar vad som kan anses viktigast i boken. Det kan väl inte vara så att allt i boken är lika viktigt att kunna?!» (No, the goals are set too high)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

The examination includes the written examination, the computer exercise reports, and the computer project presentation and report.

14 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»3 21%
Yes, definitely»7 50%
I don"t know/have not been examined yet»4 28%

Genomsnitt: 3.07

- Kändes som ett bra fokus på teoridelen. Dock var tiden knapp.» (To some extent)
- Eftersom jag såg hur många som satt kvar och skrev på tentan 5 min efter att tiden var ute, kan jag konstatera att den innehåll alldeles för många frågor.» (To some extent)
- I found the problems on radiation and emisssivity terribly difficult» (To some extent)
- The question about thermal entry length was completely irrelevant to memorize, if you need it you can just look it up in the book.» (Yes, definitely)


Teaching and course administration

6. To what extent has the *lectures* been of help for your learning?

17 svarande

Small extent»1 5%
Some extent»5 29%
Large extent»9 52%
Great extent»2 11%

Genomsnitt: 2.7

- didnt attend» (Small extent)
- Bra upplägg med föreläsningsanteckningar och de har varit bra. Lite onödigt att skriva exakt det som står i föreläsningaanteckningarna på tavlan. Varför inte använda OH och förklara varje steg i härledningarna men även förklara vad det innebär i verkligheten. Man kan då hänga med i föreläsningsanteckningarna och skriva ner egna kommentarer. Affe gjorde så i Strömningsmekaniken och jag tyckte att det fungerade bra. » (Some extent)
- Jag har svårt att lära mig av bara härledningar. Har saknat verklighetsanknytning och exempel under föreläsningarna som underlättar förståelsen.» (Some extent)
- Förtydliga gärna varför man bör kunna sakerna som gås igenom. Saknar relationer till verkligheten.» (Large extent)
- Organiserade och tydliga föreläsningar.» (Large extent)

7. To what extent has the *exercises* been of help for your learning?

17 svarande

Small extent»4 23%
Some extent»8 47%
Large extent»2 11%
Great extent»3 17%

Genomsnitt: 2.23

- didnt attend» (Small extent)
- Very hard to onderstand exercises which only shows numbers that you don´,t know where they come from.» (Small extent)
- stressiga och på tavlan ostrukturerade lösningsgångar. mer tid och klarare known/find-struktur behövs » (Small extent)
- Probably would"ve helped a whole lot more if i was able to attend them» (Some extent)
- Oftast var de till hjälp men inte alltid. Mohammed var lite svår att följa ibland. Det vore lättare om han började med att säga vad som var sökt och vilka indata man har. Gärna ange ekvationsnummer. Alltför ofta skriver han bara upp siffror och då har man ingen aning om vad det är.» (Some extent)
- Mohammad går igenom väldigt fort, ofta pga många övningar skall hinnas med. Kanske vore bättre att ha något mindre övningar och kunna gå igenom dom grundligt och pedagogiskt. M. är inte heller alltid den mest pedagogiska. Ibland kan det bli rätt rörigt och man tappar den röda tråden. » (Some extent)

8. To what extent has the *computer exercises* been of help for your learning?

17 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»6 35%
Large extent»4 23%
Great extent»7 41%

Genomsnitt: 3.05

- De har varit lärorika och lagom omfattande. Bra upplägg när man skulle lära sig Gambit/Fluent. Första tre uppgifterna med ingående instruktioner och först till fjärde och projektet fick man färre instruktioner. » (Some extent)
- They were interesting at least» (Some extent)
- bra uppgifter men rättningen har släpat efter. måste ju vara klar INNAN tentan! dåligt med tanke på att vi förväntas lägga ner massa tid o hålla deadlines» (Some extent)
- Bra att ha något praktiskt som man kan knyta an teorin till.» (Large extent)
- Very useful» (Great extent)
- Always good to have some practical work... and it"s great to know about Flunt now!» (Great extent)

9. To what extent has the *computer project* been of help for your learning?

17 svarande

Totalt:

Small extent»1 5%
Some extent»5 29%
Large extent»7 41%
Great extent»4 23%

Genomsnitt: 2.82

Fördelat på olika grupper:

Tube bundle: (11 st)
Small extent0 0%
Some extent4 36%
Large extent5 45%
Great extent2 18%

Genomsnitt: 2.81

- Ett bra projekt med verklighetsanknytning. Lite onödigt med presentation när de flesta hade samma projekt. Ingen uppfattning om vad som krävs för att få bonuspoäng på projektet. Instruktionerna om rapportskrivning beskriver ju bara upplägget på rapporten. » (Some extent)
- I learned much about heat exchangers that I did´,nt know before» (Large extent)
- Bra att ha något praktiskt som man kan knyta an teorin till.» (Large extent)
- 80% of my study time» (Great extent)

Stator vane: (6 st)
Small extent1 16%
Some extent1 16%
Large extent2 33%
Great extent2 33%

Genomsnitt: 2.83

- intressant uppgift och rolig men mycket strömningsbetonad vilket inte var någon större del av kursen i övrigt.tråkigt att göra ett projekt där outputen inte kan användas.» (Small extent)
- Intressant och stundom rolig, men mycket jobb. » (Large extent)

10. To what extent has the *course literature* been of help for your learning?

17 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»0 0%
Large extent»10 58%
Great extent»7 41%

Genomsnitt: 3.41

- It´,s hard to learn everything in the book, and to learn every derivation.» (Large extent)
- read it at the exam. learnt a lot» (Great extent)

11. To what extent has the *lecture notes* been of help for your learning?

15 svarande

Small extent»2 13%
Some extent»1 6%
Large extent»7 46%
Great extent»5 33%

Genomsnitt: 3

- hopefully helped me pass the theory part. I liked them.» (?)
- I havent been using them because i made my own» (Small extent)
- Bra med föreläsningar som täcker hela föreläsningsmaterialet.» (Large extent)
- Very good for the theory part of the exam» (Large extent)
- Sammanfattar det viktiga i varje kapitel. Har varit till stor hjälp. » (Large extent)

12. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

17 svarande

Very badly»1 5%
Rather badly»1 5%
Rather well»9 52%
Very well»6 35%

Genomsnitt: 3.17

- hemsidan låg nere på tok för mycket.även vid viktiga tillfällen som helgen innan tentan» (Very badly)
- The web page was down quite often. The information provided was very helpful.» (Rather well)
- Kurshemsidan fungerade inte alltid. Övningarna borde rättats tidigare.» (Rather well)
- Gärna lite snabbare feedback på datorövningar. Vet fortfarande inte efter tentan om man klarat övningarna. » (Rather well)
- The website was down rather too often though» (Rather well)
- Det mesta har fungerat bra förutom att vissa saker har kommit ut lite sent. Även rättning av uppgifter tog lång tid. » (Rather well)
- Om man bortser från serverproblemen var kurssidan den bästa jag sett. » (Very well)
- A really good course, in my opinion.» (Very well)


Study climate

13. How were the opportunities for asking questions and getting help?

17 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»3 17%
Very good»13 76%
I did not seek help»1 5%

Genomsnitt: 3.88

- Aldrig några problem.» (Very good)
- Great. You could always ask questions.» (Very good)

14. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

17 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»9 52%
Very well»8 47%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.47

15. How was the course workload?

17 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»5 29%
High»11 64%
Too high»1 5%

Genomsnitt: 3.76

- Hade jag inte läst kursen energiomvandling tidigare hade aretsbördan känts betydligt större.» (Adequate)
- Since it took long time to understand derivations and to read the book» (High)
- projektet tog lite väl mycket tid.dataövningarna skulle kunna bantas så att man hinner dom på utsatt schema-tid.» (High)
- Syftande bland annat på hur tentamen såg ut. Om man skall kunna lära in allt som står i boken på micrometernivå så är det för hög arbetsbelastning.» (Too high)

16. How was the total workload this study period?

17 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»4 23%
High»10 58%
Too high»3 17%

Genomsnitt: 3.94

- denna kurs har fått lida av kandidatarbetet som tagit väldigt mycket tid.» (Too high)


Summarizing questions

17. What is your general impression of the course?

17 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»4 23%
Good»9 52%
Excellent»4 23%

Genomsnitt: 4

- Har kommit till insikt att jag skall hålla mig på en mer övergripande nivå av värmeöverföring. Däremot säger jag inte att kursen är dålig, bara att det kanske inte är min inriktning.» (Adequate)
- En labb med riktiga, fysiska modeller hade varit intressant.» (Good)
- Utmanande och svår, men jag lärde mig mkt. Vet dock inte om det kommer visa sig på tentan...» (Good)
- I could learn a lot. The course is very useful also if there are a lot of topics to remember.» (Excellent)

18. What should definitely be preserved to next year?

- Datorövningarna»
- The lecture notes are great.»
- lecture notes, format»
- Upplägget med föreläsning, sedan räkneövning och sist datorövning. »
- Computer exercises, computer project and presentation.»
- The lectures and the lecturenotes, and the computerexercises»
- Computer Exercises»
- upplägget med analytiska och numeriska beräkningar blandat.»
- De praktiska momenten. (Projekt och övningar.)»
- computer projects, final project»
- The computer exercises.»

19. What should definitely be changed to next year?

- Ett litet tips är att övningledarna skriver ut enheter, så blir det lättare att hänga med i beräkningarna.»
- I would have been more intresting to listen to the presentations if there where more tasks to choose from.»
- Lägg deadline för projektet lite tidigare om det är möjligt för att det inte ska komma så nära inpå tentan med inlämning och presentation. Dessutom skulle det vara bra att få resultatet på projektet innan tentan om det är möjligt. Istället för att skriva att teoridelen på tentan tas från "liknande frågor från sammanfattningarna och extrafrågorna" så räcker det väl om teoridelen görs utifrån extrafrågorna. De är ganska många... »
- It´,s more important to really learn what´,s important in the theory part than to learn all of it quite badly. So do not include so many derivations, and put more focus on understanding heat transfer. »
- dataövningarna borde bantas och framförallt rättas i tid»
- Mer exempel under föreläsningar för att sätta saker i sin kontext. Mer verklighetsanknytning. Ge feedback på projektet, även den muntliga presentationen. Även om den sistnämnda inte betygssätts så tycker jag att feedback vore på sin plats. Man lägger ju ändå ner en del tid på den. Bra att veta vad man skall förbättra.»
- I think the derivations should be fewer or have a clearer connection with exercises and calculations.»

20. If you also attended ENM025 - Energy conversion / Energiomvandling, relate the two courses.

Was it good/bad to take both courses?
How can we improve the relation between the two courses?

- Man får en bra överblick och kunskap på alla systemnivåer. En del saker överlappade, men det nog nödvändigt.»
- The two courses hade different focus, so it was good to take them both. Some of the lectures about the basic in convection, conduction and radiation was the same in both courses. »
- Det var bra att läsa båda kurserna för de är ganska olika. Saknar dock lite verklighetsanknytning i Värmeöverföringen. Det var bra att läsa Energiomvandlingen först och sen Värmeöverföringen för att lättare förstå den senare då Energiomvandlingen är på systemnivå med verklighetsanknytning.»
- Jag tycker det varit intressant att läsa båda kurserna. Personligen passade energiombandlingen mig bättre. Tycker dock att kurserna kompletterar varandra. De överlappar inte varandra nämnvärt, endast grunderna.»

21. Additional comments

- Varför inte införa en lista med teorifrågor, där tentafrågorna väljs ut? Är då lättare att veta vad man ska koncentrera sig på.»
- please mark my exam kindly, you can tell which one it is»
- Tentan var ganska svår men framförallt tidskrävande. När tiden var ute hade en person lämnat in.»
- The presentation was too close to exam. Maybe it could be better if the presentation will be Monday or Wednesday and the computer project will begin a week before.»
- Gör det möjligt att kunna tenta om endast den del som man misslyckats med istället för att skriva om hela tentan.»


Kursutvärderingssystem från