ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 - Sensorer, signaler och system, del B, SSY041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-12 - 2013-08-20
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Strukturen på LAB PM var lite ostruktuerat. Mer exakta punkter på vad man ska göra vore bra.»
- BRA»

Kurshemsida
34 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»15 44%
13 38%
++»5 14%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.64

Lab-PM
34 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»13 40%
13 40%
++»4 12%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.59


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Mätteknik: För mycket information. Exempelsamling: Jobbigt med korsref.»
- Mycket onäddig fakta i mätteknikhäftet. Enda gången jag använde det var på labbtentan. Signals Systems and transforms var också överflödig. jag tittade i den en gång den andra veckan och tog sedan aldrig upp den igen. Boken verkade dock bra»
- Signals, Systems and Transforms var dyr och den behövdes inte. Exempelsamlingen kunde haft bättre facit, dvs lösningar till alla uppgifter som var med på planeringen. Mätteknikboken var väldigt överflödig. Varför inte banta ner den till de sidor som faktiskt är något att. Skulle hellre se att det fanns 20 olika avsnitt att ladda ner från kurshemsidan istället.»
- Signals, Systems and Transforms, 4th Ed. Används aldrig! kanske bra om man ej går på föreläsningarna Mätteknik var tjock i jmf till användningen.»
- Jag (och många med mig) gav snabbt upp att försöka förstå något genom att läsa Signals & Systems boken. Det skulle ta för lång tid. Exempelsamlingen är ett bra initiativ men fungerade ofta extremt dåligt, då lösningarna ej fanns med och ofta saknades lösningar till just de uppgifter som var schemalagda att göra. En rejäl genomgång av exempelsamlingen behövs!»
- Kursboken används knappt och är för övrigt extremt dålig. »
- Saknas register i Mätteknik.»
- Det saknas ett ordentligt register i mätteknik kompendiet => väldigt svårt att hitta det man söker efter. »

Signals, Systems and Transforms, 4th Ed., Phillips, Parr & Riskin
34 svarande

- -»9 27%
2 6%
OK»3 9%
5 15%
++»1 3%
Använde ej»13 39%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.78

Exempelsamling "Signals and Systems Problems" (Aug 2010)
34 svarande

- -»1 3%
3 9%
OK»7 21%
14 43%
++»4 12%
Använde ej»3 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.81

Mätteknik, CTH
34 svarande

- -»1 3%
6 18%
OK»14 43%
9 28%
++»0 0%
Använde ej»2 6%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.21

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Ants har mycket bra struktur i sina föreläsningar. Han lägger även in mycket arbete då han faktsikt försöker förändra saker som han får kritik för. Tyvärr har han lite monoton röst vilket gör honom "dålig" i mångas öron. Gunnar har skön i sitt sätt men har dåligt upplägg och struktur på föreläsningar. Oskar. Finns inget att kommentera mer än att fler borde lära sig av honom. Mycket bra. Hoppas att han gillar vinet.»
- Gunnar gjorde föreläsningarna trevliga men det var svårt att veta vad av det han sa ens ingick i kursen. Han gick också igenom De olika sensorerna för fort då han endast nämde vissas namn och de kunde sedan dyka upp på provet.»
- Ants är saklig, kunnig och strukturerad - mycket bra! Oscar och Gunnar också kanonbra föreläsare.»
- Kommer för alltid att sakna dig Oskar Talcoth. Ants blockflöjts spelande var magnifikt. Gunnar är en trevlig föreläsare att lyssna på, men skulle ha nytta av lite mer pedagogiska verktyg.»
- Oskar Talcoth är en gud!»
- Oskar är den bästa läraren jag någonsin haft!»
- Oskar är Grym»
- Oskar är fantastisk- utan hans övningar hade Z2"an aldrig klarat av S3B. Ants föreläsningar är okej- men han behöver göra exempel istället för att enbart använda sig av bevis bevis bevis ...»
- Ants ryckte upp sig lite denna perioden jämfört med förra. Oskar bländande som alltid.»
- Oscar Talcoth är den bästa övningsledare jag någonsin haft. Om fler föreläsare/övningsledare följde hans struktur och pedagogik i sina föreläsningar/övningspass så hade det varit fantastiskt.»

Föreläsare, Ants Silberberg
35 svarande

- -»3 8%
2 5%
OK»16 47%
11 32%
++»2 5%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.2

Föreläsare, Gunnar Elgered
35 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»12 35%
17 50%
++»4 11%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.7

Labhandledare, Hans-Georg Scherneck
35 svarande

- -»2 7%
5 19%
OK»9 34%
10 38%
++»0 0%
Ej svar»9

Genomsnitt: 3.03

Labhandledare, Anders Berg
35 svarande

- -»1 11%
0 0%
OK»7 77%
1 11%
++»0 0%
Ej svar»26

Genomsnitt: 2.88

Labhandledare, Sofia Wallström
34 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»3 60%
1 20%
++»0 0%
Ej svar»29

Genomsnitt: 3

Labhandledare, Peter Forkman
34 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»3 60%
1 20%
++»0 0%
Ej svar»29

Genomsnitt: 3

Labhandledare, Willgodt Bokhede
34 svarande

- -»0 0%
1 16%
OK»4 66%
1 16%
++»0 0%
Ej svar»28

Genomsnitt: 3

Övningsledare, Oskar Talcoth
35 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
6 17%
++»29 82%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.82

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Z5 lite jobbigt snabbt efter lovet då man var i första gruppen.»
- Föreläsningarna var mer givande än i del A. Det var dock lite mycket repetion av grunderna. Mätteknik föreläsningarna var underhållande men man lärde sig inte mycket.»
- Mer MATLAB är aldrig fel!»
- Bra labbar och inlämningar, de är tunga med givande. »
- Labb Z5 var för tidigt. Hade hellre haft den i läsvecka 2»
- Hemlaborationen med Matlab var svår, men hjälpte väldigt mycket för förståelsen av kursen. Speciellt redovisningen och genomgång av labben var väldigt lärorik!»
- Mätteknik föreläsningarna var alldeles för oklara. Rörigt på tavlan och man fick med sig alldeles för lite anteckningar för att kunna repetera hemma. Skriv mer och tydligare på tavlan! Pedagogik!»
- Svårt att hinna med alla övningar på labb Z6.»

Föreläsningar
35 svarande

- -»3 9%
3 9%
OK»16 48%
9 27%
++»2 6%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.12

Föreläsningar i Mätteknik
35 svarande

- -»0 0%
4 11%
OK»19 55%
8 23%
++»3 8%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.29

Övningar
35 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 3%
5 15%
++»27 81%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.78

Hemlaboration Matlab
35 svarande

- -»1 3%
1 3%
OK»8 24%
15 45%
++»8 24%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.84

Laboration Z5: Töjningsmätning
35 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»18 56%
7 21%
++»5 15%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.46

Laboration Z6: Tillämpad Signalanalys
35 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»14 43%
11 34%
++»5 15%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.59

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Varje delmoment gick lagom snabbt men det var för många delmoment. bästa lösningen vore troligtvis att reducera lite på allihop.»

Föreläsningar
35 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»23 85%
För snabbt»3 11%
Ej svar»8

Genomsnitt: 2.07

Föreläsningar i Mätteknik
35 svarande

För långsamt»2 6%
Lagom»28 90%
För snabbt»1 3%
Ej svar»4

Genomsnitt: 1.96

Övningar
35 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»32 100%
För snabbt»0 0%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2

Laboration Z5: Töjningsmätning
35 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»26 81%
För snabbt»6 18%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.18

Laboration Z6: Signalanalys
35 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»30 93%
För snabbt»2 6%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.06

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- nej»
- Kände inte att Lab-tentan speglade det jag gjort i laborationerna allt för bra. (Inte för att man inte klarade av det men mer, då de sa att det enbart var saker du redan gjort som skulle göras igen)»
- Tentan var bra, saknade några moment bara som var utbytta mot några mer perifera bitar. Labbtentan var svårtolkad och poängsättningen ett skämt. Att stora delar av poängen på uppgiften delas ut genom att gruppen diskuterat en specifik sak är riktigt illa, då det inte framgår HUR gruppen skall kunna få dessa poäng. Gör om upplägget på labbtentan snarast! Dessutom skiljde det i svårighetsgrad mellan de fyra olika labbtentorna som gick, något ni säkert ser tydligt på poängen från de olika grupperna.»

Tentamen
35 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»15 45%
12 36%
++»5 15%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.63

Lab-tenta
35 svarande

- -»4 11%
2 5%
OK»14 41%
11 32%
++»3 8%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.2

Laborationer
35 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»17 50%
10 29%
++»6 17%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.61

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Enstaka poäng från 5»
- för att A-delen är underkänd»
- Klarade tentan men inte labbtentan»
- Det var nära på salstentan men labbtentan var riktigt dåligt gjord.»

Betyg
35 svarande

6 17%
17 50%
9 26%
2 5%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.2

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Ants. Oengagerat och tyst tonläge, hans föreläsningar är i princip en muntlig wall of text. Skulle vart bra med mer verklighetsanknynting.»
- Handledning och övningstid för matlab-uppgiften i datorsal vore bra.»
- Övningsuppgifter i S2 samt laborationsPM.»
- Z5 tog alldeles för lång tid att skriva ihop. Läsperioden överlag har haft för maffiga inlämningar.»
- Överväg att prata ihop er med reglertekniken SSY051 ang. en hyfsad gemensam konvention. ____S3____ ___regler__ u(t) sigma(t) x(t) u(t) impulssvar viktfunktion impuls Dirac Även om de två sista är i princip samma sak så gör det inte saken bättre i alla fall. Jag anser inte att någon av er har fel, men det skulle vara trevligt med lite standardisering.»
- Ofta upplevde jag kursen som mycket abstrakt och svårförståelig, det vore hjälpsamt med lite mer koppling till verkligheten och tillämpningar av det som lärs ut. Ofta förstod man inte vad som lärdes ut och varför.»
- Labbtentan, läs ovan.»
- Föreläsningarna var alldeles för teoretiska (en massa allmänna formuleringar som man sedan ändå inte använde) . Oscar borde hålla i föreläsningarna också. »

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Övningarna!»
- Matlab-laborationen, Ants struktur under föreläsningar, övningsledarens brinnande engagemang.»
- Strukturen och dess upplägg över lag.»
- Talcoth. När Ants spelade flöjt! Ants hade gärna fått komma med roligare inslag redan i början av kursen.»
- Bra övningar»
- Oskar Talcoth! »
- Övningarna va mycket givande.»
- Oskar Talcoth :) även Ants va riktigt bra, framförallt i del B. Märkets att han tog åt sig av kritiken från del A»
- Oskar Talcoth»
- Oskar Talcoth»
- Oskar! Nu kommer han ju inte att fortsätta men försök hitta en lika bra ersättare.»
- Oscar! Han är jätteduktig, väldigt pedagogisk. »
- Oscar Talcot»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Började lite smått luddigt och ogreppbart, men växte ut till den kanske roligaste och intressantaste kursen hittills!»
- En kurs som man hatar lite under tiden, men som man börjar gilla efter hemlabben & när man pluggat upp sina kunskaper precis innan tentan.»
- Del A var betydligt svårare och framförallt tråkigare än del B. Del B gav en bättre överblick av vad vi faktiskt höll på med jämfört med del A som mer gick in i detalj på fouriertransformerna. Laborationerna var bra till största del (Z1-Z5), Z6 var som sagt svår att hinna med alla uppgifter och när det sedan kom uppgifter liknande de i slutet på Z6 på labbtentan sitter studenten i klistret. Krymp Z6 eller dela upp den på två tillfällen.»

Betyg
34 svarande

0 0%
0 0%
13 39%
17 51%
3 9%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- även om Ants har en tråkig röst så är han otroligt pedagogisk. Syns väl på föreläsningarnas upplägg. Oscar Talcoth är medryckande och intressant.»
- Oscar gjorde ett jättebra jobb som övningsledare och lyckades sammanfatta teori på ett begripligt sätt, göra tydliga lösningar till exempel och dessutom dra paralleller till saker i "verkliga" livet»

Ants Silberberg
34 svarande

Ja»6 24%
Nej»19 76%
Ej svar»9

Genomsnitt: 1.76

Gunnar Elgered
34 svarande

Ja»5 26%
Nej»14 73%
Ej svar»15

Genomsnitt: 1.73

Oscar Talcoth
35 svarande

Ja»31 93%
Nej»2 6%
Ej svar»2

Genomsnitt: 1.06

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- mer tacos och laserdome :)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.69


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.69
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från