ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 11/12 Matematik, LMA033 del B

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-04-01
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 5%
Gott»12 35%
Mycket gott»19 55%

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns inte som bokens uppgifter motsvarar de som kom på tentan. Tentans upgifter känndes för svåra/annorlunda jämfört med bokens.» (Godkänt)
- Instruktiva tydliga föreläsningar, hjälpsamma övningstimmar.» (Mycket gott)
- Generellt mycket bra upplägg med väl disponerade föreläsningar och god kurslitteratur. » (Mycket gott)
- utan en sådan bra lärare hade kursen aldrig fungerat, enligt mig. » (Mycket gott)
- Bra och tydliga föreläsningar ger motivation!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.41


Lärandemål för de tre delkurserna (varav denna enkät avser lp 3)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) förstå hur matematik byggs upp genom definitioner och satser
2) ha kunskap om matematisk bevisteknik
3) använda de elementära funktionerna och deras viktigaste egenskaper
4) färdighet i beräkning av derivator och integraler
5) ha en djup förståelse för samspelet mellan en funktions derivata och dess graf
6) ha förståelse för vilka kvalitativa slutsatser som kan dras med hjälp av en funktions graf
7) använda grundläggande algebraiska begrepp som vektorer, matriser och determinanter
8) ha färdigheter i lösning av linjära ekvationssystem
9) ha färdigheter i räkning med geometriska vektorer speciellt med tillämpningar på linjer och plan, matriskalkyl
10) ha färdigheter i beräkning av determinater
11) ha färdigheter i att använda minsta kvadratmetoden


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 11%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 58%

Genomsnitt: 3.32

- Bara fått sett en gång i början, tycker det borde finnas en tydligare koppling till dem under kursens gång. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2.06

- Känns som målen är för högt ställda i förhållande till vad man fått lära sig innan. » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 11%
Ja, i hög grad»27 79%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.97

- Tycker som sagt tentan inte riktigt motsvarade det man räknat i boken vilket känns fel. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 8%
Mycket stor»31 91%

Genomsnitt: 3.91

- Undervisning har gett ok genomgångar av uppgifter. » (Ganska stor)
- Bra föreläsningar. Man känner sig motiverad till att gå på föreläsningarna då de underlättar inlärandes mycket b» (Mycket stor)
- Håkan äger!» (Mycket stor)
- Med Håkan Blomqvist » (Mycket stor)
- Läraren fär noggrann och kan förklara så att man förstår.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar.» (Mycket stor)
- Bra tempo och bra förklaringar» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»10 29%
Mycket stor»22 64%

Genomsnitt: 3.58

- Boken har varit bra och funkat o använda, dock speglar inte tentan sig av boken tycker jag. » (Ganska stor)
- Bra med extra repetitionsuppgifter i slutet av boken.» (Mycket stor)
- Bra bok som har tydliga och bra exempel som man kunnat använda sig utav. » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»21 61%
Mycket bra»11 32%

Genomsnitt: 3.26

- Tycker som i de flesta kurser att man borde uppdatera webbsidan både en och två gånger, vi lever i 2000-talet....Samt hålla sig till ett system exempelvis pingpong och inte flera olika.» (Ganska bra)
- Hade förenklat att även matematik var i Pingpong t.ex. Själva sidan är det inget fel på dock.» (Ganska bra)
- Tycker även matematiken kan finnas på pingpong.» (Ganska bra)
- Lättare att samla alla kurshemsidor på en sida, tex alla använder PingPong kan bli svårt att hitta. » (Ganska bra)
- Vill ha mer extra uppgifter typ tentamen att öva på.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 67%
Hög»11 32%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.32

- Mycket lugnt första delen, gick fort emot slutet. » (Hög)
- Snefördelad med föreläsningar på måndag och dubbelt på tisdag sen enbart ett övningstillfälle på torsdagen, allt kom på stört och sen uppehåll, vill ha det i mindre portioner hela veckan typ mån, ons fre föreläsning så att man kan öva mellan varje på det som var på föreläsningen vilket ger bättre inlärning och att vi lär oss utan att glömma.» (Hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»7 20%
Mycket bra»23 67%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.73

- Alldeles för mycket folk på övningarna som är de viktiga tillfällena och kunna få hjälp. Samt borde vara fler övningstillfällen. » (Ganska dåliga)
- Bra med övningstillfällerna» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 17%
Mycket bra»26 76%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

34 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 44%
Hög»16 47%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.64


Supplemental instruction (SI)

Under läsperiod 3 erbjöds ni hjälp med matematikinlärningen i form av SI. Det fanns fyra byggstudenter som arrangerade SI-möten en gång i veckan. Att vara med på SI-mötena var helt frivilligt.

12. Hur många SI-möten har du varit med på under läsperioden?

34 svarande

15 44%
1-2»11 32%
3-4»1 2%
5-6»7 20%

Genomsnitt: 2

- Förra mattekursen var bra att ha SI-möten i, men denna kursen var inte alls lika tung och komplicerad och det kändes därför lite onödigt.» (0)
- Väljer främst tillfällen med delmoment jag känner mig osäker på.» (1-2)
- Bra initiativ, hjälper inlärning. » (5-6)
- Tråkigt att så få tar tillfället i akt när de ordnar detta för oss.» (5-6)

13. Om du deltagit i SI under läsperioden: hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

20 svarande

Mycket viktig»4 20%
Viktig»6 30%
Lite viktig»7 35%
Inte viktig alls»3 15%

Genomsnitt: 2.45

- Trevligt och lärorikt att diskutera kring ämnet.» (Mycket viktig)
- Bra komplement till studierna. » (Viktig)
- Tentaspecialen var mycket bra» (Lite viktig)
- Bra forum för diskussion kring veckans föreläsningar. Uppskattar personligen att diskussion här förs framför räkning. Viktigt att inte enbart räkna.» (Lite viktig)
- tycker inte att metoden när man ska disskutera i grupp fungerar så bra. De flesta som kommer till SI, kommer ju dit för att de inte förstår. Därför blir det svårt med disskusion.» (Lite viktig)
- Riktigt bra, om jag hade tagit chansen att gå dit oftare» (Lite viktig)


Önskade åtgärder

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärare och litteratur»
- Tentaspecialen, bra diskussionsfrågor»
- Håkan blomqvist. Han gör det roligt med matte! »
- Tentaspecialen på SI»
- Allt.»
- Håkan! Han är fantastisk!»
- Läraren»
- Mycket bra och strukturerade föreläsningar»
- Si -matte tillfällerna»
- Keep rocking in the free world!»
- Läraren»
- Läraren»
- Läraren! »
- Håkan Blomqvist»
- Mkt bra föreläsare och SI är bra. »
- Kurslitteratur och undervisare! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ändra så tentan mer speglar sig på bokens uppgifter och det man lärt/räknat där. »
- Inget.»
- Fler exempeltentor med tydlig lösningsgång»
- Schemaläggning. Försöka undvika att placera hela veckans föreläsningar i matematik under två dagar, då du (speciellt med dubbla föreläsningar) inte hinner processa allt material innan nytt tillkommer. »
- inlärningstekniken.»
- Föreläsningsarnas schema placering.»


Övriga kommentarer

16. Övriga kommentarer

- Väldigt nöjd över läraren! Tar till sig kritik bra och lyssnar på eleverna!»
- Tycker allt har fungerat mycket bra under kursens gång, föreläsningarna har varit tydliga och man har hängt med under hela tiden, vilket är bra när det är så mycket nytt att lära.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.41
Beräknat jämförelseindex: 0.85

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från