ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Ekonomi och organisation, LMU450

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-09 - 2012-03-30
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»14 50%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2

- De flesta undervisningstimmar. Övrig tid har i huvudsak ägnats åt projektkurs.» (Högst 15 timmar)
- Projektet i den andra kursen har svalt alldeles för stor del av tiden, tyvärr.» (Högst 15 timmar)
- Läste en projektkurs på avancerad nivå samtidigt som denna kurs, vilket redulterade i en rejäl snedfördelning av arbetstiden.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»8 28%
100%»18 64%

Genomsnitt: 4.53

- Missade någon enstaka föreläsning till fördel för projektkursen.» (75%)
- Missade en föreläsning om årsredovisning. När man kom tillbaka var det som om man missat en jätte stor del av kursen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 50%

Genomsnitt: 3.17

- Svåra att förstå eftersom de va så få punkter till så mycket material. Svårt att veta vad som va viktigt att kunna när man läste kursmaterialet.» (Målen är svåra att förstå)
- Otydliga formuleringar som gör att det blir svårt att veta exakt vilken typ av beräkningar som ska kunna göras, många av de rekommenderade uppgifterna var mycket irrelevanta. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 11%

Genomsnitt: 2.11

- Tycker kursen är för omfattande för bara 6 p. » (Ja, målen verkar rimliga)
- 5.0hp ska inte innehålla så mycket material.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 29%
Ja, i hög grad»17 62%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.77


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»10 35%

Genomsnitt: 3.14

- För lite detaljerade genomgångar av räkneuppgifter. » (Ganska stor)
- Kurslitteratur var helt överflödig. Mycket tråkiga, och dåliga böcker för inlärning. » (Ganska stor)
- Engagerad, välstrukturerad och kunnig föreläsare, som klarade att hålla entusiasmen uppe hyfsat hos studenterna, trots att många inte var eld och lågor över ämnesområdet.» (Mycket stor)
- Föreläsarens val att lägga upp presentationen i förväg, dock ofta väldigt sent, med utrymme att göra anteckningar på var riktigt bra. Också var det lätt att hålla sig koncentrerad genom föreläsningarna då föreläsaren ofta nämnde roliga och intressanta exempel och anekdoter till aktuellt ämne. Övningstimmarna då uppgifter gicks igenom var dock väldigt långsamma.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit väldigt givande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»4 14%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»13 46%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.67

- Böckerna Industriell ekonomi från studentlitteratur är nog bland dom sämsta jag haft under min tid på chalmers, ett skämt att förlaget studentlitteratur ger ut dessa.» (Mycket liten)
- Extremt dålig kurslitteratur. Det känns nästan som ett hån när man är tvungen att betala åtskilliga hundralappar för litteratur som är så kasst författad och där flertalet räkneexempel innehåller felaktiga svar och siffror. » (Ganska liten)
- Det var svårt att veta vad i kursmaterialet som va rimligt och bra att veta. Krävs bättre kursmaterial eller bättre läsanvisningar.» (Ganska liten)
- Granér-boken var lite väl ostrukturerad för min smak, men resten av litteraturen var tydlig och bra.» (Ganska stor)
- Eftersom det fanns fel i facit i övningsboken (en bok som dessutom använts i flera år) var jag nog inte ensam om att tycka att det verkade mycket konstigt att lärarna ej sammanställt en errata-lista? Någon tid kunde väl under årens lopp ha avsatts för detta ändamål.» (Ganska stor)
- Det jag läst som överensstämt med presentationerna från föreläsaren har varit bra och förklarande. I fall var dock föreläsarens presentationer tydligare än litteraturens. Övningslitteraturen, den gröna boken och stenciluppgifterna, använde jag mig av till en början men gav snabbt upp då så mycket fel visade sig. Det gick inte att lita på dessa helt enkelt. Oförståeligt att detta var känt av föreläsaren men inte på något sätt åtgärdat.» (Ganska stor)
- I ärlighetens namn så var jag inte dödligt förtjust i kurslitteratuen. Den av Granér var okej om än gaska tjatig och upprepande, men den där Industriell Ekonomi och dess övningsbok var nästan hemsk. Ojämn, superkrånglig på vissa ställen och sedan förolämpande enkel på andra, stavfel och syftningsfel så man måste sitta och tolka vad det kan tänkas vara de menar och fel i facit. » (Ganska stor)
- Kurslitteraturen borde hålla högre kvalitet. Gamla uppgifter och fel som inte uppdateras. Dåligt. » (Ganska stor)
- Även om boken med övningar innehåller massor med fel och konstiga påståenden.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»17 60%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 3.17

- Presentationsfiler dök upp väldigt sent och ändrades ofta. Ofta gick det inte att skriva ut alla sidor, detta hade att göra med dokumenten i sig då det drabbade alla på samma sätt.» (Ganska dåligt)
- De extra uppgifter som delades ut innehöll facitfel, när detta tagits upp har det bemötts med kommentarer som bristande tid, föregående elever har också klagat osv. Jag har uppfattat detta som brist på vilja att göra kursen bättre, varför ha en kurs som innehåller så många dåliga uppgifter och varför rekommendera dem ? » (Ganska dåligt)
- En del bilder gick ej att skriva ut.» (Ganska bra)
- Kunde använt Pingpong istället» (Ganska bra)
- Kursmaterialen kanske borde sättas på pingpong också. Ofta när jag var på studentportalen var den nere och jag fick inte tillgång till materialet.» (Ganska bra)
- Bra med PP från varje föreläsning» (Mycket bra)
- Superbra att PowerPoint-presentationerna nästan alltid fanns tillgängliga innan föreläsningarna!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»14 51%
Har ej sökt hjälp»4 14%

Genomsnitt: 3.74

- Föreläsaren gav ibland lite mycket tid till en person för frågor under raster på föreläsningar, så andra inte hanns med, och behövde rusa direkt efteråt. På övningarn var det gott om tid, dock.» (Ganska bra)
- Det gick att prata med föreläsaren under rasterna om man ville.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 21%
Mycket bra»19 67%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 3.89

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»2 7%
Låg»1 3%
Lagom»14 50%
Hög»8 28%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.32

- Skulle varit bra med någon inlämningsrapport eller dugga eller liknande. Som nu var så var man inte vidare motiverad att plugga innan veckan innan tentan.» (För låg)
- Bara två obligatoriska övningar som ej krävde förberedelse. Lågt tempo på övningarna med räkneuppgifter och föreläsningarna. Lagom i förhållande till belastningen på den parallella projektkursen.» (Lagom)
- Lite väl omfattande» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»6 21%
Hög»15 53%
För hög»5 17%

Genomsnitt: 3.78

- Tre kurser samtidigt är alltid jobbigt!» (Hög)
- Ett projekt i kursen "Elinstallation och författningskunskap" gjorde att ekonomin fick stå åt sidan» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 7%
Godkänt»14 50%
Gott»7 25%
Mycket gott»5 17%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Underkänt pga. kursens längd och orelevanta innehåll. Detta är chalmers, inte Psykologi A.» (Dåligt)
- Intressant kurs. Föreläsaren lyckades hålla uppe fokusen hos studenterna med roliga och intressanta, relaterade anekdoter. Riktigt riktigt dåligt dock att litteraturen med övningsuppgifterna, både boken och häftet, innehåller så många fel. Att det varit känt av föreläsaren sedan innan, i flera år, är för mig riktigt konstigt och oförståeligt. Åtminstone kunde en fel-lista ha skapats då studenter anmält de respektive felaktigheterna men detta har tydligen inte gjorts. Jag tycker inte att man kan säga att felen är sådana som studenterna bör hitta då det för en student som har svårt för ämnet inte är lätt, speciellt inte att tro att man själv har rätt över en troligen flera gånger korrekturläst och reviderad bok.» (Dåligt)
- Jag kan förstå att vi behöver läsa ekonomi och jag inser att det är viktigt, och till viss del en del organisationslära, men personalpsykologin kändes helt meningslös och borde tas bort. Jag vill inte veta vad olika konflikthanteringsmoment heter, jag behöver bara kunna använda dem, vilket alla kan av naturen. Jag känner heller inget behov av att kunna namnet på olika sanktioner och bestraffningar som blir aktuella vid normöverträdelser. Då lär jag mig hellre bokföra ordentligt. » (Godkänt)
- Tyckte det kunde ha gåtts igenom noggrannare under föreläsningarna. Jag undrar hur mycket tid som läraren ägnade sig åt att förbereda sig inför föreläsningarna.» (Godkänt)
- Det var svårt att ta in att det är bra att kunna detta. Och eftersom det är en obligatorisk kurs var det ännu svårare att ta till sig eftersom det egentligen inte har med utbildningen att göra.» (Godkänt)
- Jag har lite svårt att engagera mig i just ekonomi- och organisationsämnena, men som kurs betraktad var denna väldigt bra.» (Gott)
- Mycket bra föreläsare/övningsledare. » (Mycket gott)
- Kursinnehållet var torrt men Susanne gjorde en bra insats med sina engagerande föreläsningar.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gruppaktiviteterna»
- De förtydligande exemplen under föreläsningarna.»
- Läraren gjorde vissa intressanta reflektioner från verkligheten.»
- Susanne. En av våra bättre föreläsare under hela utbildningen. Kolgruvan.»
- Föreläsaren var ända behållningen med kursen. »
- Läraren»
- Övningarna, de praktiska organisations övningarna var väldigt roliga att delta i. Ekonomi övningarna var väldigt lönsamma också»
- Föreläsaren»
- övningstillfälle»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg stor energi på att leta nya böcker eller om förlaget kan rätta till felen!»
- Ta bort större delen av personalpsykologin, med normer, sanktioner och konflikthantering. Alla vet att dessa saker finns och hur de fungerar, då det är en naturlig del av vår vardag, men ingen i klassen känner något behov av att lägga tid på att lära sig namnen på dessa. Lägg hellre in detta som obligatoriskt moment i form av ytterligare någon övning, men ha inte med detta på en tenta. Vill jag läsa sådant kan jag vända mig till GU. »
- Nya, mer intressanta Power-Point presentationer. Fler genomgångar av räkneuppgifter.»
- Kursen kunde inrikta sig lite mer på ekonomi och lite mindre på organisation.»
- Allt relaterat till övningsuppgifter. Både böckerna och de extra stenciluppgifterna bör slängas eller gås igenom. Övningslektionerna bör ha högre tempo. Tydligen så innehåller, enligt föreläsaren, även den övriga litteraturen felaktig och förlegad information. Detta är lika oförståeligt som angående övningsuppgifterna att det inte ens gjorts en lista på dessa specifika saker.»
- Litteraturen. Skandal. »
- Byta kursmaterial, och göra om kursen till 7,5 hp där projektet ingår för oss också. Det kan jag tänka mig att man lär sig mycket på att göra. BYT TILL 7,5 HP!!!»
- Kurslitteraturen. Samt att jag tror att kursen hade gett mer ifall alla hade fått läsa projektdelen också. Det ver ett fruktansvärt slöseri med tid att läsa 1.5 poängskursen i engelska istället för att få läsa 7.5 poäng ekenomi. Ändra det till nästa år.»
- Bättre angivet vilka övningar som är relevanta för kursen.....»
- öka övningstillfälle»
- Ta bort den första obligatoriska gruppövningen. Gå igenom facit för de rekommenderade uppgifterna eller ge ut andra uppgifter. »

16. Övriga kommentarer

- Det hade varit bra ifall powerpointpresentationerna innehåll lite mer information om de olika delarna, alternativt att föreläsaren använder sig av tavlan mer genom att skriva ner viktiga punkter.»
- Annars bra kurs.»
- Jag tycker att dena kursen skulle tillägnas 7.5 hp och ta bort engelska kursen istället.»
- Det här med att lämna ut gamla tentamen att öva på men ej lämna några svar på räkneuppgifterna är helt obegripligt. Har inte varit med om något liknande tidigare, efter nästan tre år på Chalmers. Detta upplevdes av mig och många andra som rena tramset.»
- Jag ställer mig ändå frågande till vad en sån här kurs ger i det stora hela. Man läser rätt många moment väldigt hattigt och kortfattat. Litteraturen var som redan nämnts under all kritik och gav inte särskilt mycket annat än arbetsbelastning. Som tur var lättade Susanne upp det hela. Skrota engelskakursen och låt även elektro ta del av projektet så kanske behållningen blir större? »
- Ingen kritik åt läraren som gjorde ett bra jobb, men jag tycker inte kursen borde vara obligatorisk utan valfri.»
- Bra kurs över lag, övergripande tentamen, bra lärare.»
- Bör vara en 7.5 hp kurs istället för 6 hp.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.53

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.53
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från