ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Presentationsteknik F, FKA150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-26 - 2008-04-26
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

41 svarande

1 (inte alls)»0 0%
4 9%
18 43%
15 36%
5 (över förväntan)»4 9%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var en klar besvikelse» (2)
- Hade inga större förväntningar» (3)
- Vi fick inte lära oss nåt nytt, bara mer vana» (3)
- Det var precis lika flummigt som man kunde förvänta sig.» (3)
- Hade inte direkt några förväntningar.» (3)
- Hade nog ansett att det hade varit bättre med något fler relevanta ämnen,kopplat till övriga kurser, kanske fler tillfällen att prata och att göra det ¨,på olika sätt och också med olika hjälpmedel.» (3)
- Jag förväntade mig ju att den skulle vara rolig och i princip innebära gratispoäng i utbyte mot lite, lite arbete. Och så blev det ju.» (4)
- Mycket roligar än jag trodde.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

42 svarande

1 (ej relevant)»2 4%
5 11%
7 16%
20 47%
5 (mycket relevant)»8 19%

Genomsnitt: 3.64

- Ganska relevant om vi hade lagt den i slutet av utbildningen eller i mitten och kanske gjort den större / svårare. Just nu känner jag att jag inte har så stor användning för den. » (3)
- Innehållet viktigt, men kursupplägget tillför inte så mycket. » (4)
- Kommer nog alltid att hålla föredrag oavsett vad man håller på med senare. » (5 (mycket relevant))

3. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

42 svarande

<25%»0 0%
25-50%»2 4%
50-75%»2 4%
>75%»38 90%

Genomsnitt: 3.85

- Mer vettig teori på föreläsningarna, istället för bara prat.» (>75%)
- De var faktiskt bara två...» (>75%)

4. Vad tyckte du om föreläsningarna?

42 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
6 14%
16 38%
14 33%
5 (mycket bra)»4 9%

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inget innehåll det kändes som om det var 2 * 2 timmar meningslöst tomprat bara för att få den utsatta tiden att gå.» (1 (inte alls bra))
- Jag är helt enkelt inte så intresserad av den typen av "allmänna" råd. Jag hade velat ha en mer avancerad kurs, med mer teori. Kan verka paradoxalt, men det är bättre än halvmesyrer.» (2)
- De gav inte mig något speciellt.» (2)
- Mycket prat men lite att säga.» (2)
- En aning flummiga instruktioner till övningarna under första föreläsningen.» (3)
- en del intressanta saker man kunde lägga på minnet» (4)
- Bra med inslag av debatter och diskussioner mellan lärare och studenter. » (4)

5. Vad tyckte du om övningstillfällena?

42 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 4%
7 16%
21 50%
5 (mycket bra)»12 28%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade väl varit bra med lite mer feedback» (3)
- Nyttigt, men väldigt tunn feedback. Man kan inte lära sig utan kritik. Jag vet att det är en pedagogisk poäng att ge folk självförtroende, men det måste gå att hitta något sätt att ge konstruktiv kritik.» (3)
- Gärna mer respons på talen» (4)
- Trevligt att lyssna till vad de andra hade att säga. Inte helt fel att öva lite.» (4)
- Gav mycket. Övning ger färdighet.» (4)
- Gärna mer feedback direkt. Uppmuntra feedback från sin träningspartner» (5 (mycket bra))
- bra att öva, roligt avbrott i de vanliga studierna» (5 (mycket bra))
- Fungerade bra. Bra upplägg med att öva en gång innan osv. » (5 (mycket bra))

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

1 (Mycket liten)»10 23%
13 30%
15 35%
4 9%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Efterssom inte särskilt mycket krav ställdes på talen var det inte så utvecklande» (1 (Mycket liten))
- Undervisning ? - närdå ????» (1 (Mycket liten))
- Jag känner inte att jag lärt mig så hemskt mycket.» (2)
- bra men det är ju övningarna som varit bäst och gett mest» (3)
- vi har inte haft så mycket undervisning.» (3)

7. Var talen lagom långa?

41 svarande

för kort»10 24%
lagom»31 75%
för långt»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Både och. Det borde snarast vara en variation av längderna så att man lär sig tala under olika former och med olika tidskrav.» (?)
- man borde på välja ett tal man ska hålla längre, kanske 5 minuter.» (för kort)
- Lite varierade lägder hade inte varit fel.» (för kort)
- bra längd om syftet var att lära sig hålla _korta_ tal. Om anledningen istället var tidsbrist, kan man eventuellt fundera på en annan lösning.» (för kort)
- Lite för kort i de flesta fall. Borde varit längre om det skulle speglat en realistisk situation tror jag, för på 2 min hinner man knappt presentera sig, än mindre sitt förslag eller produkt eller vad det nu kan vara. » (för kort)
- Jag tror man lär sig mer på 5 minuters tal, då man inte kan direkt improvisera fram ett tal utan måste förbereda sig. » (för kort)
- Gärna något lite längre någon gång» (lagom)
- ett av talen kunde kanske vara längre så man får lite övning på det också. alltå 4-5min istället för 2.» (lagom)
- Bra övning att hinna med på 2 min.» (lagom)
- Ev kunde det varit intressant att hålla något lite längre tal, kanske fem minuter. Det är ju förståss svårare att få in i schemat.» (lagom)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.26


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

42 svarande

Ja»0 0%
Nej»42 100%

Genomsnitt: 2

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

42 svarande

1 (För låg)»3 7%
14 33%
25 59%
0 0%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.52

- Tiden som gick åt var ju närmare 20 timmar än 40 timmar. Det känns fel att säga att det är för lågt, för jag ville ju inte lägga för mycket tid på kursen heller...» (2)
- Om det inte är något vettigt innehåll är det bra att belastningen är liten så att det inte tar tid från andra kurser i onödan.» (3)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 30%
Mycket bra»24 57%
Har ej sökt samarbete»5 11%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

42 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»16 57%
Har ej sökt hjälp»14

Genomsnitt: 3.57

- inte försökt få hjälp iofs men tror inte det skulle varit några problem isf» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Har du köpt boken?

42 svarande

Ja»6 14%
Nej»36 85%

Genomsnitt: 1.85

- Har gjort en titt i affären och boken verkar bra och intressant» (Nej)
- Om man arbetar mer med innehållet, genom att ta upp viktiga områden under föreläsningar så uppmuntrar man fler att ta del av innehållet.» (Nej)
- Mer attraktiv literatur???» (Nej)
- Har ett kompendium från gymnasiet som jag tyckte räcker för mig» (Nej)

13. Har du läst boken?

42 svarande

Ja»7 16%
Nej»35 83%

Genomsnitt: 1.83

- Ja, men jag tyckte inte om den. Jag tror på att tal kan ha ett egenvärde också inte enbart handla om innehållet.» (Ja)
- Delvis styckvis...» (Ja)
- Den ger lite djupare förståelse av löpsedelstekniken, men är egentligen ganska onödig.» (Ja)
- Delvis» (Ja)
- Jag har en likartad bok, som jag läst tidigare» (Nej)
- jag har läst lite.» (Nej)

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

30 svarande

1 (ej prisvärd)»8 26%
5 16%
13 43%
3 10%
5 (mycket prisvärd)»1 3%

Genomsnitt: 2.46

- Ingen aning» (?)
- En bok i en kurs där den uttryckligen inte behövs, och där man inte lyckas visa på något konkret som boken kan tillföra, upplevs naturligtvis såsom mycket oprisvärd.» (1 (ej prisvärd))
- Köpte begagnat» (3)
- Har inte läst den så kan inte uttala mig om priset.» (3)
- Man kommer läsa den senare ändå.» (4)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»23 60%
10 26%
3 7%
2 5%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 1.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen aning» (?)
- övningarna, kommentarer och reaktioner från lärare och andra elever främst som gjort skillnad» (1 (Mycket liten))
- Annan litteratur har gett samma hjälp» (2)
- Har inte läst den så kan inte uttala mig om priset.» (3)
- I viss mån» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.57


Kommentarsfrågor

16. Tror du att införandet av betyg (U,3,4,5), skulle förbättra denna kurs?

41 svarande

1 (instämmer inte alls)»21 51%
9 21%
2 4%
6 14%
5 (Instämmer mycket)»3 7%

Genomsnitt: 2.04

- Jag tror inte det skulle medföra någon förbättring alls, tycker att det skall vara en kurs som främst ger erfarenhet och möjlighet att förbättra det man redan kan. Men alla har så väldigt olika svårt för att prata inför grupper, det känns inte som det är helt rättvist att ge betyg i det. » (1 (instämmer inte alls))
- funkar inte bra på en såpass liten kurs» (1 (instämmer inte alls))
- Det är mycket svårare att lära sig prata inför grupp än att lära sig lite mekanik, så jag tror inte det hade förbättrat något. Dessutom hade det nog inte blivit speciellt objektiv bedömning.» (1 (instämmer inte alls))
- Det som för mig personligen var mest utveckalnde var att öva förmågan att tala inför publik utan att vara förbered. Detta tror jag inte skulle vara möjligt om betyg infördes» (1 (instämmer inte alls))
- Det skulle sätta fel typ av press på studenterna.» (1 (instämmer inte alls))
- Mycket subjektivt att bedöma!» (1 (instämmer inte alls))
- Det känns bättre att ha en kurs där man får godkänt om man "försöker". Man ska inte jämföra mellan studenterna, utan jämföra varje students olika prestationer. » (1 (instämmer inte alls))
- Tror fler skulle ta den på allvar, men det är den enda möjliga förbättringen.» (2)
- Inte om det är tänkt att folk ska våga tala. För oss som inte har några problem med det hade det ju varit mer av en sporre däremot, att inte bara improvisera fram något halvtaskigt. Beror helt på vad huvudsyftet med kursen är.» (2)
- Mycket individuellt hur man klarar av att hålla tal... Ytterligare stressfaktor att bli betygsbedömd för många.» (2)
- Det skulle kanske tvinga fram mer förberedda tal från min sida. Men samtigt skulle det ha tagit tid från inlärningen av andra (mer ?) relevanta kurser.» (3)
- Ja, men inte i nuvarande form. Då krävs att man på bättre sätt visar hur och vad som skall göras.» (4)

17. Tror du en skriftlig tentamen skulle ge mer kunskaper?

42 svarande

1 (instämmer inte alls)»20 47%
10 23%
8 19%
0 0%
5 (Instämmer mycket)»4 9%

Genomsnitt: 2

- Samma som ovan, tycker det skall ge erfarenhet främst, och ds väcka någonsorts medvetenhet om hur man beter sig när man talar inför grupp.» (1 (instämmer inte alls))
- inte om meningen är att vi ska lära oss hålla bra presentationer i praktiken.» (1 (instämmer inte alls))
- Nej. Retorik kan man inte utöva på en pappersbit. Det vore slöseri med tid att utforma en skriftlig tentamen i konsten att tala.» (1 (instämmer inte alls))
- Teoretiska kunskaper inom området är mer eller mindre värdelösa. Det enda sättet man lär sig presentera saker på och hålla tal på är att faktiskt göra det.» (1 (instämmer inte alls))
- I slutänden är tal så personliga att det blir fånigt att ha tenta. Då känns det mer som det finns "rätt och fel", när det egentligen finns bra tips.» (1 (instämmer inte alls))
- Tror att övning är det enda för att lära sig prata...» (2)
- Är det själva kunskapen som är viktigast i denna kursen eller är det att lära sig tala inför grupp?» (3)
- Har svårt att föreställa mig den tentan...» (3)
- Det är möjligt. Om det var en "diskutera-och-analysera"-tenta så ja, men om den bara hade ställt frågor som ett ord eller mening kunnat svara på så nej. » (3)
- Är det "kunskaper" som eftersträvas i denna kurs? Jag trodde mer att det handlade om att få in hantverket, hur man praktiskt håller tal, än i teorin - att kunna hålla ett tal i teorin bara är ju värdelöst.» (3)
- Skulle ge ett seriösare intryck» (5 (Instämmer mycket))

18. Tror du att införandet ett projektarbete skulle förbättra denna kurs?

42 svarande

1 (instämmer inte alls)»14 33%
5 11%
14 33%
8 19%
5 (Instämmer mycket)»1 2%

Genomsnitt: 2.45

- Ett vad? Skriftliga arbeten skulle ju i och för sig också kunna gå under presentationsteknik, men det känns onödigt.» (1 (instämmer inte alls))
- Ja, om kursen gett fler högskolepoäng så skulle ett projektarbete vara väldigt nyttigt för många som läser teknisk fysik. Annars är svaret nej.» (3)
- Beror väldigt mycket på upplägget.» (3)
- Det tror jag definitivt. Man kan göra något och sen presentera det = mer realistiskt. » (4)
- Ev bra med något mer konkret att presentera. Samkörning med någon annan kurs?» (4)

19. Vilken typ av projektarbete?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Presentera något känt tal1.5
Annan muntlig redovisning.1.5
3.Lösa ett mekanikproblem1.6
4.Skriftlig rapport2.3

- Vore kul om man skulle försöka sälja en produkt till andra som projektarbete. Låter lite som ett tv-program jag såg en gång, skulle nog bli väldigt kul om man utsåg folk till "pengahållare" och hade en presentation där om delar av panelen av "pengahållaren" blev övertygad så kunde denne ge en summa, och sedan har man en "debatt" som den vi hade sista föreläsningen där två säljarlag måste nå fram samtidigt, samt ett sista moment där man också kan tjäna "pengar". Den grupp med mest "pengar" vinner. Vet inte riktigt vad man skulle vinna, mer än äran och berömelsen förstås.» (?)
- Det viktiga är inte exakt vad en grupp personer utför på scen, utan hur de utför det och hur de samarbetar för att väcka nyfikenhet och uppmärksamhet hos publiken. En skriftlig rapport skulle aldrig kunna motsvara det syftet.» (?)
- Lösa problem på tavlan inför grupp tror jag är jättebra. Skriftliga rapporter däremot har vi massor av obligatoriska tillfällen att träna på redan. Känns mer som att de skulle bli belastande om de var det i denna kursen också.» (?)
- detta borde vara ett prov, något som kan återkomma senare i utbildningen» (?)
- Att hålla ett längre tal kan kanske ge möjlighet att utveckla färdigheter som inte kommer med lika mycket i 2-min-talen.» (?)
- Skulle vara bra om man kunde somköra med mekaniken eller matten.» (?)

20. Enligt dig, hur skulle boken kunna användas mer?

- Mer teori och metodik på föreläsningarna skulle ge mer motivation att studera teorin bakom det hela.»
- ställ lite krav på att sånt som står i boken ska ingå i talen, eller försök satsa på mer prisvärd bok.»
- Ingen aning, ej läst boken»
- Ingen aning.»
- ha en kort disskusion om några utvalda områden från boken vid varje övningstillfälle.»
- NEJ, detta är en praktiskt kurs. Ett kort teorihäfte om tex strukturen av en debatt, eller upplägget för att övertyga någon, eller målgruppsteori skulle säkert vara mer intressant. Behöver verkligen inte vara en bok dock.»
- Håll lite mer på att folk ska använda löpsedelsteknik.»
- Man kanske skulle kunna bli tvungen att använda en teknik i boken i talen»
- Svårt att alls kunna motivera på en så kort kurs. Möjligtvis om man skulle lägga in ett tal på 5 min där vissa kriterier ska uppfyllas..»
- Om kursen var mer (tydligare) inriktad på talarteknik.»
- har ej tittat i den. »
- Eventuellt skriftlig tentamen med frågor från boken»
- Om man tvingar folk att köpa den för att man använder den till små övningar eller något sånt, eller mer diskuterar innehållet i grupper eller så. »
- som kursen ser ut nu tycker jag inte boken ska användas mer.»
- Man skulle kunna bestämma att klassen skulle läsa vissa avsnitt för att sedan diskutera dem.»
- Tal med teman, eller tal som ska hållas på ett visst sätt.»
- Ett skriftligt prov, projekt eller betyg i kursen.»
- Jag såg inget behov av boken, alltså tycker jag inte den ska användas mer.»

21. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

39 svarande

Ja»36 92%
Nej»3 7%

Genomsnitt: 1.07

- otydlig information, står inget tydligt om vad som var obligatoriskt eller inte.(informationen på studie portalen var inte uppdaterad heller)» (Ja)
- Kraven för examination har varit otydliga. Har närvaro varit obligatorisk på föreläsningar? Har någon närvaro i så fall tagits? » (Nej)
- Studieportalen visade fel, och som student visste man inte om apells personliga sida förrän första föreläsningen.» (Nej)
- Innehåll, examination..? jag fattade aldrig att det var en KURS, trodde det var ett obligatoriskt närvaromoment.» (Nej)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- så mycket praktisk övning som möjligt»
- Övningarna och möjligheten att skriva/författa sina egna tal»
- Tycker kursen var perfekt. Måste något så praktiskt som att hålla tal göras till något teoretiskt? Uppdragen på sista talet var också roligt! Skönt med en så avslappnad kurs utan extremhöga krav, man anstränger sig ju automatiskt , annars får man skämmas inför en stor del av klassen. »
- övningstillfällena»
- övningstillfällen»
- Inga betyg»
- De små utmaningarna man kunde få möjlighet att försöka utföra under varje tal.»
- Talen man håller inför varandra.»
- Övningstillfällena, det var de som gjorde kursen.»
- Temana (eller temata som det borde heta =)) som man talen handlade om var bra.»
- Talen»
- lekfullheten, friheten att testa sig fram, en introduktion till ämnet...»
- Presentation för smågrupper.»
- Föreläsningarna var bra, får gärna bli fler. Nu hade vi väl bara 1-2 stycken, egentligen?»
- övningstillfällena»
- Övningstillfällen»
- Jonathan, han var en mycket kompetent övningsledare.»
- de korta talen»
- Mycket träning på att hålla tal.»
- Alla tal»
- Mycket talträning.»
- Övningstillfällena»
- Talen»
- Talen, boken,»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer teori om man ska lägga mer tid till kursen och eventuellt någon projektuppgift, dock ingen tenta, kursen är för liten för det.»
- Att alla grupper får respons på talen (minst det första men helst alla tal!), jag tyckte det var väldigt skönt att man var garanterad en positiv kommentar. »
- intressantare föreläsningar och intressantare bok»
- mer krav, så man tar kursen lite seriöst...»
- Mer feedback»
- Ta bort två stycken tvåminuterstal och inför ett projektarbete där 3-4 personer gör något tillsammans på scenen under cirka 5-6 minuter istället.»
- ett av talen ska vara längre(4-5min)»
- Mer konstruktiv kritik, fler tal inför hela klassen, fler övningar i stil med debatt och argumentation inför klassen.»
- Ämnena för talen bör ses över. Att prata om sig själv är en utmaning och det är intressant - både att tala om och att lyssna på. Mitt bästa tal och de flesta andra tal jag kommer ihåg gjordes vid detta tillfället. Att ta med en sak och prata om den var också ok, om än lite forcerat ibland. Att presentera något tekniskt/fysikaliskt ligger i linje med programmet, men jag förstår verkligen inte varför vi ska prata om maträtter. Och det blev ju de tråkigaste och minst inspirerade talen/presentationerna också. Jag har tyvärr inget lysande förslag att ersätta det med, men vill gärna bespara nästa års F:are alla dessa "jag kan egentligen inte laga mat, men pasta är bra"-utsagor.»
- Kursen skulle faktiskt kunna vara längre. Om den nu är så viktig som det påpekas så bör den utgöras av fler/längre tillfällen. 1,5 poäng är för lite för att man ska hinna få ut nått av kursen.»
- ...»
- Mer om talarteknik och ännu mer konstruktiv kritik om hur man ska tala.»
- mer än en föreläsning innan övningstillfällena»
- Ämnet mat var tråkigt. Kanske valfritt den gången istället»
- Ämnesval på presentationer, mat känns inte helt relevant. Samt formerna på presentationerna överlag.»
- Kanske ta bort ett kort tal.»
- Ev större variation på talens teman, eller redovisning av projekt.»
- inget»
- Mer föreläsningar. Jag tycker alltid att föreläsningar ger någonting.»
- Föreläsningarna»
- Nämnda förändringar»
- Engelskan och den sköna variationen av talämnen.»

24. Övriga kommentarer

- Grymt rolig kurs!»
- Över lag är det en vicktig kurs med många vicktiga moment men vi ges inte tid att ägna åt detta. Vi har haresäj tid för en tentamen eller ett projektarbete i denna kurs så som det ser ut nu. Då måste man dra ned på något annat.»
- Kursen skulle kunna vara oerhört bra egentligen, men avsaknaden av högskolepoäng och det faktum att det finns ett betyg, som dessvärre var alldeles för lätt att uppnå, gör att jag personligen inte håller kursen särskilt högt. Inför fler högskolepoäng, ett eller två grupparbeten och kanske ett fem minuter långt avslutningstal som varje elev ska utföra. Det är oerhört svårt att bedöma hur duktig någon är på att tala inför folk, speciellt om man ska beskriva det i form av en 3, 4 eller 5:a, men vårt kanske viktigaste verktyg vi tar med oss från utbildningen, är vår konst att uttrycka oss i både tal och vår kunskap inom matematik och fysik.»
- Bra kurs, rolig och viktig, men med utvecklingspotential.»
- Om man ändrar det till en kurs som kräver tid så hoppas jag att det blir något vettigt, så att man inte tvingas slösa bort sin tid på dumheter.»
- Det finns mycket som kan ändras i denna kurs, men jag vet inte om det hade blivit så bra eller så det är tänkt att den ska fungera. Jag tycker iaf (väldigt kort sammanfattat) att en större mer omfattande kurs senare i utbildningen hade gett mer.»
- nej»
- Bra kurs.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.95
Beräknat jämförelseindex: 0.48


Kursutvärderingssystem från