ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Logistik M - 2012, TEK125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-31
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Ola Hultkrantz»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete (praktikfall, redovisning etc.). Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden (uppskatta en genomsnittid/vecka).

38 svarande

Högst 15 timmar/vecka»6 15%
Cirka 20 timmar/vecka»17 44%
Cirka 25 timmar/vecka»11 28%
Cirka 30 timmar/vecka»3 7%
Minst 35 timmar/vecka»1 2%

Genomsnitt: 2.36

- Det varierar lite. Man fick lägga väldigt mkt tid på praktikfallet när det började närma sig deadline.» (Cirka 20 timmar/vecka)
- hög arbetsbelastning med praktikfallet. Förstår inte sänkningen av poängen då uppgifterna va nästintill identiska med föregående år.» (Cirka 30 timmar/vecka)
- Mycket tid åt praktikfallet» (Cirka 30 timmar/vecka)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0 0%
25%»1 2%
50%»3 7%
75%»14 36%
100%»20 52%

Genomsnitt: 4.39

- Gick på alla föreläsningar, men endast första räkneövningen.» (75%)
- Bra föreläsningar» (100%)
- allt utom en föreläsning» (100%)

3. Ungefär hur mycket tid har du lagt på praktikfallen?

Uppskatta tidsåtgången inklusive redovisning, handledning etc.

37 svarande

0 0%
mer än 20 timmar»3 8%
mer än 40 timmar»12 32%
mer än 60 timmar»18 48%
mer än 80 timmar»4 10%

Genomsnitt: 3.62

- väldigt svårt att uppskatta i efterhand» (mer än 60 timmar)
- ca 76h enl min kalender... » (mer än 60 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 77%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»31 93%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Målen i miljö- och hållbarhetsdelen har vi redan gått igenom de flesta i Energi- och miljöteknik kursen» (Nej, målen är för lågt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 25%
Ja, i hög grad»24 75%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vill hellre kunna skriva mer på varje fråga och få tid att diskutera olika metoder. Det blev svårt att hinna med allt. särskilt med räkneuppgifterna som var stora och som man inte har kunnat räkna så mycket själv på. de var mycket mer omfattade än de i boken» (I viss utsträckning)
- det är ju alltid något man pluggat mer på som inte kommer med på tentan och tvärt om... däremot upplevde jag att det blev ont om tid på tentan, hann inte med sista frågan som jag ändå kunde rätt bra å den va ju ändå värd 10p :( 5h tenta hade varit bättre!» (Ja, i hög grad)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.47


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

38 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»5 13%
ganska stor»18 47%
mycket stor»15 39%

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lär mig inte jättemkt på föreläsningar, dock var föreläsningarna bra!» (ganska liten)
- bra föreläsningsPDF:er och bra att de läggs ut innan föreläsningen» (ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»8 21%
ganska stor»17 44%
mycket stor»13 34%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har inte läst överdrivet mycket i boken. Detta mycket tack vare att arbetsfördelningen i praktikfallet var mycket sned. Vissa i gruppen jobbade betydligt mer än andra.» (ganska liten)
- Jag utgick i huvudsak från PowePointsen från föreläsningarna, och slog upp i kursboken om det var något jag inte förstod eller ville veta mer om.» (ganska stor)
- Föreläsningar var bra för praktikfallet men boken gav mycket till tentan.» (ganska stor)
- har gått mest på föreläsningsmaterial generellt sett men boken har varit bra för att kolla upp begrepp och fördjupning» (ganska stor)
- Bra bok, dock lite "tjatig"» (mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har övningar/storgruppshandledningar varit för din inlärning?

38 svarande

mycket liten»3 7%
ganska liten»13 34%
ganska stor»14 36%
mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick på första räkneövningen, men det gav inte så mycket att titta på när någon annan räknar. Fick ut mer av att räkna själv. » (ganska liten)
- konstigt upplägg, inför fler räknestugor istället för » (ganska liten)
- vi har ju inte haft så många men de vi haft har varit bra...» (ganska stor)
- För lätta tal, gick igenom det för långsamt. Vi kan redan matematiken... Dock bra att ha räkneövningar för förståelsen. » (ganska stor)
- Bra med Kristinas pedagogiska övningar.» (mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har gästföreläsningarna varit för din inlärning?

37 svarande

mycket liten»9 24%
ganska liten»16 43%
ganska stor»10 27%
mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade vi gästföreläsning!? » (mycket liten)
- Killen som jobbat i öst någonstans var olidligt tråkig att lyssna på. Han har säkert gjort mycket intressant men som sagt, olidligt tråkig. Skulle vara bättre med någon som är lite karismatisk.» (ganska liten)
- men kul för att lära känna ämnet bättre» (ganska liten)
- Väldigt bra med anknytning till "verkliga livet"!» (ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har praktikfallen och ölspelet varit för din inlärning?

38 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»1 2%
ganska stor»9 23%
mycket stor»28 73%

Genomsnitt: 3.71 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade varit bra att veta innan tentan hur det hade gått på praktikfallet. » (ganska stor)
- Ölspelet var mycket kul och lärorikt!» (mycket stor)
- Ölspelet var kul. Men det blir lätt uppdelat i praktikfallet när man är så många som 5. Då lär man sig bara en del. Bättre med mindre grupper, så kan man minska lite på fråga 5.» (mycket stor)

12. Till hur stor hjälp var Excelövningen för praktikfallet?

38 svarande

mycket liten»0 0%
ganska liten»3 7%
ganska stor»10 26%
mycket stor»25 65%

Genomsnitt: 3.57

- Hinner inte reflektera så mycket över vad man gör utan man gasar bara för att hinna bli klar.» (ganska liten)
- Fyra timmar blir lite väl Långt och jobbigt att sitta i ett sträck, var tvungen att stanna över tiden och hann inte ta någon rast. Kanske ha två tillfällen för labben nästa år?» (mycket stor)
- Utan den hade praktikfallet varit mycket svårt att reda ut.» (mycket stor)
- Det hade varit jättesvårt utan den.» (mycket stor)
- skulle vara bättre att båda ligger i lv 1» (mycket stor)
- excellabben var väldigt viktig och bör absolut vara kvar och utvecklas ytterligare... (mindre grupper/fler lärare tex)» (mycket stor)
- Bra!» (mycket stor)

13. Till hur stor hjälp har grupphandledningar varit för din inlärning?

38 svarande

mycket liten»6 15%
ganska liten»11 28%
ganska stor»13 34%
mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vi använde oss inte av handledningen så det är svårt för mig att avgöra» (mycket liten)
- för lite tid för varje grupp. det var ganska stressigt att hinna fråga allt man ville » (ganska stor)
- » (ganska stor)

14. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»4 11%
ganska bra»16 45%
mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Beror enbart på Chalmers studieportal som aldrig funkar!» (ganska dåligt)
- Gillar inte att man inte kan dela ut fullständiga lösningar på gamla tentor! Med tanke på hur diffusa tenta-frågorna är så behöver man i förhand ha sett hur examinatorn tänkt.» (ganska dåligt)
- i början låg det bra med fö ant men de sista veckorna låg de inte uppe innan lektionen» (ganska bra)
- Skall det verkligen fortfarande va gamla studentportalen. (Nu kommer Micke säga att det finns fler möjligheter med nya än de flesta vet.)» (ganska bra)
- Förutom att nya studieportalen är under all kritik» (mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.98


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

mycket dåligt»1 2%
ganska dåligt»5 14%
ganska bra»14 41%
mycket bra»14 41%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fick inte svar på frågor via mail av någon! Kasst» (mycket dåligt)
- Jag mailade in en dek frågor gällande praktikfallet. Svaren var nästan alltid väldigt luddiga. Det verkar som om det viktiga i praktikfallet var att motivera, inte att ha rätt tänk. » (ganska dåligt)
- Fanns ingen möjlighet att få hjälp utöver handledningstillfällena, vilket var jobbigt när man tentapluggade och behövde hjälp med räkneuppgifterna. Jag hade velat ha räknestuga i lv 7 (Gärna även tidigare, så man kommer igång med räkningen i tid)» (ganska dåligt)
- En av handledarna ville inte riktigt svara på frågan utan hänvisade till boken där svaret vi sökte inte fanns..» (ganska bra)
- Kristina borde få en medalj! Bästa övningsledaren ever!» (mycket bra)
- Snabba mailsvar!» (mycket bra)
- Kristina var till stor hjälp under praktikfallet då endel frågetecken uppstod. Hon tog sig tid och var ofta tillgänglig. väldigt uppskattat» (mycket bra)
- Kristina ställde alltid upp! » (mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»15 39%
mycket bra»22 57%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.55

- Jag gillar mina M3:or och övriga studenter var trevliga.» (mycket bra)

17. Hur upplevde du kursen med avseende på arbetsbelastning?

38 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»2 5%
ganska bra»27 71%
mycket bra»9 23%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker det är för lite föreläsningar med bara 10 stycken för en 7,5 poängs kurs, känns som man kunde lagt in fler. Alt fler övningar/räknestugor» (ganska bra)
- lite väl mycket projekt vilket lämnar lite tid till den "allmäna" inlärningen» (ganska bra)
- Som sagt så var det mycket tid man fick lägga ner på praktikfallet» (ganska bra)
- Det är ju lite dumt att sista uppgiften i praktikfallet var så väldigt stor i förhållande. Man fick en känsla av trygghet i början som sedan byttes ut mot skräck när man satte igång med sista. Det kanske vore ett alternativ att byta plats på fyran och femman då teknologer ofta följer sifferordningar.» (ganska bra)
- lagom för 7,5p» (ganska bra)
- bra kurs, inte för mkt eller lite att göra» (mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.19


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»1 2%
ganska bra»18 47%
mycket bra»19 50%

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant kurs och bra föreläsare» (mycket bra)
- Rolig kurs, funderar på att läsa scm » (mycket bra)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Excellabben»
- ölspel»
- Ölspelet och labben»
- ölspelet»
- Praktikfallet är guld värt! Men det borde delas upp i 2 praktikfall som förra året. De två sista frågorna är de som är tidskrävande.»
- Excellabben»
- ölspel.. mycket lärorikt»
- Kristina.»
- Ölspel, engagerade föreläsare.»
- Ölspelet»
- Exellabben, Ölspelet och Kristinas övningar.»
- allt»
- Ölspelet och excellabben»
- ölspelet, excellabben»
- excellabben»
- Boken och dess koppling till tentan»
- Excellabben»
- Excellab, ölspel, praktikfall»
- excellabben!»
- Praktikfallet»
- ölspelet och en introduktion i excellabben! »
- exellabben. Den kvinnliga övningsledaren var mycket duktig. »
- ölspelet och praktikfallet»
- Excellabben»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- resultatet från praktikfallet borde ges ut tidigare »
- Ha räknestugor!»
- korta ner projektet»
- Beräkningarna i praktikfallet är otroligt tidskrävande och väldigt repetitiva. Borde kunna reduceras något, känns inte motiverat att lägga så mkt tid på liknande beräkningar.»
- Tycker nästan att praktikfallet kan vara värt mer än vad det var i år.»
- Lägg in några hemtal»
- Praktikfallet. Jag blev förvånad att uppgift 5 tog så lång tid och det var så mycket man skulle skriva. Det skulle vara bättre med två rapporter men en redovisning.Blir mer att man ligger i fas och vet hur mycket plats man har»
- kan dela upp praktikfallet i två delar, men ha en gemensam redovisning»
- Upplägget på i vilken ordning uppgifterna kommer i praktikfallet.»
- Praktikfallet viktades för lågt sett till mängden arbete som lades ned på det. »
- fler lärare/mindre grupper till excellabben längre tid för tentan (5h)»
- inget»
- gästföreläsarnas innehåll»
- tycker att det har varit ett mycket bra upplägg på kursen så jag har inget som jag tycker bör förändras»
- Upplägget för tentaplugg»

21. Skulle du rekommendera kursen i sin nuvarande form till nästa års studenter? om inte, vänligen motivera

om inte, vänligen motivera

38 svarande

Ja»38 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

22. Övriga kommentarer

- nix»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.95
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från