ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMEL vt12 Elektriska kretsar, LEU470

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»8 33%
Cirka 20 timmar»6 25%
Cirka 25 timmar»6 25%
Cirka 30 timmar»4 16%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- Läst mycket el innan, behövde därför inte vara med så mycket. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 4%
75%»7 29%
100%»16 66%

Genomsnitt: 4.62

- Var sjuk i en vecka.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 12%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 33%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 50%

Genomsnitt: 3.2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 18%
Ja, i hög grad»15 68%
Vet ej/har inte examinerats än»3 13%

Genomsnitt: 2.95

- För kort provtid! Chalmers hade väl gett Einstein en trea också bara för att han inte kunnat redovisa relativitetsteorin tillräckligt fort. Ska man tillverka en krets i verkligheten gör det ju inget om det tar en några dagar extra för att allt verkligen ska bli rätt bara uppgiften löses. Kretsen tillverkas i miljoner exemplar sedan och några futtiga extra ingenjörstimmar spelar ingen roll. Bra provfrågor annars. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»7 29%
Mycket stor»16 66%

Genomsnitt: 3.62

- Föreläsningsupplägget har inte var fördelaktigt för min del.» (Ganska liten)
- Bill och Manne förklarar bra. Bra exercise.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.5

- jag tyckte att det var jobbigt att boken var så mycket mer avancerad än undervisningen! det gör att det är svårt att förstå vad man läser om man måste läsa in en lektion som man har missat» (Mycket liten)
- Brist på kurslitteratur hos Cremona gjorde att man fick vänta 6-7veckor på att få boken!!!» (Mycket liten)
- I och med att böckerna var slutsålda i början var de svårt att få tag på kurslitteraturen.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 12%
Ganska bra»14 58%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3.16

- Kaotisk amatörmässig kurshemsida. Materialet huller om buller utan systematik. Pingpong och ordentlig sortering och kategorisering av materialet till nästa år! » (Ganska dåligt)
- Riktigt bra med stödet av kopior när det var strul med böckerna.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»16 66%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.75

- Bra och frekventa exerciselektioner! » (Mycket bra)
- Speciellt att ha övningstillfällen samt frågestund i tentaveckan» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»15 62%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 3.95

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 45%
Hög»12 50%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.58

- Väldigt många moment att gå igenom på 7,5hp» (Hög)
- För mycket utav kursen gicks igenom för sent. Sista veckan innan tentan bör man inte gå igenom något nytt!!!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»11 45%
Hög»10 41%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.54

- Enkel mekanik, redan läst massa el på gymnasiet. » (Låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 20%
Gott»12 50%
Mycket gott»7 29%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Allt var bra, inget behöver ändras på enligt mig!»
- Laborationer. Bill, som är en grymt bra föreläsare.»
- Duggan »
- De frekventa och bra exercise lektionerna»
- Mycket övningsräknande. Bra lärare.»
- Tidig dugga»
- Upplägget på undervisningen, duggor.»
- Duggan»
- Bill.»
- Bill! :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gärna lite mer tid i slutet av kursen till repetition. »
- Gärna en dugga till, för att man ska hänga med mer»
- Böckerna var färglösa och oinspirerande. Kanske någon lab till med någon praktisk användbar krets. »
- På något sätt göra så att man får lite mer tid att öva i slutet, så man inte går igenom något i veckan före som kommer på tentan veckan efter. Då hinner man knappt övningsräkna på det nya samt repetera hela kursen.»
- Vi fick ju ej böcker direkt då de tog slut, vilket i och för sig inte var chalmers eller examinatorns fel på något sätt, men det försvårade lite.»
- Kursupplägget.»
- Mer laborationstid med fler moment, så man kan få en riktig förståelse för vad det är man räknar på. Annars är det svårt att kunna använda sig av sin nya kunskap i verkliga livet och det finns risk att den faller i glömska.»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.08

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.08
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från