ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-3 Linjär algebra, TMV141

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-04-01
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»10 27%
Cirka 20 timmar»8 22%
Cirka 25 timmar»11 30%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.5

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»2 5%
25%»13 36%
50%»9 25%
75%»7 19%
100%»5 13%

Genomsnitt: 3


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

36 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»6 16%
Vet ej, målen är svåra att förstå»2 5%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»28 77%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.38

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»1 2%
Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 30%
Ja, i hög grad»23 63%

Genomsnitt: 3.55


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»11 30%
Ganska liten»20 55%
Ganska stor»4 11%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.86

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»5 13%
Ganska stor»17 47%
Mycket stor»12 33%

Genomsnitt: 3.08

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»14 38%

Genomsnitt: 3.22

8. Hur bra har övningarna fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»10 29%
Ganska bra»13 38%
Mycket bra»10 29%

Genomsnitt: 2.94

9. Hur bra har MATLAB-momentet fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Ganska dåligt»8 22%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»10 27%

Genomsnitt: 2.88

10. Vad tycker du om examinationsformen för MATLAB-momentet?

36 svarande

Mycket dålig»4 11%
Ganska dålig»10 27%
Ganska bra»11 30%
Mycket bra»11 30%

Genomsnitt: 2.8

11. Hur har Maple T.A. fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»15 44%
Mycket bra»17 50%
Har ej använt Maple T.A.»2

Genomsnitt: 3.38

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Föreläsningarna innehöll för mycket teori och för lite exempel på räkneuppgifterna. Det gav inte så mycket tt vara på föreläsningarna.»
- Skönt med onlinedugga då man inte blir lika stressad och man kan korrigera vilka saker man behöver öva mer på»
- Nej.»
- Tycker Roger hade kan vara lite mer tydlig när han pratar vid tavlan. Lättare att anteckna om läraren faktist talar tydligt och högt. Kanske några fler exempel på föreläsningar. En eller två övningar per föreläsningen är lite avslappnande. »
- MATLAB-momentet var helt onödigt, man lärde sig ingenting där och behövde inte heller höra något»
- Frustrationen över att inte klara ett maple prov bara för att man skrev 0 iställer för (0)/(-15)»
- Jag är väldigt osäker på hur ni menar med "examinationsformen för MATLAB-momentet". Om ni menar att man går dit, gör labben och får närvaro så tycker jag att det var bra.»
- På pappret kanske Maple ger bättre resultat, men det är inte alltid det är en rättvis bild av helheten.»
- Tyvärr så har föreläsningarna varit helt katastrofala. Slutade helt gå på dem eftersom de gav verkligen ingenting, vilket 90% av klassen också gjorde. Roger är olyckligtvis som ett sömnpiller. Verkade som att han översatte all text i boken och sedan skrev upp allt ordagrant under föreläsningar och därför tog det både lång tid och komplicerat för honom att förklara. Snäll kille, men ett riktigt sömnpiller. »
- Boken har bitvis ett ganska dåligt facit.»
- Jag har enbart varit omregistrerad på kursen för att kunna samla bonuspoäng och kunna anmäla mig till tentamen. Mina svar borde därför inte räknas in i utvärderingen, åtminstone inte alla.»
- Jag tyckte inte föreläsningarna var så bra så jag slutade gå på dem. Carl Toft var king, han fick hålla lite egna föreläsningar på övningarna, då fattade man mycket bättre! Maple T.A var bra, men det vore bra att ha en möjlighet att kunna göra uppgifterna inför tentan igen, att dom gick att komma åt även när "inlämningstiden" var ute» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»11 30%
Mycket bra»13 36%
Har ej sökt hjälp»11 30%

Genomsnitt: 3.94

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

36 svarande

Sänkas markant»1 2%
Sänkas lite»1 2%
Förbli densamma»31 86%
Höjas lite»3 8%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

36 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»4 11%
Förbli densamma»24 66%
Höjas lite»8 22%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.11


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»3 8%
Godkänt»19 52%
Gott»12 33%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.25

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Maple TA»
- Maple»
- Matlabmomentet där man slipper göra en inlämningsuppgift. Det gjorde att man kunde fokucera på resten an kursen utan att behöva lägga mycket tid på matlaben»
- Maple T.A. och framförallt räkneövningarna var strålande, försök få fler folk till dem bara.»
- Maple»
- Maple ! Jag tyckte det var enkelt, men man lärde sig någonting med det»
- I stort sett allt.»
- Carl Toft är kunglig på övningarna! Efter halva terminen, när man hade insett meningslösheten med föreläsningarna, var övningarna med Carl det enda jag gick på och han kunde gå igenom så gott som hela veckans planering på den tid han fick och gjorde det dessutom lätt att förstå. Sjukt duktig!»
- Maple»
- Roger Anderssons fina inställning till innehållet i kursen. Det är alltid lättare när föreläsaren med ett leende går igenom momenten i kursen :)»
- Mapletesten»
- Matlab momentets uträttning.»
- Jag tycker Maple T.A. funkade bra och borde finnas kvar.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren var inte bra, så göra nån förändring där...»
- Ändra på upplägget på föreläsningarna, de flesta slutade att gå på föreläsningarna eftersom det blev så mycket fokus på bevis. Det räknades knappt några exempel på teorin.»
- Informationsspridningen på kurshemsidan behöver bli bättre. Det tog cirka 1 vecka för några ett exempel att nå kurshemsidan. Sedan skulle det även ha varigt bra om den senaste tentan och dess lösningar hade nått kurshemsidan eftersom att denna delvis gicks igenom på sista föreläsningen. »
- Utlärningstekniken under föreläsningarna var undermålig i början av kursen då det var mest mummel och prat med tavlan från föreläsarens håll men det blev bättre med tiden. Elever blev mer förvirrade och stressade av föreläsningarna än pedagogiskt upplysta. Hade varit bra med fler andningspauser, tydliga rubriker på vad som försigår på tavlan just nu och frågor till eleverna för att bekräfta att de förstår och hänger med.»
- Föreläsningar»
- Föreläsningarna var inte så bra, det var svårt att koppla dem till uppgifterna i boken.»
- Jag tycker att det är lite svårt att få bra anteckningar när Roger skriver på tavlan och pratar på samma gång. Speciellt i den här kursen, då jag upplevde det som en väldigt anteckningsintensiv kurs (mycket att skriva etc. etc.). En möjlighet till förändring skulle vara att skriva först - förklara sedan.»
- Föreläsningarna samt MAPLE.»
- Föreläsningarna med Roger.»
- föreläsningarna skulle kunna utvecklas lite, linjär algebra kändes som en ganska bevis/sats-tung kurs och då kan det vara bra att ibland få en överblick över hur allt hänger ihop, annars blir det lätt lite tjockt med teori.»
- Att inte behöva anteckna frenetiskt utan att faktiskt kunna hinna med att lyssna under föreläsningarna vore rätt bra. Och sammanfattningar för att knyta begreppen till något vore riktigt bra för inlärningen!»
- Fler konkreta exempel mellan varje sats. Hände ofta att föreläsaren bara gick igenom satsen och sedan började på nästa utan att ge ett räkneexempel.»

19. Övriga kommentarer

- Nej.»
- Boken som används är inte helt bra, vissa bevis finns bara som övningar och är inte bevisade i boken.»
- Rolig och intressant kurs. »
- Roger är riktigt bra på att förklara då man frågar honom mellan 4 ögon. Men föreläsningar var verkligen inte hans grej.. Hederliga duggor ger ett mer verklighetstroget resultat.»
- Övningarna va väldigt bra.»
- Jag har enbart varit omregistrerad på kursen för att kunna samla bonuspoäng och kunna anmäla mig till tentamen. Mina svar borde därför inte räknas in i utvärderingen,åtminstone inte alla .»


Kursutvärderingssystem från