ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt12 Styr- och reglerteknik, LET192

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»2 10%
Cirka 20 timmar»6 30%
Cirka 25 timmar»6 30%
Cirka 30 timmar»4 20%
Minst 35 timmar»2 10%

Genomsnitt: 2.9

- effektiv tid» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»8 40%
100%»11 55%

Genomsnitt: 4.45

- Har krockat med annan kurs» (75%)
- Läste 150% studietakt så missade en del av föreläsningarna, kunde dock ta igen det rätt lätt eftersom läroboken var så bra.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 70%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 10%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.89

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»17 89%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- Den givna tentamen var mycket mer komplicerad och liknade inte alls dem utgivna övningstentorna. Är mycket besviken på tentamens utförade!» (Nej, inte alls)
- Ganska svår tenta jämfört med de äldre» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»10 52%

Genomsnitt: 3.42

- Jag var sjuk delar av tiden och läste hemma i stället.» (Ganska liten)
- Föreläsaren Bertil Thomas är oerhört pedagogisk och tydlig när han förklarar. Fortsätt så! » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 50%
Mycket stor»10 50%

Genomsnitt: 3.5

- Bra reglerbok. Styrboken saknar lista längst bak så det är svårt att slå upp saker.» (Ganska stor)
- Väldigt bra litteratur, båda böckerna. Faktiskt bland de bästa jag läst. Övningsuppgifterna likaså. » (Mycket stor)
- Lösningar till styrdelen vore att föredra » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»13 65%

Genomsnitt: 3.65

- Planeringen i kurs-pm och att-göra-listorna för varje vecka var mycket bra och gjorde det mycket enkelt att hålla en bra takt på studierna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 40%
Mycket bra»9 45%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.55

- Vi hade ju knappt några övningar... men Bertil Thomas var väldigt hjälpsam och svarade på frågor utanför lektionstid» (Ganska bra)
- Synd att renodlade övningstillfällen saknas. De behövs.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.7

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»1 5%
Låg»2 10%
Lagom»13 65%
Hög»4 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Det skulle kunna vara högre tempo, vissa moment var väl mycket upprepning, gäller framförallt algebra som man bör kunna förvänta att vi kan» (Låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»14 73%
Hög»3 15%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.21

- pga. Ex-jobbet» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»11 55%
Mycket gott»7 35%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns som en kurs som tillför mycket och är intressant ur ett ingenjörsperspektiv» (Gott)
- Oerhört rolig och intresant kurs men tentan var lite väl un called for... » (Gott)
- Bra och intressant kurs. Kunde dock fått gå lite djupare på ämnet/ämnena.» (Gott)
- Kändes vettigt att lära sig via boken och kunna lära sig att slå i den, känns som att kunskaperna bevaras bättre då.» (Gott)
- Kände att jag lärde mig väldigt mycket i denna kursen och att det var verklighetsnära ämnen som togs upp. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra med utdelning av veckolistor. Bra med extrauppgift i Matlab»
- Kurslitteraturen, labbarna och TODO-listorna. Bra att börja föreläsningarna med kort repetition med vad som tog upp på föreläsningen innan. Lättare att hänga med då. »
- Den första labben. »
- Bertil Thomas är en skön prick»
- Den frivilliga inlämningsuppgiften»
- om man ska ha en tenta uppgift som inte är lik nått annat man sett innan kanske man skall visa en liknande uppgift på nån föreläsning så man har nån aning om vad man skall göra.»
- Todo listorna som delades ut på veckorna.»
- Labarna var mycket bra»
- Tentaupplägget, laborationerna och läraren.. ja, allt.»
- Upplägget av kurs-pm med schema, läsanvisningar och rekommenderade uppgifter. Laborationerna var också bra, kändes relevanta och gjorde att man såg hur det man lärde sig kunde användas i praktiken.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det skulle gå att öka tempot något och gå in på djupet. Som den är nu är den väldigt bred, det bör gå att gå lite djupare utan att för den skull minska bredden. »
- Den andra labben ligger alldeles för sent i perioden, och den var inte särskilt lärorik eller rolig. »
- *Kanske slänga in Robban igen som en liten piff i slutet? *Mer pneumatik *Bättre beskrivning av PLC i boken, instruktionslistor, fler exempel etc »
- fler labbar!!!!!!!»
- Facit på övninguppgifterna som låg på kurshemsidan stämde dåligt överens med de uppgifter vi skulle göra på todo listorna»
- Kanske ett övningstillfälle per vecka. Lägg labbarna en vecka tidigare vardera. »

16. Övriga kommentarer

- Tentan är på väldigt få tal så man får inte visa allt man kan. Skulle vara bättre med fler tal. Tentan var svårare än vad de gamla tentorna som vi fick utdelade.»
- Kände att sista labben vi hade låg lite tätt inpå tentan. Kanske skulle kunna gå att köra regleren lite hårdare och bara ha styr det sista?»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.15

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.15
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från