ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt12 Elteknik, LET154

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-08 - 2012-03-25
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»15 46%
Cirka 20 timmar»6 18%
Cirka 25 timmar»8 25%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Lite i början av läsperioden men hela tiden den sista veckan» (Högst 15 timmar)
- FEM-modelleringen som låg parallellt tog upp väldigt mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- Har varit sjukskriven en del och jobbat hemma så mycket jag orkat.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»8 25%
100%»22 68%

Genomsnitt: 4.56

- Jag har deltagit mer! men inte 25% som är nästa nivå.» (0%)
- Skidresa första veckan» (75%)
- Bortrest 2,5v i inledningen av kursen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 34%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 50%

Genomsnitt: 2.81

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 25%
Ja, i hög grad»18 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.81

- Det är alltid så när man tentar att det inte kommer med saker som man kan samtidigt som det istället kan bli fokus på de saker man inte kan, eller så blir det tvärt om och då är det bättre för en :P Men spridningen av olika uppgifter var bra på tentan.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»10 31%
Mycket stor»20 62%

Genomsnitt: 3.53

- Tyckte ej att de lärarledda lektionerna gav så mycket. Övningsledaren förklarade på ett mer pedagogiskt sätt.» (Ganska liten)
- Speciellt labbarna har varit till stor hjälp.» (Mycket stor)
- Bills lektioner var givande. Lennarts var lite svåra att hänga med i. Mycket bra övningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»7 21%
Ganska stor»15 46%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 2.9

- kollade inte ens i den» (Mycket liten)
- Kursboken är inge vidare.» (Mycket liten)
- Bra övningsbok. Onödig kursbok om man antecknar på alla föreläsningar.» (Ganska liten)
- Tror knappt jag öppnade läroboken..» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var ju ingen höjdare. Lätt förvirrande bok, konstig uppdelning mellan kapitel och stycken. Inte alltid lätt att hitta den informationen man behövde och ganska dåliga förklaringar» (Ganska stor)
- Kompletterande material hämtade jag från internet.» (Ganska stor)
- Vore bra om övningsboken utökades med lösningar.» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 37%
Mycket bra»18 56%

Genomsnitt: 3.46

- Under all kritik att kurshemsidan aldrig någonsin fungerar. Är för mig helt oförståligt att studentportalen fungerar så ofattbart dåligt som den fungerar. Under de drygt 15 försök jag försökt komma åt kurshemsidan har uppskattninsvis 3-4 gånger fungerat, Skall portalen skötas så jävla dåligt borde de generera att man får kompensation för tentor och dylikt eftersom de blir svårt att läsa på när man inte kommer åt de man behöver läsa på.» (Mycket dåligt)
- hela studentportalen funkar dåligt, ibland har jag inte kunnat komma åt material när jag behöver för jag inte är registrerad som det säger.» (Ganska dåligt)
- Jag skulle vilja att lösningar på övningsuppgifter även fanns tillgängliga under utdelat material! Det underlättar verkligen studierna man har på egen tid.» (Ganska bra)
- Studentportalen har ett eget liv som vanligt...» (Ganska bra)
- Den gamla studieportalen såklart..» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»23 71%
Har ej sökt hjälp»3 9%

Genomsnitt: 3.9

- Alla tre lärare på denna kurs har varit väldigt trevliga, hjälpsamma och pedagogiska» (Mycket bra)
- Övningsledaren var jättebra! Stort plus att han hade en pärm med lösningar också» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»23 71%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»4 12%
Lagom»25 78%
Hög»2 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.87

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»16 50%
Hög»13 40%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.4

- Läste FEM-modullering samtidigt. Så all FEM gjordes under de första fem veckorna och Elteknik pluggades in under de två sista.» (Hög)
- Tidskrävande rapporter i den parallella FEM-kursen.» (Hög)
- Inte elteknikens fel! För vi läste fem-modulering samtidigt och det är en kurs med extremt för hög arbetsbelastning tycker jag.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»5 15%
Gott»15 46%
Mycket gott»11 34%

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- bra kurs men man borde lägga lite mer tid på motor delen» (Gott)
- Labbarna var till stor hjälp och väl planerade så att man kunde koppla teorin till dem på ett tydligt sätt. Det är väl så det är tänkt alltid, men alla labbar är inte så tyvärr.» (Mycket gott)
- Jättebra kurs med två jättebra lärare! All heder till Bill och Lennart. Övningsledaren var också bra. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna. Bra med ganska små grupper.»
- Bill skötte El-delen kanonbra!»
- Labbarna! och kurslitteraturen för den var bra.»
- Labbar, övningar, Bill.»
- Labbarna och dess innehåll.»
- Övningarna var jättbra.»
- Övningsledaren. Stuket på tentan.»
- Lärarna»
- Labbarna var bland de bästa hittills, de gav bra förståelse och var inte lika tidspressande som andra tidigare kurser»
- bra kurs men man borde lägga lite mer tid på motor delen»
- Upplägget med föreläsning, repetition i början av övningarna samt därefter fritt räknande.»
- Bill och Lennart »
- Övningarna var mycket bra. Labarna också»
- möjligheten att labba så pass mycket»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske ändra motorlabben lite. Hade kanske varit bättre med mer ingående undersökningar på asynkronmotorn. Inte bara "se vad som händer"..»
- Lite mindre powerpoint på elmotor-delen då man inte hinner med i anteckningarna »
- Tag bort multiple choice»
- Lösningar på övningsuppgifterna under utdelat material på hemsidan.»
- Mer pedagogisk föreläsare om motorer och generatorer.»
- Tentamen borde var mer omfattande!»
- Försöka hålla sig mer till planeringen.»
- Bättre kommunikation mellan lärarna och övningsledaren. På PM stod det "uppgifter delas ut på lektionen", men det hade övningsledaren ingen aning om vad det var. En av lärarna följde inte PM-planen vilket gjorde att man ibland inte hade fått den kunskap som behövdes för att göra veckans tal»
- Mer teori, väldigt intressant. I arbetslivet kommer man som maskiningenjör stöta på mycket teori, beräkningarna kommer allt som oftast inte göras av oss. Därför bör man ta med mycket mer teori - även om det var en del med nu också.»
- Portalen, skall man använda den värdelösa skiten som aldrig någonsin fungerar så borde man kompensera eleverna för detta. Bättre hade vart att dela ut material på föreläsningar så att eleverna iaf får en teoretisk möjlighet att se materialet, för den möjligheten är patetiskt liten ifall man lägger upp saker på portalen istället.»
- bra kurs men man borde lägga lite mer tid på motor delen»
- Att de tre lärarna pratar ihop sig innan kursstart, så att kurspm och labbar stämmer överens med undervisningen. Samt att förberedelseuppgifter inför labb skickas ut tidigare än 24h innan labb.»
- Något tydligare tal och skrift på Lennarts föreläsningar som i och för sig bara är 45 st..»
- Den "stora" labben med massa stationer. Låt eleverna istället koppla upp lite färre stationer. På så vis kan en djupare förståelse uppnås.»

16. Övriga kommentarer

- Bra samarbete mellan de olika föreläsarna och övningsledare!»
- Det är en intressant kurs som känns relevant för utbildningen. Jag tycker inte att den ska försvinna.»
- Vid tentamen så var miljön tyvärr inte optimal då tentavakterna satt och viskade mellan varandra, delade ut tentamen men sa inte till när vi kunde börja, diskuterade högt om de behövde kopiera fler tentor och det var för otydligt med salarna vilket gjorde att 11st trillade in när tentan hade börjat. Har aldrig varit med om en så "stökig" tenta som i måndags och det förstörde tyvärr min tentamen. »
- Mycket bra labbar»
- En stor eloge till Bill, han har väldigt bra föreläsningar och undervisar så att man får en mycket god förståelse»
- bra kurs men man borde lägga lite mer tid på motor delen»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.12

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.12
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från