ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Var pluggar du?

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-19 - 2012-03-25
Antal svar: 116
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: SNZ och MUU»

1. Klass

I vilken klass går du?

113 svarande

1:a årskursen på grundnivå»39 34%
2:a årskursen på grundnivå»20 17%
3:e årskursen på grundnivå»29 25%
Mastersnivå»25 22%

Genomsnitt: 2.35


Anser du att det i dagsläget finns tillräckligt med:

2. Platser i datasalar

116 svarande

Ja»21 18%
Nej»37 31%
För lite i vissa perioder»58 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.31

3. Platser i tysta lässalar

116 svarande

Ja»23 29%
Nej»23 29%
För lite i vissa perioder»32 41%
Vet ej»38

Genomsnitt: 2.11

4. Grupprum

116 svarande

Ja»9 8%
Nej»74 66%
För lite i vissa perioder»28 25%
Vet ej»5

Genomsnitt: 2.17

5. Övriga studieplatser

116 svarande

Ja»14 12%
Nej»63 56%
För lite i vissa perioder»35 31%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.18


Övriga kommentarer

6. Har du några övriga kommentarer till SNZ och MUU?

Gällande både studieplatser och annat.

- Ni är snälla och snygga!»
- Stundtals riktigt dåligt luft i datorsalar och vissa grupprum. »
- Dålig miljö i tysta salen! Mycket stök i studiehallen, folk äter och är allmänt högljudda!»
- Ni har ju koll på att det alltid går upp i slutet på varje läsperiod. Men grupprum är ju fan närapå omöjligt att få tag i om man inte är här med städerskorna. (Eller bokar i biblan)»
- Går på lindholmen.»
- Fler grupprum eller lokaler som det går att plugga på. Studiehallen räcker inte då alla sektioner tar sig dit och fyller den tidigt på morgonen. Jättetråkigt att vi blivit av med flera stycken klassrum. »
- Alltid fullt, mer grupprum och bord behövs. El-uttag vid arbetsplatserna skulle vara bra. Även datorplatser behövs till viss mån. »
- 1)Jag tycker att vi behöver fler gruppplatser att arbete på för olika typer av grupparbeten. 2) Jag tycker att befintliga lokaler som studiehallen på Maskin behöver uppfräschas då vissa av stolarna är helt utslitna!»
- MUU är ett ko-miskt namn... men det är väl bra att de mjölkar ur studenterna deras åsikter!»
- Det borde finnas studieplatser som är stimulerande. I nuläget är de flesta grupprum försedda med obehagligt eller för dåligt ljus, vita smutsiga väggar, ned suttna stolar och utan dagsljus. Fler soffor och trevligt häng önskas! »
- Mer grupprum och studieplatser behövs!»
- Grupprummen i källaren i HB/HC, När ska dessa öppnas???»
- Fler och bättre övningssalar som man kan ha mindre gruppövningar (20-40 pers)»
- Dålig stil att maskinstudenter har tillgång till fler grupprum än Z under tentaperioder!»
- Svaren på mina frågor ger min syn på det hela, lycka till!»
- Bättre möjlighet att koppla in och ha plats för sin egen dator i befintliga datasalar, för att kunna få hjälp under dataövningar. Renodlade bärbardator-salar är ingen bra lösning. Framför allt skulle en bra början vara att ha ickeupptagna elutag i befintliga datasalar, så man till exempel slipper koppla ur en skärm för att få plats med sin bärbaradator.»
- Bra om datorerna fungerar, kanske behöver någon kolla av dem oftare.»
- Toppenpussar :*»
- Mer platser »
- Grupprummen är alltid upptagna!»
- Allt är fullt i tentaveckan, men i början/mitten av varje period är det oftast lugnt»
- Grupprummen är alltid upptagna. Behövs fler platser för en bättre studiemiljö. Biblioteket är för litet och behöver fler platser i tysta läsesalen. »
- JAg använder inte tysta lässalar»
- Det är dåligt med platser i studiehallen, skulle behövas mer grupprum där man kan plugga tillsammans med kamrater.»
- -Krokar i studiehallen, t.ex. under borden vid fönsterplatserna. -Fyra kontakter i mitten av varje bord för att undvika att folk drar ner datorer i misstag. -"Smart förvaring" i studiehallen. T.ex. ha någon slags hyllor eller fack i borden eller väggarna.»
- Det vore bra med en till lokal likt studiehallen då den ofta är full»
- Gott godis, och trevliga ledamöter!»
- Att det ofta är väldigt svårt att hitta ett ställe att plugga på. Hade uppskattat om det fanns mera platser för självständigt plugg. »
- Det vore toppen om man kan få tillgång till låsta grupprum även när det inte är tentaperiod :)»
- Finns överlag alldeles för lite studieplatser!»
- Mer studieplatser ,)»
- Data platser saknas oftare i perioder eftersom det ibland tycks vara uppbokat precis överallt. Hade gärna sett att det fanns fler ställen som är lika bra som Maskins studiehall med ett lågt sorl och mysig atmosfär.»
- inga övriga kommentarer.»
- Det fijnns för få platser för plugg. studiehallen är ofta knökfull sammtidigt som gamma beta mm är toma och låsta. Jag tycker att de ska vara öppna för studenter! »
- Platserna i studiehallen är mörka och oergonomiska. Borden är matbord och därför för höga och stolarna är nedsuttna, för låga och ger inget stöd i ryggen. Jag visade studieplatserna för min sjukgymnast på akademihälsan som sa att det inte var konstigt att eleverna fick ont av att sitta på dessa platser! Det känns som att stolarna och borden endast valts pga att de ser snygga ut och inte för att de ska vara bra för studenterna. Det finns nästan aldrig plats att plugga de sista läsveckorna innan tentorna!»
- Det finns lååångt ifrån tillräckligt många studieplatser i maskinhuset (och på Chalmers) för att täcka behovet!!! Det är pinsamt att det inte GÅR att studera på sin egen skola! Skärpning! P.S. Ergonomiska utformningen på de studieplatser som redan finns bör även ses över (det gör ont att sitta i Studiehallen och studera)! »
- Borde finnas fler pappersskärare (som klarar A3-storlek), ev i biblioteket t. ex.»Kursutvärderingssystem från