ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 - Maskinorienterad programmering Z1, EDA485

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-12 - 2013-08-20
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Marie Iwanow»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Kurshemsidan och Resurssidan var de minst inkluderande jag hittills sett. Större delen av materialen från föreläsningar utgick och det var i största allmänhet svårt att orientera sig på sidorna.»
- Resurssidan vet jag inte ens om den fanns länkad på kurshemsidan, utan man fick hitta den genom eda215s kurshemsida. Goldbachs hypotes var det lite dålig information om, så jag och min labbpartner fick göra den på labbtiden.»
- Tycker allting var lite osammanhängande. Allt borde finnas på en och samma sida. Labb-PM innehöll dessutom rätt mycket fel. Funktionerna på sista laborationen stämde inte alls överens med boken. »
- Extremt otydligt och dåligt uppdaterad hemsida som var svår att komma åt. Labb-PM"et kändes fullproppat med text där det ibland var svårt att urskilja vad som förväntades av labben.»
- Kurshemsidan var svårtillgänglig, då man kom till kurshemsidan för år 08/09 via Google.»
- Lab-pm stämde ej överens med övningsbok i lab 5.»
- svårt att tyda vad man ska göra och ONÖDIGT att ha så komplicerade uppgifter när målet är att lära sig programmera.»
- dåligt att man ska gå igenom digodat sidan för att komma till kursen»

Kurs-PM
45 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»24 70%
8 23%
++»0 0%
Ej svar»11

Genomsnitt: 3.17

Kurshemsidan
46 svarande

- -»5 11%
10 22%
OK»25 55%
5 11%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.66

Resurssidan
46 svarande

- -»2 4%
9 19%
OK»20 43%
15 32%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.04

Labb-PM
46 svarande

- -»4 8%
5 10%
OK»18 39%
16 34%
++»3 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.19

PM för inlämningsuppgifter (Goldbach Hypotes)
46 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»18 39%
23 50%
++»3 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.56

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- På sätt och vis var det lite dåligt att det var samma författare som föreläsare, eftersom det ibland kan vara bra att få en liten annan vinkling, men det funkade rätt bra för mig personligen men det var flera andra som klagade på det!»
- För mycket text och överrumplande text behövs fler exempel i de olika delarna i vägen till C»
- Ibland följer inte LabPM arbetsboken. »
- Jag använde boken "C: A Software Engineering Approach" som jag tyckte var mycket bättre. »
- Det är magstarkt, för att inte säga direkt olämpligt att Jan Skansholm använder sin egen bok som kurslitteratur. Detta speciellt då han tycks vara väl medveten om att boken och föreläsningarna ligger väldigt nära varandra till sin utformning. På något sätt hade varit lämpligt att kunna lägga till ytterligare ett perspektiv att förklara utifrån. Detta då det dessutom tycks som att kursboken knappt förändrats på tjugo år. Kanske har de gamla invanda hjulspåren tillåtits bli lite väl djupa? En bra början till förändring vore kanske att använda andra exempel än de som redan finns i boken? Ett annat alternativ vore så klart att byta kursbok och därigenom tvingas förklara på ett nytt sätt. »
- Inte en massa onödig utfyllnad i boken, bra! Dock var den lite i överkant vad gäller priset.»
- dåligt att använda skansholms bok eftersom han tjänar på det själv. boken var inte lätt att läsa för någon som aldrig programmerat innan. »

Vägen till C. Bilting, Skansholm
46 svarande

- -»2 4%
7 15%
OK»17 37%
11 24%
++»3 6%
Använde ej»5 11%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.46

Arbetsbok MC12. Johansson Roger, Snedsböl Rolf
46 svarande

- -»0 0%
3 6%
OK»11 23%
27 58%
++»5 10%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.73

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Rolf Snedsböl är den bästa föreläsaren vi haft. Både tydlig och rolig.»
- Emil då? Emil är jättebra! :)»
- Jag var inte på någon övning så jag väljer att inte svara på Övningsledaren Markus prestation.»
- Övningarna knöt inte samman så bra med kursens planering. Föreläsningarna var för mycket prat mer exempel och programmering på plats. Mycket outnyttjad territorium utan programmering med skansholm.»
- Pelle är mycket pedagogisk. »
- Jag har svårt för att Rolfs sätt känns oseriöst, men det är ju helt personligt. »
- Bra med pdf-dokument med föreläsningarna, Roger Johansson!»
- Båda labbassisterna Martin och Pelle var duktiga på sin sak men Pelle hade en förmåga att vilja "drilla" många att bli bättre utan att vara tydlig med att vi hade gjort rätt MEN vi kunde göra det snäppet bättre... Jag gillar att han vill att vi ska utvecklas men ibland kändes det som att jag fick så mkt kritik så att allt måste ha varit fel, men det visade sig att allt var rätt och egentligen bra men det kunde ändå göras bättre. Hade helt enkelt önskat mer tydlighet. Martin var väldigt duktig på att hjälpa med ledtrådar och fingervisningar så att jag själv lärde mig.»
- Jans föreläsningar är relativt intressanta men han är så övertydlig att man totalt tappar fokus innan nästa nya ämne dyker upp. Föreläsningarna följer boken i detalj. Man kan i stort sett lika gärna sätta sig och bara läsa boken. Pelle, om det är han med de gigantiska hålen i öronen, var hjälpsam men ofta en aning elitistisk. Lösningar som fungerade var inte "fina" nog och när han skrev om dom så ledde detta ofta till mer felsökning av hans kod (vilket i och för sig är bra övning). Den långhåriga typen (jag är extremt dålig på namn) var grymt hjälpsam och trevlig och förtjänar två plus. På extralabben så var en annan handledare med (relativt liten filur med mörkt, kort hår). Denne, när det äntligen var vår tur att få hjälp, ignorerade frågan vi hade och klagade istället på att två funktioner saknades och gick sedan utan att hjälpa oss. Funktionaliteten av de saknade funktionerna fanns redan implementerad enligt de instruktioner vi fått av Roger men detta spelade tydligen ingen roll.»
- Jan: Föreläser med en ton och ett språk som om han riktade sig till mellanstadieelever, blivit beskriven av andra som en "mysfabror", inte särskilt proff. Samtidigt så dom gångerna man frågar något så är han ganska arrogant och dryg i sina svar, verkar som att han tror att alla frågor är ett personangrepp mot honom. Pelle är helt enkelt bara en besserwisser, lägger otroligt mycket onödig tid på att briljera med en massa onödig symantic gällande koden istället för att inse att det är funktionen som är det viktiga. Han avskräcker en från att fråga över huvud taget med tanke på att han sällan ger ett svar utan en hel utläggning.»
- Jan lär ut vissa komplicerade saker men han pratar som om vi vore barn. Lite svårt att lära sig då.»
- övningarna var försvåra för någon som aldrig programmerat innan Markus kändes lite virrig. »

Föreläsare Roger Johansson
46 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»12 27%
23 52%
++»8 18%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.86

Föreläsare Jan Skansholm
46 svarande

- -»4 9%
6 13%
OK»20 46%
12 27%
++»1 2%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3

Föreläsare Rolf Snedsböl
45 svarande

- -»2 4%
1 2%
OK»9 21%
9 21%
++»20 48%
Ej svar»4

Genomsnitt: 4.07

Övningsledare Markus
46 svarande

- -»0 0%
5 20%
OK»9 36%
9 36%
++»2 8%
Ej svar»21

Genomsnitt: 3.32

Labbassistent Pelle
46 svarande

- -»2 4%
4 9%
OK»10 23%
11 25%
++»16 37%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.81

Labbassistent Martin
46 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 32%
17 45%
++»8 21%
Ej svar»9

Genomsnitt: 3.89

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Läs ovan.»
- De sista två veckornas föreläsningar borde tagits upp i början och skapat en mjukare övergång från assembler till C.»
- Föreläsningarna inte i fas med labarna, annars ok. »
- De första övningarna var inte så bra, men de Roger höll i i slutet var bra. »
- Ingen röd tråd genom kursen. Labbar,föreläsningar och övningar upplevdes inte länkade till varandra. Det som gicks igenom sista 1,5 veckorna skulle vi ha gått igenom från början. Jag upplever att vi inte gick igenom något som riktigt relaterar till det som ingick i tentamen förutom sista veckan. Riktigt bra dock med "öppet hus" där man hade bra möjlighet att fråga. »
- Bra planering under Assembler-avsnittet i kursen. Laborationerna kopplade mot innehållet från föreläsningarna och hjälpte på det sättet till att underlätta förståelsen. Tyvärr var C-delen av kursen avsevärt sämre kopplat tidsmässigt mot laborationerna. Föreläsningarna kom helt enkelt för sent i förhållande till kursen. Det är faktiskt inte alltid "bättre sent en aldrig" (citat Jan Skansholm) alla gånger. Detta bör helt klart förbättras till nästa år.»
- Förberedelserna för labbarna var oproportioneligt stora. Vissa veckor tog endast labbförberedelser hemma upp mot tjugo timmar, sen tillkom föreläsningar, övningstillfällen och plugg. Mkt tid på en enda kurs!»
- Väldigt långa köer vid simuleringarna! Sista laborationen i C var mycket stressande då vi var i den tidigaste gruppen vilket gjorde att vi fick ta oss fram helt på egen hand (speciellt då köerna var alldeles för långa på simuleringspassen) och de sena "förberedande" genomgångarna på föreläsningarna blev i stället näst intill meningslösa...»
- Mer lärarledd övningstid istället för föreläsning. Man lär sig bättre av att knappa än att lyssna.»
- Pelle var hård vid bedömningen av laborationerna.»
- väldigt ont om tid på simuleringar för att få den hjälp man behöver med labbförberedelse»
- Det enda negativa med labbarna är att min grupp, genom hela dig&dat samt denna kurs, inte har haft ett enda labbtillfälle där hårdvarukrångel tagit mindre än 30 min av labbtiden.»
- gav tillslut upp övningarna för att förberedelsen till labbarna tog 10 h varje vecka»

Föreläsningar
46 svarande

- -»2 4%
11 26%
OK»20 47%
8 19%
++»1 2%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2.88

Övningar
46 svarande

- -»3 11%
8 29%
OK»14 51%
2 7%
++»0 0%
Ej svar»19

Genomsnitt: 2.55

Simuleringar
45 svarande

- -»0 0%
7 20%
OK»10 29%
14 41%
++»3 8%
Ej svar»11

Genomsnitt: 3.38

Laborationer - Assembler
46 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»15 33%
19 42%
++»10 22%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.84

Laborationer - C programmering
46 svarande

- -»0 0%
6 13%
OK»12 26%
19 42%
++»8 17%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.64

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- De sista labbarna blev mycket arbete och simuleringarna räckte inte till då felsökning var enda problemet. »
- Tyckte det var lagom, men lite dåligt att laborationerna och förläsningarna inte låg i fas utan att vi laborerade på sådant vi inte gått igenom. »
- Dålig synkronisering mellan laborationer och föreläsningar gjorde att det ibland blev onödigt stressigt i lab-förberedelserna på grund av att vissa saker ännu ej behandlats i kursen.»
- Jan gick ofta igenom saker inför labbarna när min labbgrupp (som var torsdag fm) redan hade haft labben och slitit för eget bevåg. Lite mer framförhållning hade inte skadat.»
- Vi hade föreläsningarna som var förberedande för labbarna EFTER det labbtillfälle vi behövde informationen till.»
- Stressigt att få klart programen till labbarna»

Föreläsningar
46 svarande

För långsamt»8 19%
Lagom»31 75%
För snabbt»2 4%
Ej svar»5

Genomsnitt: 1.85

Övningar
46 svarande

För långsamt»1 3%
Lagom»30 90%
För snabbt»2 6%
Ej svar»13

Genomsnitt: 2.03

Laborationer
46 svarande

För långsamt»2 4%
Lagom»30 68%
För snabbt»12 27%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.22

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Tentan formulerades mycket dåligt och uppgifterna blev onödigt krångliga pga detta.»
- Helt OK med sals-tenta. Dock ett stort minus för fråga 3 om avbrott. Jag upplevde det som att den var skriven på ett märkligt sätt så den inte mätte den kunskap frågan egentligen behandlade, avbrott, utan pekare och typdefinitioner i C. Därmed inte sagt att åtminstone pekare är en viktig del av kursen, men som frågan var skriven var det för mig övermäktigt att tyda vad som stod skrivet. Så bör det inte vara i en kurs där man skött sig och gjort allt enligt planering.»
- Svårt att programmera på papper.»
- väldigt svårt att skriva program på papper. en examination vid dator eller hemtenta i att skriva ett program hade vart ett bättre examinationsform enligt mig»
- Labbar och en tenta är bra men tentan i nuvarande form matchar inte innehållet från föreläsningarna speciellt bra. För att citera en klasskamrat när han under läsvecka 7 tog upp en gammal tenta "I"m screwed". Detta vore kanske inte så anmärkningsvärt om det inte vore för att personen i fråga har perfekt närvaro och dessutom har tre års programmeringserfarenhet från gymnasiet och programmerar på fritiden.»
- Hade hellre skrivit tentan på dator. Finns inte många som skriver kod utan kompilator.»
- tentan var inte kopplat till kursen vilket gjorde att man läste kursen på en vecka. och labborationerna gav inget, för man fattade inte vad man skulle göra och om man nu gjorde det visste man inte hur man skulle skriva det så man frågade bara om hjälp hela tiden. man fattade ju när man fick det förklarat men skulle aldrig klarat det själv.»
- Tentan kunde skrivits på ett enklare språk så hade man fatttat mer och första uppgiften har vi inte pratat om ens varför kommer den då?»

Tenta
46 svarande

- -»3 6%
9 20%
OK»21 46%
9 20%
++»3 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3

Laborationer
46 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»14 30%
19 41%
++»12 26%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.91

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- svårt att uppskatta hur hård bedömningen är på tentan. t.ex hur mycket poängavdrag man för olika typer av fel»
- Om tentagudarna vill...»
- Mycket svår kurs när man aldrig har varit i kontakt med programmering tidigare..»

Betyg
46 svarande

7 17%
14 35%
12 30%
6 15%
Ej svar»7

Genomsnitt: 2.43

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Labb på ämne bör inte ta plats innan introduktion getts på föreläsning.»
- Som sagt - bättre information om Goldbachs Hypotes»
-
- Plameringen och föreläsningsupplägget. Lite tid då någon faktiskt programmerar med projektor skylla varit mycket bra speciellt i början.»
- Borrlaben kan förnyas. »
- Labb-pm. Lite svårtolkat, och rent av fel på sista labben. »
- Den röda tråden genom de olika kursmomenen behövs tittas upp. Övningspassen får gärna innehålla mer tentarelaterade uppgifter. Mer planering så inte dem som har labb först missgynnas pga föreläsningsschemat.»
- Jag tycker att C-delen borde vara mer fokuserad på maskinnära programmering. C är ett språk som man kan ägna mycket tid åt utan att fullt ut bemästra. Varför inte då inte inse detta och försöka begränsa sig och faktiskt fokusera på det som är centralt för oss som är inriktade på maskinnära programmering? Finesserna får man väl lära sig fortsättningkurser/yrkeslivet. Nu kändes det många gånger som att saker gick långt över huvudet på mig, och jag vet att jag inte var ensam om den känslan. Till nästa gångar tycker jag att beställare och utförare ska prata igenom vad man räknar med att kursen ska ge studenterna, för som det är nu tycks det vara två olika verkligheter och studenterna hamnar i kläm!»
- Olika svar från olika labb assistenter , gjorde en ordentligt förvirrad.»
- Planeringen, synkning mellan föreläsningar och laborationer.»
- Alternativ kurslitteratur. Varför tvingas använda en dyr bok när mycket gratismaterial finns på nätet. Inte ens powerpoints från skansholms föreläsningar får man ju.»
- ej fas mellan labbar och föreläsningar»
- sätt upp riktlinjer av vad som förväntas av oss på laborationerna. Jag tycker att powerpoint:arna som visas på föreläsningarna bör publiceras på kurshemsidan.»
- examinationsformen»
- Kurslitteraturen var dyr och det kändes som den inkluderades endast i lektorns finansiella intresse. Mycket av informationen är allmänt tillgänglig och i vissa fall bättre formulerad, så ett kompendium kunde lätt ha sammanställts som hade slutat med en mindre finansiellt slag för eleverna och bättre resultat.»
- Ett viktigt moment i kursen är omskrivandet av C-kod till assemblerinstruktioner och vise versa. Det skulle vara MYCKET bättre om man då gick igenom dessa omskrivningar kontinuerligt genom hela kursen. Nya C-kunskaper, visa samma sak i assembler. Inte som nu när man i panik slänger in lite omskrivningar på slutet och förväntar sig att allt man gått igenom under de föregående sex veckorna nu ska vara busenkelt att skriva om. Pekare misstänker jag skulle bli mycket enklare att förstå för många om man gjorde så.»
- Föreläsningarna med Skansholm var dåliga. Inget pedagogiskt lärosätt att stå att förklara en ppt som är direkt tagen ur hans bok. Han pratar med oss som om vi vore 12-åringar och lär ut saker som om vi hade kompetensen som en som är relativt bekant med programmering. Hade varit mycket bättre om man satt i exempelvis E-studion men en dator samtidigt som han föreläste med ppt och sedan haft korta pauser med mini-övningar.»
- Mer om avbrott och pekare.»
- se ovan + ta in kopplingen mellan assembler och c när man börjar läsa c så förstår man c lite bättre »
- Labbstressen!!»
- Jag saknade extra programmeringsexempel på resurssidan att titta på hemma när vi förberedde labbarna. Det hade varit lättare att se mönster i koden om vi hade haft fler exempel än bara bokens (vägen till C). Anteckningar från föreläsningar tillförde heller inte så mycket eftersom exemplen togs från boken. Det gjorde att man ibland körde fast för småsaker.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Mycket! Bra att man kunde komma på såpass många labbpass som jag och min labbpartner behövde!»
- Laborationerna var roliga och utmanande, spara dem! Hela kursen sköttes på ett bra sätt.»
- Att det är mycket labbar, det lär man sig bra på. »
- "öppet hus"-dagen»
- Roger Johansson!»
- Föreläsningarna »
- Roger och Pelle»
- Överlag är allt okej.»
- laborationer! så man verkligen ser vad man åstadkommer»
- Laborationerna var väl sammansatta och gav en bra inblick i hårdvara/mjukvara kopplingen.»
- Det mesta är bra rent innehållsmässigt, speciellt labbarna.»
- Rikligt med övningsuppgifter.»
- Bra med borrmaskinen»
- Systemet med labbar är både lärorika (helt klart det kursmoment jag lärde mig mest på) och roliga (man ser att man kan göra rätt häftiga saker med det man har lärt sig)»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Inte lika sammanhållen och genomtänkt kurs som dig o dat.»
- Intressant kurs som skulle kunna vara ännu bättre med mer genomtänkt C-undervisning och bättre planering.»
- Gjorde vad den lovade och var rätt kul»
- En femma för labbarna och en tvåa för resten p.g.a. de röriga ordningen.»
- Roligt med prgrammering!»
- Mest stress att bli klar för labbarna och under labbarna att hinna klart under sin labbtid.»

Betyg
45 svarande

2 4%
4 8%
16 35%
23 51%
0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Pelle saknas på listan...»
- Roger ställer alltid upp!!»

Föreläsare Roger Johansson
45 svarande

Ja»13 46%
Nej»15 53%
Ej svar»17

Genomsnitt: 1.53

Föreläsare Jan Skansholm
43 svarande

Ja»2 7%
Nej»26 92%
Ej svar»15

Genomsnitt: 1.92

Föreläsare Rolf Snedsböl
43 svarande

Ja»19 63%
Nej»11 36%
Ej svar»13

Genomsnitt: 1.36

Övningsledare Markus
42 svarande

Ja»2 10%
Nej»18 90%
Ej svar»22

Genomsnitt: 1.9

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Utvärderingen är bra strukturerad, inget som behöver ändras där. Betygsystemet är bra, även om fler "steg" skulle vara bättre och enklare för utvärderaren. »
- Bra mall! :)»
- jag tycker att utvärderingarna är bra...»
- Bra korta och inte så tidskrävande utvärderingar.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.33
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från