ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt12 Mekanik, LMT202

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-07 - 2012-03-25
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»5 13%
Cirka 20 timmar»8 21%
Cirka 25 timmar»12 31%
Cirka 30 timmar»7 18%
Minst 35 timmar»6 15%

Genomsnitt: 3.02

- Bortprioriterades efter ca. halva läsperioden.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»3 7%
50%»5 13%
75%»8 21%
100%»22 57%

Genomsnitt: 4.28

- hade svårt att förstå & hänga med på föreläsningarna, så skippade dessa helt efter några veckor» (50%)
- Gick inte på övningarna för de var så dåliga. » (50%)
- jag deltog i alla föreläsningar men bara en "exercise". övningsledaren var inte den bästa...» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 21%
Målen är svåra att förstå»4 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 26%

Genomsnitt: 2.73

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 67%
Nej, målen är för högt ställda»10 32%

Genomsnitt: 2.32

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»11 33%
Ja, i hög grad»11 33%
Vet ej/har inte examinerats än»9 27%

Genomsnitt: 2.81

- TENTAN VAR FÖR SVÅR!» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»8 21%
Ganska liten»16 43%
Ganska stor»10 27%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.21

- har knappt gått på föreläsnignarna, finns bättre sätt att föreläsa detta på!» (Mycket liten)
- Han kan ju inte lära ut! Han står med ryggen mot tavlan, fyller alla tavlor med text och bilder samtidigt som han pratar i ett ruskigt tempo. Man hinner varken skriva av texten eller förstå vad han göra. När man ber han lugna ner sig lite så tar han 30 sek andningspaus för att sedan höja tempot för att hinna ikapp dom 30 sek han missat. Riktigt dålig!» (Mycket liten)
- Opedagokiska föreläsningar! » (Mycket liten)
- handlade mest om att hinna skriva lika snabbt som läraren och samtidigt lyssna på vad denne sa med ryggen vänd mot klassen» (Mycket liten)
- 3/4 av föreläsningstiden lades till härledningar av aktuell formel. detta gjorde att väldigt få exempel han visas, samt att i stort sett hälften av all undervisning i kursen var en ren tidstjuv. » (Ganska liten)
- Föreläsaren borde ha haft mer exempel på tavlan och inte bara kört på bevisningar då detta inte gav någon märkbar förståelse för själva problemlösningarna.» (Ganska liten)
- Mycket härledningar och liknande av det jag var med på, jag hade inte satt mig in i det tillräckligt för att ha nytta av det.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna helt värdelösa, för dåligt förklarat och för snabbt igenomgånget. exercise-tillfällena har dock varit mycket givande. stor props till håkan. » (Ganska liten)
- Här inte lärt mig någonting» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»9 23%
Ganska stor»19 50%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 2.86

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 47%
Mycket bra»20 52%

Genomsnitt: 3.52


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»5 13%
Ganska dåliga»9 23%
Ganska bra»13 34%
Mycket bra»7 18%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 2.89

- Extremt dåliga övningsledare, borde bytas. Vi klagade flera gånger till kursansvarig men han brydde sig inte. » (Mycket dåliga)
- Bra från föreläsaren men katastrof från övningsledaren. Det kändes som vi talade olika språk, han fattade inte vad jag frågade och jag fattade inte vad han svarade.» (Ganska dåliga)
- Har enbart varit på enstaka consultation times och några övningar.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 31%
Mycket bra»24 63%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.65

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 13%
Hög»22 57%
För hög»11 28%

Genomsnitt: 4.15

- Vet inte.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»5 13%
Hög»16 42%
För hög»16 42%

Genomsnitt: 4.23

- Om man ser till att vi hade både termodynamik och mekanik under samma läsperiod var det möjligtvis lite för hög arbetsbelastning.» (Hög)
- Hur kan vi som går maskin få läsa både Mekanik och Termo samtidigt medans EPI och Design får en av dom samt någon annan kurs där dom bara behöver lämna in ett arbete. Riktigt orättvist. Dom har betydligt större chans att få bra betyg än oss! » (För hög)
- två tunga ämnen samtidigt, ledde till att jag gav upp det ena för att ens försöka klara en av kurserna» (För hög)
- Termodynamik och mekanik samtidigt - say no more.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»7 18%
Dåligt»8 21%
Godkänt»15 39%
Gott»7 18%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Överväger att läsa konstruktion pga Peter Bövik.» (Mycket dåligt)
- föreläsningarna gav absolut ingenting förutom huvudvärk. opedagogisk utlärning med alldeles för långa bevis där tråden tappades snabbt» (Mycket dåligt)
- Det gick alldeles för fort under föreläsningarna, du hann knappt skriva ner det som dök upp på tavlan och mycket förstod man inte eftersom det gick så fort.» (Mycket dåligt)
- opedagogisk lärare på föreläsningarna. höll alldeles för högt tempo och nivå. man kunde aldrig hänga med på lektionerna fast vi sa till bövik att han skulle ta det långsammare. såg han att man inte förstod förklarade han inte tills man förstod. gav inte mekaniken ett gott rykte. dessutom var tentan onödigt svår. det var svårt att förstå uppgifterna och vad han menade.» (Mycket dåligt)
- känns som en väldigt tung & jobbig & svår kurs. det gick för fort fram & kändes inte som att lärarna förstod/brydde sig att vi tyckte det var jobbigt. » (Dåligt)
- Kursen var okej, men den slutliga tentan var inte lagd på en lagom nivå. Jag pluggade väldigt flitigt inför tentan, men ändå kändes den fruktansvärt svår!» (Dåligt)
- För luddiga föreläsningar och ovilja från lärarens håll att hjälpa till och lyssna på vad vi hade för åsikter, om bland annat undervisningstempot.» (Dåligt)
- Jag förstår att det är en nödvändig grundkurs för alla ingenjörer, men jag tyckte personligen det var en SJUKT tråkig kurs.» (Godkänt)
- Vet inte.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurshemsidan fungerar utmärkt»
- lärarled övning»
- excercise-genomgångarna »
- Håkan på övningstillfällena, han som gjorde att man förstod. »
- Upplägget på kursen»
- Duggor»
- Vet inte.»
- Duggor!»
- Duggorna»
- Exercisetillfällen»
- räknestugan där vi fick gå igenom uppgifter tillsammans.»
- Övningstillfällerna med Håkan!»
- Övningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske inte lägga mekanik och termodynamik på samma läsperiod, då man i båda kurserna ställt höga krav på studenterna.»
- Övningarna måste bli bättre där man kan ställa frågor och helst två ledare.»
- Skippa ändlösa härledningar och sänka tempot och vända blicken mot åhörarna emellanåt under taktiskt inlagda pauser. på så vis kan studenterna ges en möjlighet att skriva ikapp och lyfta blicken från blocket.»
- föreläsningarna bör ses över»
- försöka vara övertydligare med utlärningen & ta alla steg & inte gå för fort fram»
- Föreläsningarna, borde strukturera upp det bättre.»
- Byt lärare! »
- Tydligare o genomgångar på föreläsningarna»
- Mer pedagogiska föreläsningar, det är en svår kurs och behovet av att en lärare som kan förklara på ett lättbegripligt sätt är stort. Läraren har bra kunskaper men lyckades tyvärr inte förmedla ut och nå eleverna. »
- Vet inte.»
- Tempot, det bör sänkas»
- Lägg tentan på en lägre nivå»
- Läraren bör bli mer pedagogisk och inte bara stå och skriva på tavlan utan försöka att se om eleverna hänger med genom ögonkontakt. De två doktoranderna som hjälpte till på konsultationstiden verkade totalt ointresserade av att vara där och hjälpa till. När man ställde en fråga verkade man mest vara jobbig och man fick ställa om frågan för att de inte hade lyssnat när man först ställt den. Så de behöver också bli mer pedagogiska. Vi hade våra räkneövningar torsdag, fredag. Jag hade hellre sätt att de varit förlagda tisdag och torsdag/fredag.»
- Bövik bör förändra sin undervisning radikalt, lägga undervisningen på en nivå som förstås av studenter och som studenter i slutändan har nytta av.»
- kursen bör ej göras samtidigt som termodynamik och strömningslära då båda kräver mycket arbete.vilket bidragit till sämre resultat för min egen del.»
- Långsammare tempo, inte lika mycket fokus på härledningar då vi ändå inte bör kunna dem. »
- doktoranderna som fanns på övningen för att hjälpa oss stjälpte mer än de hjälpte. de såg inte ett dugg intresserade ut och kunde inte sätta sig in i våra bekymmer och hjälpa oss med våra problem.»
- Läraren»
- Byt övningsledare!»
- Examinatorn kan ta det lite lugnt på föreläsningarna. Byte av övningsledare.»
- Lägre tempo alternativt schemalägga den samtidigt som en "mjukare" kurs ist för termodynamiken.»

16. Övriga kommentarer

- Kursen har fungerat ok dock är frågor på tenta och dugga väldigt olika de kunskapsmålen man förväntas kunna. Proven som finns på internet är från annan lärare vilket förvirrar.»
- Kursen gick väldigt snabbt fram och svårt att hänga med på föreläsningarna i vissa fall.»
- bet mesta är bra överlag. Ibland verkar det dock som om man lär sig saker som man inte behöver kunna på tentan. man kan lägga mer vikt vid exempeluppgifter än teori som är allt för elementär eller oanvändbar. För övrigt var det ganska högt tempo på kursen. det var ofta svårt att hinna anteckna och förstå samtidigt.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.65

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.65
Beräknat jämförelseindex: 0.41


Kursutvärderingssystem från