ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret - projektkurs i fysik år 2012, MVE285

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-07 - 2012-04-07
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har labgenomgångarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»5 16%
Varken eller»4 12%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»7 22%

Genomsnitt: 3.58

- saker fungerade inte, dåliga instruktioner, för få instrument» (Ganska dåligt)
- saknade utrustning då man var första gruppen men annars bra coh lärorikt» (Varken eller)
- Lite oförberett....» (Varken eller)
- Labbarna kändes lite oförberedda och otydliga» (Varken eller)

2. Hur många labgenomgångar har du varit på?

31 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»2 6%
80-100%»29 93%

Genomsnitt: 4.93

3. Hur har projekten fungerat organisatoriskt?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»11 35%
Varken eller»4 12%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»3 9%

Genomsnitt: 3.06

- Information har inte nått fram som den borde, mycket har varit otydligt.» (Ganska dåligt)
- Labb och övningsledaren var dåligt förbered.» (Ganska dåligt)
- Tycker ingen hade koll på något kändes det som.» (Ganska dåligt)
- Schemat har inte fungerat, rörig information, svårt att förstå vad som egentligen skulle undersökas..» (Ganska dåligt)
- Man har inte vetat vilka lektioner som man ska gå på och inte heller vart.» (Ganska dåligt)
- Det har varit lite oklart om när man väl hade labb osv» (Ganska bra)

4. Hur var projekten inlärningsmässigt?

31 svarande

Inte alls givande»4 12%
Givande»20 64%
Mycket givande»7 22%

Genomsnitt: 2.09

- Bra & fint utrustning. Roligt att göra saker praktiskt!» (Givande)
- Lärde sig instrument och liknande, men tyvärr inte mycket mer.» (Givande)
- fck verkligen förståelse för mekaniken från period 1.» (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

5. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»18 58%
Cirka 20 timmar»5 16%
Cirka 25 timmar»5 16%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.8

- Känns som väldigt höga alternativ med tanke på hur mycket lektionstid vi hade.» (Högst 15 timmar)
- Min grupp hade bara en tvåtimmarslaboration per vecka, och utöver det behövde man inte göra jättemycket mer.» (Högst 15 timmar)
- Vårt projekt var inte särskilt krävande, och blir givetvis nedprioriterat när det bara finns underkänd och godkänd.» (Högst 15 timmar)

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 19%
100%»25 80%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»23 74%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 6%

Genomsnitt: 1.58

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 11%
Ja, målen verkar rimliga»14 82%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 1.94

- Jag vet inte om målen är för lågt ställda, men jag tycker projektet i sig kunde varit lite tyngre.» (Nej, målen är för lågt ställda)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»4 13%
Ganska liten»11 36%
Ganska stor»11 36%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.5

- Har inte haft några direkta föreläsningar, bara labbar» (Mycket liten)
- Hade inte så mycket undervisning.» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»12 40%
Ganska liten»11 36%
Ganska stor»4 13%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 1.93

- Har inte haft någon kurslitteratur» (Mycket liten)
- Använde mig av Heureka-böckerna, men informationen var bristfällig.» (Ganska liten)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»5 17%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»6 21%

Genomsnitt: 2.82

- Schemat kom bland annat upp sent och informationen på kurshemsidan är svårtolkad vid mycket text.» (Mycket dåligt)
- Schemat fungerade dåligt, allt annat bra» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 20%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»15 51%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- övningsledaren var dåligt förberedd, när vi skulle laborera så visste han inte mer än vi själva gjorde, så vi fick inga frågor besvarade av honom. När Arto kom , dock ganska sällan, så kunde vi få våra frågor besvarade.» (Ganska dåliga)
- Upplevde att man inte fick så mycket hjälp när man väl frågade någonting. » (Ganska dåliga)
- varade alltid på frågor och tog tid för varje elev» (Mycket bra)
- Väldigt bra med så små grupper vid laborationerna!» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 23%
Mycket bra»21 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Fick problem med mina gruppkamrater som inte riktigt greppade vad en deadline är.» (Mycket dåligt)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»8 26%
Lagom»15 50%
Hög»4 13%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 2.93

- Väldigt lätt och inte särskilt mycket att göra.» (Låg)
- Obefintlig de första tre veckorna, sedan låg, sedan normal I slutet när presentation och deadline närmade sig» (Låg)
- Då experimenten är väderberoende så kan belastningen bli väldigt hög när man, på grund av vädret, misslyckas med ett eller flera experiment utomhus.» (Hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»16 57%
Hög»8 28%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.25

- Jämfört med LP1 så var den definitivt låg, men det är samtidigt skönt med lite paus i plugget.» (Låg)
- projektet tog oväntat mycket tid då man skulle sätta ihop arbetet och synka med övriga gruppmedlemmar, vilket tog tid från övriga studier precis innan tenor» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»8 26%
Godkänt»10 33%
Gott»8 26%
Mycket gott»3 10%

Genomsnitt: 3.13

- Ser inte riktigt anledningen till att ha projektkursen, den gav ingenting.» (Dåligt)
- Utrustning fungerade inte som den skulle, läraren kunde inte alltid svara på eventuella frågor, dålig info om redovisningen och om rapporten. fick reda på allt nästsista labben o mitt i allt tentapluggande blev det väldigt mycket på en gång.. osv... inte nöjd med projektkursen, men de verkar som andra grupper hade det bättre så jag hade gärna valt om kurs till i princip vilken annan som helst. jag hade sol/vind.» (Dåligt)
- Milan & Ingvar (Ingmar?) var väldigt bra, förklarande och hjälpsamma!» (Gott)
- Jag tyckte det var en ganska trevlig kurs som vi förmodligen kommer ha ganska stor nytta av.» (Gott)
- Jag lärde mig mycket» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ingen aning, undervisningen var mycket givande.»
- Lärarna.»
- Projektet energi i vardagen- lampor»
- de olika projekten.»
- Projektkursen kan vara kanon, men för min del har den mest varit misslyckad! Främst pga av oorganiserat upplägg»
- Hm....»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ändra vad man ska komma fram till osv, finns för mycket tidiga arbeten på nätet som tidiagre elever har gjort. Jag har ingen aning om vad man skulle kunna göra men många fick lite väl mycket information på det sättet.»
- Handledaren (ellära, radioteknik) behöver vara bättre påläst om specifika frågor inom området. Om jag behövde hjälp fick jag vända mig till vår ordinarie lärare i ellära som bara var tillgänglig korta stunder. Tyvärr så tyckte jag det enda handledaren inom mitt moment tillförde var kritik på presentationen. »
- schema och struktur på kursen.»
- Saker och ting borde fungera som det ska på labbarna!»
- Att man kan välja sol ELLER vind, båda delarna hinns inte med om man ska få en djupare förståelse. Även bättre beskrivning av vad som väntas i den muntliga redovisningen. Vår grupp fick ingen information där, med undermålig redovisning som följd.»
- Ordna schemat och förbered labbarna bättre»
- Mer information om vart man ska vara när.»
- Mer teori inför labbarna!!! Man gick igenom alla labbarna utan någon grundläggande förståelse och det vara väldigt otydligt vad som förväntades av oss.»
- Sära på vind- och solprojektet! Bättre att verkligen lära sig det ena istället för att lära sig båda lite halvdant. Bättre hjälp, mer konkret!»

19. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs sammanfattat. Jag lärde mig riktigt mycket inom min projektkurs om jag aldrig hade lärt mig annars. »
- Milan är duktig»
- Tänkte på det, finns ju kemi- och fysikprojekt. Jag hade velat gå ett matteprojekt! Men det är kanske svårt att fixa? Men något att fundera på till nästa år tycker jag nog.»
- Det var svårt att få ihop en vettig rapport när vi inte riktigt hade förstått vad kursen gick ut på, mycket kändes flummigt och det kändes som att man hela tiden fick dra egna slutsatser på hur man skulle gå till väga och lägga upp arbetet. Kursen hade fungerat bättre om vi hade fått mer kött på benen inom ämnet med kanske några fler föreläsningar, innan vi skickades ut att börja arbeta med något som vi inte hade någon aning om hur det fungerade. Sen tycker jag att det skall vara en självklarhet att läraren/övningsledaren är förberedd och vet vad labbarna går ut på och så han kan svara på diverse frågor från elever. »


Kursutvärderingssystem från