ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret Fysik del B år 2012, LMA538

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-07 - 2012-04-07
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Tekniskt basår 60 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 9%
Varken eller»5 11%
Ganska bra»24 54%
Mycket bra»11 25%

Genomsnitt: 3.95

- Arto mumlar något fruktansvärt mycket. Problem även om man sitter långt fram. Har även ett ojämnt tempo då han har lätt för att skynda sig på svårare delar medan han kan lägga lång tid på simplare uppgifter.» (Ganska dåligt)
- föreläsaren har mummlat en del mot tavlan och ofta har det varit svårt att koppla ihop föreläsningsmaterial med uppgifter i boken.» (Ganska dåligt)
- Lärt mig allt i boken.» (Varken eller)
- Arto är en helt okej lärare men han har svårt att behålla allas uppmärksamhet. Dock är det kul att han har praktiska experiment för oss. Sen var tempot ibland lite för högt.» (Varken eller)
- Önskar att Arto skrev mer på tavlan än i "punktform". Han är ju super duktig, men det är svårt att komma ihåg allt då han pratar en massa.» (Ganska bra)
- Kunde gått igenom lite fler "3-poängs-tenta-frågor" på föreläsningarna. » (Ganska bra)
- Arto har varit tydlig och pedagogisk tycker jag. Roligt att han illustrerar kursen med experiment.» (Mycket bra)
- Kul när Arto tagit med diverse apparater för att visa fenomenen i verkligheten.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

44 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»1 2%
60-80%»3 6%
80-100%»40 90%

Genomsnitt: 4.88

3. Hur har övningarna fungerat?

42 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»3 7%
Varken eller»18 42%
Ganska bra»10 23%
Mycket bra»9 21%

Genomsnitt: 3.5

- Grupp 7 har inte haft någon övningsledare. » (Mycket dåligt)
- Grupp 7 har splittrats och vi hart inte haft en egen sal fast det stått i schemat att vi ska vara i en viss sal. Dålig info om bekymret.» (Mycket dåligt)
- Extremt opedagogisk övningsledare» (Ganska dåligt)
- Har inte varit på någon» (Varken eller)
- Jag kan erkänna att jag inte var på de spec ofta, dock.» (Varken eller)
- Har inte varit med» (Varken eller)
- Övningsledaren var tyvärr inte jättepedagogisk och jag kände inte att jag fick den hjälp som jag kanske skulle behövt. » (Varken eller)
- Låg konstigt i schemat» (Varken eller)
- Har ej varit där» (Varken eller)
- Var bara på den första, men då fanns ingen hjälplärare.» (Varken eller)
- knappt deltagit.» (Varken eller)
- för få övningar» (Ganska bra)
- Vi hade ibland Arto som övningsledare och då var det inga problem. Det enda som är något att klaga på är när vi hade Hawal, då han förklarade stundvis dåligt så att man inte hängde med.» (Ganska bra)
- Dock lite få övningar.» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Varken eller»5 11%
Ganska bra»20 45%
Mycket bra»18 40%

Genomsnitt: 4.25

- Ont om tid...» (Varken eller)
- relativt dålig ledning av övningsledaren.» (Varken eller)
- Jörg, vår instruktör var väldigt bra och laborationerna var väldigt kul!» (Mycket bra)
- Enkelt, smidigt och snabbt.» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

44 svarande

Inte alls givande»6 13%
Givande»28 63%
Mycket givande»10 22%

Genomsnitt: 2.09

- Han som ledde dem kollade knappt om man svarat rätt på de teoretiska frågorna, så det är ju inget att gå på om man inte är säker.» (Inte alls givande)
- Lärde mig inte mycket, blev mest konfunderad» (Inte alls givande)
- Hade gjort alla experiment sedan innan men tror jag inte det går att göra någonting åt. Annars mycket bra!» (Givande)
- Om man kan teorin så såg man att man fick snarlika resultat i praktiken.» (Givande)
- Vissa saker hade kunnat förklaras bättre» (Givande)
- Det är alltid lättare för förståelsen om man ser hur alla formler och grejer funkar rent praktiskt.» (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»7 16%
75%»15 34%
100%»21 48%

Genomsnitt: 4.32

- Inte varit på en enda övning.» (50%)
- Alla föreläsningar och labbtillfällen men inga övningar» (75%)
- Varit på alla föreläsningarna och labbarna.» (75%)
- Kanske hoppade över någon övning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 40%

Genomsnitt: 2.5

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Har ifs läst ellära innan på gymnasiet, men tror att det verkar rimligt.» (Ja, målen verkar rimliga)

9. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 10%
Ja, i hög grad»13 35%
Vet ej/har inte examinerats än»20 54%

Genomsnitt: 3.43

- Tenta imorgon.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»16 36%
Mycket stor»17 38%

Genomsnitt: 3.09

- Svårt att hänga med på föreläsningarna. Det jag jag kan nu har jag fått läsa in själv.» (Ganska liten)
- Kurslitteratur och kurskamrater har hjälpt mer.» (Ganska liten)
- Lätt att förstå i stunden, men tog faktiskt mycket hjälp av Internet och Youtube denna läsperiod.» (Ganska stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 11%
Ganska stor»18 41%
Mycket stor»20 46%

Genomsnitt: 3.34

- Tycker boken var lite rörig. Lätt att förstå ibland, andra avsnitt var mer komplicerade än nödväntigt (förklaringsdelen alltså). Gillade Artos egna material!» (Ganska liten)
- Boken tar upp elläran mycket bra! Man läser och förstår nästan allt i det kapitlet.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»12 29%
Mycket bra»25 60%

Genomsnitt: 3.46

- Att ha svaren och provet på olika pepper är MYCKET BRA! Sprid det till flera lärare! Man vill inte ha ett svar som står bredvid frågan man ska svara på utan vill försöka själv och sen få reda på svaret och svarsgången med uträkningar, tack för mycket bra utdelat kursmaterial!» (Mycket bra)
- Arto var flitig på att lägga ut sammanfattningar och uppdatera kurshemsidan.» (Mycket bra)
- Bra informerat och mycket utdelat material - det gillar vi! Synd att man inte kunde se tentorna från början, eller att man såg att de var officiella gamla tentor. Det kan vara svårt att veta vad som krävs av en då. Har varit med om tidigare då "gamla tentan" var extremt mycket lättare än den vi hade.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»15 34%
Har ej sökt hjälp»11 25%

Genomsnitt: 3.69

- Många frågor på övningslektionerna -> kunde ej få svar på allt.» (Ganska dåliga)
- Har inte alltid fått ordentliga svar från min övningsledare.» (Ganska bra)
- Både inom elläran och projektkursen fick man alltid svar på det ma frågade, ur svårt eller ingående ddet än var.» (Mycket bra)
- Men man hade säkert kunnat maila och fråga.» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»27 62%
Har ej sökt samarbete»7 16%

Genomsnitt: 3.95

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»28 65%
Hög»13 30%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.39

- Skulle tro att de som aldrig tidigare läst nÅgonting liknande har väldigt tufft att hänga med...» (Hög)
- För att vara en ganska "liten" kurs var det väldigt mycket att göra.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»32 74%
Hög»9 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Matten var nästan för lite och fysiken var för mkt så det jämnade väl ut sig.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 6%
Godkänt»13 29%
Gott»18 40%
Mycket gott»10 22%

Genomsnitt: 3.79

- Otrevlig och opedagogisk föreläsare» (Dåligt)
- Önskar jag hade lärt mig mer genom föreläsningarna.» (Godkänt)
- Svårt och invecklat men vem har sagt att det ska vara enkelt...» (Gott)
- Ellära är ett intressant ämne även om jag ändå inte ska söka något som har med det att göra» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gamla tentor med svar på olika papper! Mycket bra!»
- Bra med minst två övningstillfällen.»
- Laborationer»
- Arto!!»
- Labbarna gav bra förståelse »
- Alla demostrationer/experiment var uppskattade! Synd att vi inte fick se den sista med jordgubben! Gillar också att han repeterar föregående föreläsning varje gång!»
- Arto»
- Alla experimenten Arto gjorde på föreläsningen.»
- Labbarna! Och den extrainsatta föreläsningen om Maxwells ekvationer.»
- föreläsningen om maxwell»
- Arto!»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget speciellt, ha kvar samma härliga R2 (Arto) an kan verkligen sin sak.»
- Mer grundlig genomgång på föreläsningarna. Dumförklara inte de som inget förstår.»
- Föreläsarens tempo och engagemang»
- Man ser inga samband på föreläsningarna, det är väldigt rörigt och mycket hopp mellan olika saker, jag har inte fattat så mycket och då har jag läst det innan...»
- Något mindre antal "rekommenderade" tal.»
- Officiella tentor ute i god tid och mer skrivande på tavlan!»
- Ingenting»
- Fler övningar»
- Gärna mer teori specifikt inför labbarna.»
- Genomgång av mer svåra uppgifter på föreläsningarna»

20. Övriga kommentarer

- Informera om hur bra boken tar upp allt, boken är mycket läsvärdpå denna delen.»
- Det finns ett tillägg till kurslitteraturen, Heureka B, ledtrådar och lösningar, som jag upptäckte på egen hand och den var mycket användbar.»
- Ganska röriga föreläsningar, skulle uppskattas om det hade varit mer tydligt vad exakt vi har föreläsning om.»
- Bra lärare, intressant kurs!»
- bra att vi fick ordentliga lösnings gångar på försöks tentorna. bra med tenta svar strax efter tentan»


Kursutvärderingssystem från