ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-3 Industriell ekonomi, IEK415

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-06 - 2012-04-01
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Vilket program går du?*

48 svarande

TKDES, TEKNISK DESIGN»12 25%
TKELT, ELEKTROTEKNIK»14 29%
TKITE, INFORMATIONSTEKNIK»7 14%
TKTEM, TEKNISK MATEMATIK»15 31%
ANNAT»0 0%

Genomsnitt: 2.52


Arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

47 svarande

Högst 15 timmar»22 46%
Cirka 20 timmar»18 38%
Cirka 25 timmar»3 6%
Cirka 30 timmar»3 6%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.78


Mål och måluppfyllelse

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

47 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»9 19%
75%»11 23%
100%»25 53%

Genomsnitt: 4.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

48 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»3 6%
Vet ej, målen är svåra att förstå»3 6%
Målen är för lågt ställda»3 6%
Målen verkar rimliga»37 77%
Målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 3.66

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

46 svarande

Vet ej/har inte examinerats än»6 13%
Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»17 36%
Ja, i hög grad»22 47%

Genomsnitt: 3.19


Kursens nytta

6. Hur väl tycker du att kursen passar i din utbildning?

47 svarande

Inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 23%
Ganska mycket»20 42%
Mycket väl»15 31%

Genomsnitt: 3.04


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»5 10%
Ganska liten»13 27%
Ganska stor»17 36%
Mycket stor»12 25%

Genomsnitt: 2.76

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»24 51%
Mycket stor»16 34%

Genomsnitt: 3.12

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

47 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»26 55%
Mycket bra»15 31%

Genomsnitt: 3.14

10. Hur fungerade projektarbetet?

47 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»9 19%
Ganska bra»29 61%
Mycket bra»8 17%

Genomsnitt: 2.93

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Det blev lite dumt att Jan började föreläsa "bakifrån" för att vi skulle kunna börja på projektet. Kändes som att kursen gick baklänges och det hade nog varit bättre att göra som vanligt. Jag tror ändå att de flesta gjorde projektet efter tentan»
- Kursmaterial och litteratur som varit till hjälp: främst övningsboken»
- Gärna mer generell info, tycker till exempel info om var tentan skulle vara var bristfällig»
- Tycker det ska vara mer fokus på själva ekonomianalysen i arbetet och mindre fokus på det innan. Det är bara drygt att sitta och googla saker om företaget känns lite som högstadiet. »
- ungefär 15 minuter fakta/ 2 * 45 minuter. ungefär 30 minuter relevanta exempel. ungefär 45 minuter irrelevanta historier som ibland berättas flera gånger / föreläsning eller läsperiod typ om en viss revisor som man nästan kan tro är produktplacerad. Lösningen är enkel. Behåll de översta 2 delarna och kasta den nedre, så blir en 2 timmars föreläsning till 1 timme. »
- Löjligt enkel första del av kursen. Projektarbetet var vettigt, men inte heller det speciellt tidskrävande. Att ge kursen så många poäng med den minimala arbetsinsats som krävdes är ett hån.»
- föreläsningarna är för flummiga, projektet kändes orelevant, uppgifterna på tentan var dåligt omfattande för att ge så pass många poäng och ytterst få frågor kom med. »
- Kanske lite för stora grupper för projektet, sex stycken var vi och vi hade lite olika ambitionsnivå. Det var första gången vi på TM fått i uppgift att göra något sånt här så det var mycket som vi kunde gjort bättre, men det är ju vårat fel och inte kursadministrationens.»
- Ibland blir det lite väl mycket anekdoter, de är bra i viss utsträckning men kan bli för mycket. Projektarbetet fungerade dåligt p.g.a medlemmarna och inte kursen.»
- bra föreläsare, bra upplägg med tidig tenta och projekt!»
- Det är kul med hans anekdoter och i vissa fall är de ganska rellevanta så en tänker på vad de kan spela för roll i verkligheten, men han är ganska så förvvirad.»
- Alldeles för stort för så få Hp! »
- Ja slutade gå på föreläsningarna efter ett tag då det kändes som att 10 av 90 min var relevant för kursen, medan resten var mest anekdoter, Vilket kan vara väldigt underhållande men inte då man har mycket annat att plugga på. Visst blir det tråkigt att lyssna på ren information i 2 månader, men ha en föreläsning i veckan med anekdoter så kan man välja att inte gå den isf.»
- Projektarbetet blev på tok för mycket jobb för antalet högskolepoäng. Mycket av jobbet tycker jag inte skapade en större förståelse eller kunskap kring ämnet utan mycket tid gick åt till att söka information eller skriva formler i excel. Dessutom var det rätt inbjudande och naturligt att dela upp arbetet på de olika projektmedlemmarna. På det sättet gick arbetet fortare men vissa kom ur projektet utan att ha lärt sig något mer om nyckeltal medan andra blev experter på branschens historia. Jag är övertygad om att det går att ändra projektets utformning så att alla lär sig ämnet genom att få tillämpa sina kunskaper från det tidigare momentet. »
- Föreläsningarna var för långsamma, den informationen kunde getts lika pedagogiskt på hälften av tiden. Man bör överväga att ha en annan föreläsare i kursen. Projektet var ganska oklart utifrån våra grundkunskaper, man gissade mycket på vad som skulle vara med o inte osv. Vi har ingen aning om hur det gick tillslut vilket känns konstigt.»
- Kass grupp, vi var 2,5 som gjorde det mesta»
- I projektarbetet var vi en grupp om fyra, där en hoppade av utan att meddela oss andra och en tredje medlem knappt bidrog, vilket medförde att vi var två som fick styra upp hela arbetet själva. Hade varit önskvärt med mer stöd från kursledarna när detta inträffar! »
- Lite mycket anekdoter vid föreläsningarna - lättare att läsa själv Inte jätteengagerad examinator bra m konsultationstid Förvirrande namnsättning av föreläsningsslides på kurshemsidan »
- - Torbjörn verkar bra och pedagogisk.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

47 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»14 29%
Har ej sökt hjälp»13 27%

Genomsnitt: 3.78

13. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

47 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 10%
Ganska bra»18 38%
Mycket bra»24 51%
Vet ej/Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

47 svarande

Sänkas markant»1 2%
Sänkas lite»6 12%
Förbli densamma»33 70%
Höjas lite»6 12%
Höjas markant»1 2%

Genomsnitt: 3

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

45 svarande

Sänkas markant»1 2%
Sänkas lite»7 15%
Förbli densamma»35 77%
Höjas lite»2 4%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.84


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»4 8%
Godkänt»14 29%
Gott»19 39%
Mycket gott»10 20%

Genomsnitt: 3.68

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grupparbetet»
- Vettigt med projekt, bra att tentan ligger i lv5, trevlig föreläsare. Ytterst bra övningsbok!!!»
- Jan Möller och hans underhållande ankedoter»
- Projektet! Det var väldigt lärorikt och man var tvungen att första för att kunna göra det.»
- Bra med tidig introduktion till projektet, men vore ännu bättre någon läsvecka in, gärna i slutet av andra tex»
- Upplägget med tenta i lv5 och projekt lv7. Mycket bra initiativ»
- kursinnehållet möjligtvis med tillägg om hur man analyserar ett företags omvärld eftersom detta kan vara intressant för del 2. Kursstrukturen var också bra»
- Tenta i mitten av läsperioden är väldigt uppskattat. »
- Formatet med tenta först, deadline för projektet sen.»
- De fokus kursen håller. Det finns inget behov av att gå djupare på budgetering eller prestationsmätning.»
- föreläsare, upplägget!»
- Jan Möller! »
- Tentamen-borde utgöra större del av betyget»
- Föreläsningarna, att Möller använder många exempel, bredden»
- Jag uppskattade Jan Möllers anekdoter, de kanske inte behöver upprepas allt för många gånger dock.»
- Anekdoterna, övningsboken, projekt efter tenta.»
- Att man har ett projekt, att man tentar av teorin efter halva lp.»
- Tanken var god med tenta efter halvtid och sedan projektarbete. »
- Möllers anekdoter»
- Läraren får gärna bli kvar. Det var intressant och underhållande att lyssna.»
- Upplägget i stort, det är en ytterst relevnat kurs!»
- Projektet var ganska kul.»
- Inge åsikter»
- Projektet var bra.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Slidesen»
- Ev bättre ordning på pp samt att de ligger ute i tid. (vet att upplägget var nytt, så det kommer säkerligen bli bättre nästa år). Läroboken inte superintressant, även om man lärde sig en del från den. »
- Upplägget»
- Kanske visa ett exempel på en rapport en gång innan man sätter igång med projekten och inte bara veckan innan den ska vara inne på handledartillfället»
- Föreläsningarna. se punkt 11.»
- föreläsningarna, tentamen, informationen om projektet, handledningstillfällena, projektet»
- Obligatoriskt handledningsmöte(istället för frivilligt) med krav på att säg 40% av rapporten ska vara klar vid mötet.»
- inget särskilt»
- 4 h tenta! Alldeles för kort tid nu! Jag har aldrig upplevt att jag kunde svaret på många fler frågor men helt enkelt inte hann svara på dem! Ser inte någon ordentlig anledning med så kort tid när tentan är utformad som den är. Känns som att man straffades för att man kunde mycket på de första frågorna. Visserligen ens eget ansvar att fördela tiden men känns aldrig bra att utelämna saker.»
- Projektarbetet är för omfattande!»
- Mer utförlig problemformulering till projektet.»
- Helt orimligt att ha en tenta i vecka 5, och sen en gigantisk inlämning i vecka 7. Studerna bör ha möjlighet att själva förlägga sin studietid, lägg åtminstone en av deadlinerna till tentaveckan. Nu blev mycket av arbetet hetsigt. Jag kan ärligt tala fortfarande inte säga riktigt tolka nyckeltalen. Stort fokus på att tolka dem i examinationsmaterial, men bristande undervisning på den punkten. 2 timmarstenta var alldeles för kort tid - hans inte riktigt med.»
- Projektarbetets utformning. Om målet är att "Delkurs B syftar till att fördjupa och tillämpa kunskaper inom finansiell analys." som det står i KursPM bör fokus ligga på fördjupning och tillämpning av finansiell analys och inte på rapportskrivning och excelskrivande. »
- Kursboken gav inte så mycket. Vill verkligen ha räkneövningar. Kanske bättre struktuerat på hemsidan. Inte gå igenom all projekt information så tidigt, utan ta det 2-3veckor in.»
- Föreläsningarna, det måste bli mindre repetition och färre onödiga utvik samt högre pedagisk klass på exemplen så att man förstår varför man gör olika saker»
- Omfattningen kändes lika stor som om man skulle haft åtta veckor på sig. Alltså: när man tidigarelägger tentan måste man tyvärr också minska på innehållet, vilket jag inte tycker gjordes. Projektet behöver styras upp mer! Jag kanske bara hade otur med gruppmedlemmar som inte engagerade sig, men detta påverkar min personliga prestation i hög grad och då borde man få mer stöd och hjälp från kursledarna. Vad gör man när detta händer?!»
- Projektarbetet kräver väldigt mycket för så lite poäng det ger. Tycker dock att det är ett intressant sätt att arbeta med ett företags ekonomi. Facit till tidigare tentor ska ges ut. Väldigt viktigt för inlärningen. »
- lägga upp lösningar på räkneuppgifterna från gamla tentor!»
- Tiden på examinationen! 2h var på TOK för kort - 4 timmar hade gjort underverk för mina resultat.»
- Kanske något mindre anekdoter»
- Tydligare instruktioner angående projektarbetet.»
- INGA POWERPOINTS! Dessutom vill jag hellre ha högre belastning på föreläsningar och tentadelen istället för på projektet. Projektet är bra, men jag vill gärna lära mig på föreläsningar också. »
- Inga åsikter»
- Det vore bättre om föreläsaren pratade mera om ekonomi och mindre om sig själv. Torbjörn Jacobsson som var handledare för en del under projektet var väldigt bra.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

19. Övriga kommentarer

- Allmänbildande kurs som verkar vara nyttig i arbetslivet. »
- Konsultationstiden för grupparbetet var bra. »
- Då jag har en bit till chalmers så åker jag inte in allt för ofta, men de föreläsningar jag var på var bra och intressanta. Samt att materialet som lades upp på hemsidan var bra och det tillsammans med boken gav en god grund. "Övningsboken" var också väldigt bra och det saknas allt för ofta en sådan bok i olika kurser.»
- Det märks att det är 2 kurser som slagits ihop för det är otroligt mycket jobb för poängen, framförallt projektet som tvingade till flera nätters arbete!»
- Tack för en nyttig, rolig och lärorik kurs!»
- Det var en mycket intressant kurs, dock kändes det som att vissa räknedelar inte alls gick igenom så stort på föreläsningarna men var en stor del på tentan.»
- Föreläsningarna var bra. Så även om jag kände att det var lite för mkt innehåll till tentan så var det bra innehåll. »
- Bra med handledning på projektarbetet. »
- Bra Kurs, man får en mycket bra introduktion till industriell ekonomi»
- Jag hoppas man får någon slags feedback på projektarbetet. Just nu har vi bara fått poäng och betyg, hade varit trevligt att få dessa motiverade.»
- Läste kursen 09, så svårt att svara på det flesta frågor.»
- Inga åsikter»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från