ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Oorganisk och organisk kemi, KOK080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-02-26 - 2008-02-26
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kim Höglund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Hur många gånger i veckan motionerar du?*

3 svarande

0 0%
1-2»2 66%
1 33%
0 0%
0 0%
6->»0 0%

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Tentamenskod:*

3 svarande

Du måste fylla i din tentamenskod som en kommentar!»3 100%

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- AX839» (Du måste fylla i din tentamenskod som en kommentar!)
- LMT930» (Du måste fylla i din tentamenskod som en kommentar!)
- hdfjg» (Du måste fylla i din tentamenskod som en kommentar!)

3. Är du aktiv i någon förening? (Både inom Kår/Sektion eller utanför skolan)*

3 svarande

Ja»3 100%
Nej»0 0%
Har varit under min chalmerstid»0 0%

Genomsnitt: 1

4. Kön:*

3 svarande

Kvinna»2 66%
Man»1 33%

Genomsnitt: 1.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Är kurs PM tydligt?*

3 svarande

Mycket otydligt»1 33%
Mycket tydligt»2 66%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. "Kursens relevans för utbildningen har tydligt klargjorts."*

3 svarande

Instämmer inte alls»0 0%
Instämmer helt»3 100%

Genomsnitt: 6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

7. "Kurslitteraturen innehåller relevant information för kursen."*

3 svarande

Instämmer inte alls»1 33%
Instämmer helt»2 66%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

8. "Arbetsinsatsen för att upnå mina mål står i god proportion till kursens poängantal."*

3 svarande

Instämmer inte alls»2 66%
Instämmer helt»1 33%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. "Jag är mycket engagerad att lära mig denna kurs."*

3 svarande

Instämmer inte alls»2 66%
Instämmer helt»1 33%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Vad tycker du om antalet förläsningar?*

3 svarande

För många»1 33%
För få»2 66%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Hur var föreläsningarna?*

3 svarande

Inte alls givande»1 33%
Mycket givande»2 66%

Genomsnitt: 4.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

12. Vad tycker du om antalet övningar?*

3 svarande

För många»2 66%
För få»1 33%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

13. Hur var övningarna?*

3 svarande

Inte alls givande»2 66%
Mycket givande»1 33%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

14. Vad tycker du om antalet laborationer?*

3 svarande

För många»2 66%
För få»1 33%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

15. Hur var laborationerna?*

3 svarande

Inte alls givande»2 66%
Mycket givande»1 33%

Genomsnitt: 2.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.3


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.3
Beräknat jämförelseindex: 2.22

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från