ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V12 lp3 Matematisk statistik, LMA200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-25
Antal svar: 45
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Monica Olsson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»20 45%
Cirka 20 timmar»6 13%
Cirka 25 timmar»4 9%
Cirka 30 timmar»8 18%
Minst 35 timmar»6 13%

Genomsnitt: 2.4

- Har varit sjuk för mycket samt lagt för mycket tid på javaprojektet.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»2 4%
25%»3 6%
50%»2 4%
75%»10 22%
100%»28 62%

Genomsnitt: 4.31

- endast omregistrerad» (0%)
- Har varit sjuk för mycket samt lagt för mycket tid på javaprojektet.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 4%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 2%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»42 93%

Genomsnitt: 3.84

- Har delvis inte läst alla målen eftersom jag inte var med på alla föreläsningar och Ulla gick igenom för varje moment.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Grundlig, kontinuerlig genomgång av kursmålen och hur de uppfyllts.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Underbart att gå igenom kursmål som vi har gjort » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- väl förankrat under föreläsningarna» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»41 91%
Nej, målen är för högt ställda»3 6%

Genomsnitt: 2.04

- Var väl rimligt....antar jag.» (Ja, målen verkar rimliga)
- 4.5p kurs!!!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

44 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 13%
Ja, i hög grad»27 61%
Vet ej/har inte examinerats än»11 25%

Genomsnitt: 3.11

- Kunde varit en mer omfattande tenta, tråkigt när vissa delar helt utesluts.» (I viss utsträckning)
- Saknade en fråga om konfidentielltintervall » (Ja, i hög grad)
- bra tentamen» (Ja, i hög grad)
- Svårt att säga. Det kändes som att jag kunde det, men det vet vi när jag får resultatet från tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Kände att jag hade varit borta för mycket och inte hunnit pluggat tillräckligt på Statistiken och gick därför inte ens upp på tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»18 40%
Mycket stor»23 51%

Genomsnitt: 3.37

- Blev ofta mycket långtråkig eftersom att tempot var alldeles för långsamt på föreläsningarna. Man han somna innan Ulla kom till poängen. Tyvärr tolkades detta som att man var trött och då avbröts undervisningen helt för att berätta roliga historier istället. Ett högra tempo på föreläsningarna hade jag föredragit.» (Ganska stor)
- Riktigt bra föreläsningar» (Mycket stor)
- Ulla är väldigt grundlig och pedagogisk i sitt lärande.» (Mycket stor)
- Ulla gör det bra!» (Mycket stor)
- Det var mycket bra, de få gånger jag gick och hade hjälpt ordentligt om jag hade kunnat gå mer.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»24 54%
Mycket stor»18 40%

Genomsnitt: 3.36

- Synd bara att den är utspridd på 3 böcker. Varför inte lägga upp formlerna som en PDF så alla kan få den gratis? Korta dessutom gärna ner lösningarna i lösningsboken och inkludera den i läroboken istället för att tvinga studenterna till att köpa så mycket egenproducerat studiematerial som möjligt. Många av uppgifterna i läroboken var helt omöjliga att lösa utan lösningsboken, det är inte bra.» (Ganska stor)
- Speciellt lösningsförslagsboken» (Mycket stor)
- Mkt bra mateiral» (Mycket stor)
- Böckerna var bra, det jag hann igenom, men hann tyvärr inte igenom tillräckligt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 17%
Ganska bra»29 64%
Mycket bra»8 17%

Genomsnitt: 3

- Man behöver inte behålla samma skithemsida varje kursstart bara för att man inte orkar göra en ny.» (Ganska dåligt)
- websidan nere emellanåt, löste sig ändå» (Ganska dåligt)
- Websidan hade en del konstigheter för sig.» (Ganska dåligt)
- Sidan gick ned lite ibland då och då.» (Ganska bra)
- krånglade lite med kurshemsidan den första veckan!» (Ganska bra)
- Tror jag...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»28 62%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 3.95

- Övningarna har varit väldigt bra, det fanns tid att ställa frågor. Det var jätte bra att du gick runt och kollade om man behövde hjälp » (Mycket bra)
- Ulla var fantastiskt närvarande på övningarna, tack!» (Mycket bra)
- Riktigt bra övningstillfällen, Ulla är engagerad och har ett genuint intresse för studenterna.» (Mycket bra)
- Övningstimmarnas upplägg var jättebra, hann dock inte gå på så många.» (Mycket bra)
- Fick bra hjälp på övningar och även möjlighet utanför lektionstid. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»18 40%
Har ej sökt samarbete»9 20%

Genomsnitt: 3.77

- Har inte direkt jobbat ihop då jag var efter direkt efter sjukdom och sen stal javan mycket tid och jag hann aldrig ikapp.» (Ganska dåligt)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»25 56%
Hög»14 31%
För hög»4 9%

Genomsnitt: 3.45

- lite för långsamt i början, lite för snabbt i slutet. Jag förstår tanken med det hela men det hade passat mig bättre med jämnare arbetsbörda över hela kursen.» (Hög)
- Den var väl hög alternativt lagom, men pga javan som jag tyckte tog alldeles för mycket tid, så har det inte funkat.» (Hög)
- För mycket att lära sig för en sådan liten tid» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»4 9%
Hög»20 45%
För hög»19 43%

Genomsnitt: 4.29

- Extremt hög» (För hög)
- Helt sjuk period.» (För hög)
- 3 kurser + projekt gör att vi har haft för mycket att göra» (För hög)
- Man kan inte ha ett projekt som omfattar mycket tid av läsperioden, två svåra mattekurser som kräver oerhört mycket tid.» (För hög)
- Slå ihop delkurserna som tenderar att ta mer tid tillsammans än en vanlig 7,5p kurs.» (För hög)
- Detta är mitt egna fel, då jag läste ytterliggare en kurs jag skulle tenta om.» (För hög)
- Då mindre kurser(poängsmässigt) tenderar att ta upp lika mycket tid som normalstora kurser blev det nästan nödvändigt att prioritera två av de tre kurserna. Det känns inte helt rättvist mot varken oss studenter eller lärare. » (För hög)
- Alldeles för hög, 2 matte kurser samtidigt som elektriska mätsystem tar mycket energi» (För hög)
- JAVAN!» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 20%
Gott»17 37%
Mycket gott»19 42%

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det hade varit bättre om vi meddelades i en pra tid när en föreläsning blir inställd. För mig tar det ungefär 3 timmar att komma till skolan. Jag vet inte vems fel är det är det studentscentrums eller Lärarens. Ni kunde skicka epost eller uppdatera schemat i timeedit. Jag klagar inte på att någon blivit sjuk utan att ni meddelade inte oss innan vi komm och såg vad som stod på dörren.» (Godkänt)
- Ulla är i stora drag en mycket bra föreläsare, det enda jag kan klaga på är att hon ibland håller ett väldigt långsamt tempo och är övertydlig. Rappare tempo på föreläsningarna och fler övningstillfällen istället?» (Gott)
- Ulla är bra på att förklara.» (Gott)
- Underbart historier. Rolig kurs » (Mycket gott)
- Riktigt bra, tyvärr blev Ulla sjuk till de sista tillfällena och det kanske skulle kunnat ha lösts genom någon annan föreläsare hellre än att de faktiskt uteblev.» (Mycket gott)
- tack vare Ulla, så har det varit väldigt trevligt att ha kursen trots att jag har hört sen innan att statistik är svårt!» (Mycket gott)
- Ulla har verkligen ansträngt sig för att så många som möjligt ska klara av denna ganska svåra kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Håkanskämt, jättebra för att få uppmärksamhet av trötta studenter!»
- Roliga anekdoter, den tydliga strukturen och kursmålen.»
- Ulla! »
- Ulla»
- Ulla!»
- Ulla Blomqvist»
- Ulla och hennes upplägg som helhet. Bra "minnesförankring" med historier/anekdoter som kopplas till undervisningen.»
- Ulla»
- Ulla»
- Exempel på tavlan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bör inte korrelation ingå? Men det kanske blir för mycket.»
- Alternativ till föreläsare om ordinarie drabbas av sjukdom»
- Möjligtvis lite omfördelning gällande planering så att tempot blir mer jämnt över kursen. Lite för långsamt i början och för fort i slutet.»
- Att man ska tillåtas använda kurslitteraturen under tentamen.»
- Javan!»

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.22

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.22
Beräknat jämförelseindex: 0.8


Kursutvärderingssystem från