ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Matematisk orientering 2011, MVE235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-31
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

14 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 7%
7 50%
5 35%
5 (över förväntan)»1 7%

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade hoppats få lite bättre grepp om vad man gör som färdig civilingenjör i teknisk matematik än vad som är fallet.» (2)
- Hade väl ingen direkt förväntan inför kursen så svarar mittemellan.» (3)
- Många intressanta föreläsningar, kul att få skriva lite också! » (3)
- Tycker föreläsningarna var väldigt intressanta och att de var obligatoriska var inget jag tänkte på när jag gick på dem.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

14 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 7%
7 53%
4 30%
5 (mycket relevant)»1 7%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.38

- Visserligen viktigt att veta lite vart man är på väg när man läser programmet, men kursen känns en aning oseriös / något som finns bara för att fylla ut, för att vi ska få lika många poäng som F i slutändan.» (3)
- Kul att se hur otroligt mångsidig matematiken är.» (3)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls)»1 7%
3 23%
6 46%
1 7%
5 (Mycket bra avvägt)»2 15%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi fick väldigt dåligt med material till uppsatsen, så det blev något av ett test i kreativitet alternativt anteckningsfärdighet och ihoppysslingskunskap.» (2)
- Att kunna skriva en korrekt matematisk text är självklart viktigt och ett bra sätt att examinera kursen på. Men jag hade gärna sett någon forma av grupparbete ingick i kursen då jag tycker det skulle vara roligare och mer utvecklande.» (3)

4. Hur upplevde du examinationsformen?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 21%
6 42%
4 28%
5 (mycket bra)»1 7%

Genomsnitt: 3.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer av en sammhällsuppgift» (2)
- Förstår att det behövs något slags examination som kräver att man är alert vid föreläsningar men känns som om en del av föreläsningarna var för svåra för att man verkligen kan skriva väl om dem.» (2)
- Det är roligt att skriva uppsats... Bra flykt från tentaplugget också.» (4)
- Som sagt, kul att få skriva lite. » (4)

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

14 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»14 100%

Genomsnitt: 4

- Det var ju obligatoriskt, d"uh. Annars vet jag inte riktigt, jag tyckte att ganska många av föreläsningarna var ganska långtråkiga.» (>75%)

6. Vad tyckte du om Hans Malmströms föreläsningar?

14 svarande

1 (inte alls bra)»2 14%
0 0%
6 42%
4 28%
5 (mycket bra)»2 14%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Pratade om matematiska texter i ungefär 10 minuter sista föreläsningen.» (1 (inte alls bra))
- Bra att få lite perspektiv på sitt skrivande, speciellt när det var ungefär 5 år sedan jag skrev en uppsats senast.» (3)
- Det hade varit bra om exemplen som togs upp var på svenska eftersom vi förväntades skriva på svenska i uppsatsen. I övrigt väldigt intressanta, men något tveksamt om de hjälper för att kunna genomföra uppgiften.» (4)

7. Vad tyckte du om Håkan Andreassons föreläsningar?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 7%
2 15%
7 53%
5 (mycket bra)»3 23%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Snustorra...» (2)
- Cool matematik! Inte alltid så lätt att hänga med på allt. Bra valda ämnesområden!» (4)

8. Vad tyckte du om LaTeX-föreläsningen?

11 svarande

1 (inte alls bra)»1 9%
0 0%
9 81%
0 0%
5 (mycket bra)»1 9%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte riktigt vad jag väntade mig. Var mest information om vad man kunde använda det till, inte hur man använde det. Men med tanke på tiden är det väll rimligt.» (3)
- Deltog ej.» (3)
- Denna föreläsning kanske redan skulle ingå i kursen Matematisk orientering där man först börjar använda Latex och då var en riktig introduktionsföreläsning.» (3)
- Missade den.» (3)

9. Vad tyckte du om gästföreläsningarna?

14 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 14%
10 71%
5 (mycket bra)»2 14%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa var väldigt bra, andra var väldigt, väldigt dåliga... Genomgående var det svårt att skriva uppsats på dem.» (3)
- Varierande nivå, överlag bra.» (4)
- Många var bra och lyckade trots svåra ämnen inspirera och förklara på ett bra sätt. Medan en del föreläsningar blev väldigt avancerade och svåra att förstå och då kunna ta till sig något användbart.» (4)
- Skiftande kvalité. Föreläsningarna om bioinformatik och beräkningsmatematik var de jag tyckte mest om personligen!» (4)

10. Vad tyckte du om My-dagen?

14 svarande

1 (inte alls bra)»1 7%
3 21%
2 14%
4 28%
5 (mycket bra)»4 28%

Genomsnitt: 3.5

- Intressant och trevligt, men det blev lite mycket på en och samma dag, efter fem föredrag var man liksom inte så pigg på att lyssna längre...» (4)
- Bra att få insikt i en framtida arbetsmarknad.» (5 (mycket bra))
- Denna måste absolut finnas kvar, speciellt att man fick chans att prata med alla presentatörerna och ställa frågor.» (5 (mycket bra))

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

1 (Mycket liten)»1 7%
2 14%
8 57%
2 14%
5 (Mycket stor)»1 7%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte påverkat min inlärning nämnvärt, men har gett mig en inblick inom olika områden där matematik tillämpas. Vilket jag antar vad ett av huvudsyfterna med kursen.» (3)
- Vilken inlärning?» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

14 svarande

Ja»0 0%
Nej»14 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 7%
10 71%
3 21%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.14

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 50%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt samarbete»2 14%

Genomsnitt: 3.64

- Peer review samarbetet funkade sådär. Jag tror att om man sköt satte datumet för när första utkastet (dvs mellan peers) skulle vara klart senare i tentaveckan men på något sätt se till att det datumet var spikat (dvs att man kanske skulle ladda upp den på ping pong eller liknande) skulle göra att det blev mer kvalité på den än den feedbacken åtminstone jag fick.» (Ganska bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 21%
Ganska bra»4 28%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»2 14%

Genomsnitt: 3.42

- Svårt att veta vem man skulle vända sig till - Håkan? Hans?» (Ganska dåliga)


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

14 svarande

Ja»13 92%
Nej»1 7%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.07

- Exempel på hur vår slutgiliga uppsats skulle kunna se ut!» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningar»
- Kursen ligger väldigt rätt i tiden tycker jag. Kvalitén och nivån på föreläsningarna var riktigt bra, dvs lagom svårt för att man ska bli nyfiken och behöva fundera lite, men lätt nog för att man inte ska sitta som ett frågetecken.»
- Föreläsningarna var bra»
- Uppsats som examinationsform i kursen fungerar rätt bra. Håller folk vakna på föreläsningarna och så.»
- Många av föreläsningarna var intressanta och skapade ett intresse för matematik. Det gjorde också att man fick kunskap om olika matematiska områden vilket jag tyckte var bra.»
- My-dagen, och det generella upplägget med gästföreläsningar, uppsats osv.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Examination»
- Jag skulle vilja ha tillbaka feedback på den text som var godkänd. Jag anser att kursen handlade till stor del om att lära sig att skriva en akademisk text och då känner jag att all kritik man kan få, även om man nu är godkänd enligt kursens mål, vore guld värd.»
- Fundera över examinationsmomentet. Håkan håller ganska svår nivå på sina föreläsningar, det är intressant men blir väldigt svårt att skriva om.»
- Se över både Håkans föreläsningar och gästföreläsningarna. Jag har för mig att det sas i början av kursen att man skulle få veta lite om matematikens historia, det tycker jag inte att man fick. Det blev bara en massa lösryckt information. Går det att göra det lite, lite mer enhetligt? Se även över relevansen i gästföreläsningarna. Jag tror att den här kursen kan bli riktigt, riktigt bra om någon bara orkar ta den på allvar och göra en ansträngning.»
- Att ha någon något inslag av grupparbete i kursen.»
- Ge klarare riktlinjer till gästföreläsarna vad föreläsningen ska innehålla. Vissa föreläsningar var väldigt övergripande, medan andra var mycket smalare och fokuserade på ett enskilt problem. Detta gjorde det lite besvärligt att knyta samman föreläsningarna på ett bra sätt i sin sammanfattning. Själv hade jag föredragit att alla föreläsare hade med en kort introduktion, och förklarade ett konkret problem med räkningar och allt. Allmänna introduktioner till saker och ting kan man hitta på Wikipedia.»

19. Övriga kommentarer

- Bra kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.36
Beräknat jämförelseindex: 0.59


Kursutvärderingssystem från