ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande kemiteknik, KAA146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-03 - 2009-05-05
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Peter Hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

26 svarande

Högst 15 timmar»5 19%
Cirka 20 timmar»4 15%
Cirka 25 timmar»8 30%
Cirka 30 timmar»6 23%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 2.92

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»9 36%
100%»13 52%

Genomsnitt: 4.28

- något mindre än 100% i och med att det är omöjligt. (borde funnits ett val på 90%)» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 32%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 32%

Genomsnitt: 2.68

- Målen och kurslitteraturen korrellerar inte i tillräcklig grad.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 85%
Nej, målen är för högt ställda»3 15%

Genomsnitt: 2.15

- kursen känns som en större kurs än vad som ryms på de veckor vi läser den» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»1 4%
Ja, i hög grad»6 28%
Vet ej/har inte examinerats än»13 61%

Genomsnitt: 3.47

- tyckte reaktions delen var lite stor i förhållande till vad vi gått igenom i kursen.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»11 45%
Mycket stor»7 29%

Genomsnitt: 3

- Det känns som om undervisningen kan effektiviseras. Det skulle kunna hinnas med mycket mer än vad som görs i nuläget.» (Ganska liten)
- Mycket bra övningar samt demoövningar.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»2 8%
Ganska stor»15 62%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 3.08

- Dock så kan den göras bättre, vissa bitar som är rätt svåra gås igenom alldeles för litet.» (Ganska stor)
- skulle varit bra med fler sidhänvisningar till avsnitt som kunde läsas i elliot/lira och www» (Ganska stor)
- Att göra uoogifterna har gett mest.» (Mycket stor)
- Tycker att häftet är mycket bra. Ger kompakt och lättsmält information om kursen.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»10 41%

Genomsnitt: 3.33

- Tycker att det var en viss fördröjning på publiceringen av det utdelade materialet på nätet» (Ganska dåligt)
- Lätt den bäst organiserade kursen under mina två år på chalmers.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»13 54%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.75

- Alla doktorander har varit snälla och hjälpt en även utanför lektionstid.» (Mycket bra)
- Doktoranderna har varit snabba och tillmötesgående, har ni skickat dem på en service-kurs innan möjligtvis?» (Mycket bra)
- Inte så mycket folk på räkneövningarna vilket gör att man kan få mycket hjälp. stort +.» (Mycket bra)
- handledarna ställde oftast upp om man gick och frågade dem i deras rum! mycket snällt av dem! det var till stor hjälp» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»16 66%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»10 41%
Hög»11 45%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.54

- Många tidskrävande miniprojekt som knappt ger någon utdelning till tentan i förhållande till tiden som måste läggas ned på dem.» (Hög)
- För långa miniprojekt med tanke på antalet bonuspoäng.» (För hög)
- miniprojekten var lärorika men oftast alldeles för omfattande för att bara ge en bonuspoäng på tentan» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 20%
Hög»14 58%
För hög»5 20%

Genomsnitt: 4

- Pga Fourieren som ligger bredvid, men man hade kunnat lägga den bredvid 7.5 poängs Industriell-ekonomi-flum, Den här läsperioden hade varit jobbig ändå.» (Hög)
- miniprojekten tog upp mycket tid, vilket resulterade i att det övriga läsandet blev lidande.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 16%
Gott»17 70%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.83

- Jag upplever att detta är den kurs som kommer att totalt sett bäst förbereda mig på arbetslivet, inspirera mig inför kommande arbetsliv och ge mig de nödvändiga verktygen för att tillhöra de som är High-end achievers i industrin.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Laborationerna»
- Preem-labben»
- Studioövningarna.»
- Kurslitteraturen, doktoranderna ,-)»
- Det mesta.»
- De bra räkneövningsledarna, samt upplägget att börja med reaktionsteknik-delen och ha pumpar/vvx sist. Reaktionstekniken är klart svårast och kräver mest tid.»
- övningar»
- Demoövningarna. Men med genomgång av uträkningarna på tavlan istället för att snabbt klicka igenom dem i en powerpoint. »
- Preemlaborationen»
- övningar»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningstillfällen och se till att de inte blir dubbelbokade med laborationerna»
- Labbarnas placering, lite tidigare i läsperioden om möjligtmed förkunskaper osv..»
- Mindre tid till miniprojekten Fler räkneövningar, en i början av veckan och en i slutet»
- Fler labbar, kanske seminarium på de andra också då man lärde sig ganska mycket på det.»
- Lennart Elmeroth borde öka föreläsningstempot med några hundra procent, nu kan han prata om något i en timme utan att ha kommit fram till något konkret.»
- Kurslitteraturen bör gås igenom ett antal gånger inför nästa år, utöka delarna om reaktionsteknik, de är intressanta, men inte uttömmande som de bör vara för oss i Kf.»
- Inget Preem besök, har vart på Preem 3 ggr nu o tycker det är ovärt. Och räknandet kunde man gjort hemma eftersom man ändå bara fick ett papper med data mer eller mindre.»
- Mer poäng på miniprojekten alternativt mindre projektuppgifter.»
- Ovanstående om demoövningarna»
- Det vita häftet, ta med det man behöver kunna om värmeväxlare också! Ska gärna stå lite om azeotroper också.»
- kompendiet bör ses över gällande figurnumrering o.dyl. eftersom många hänvisningar är felaktiga. Lösningar till uppgifter borde finnas mer lättillgängligt, annars vet man ju inte vad man har gjort för fel i de fall man inte kan fråga någon... tiden är dyrbar på chalmers ,)»
- miniprojektens omfattning»

16. Övriga kommentarer

-
- Bra övningsledare.»
- Alldeles för lite tid på tentamen. Reaktionsuppgifterna är ALLTID väldigt kryptiskt ställda. Väldigt svårt att veta vad det frågas om»


Kursspecifika frågor

17. Dina synpunkter på laboration L1 - Tubreaktor.

Ge gärna synpunkter på den experimentella och seminariedelen!

- Laborationen var bra dock väldigt mycket väntetid.»
- Bra seminariedel men extremt tråkig labb.»
- Bra med seminarium»
- Seg laboration. Men intressant att få lite resultat. Dock var det elakt att säga att matlab eller integralberäknande kalkylator behövdes när alla samband gick mycket enkelt att lösa analytiskt. Min personliga åsikt är att detta endast ska rekommenderas när det verkligen behövs! (Den "svåra" deluppgiften löstes hur enkelt som helst med en partialbråksuppdelning - det var det svåraste)»
- Det bör ges vägledning inför seminariet... Annars blir det väldigt svårt att få fram grafer.»
- Handledningen var inte alls bra. Man hade ingen aning om vad man skulle göra på laborationen när man läst den. Bra seminarie däremot.»
- utdragen- gav inte så mycket kunskap»
- bra och lärorik»
- Bra grejor!»

18. Dina synpunkter på laboration L2 - Destillation

Ge gärna synpunkter på genomförande och lärandemål!

- Bra labb!»
- Mycket bra labb, där man får arbeta lite i praktiken, man får se hur det går till vid provtagning på en nästintill fullskalig kolonn. »
- Bra»
- Gav väldigt mycket»
- Bra lab.»
- Destillera sprit och vatten är bra att kunna! (plus att jag lärde mig mycket på laborationen)»
- Mkt bra laboration som man lär sig mycket på. L G är dessutom mycket rolig och får en sen lab-dag att bli rolig istället för seg.»
- Bra laboration, behåll L-G!»
- lärorik»
- rolig och intresnt»
- Bar och tydlig och lagom lång»

19. Dina synpunkter på laboration L3 - Preem

Ge gärna synpunkter på genomförande och lärandemål!

- Man lärde sig mycket»
- Intressant kombination av labb och av studiebesök»
- Onödig rundvandring, svårt att höra vad guiden sa och föga underhållande att titta på plåtrör.»
- Gav också mycket med själva räkningarna men inte så roliga annars»
- Om man varit på preem innan var det inte mycket nytt.»
- Kul å se nåt annat än kurslab»
- För mig som arbetat på kemifabrik förr var det inte alltför intressant att se en annan fabrik i verkligheten. Dock kul att räkna lite på verkliga data, men vi skulle lika gärna kunna sett den där screenshoten från desttornet på Chalmers. Bussen ut var dock lyxig! Woho!»
- mycket inspirerande, även ifall de gott hade kunnat ge oss en middag istället för bara fika ,) de har lätt pengarna till det.»
- Se pt 14»
- Kanske inte så jättenödvändigt i form av "lab" men ett bra moment på vad man kanske kommer att göra i framtiden.»
- Mycket interessant»
- kul att se vad man kananvända det man har lärt sig till»
- Ingen superlab men bra att komma ut och se allt live»
- Det var tredje gången jag var på Preem, beräkningarna kunde ha gjorts på skolan.»

20. Hur stor hjälp hade Demonstrationsövningarna för din inlärning

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»13 54%
Mycket stor»8 33%

Genomsnitt: 3.2

- Henke hade litet snabbt tempo, Elin var sjukt långsam. Men bra att få se konkreta exempel lösas!» (Ganska stor)
- Dock bör de läggas upp på studieportalen med fullständiga lösningsgångar.» (Mycket stor)
- Men de två första gick för fort» (Mycket stor)
- Ström är kung!» (Mycket stor)

21. Hur stor hjälp hade Studioövningarna för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»9 37%
Ganska stor»11 45%
Mycket stor»3 12%

Genomsnitt: 2.66

- det var lite snålt med bara två timmar på varje studio.» (Ganska stor)
- Många av beräkningarna för destillationstornen hade tagit lite väl mycket beräkningstid om de gjorts utan dator, så de var bra.» (Mycket stor)
- Det känns som att studioövningarna kommer spela mkt stor roll för de sakerna man kommer göra i arbetslivet, ifall man väljer en process-kemisk inriktning.» (Mycket stor)

22. Hur stor hjälp hade Räknestugorna för din inlärning

24 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»7 29%
Ganska stor»8 33%
Mycket stor»5 20%

Genomsnitt: 2.58

- Hade hellre haft en steg för steg-guide med vilka "tricks" som behövdes för uppgiftslösandet, än att en gång i veckan kunna ställa frågor.» (Mycket liten)
- Var bara på en och då satt jag och räknade själv ändå...men eb bra tanke» (Mycket liten)
- Det är bra att kunna gå och fråga.» (Ganska stor)

23. Hur stor närvaro hade du på Demonstrationsövningarna?

24 svarande

0-25%»1 4%
25-50%»3 12%
50-75%»3 12%
75-100%»17 70%

Genomsnitt: 3.5

- här lärde jag mig mest» (75-100%)

24. Hur stor närvaro hade du på Studioövningarna?

24 svarande

0-25%»1 4%
25-50%»6 25%
50-75%»3 12%
75-100%»14 58%

Genomsnitt: 3.25

25. Hur stor närvaro hade du på Räknestugorna?

24 svarande

0-25%»8 33%
25-50%»4 16%
50-75%»5 20%
75-100%»7 29%

Genomsnitt: 2.45

- hann inte gå den sista veckan» (75-100%)

26. Hur många miniprojekt löste du och lämnade in för rättning och bedömning?

21 svarande

1 st»1 4%
2 st»0 0%
3 st»3 14%
4 st»13 61%
5 st»4 19%

Genomsnitt: 3.9

- Inget. Läste kursen förra året och hade inte möjligheten att erhålla bonuspoäng för MP» (?)
- Oklart hur miniprojekten skulle redovisas, som lösning till uppgiften eller som fullständig rapport. » (3 st)
- Själva projekten tar äldigt lång tid att göra. Därför skall det inte behövas lägga några timmar mer på en väl skriven rapport» (4 st)

27. Arbete med miniprojekten underlättade min inlärning av moment i kursen!

23 svarande

Ja»13 56%
Nej»4 17%
Neutral»6 26%

Genomsnitt: 1.69

- fast de tog väldigt lång tid» (Ja)
- Mycket bra att få rättningsrespons och se var problemen ligger, samt att miniprojekten medför ökat samarbete med specifika uppgifter! I like!» (Ja)
- PÅ den försiktiga sidan kan man väl säga att det är ett bra moment, förbereder oss definitivt inför LP4, men man kanske skulle göra dem mindre tidskrävande. Främst fourieren tar skada av detta.» (Ja)
- de tog lite väl lång tid att göra projekten.» (Ja)
- De krävde lite mycket tid för bara 1 p. Eller rättare sagt vissa gjorde det medan andra var hur lätta som hellst.» (Ja)
- både ja och nej. jag lärde mig mycket. men hann inte gå på studioövningar eller läsa hemma som följd» (Neutral)Kursutvärderingssystem från