ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Fysiken omkring oss 2011, TIF010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-03-05 - 2012-03-19
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

56 svarande

1 (inte alls)»0 0%
13 23%
32 57%
11 19%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förväntade mig ingenting. » (2)
- I början av kursen var det ganska dåligt sagt vad kursen handlade om. Det sades att den skulle vara någon form av introduktionskurs, men de olika momenten förklarades inte innan de startade.» (3)
- EP-labben var intressant och lärorik, men annars så känns kursen lite flummig. » (3)
- Det kändes i början som ganska lågt tempo och ostrukturerat men det blev bättre och bättre efter hand» (3)
- Den var lite väl rörigt upplagd, men den lärde mig ett antal viktiga saker» (3)
- Visste inte vad som väntade» (3)
- Trodde den röda tråden och relevansen till programmet skulle vara bättre.» (3)
- EP och beräkningsprojekt bra. Liseberg inte så bra. » (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

57 svarande

1 (ej relevant)»3 5%
10 17%
23 40%
13 22%
5 (mycket relevant)»8 14%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.22

- Genomgångarna av gymnasialt material skulle kunna göras mer utförligt i första läsperioden, för att ge folk en bättre chans att repetera / komma ihåg allt som de kunnat / bör kunna, så att projekten uppfylls på ett bättre sätt.» (3)
- Den kändes inte alltid givande men var, på ngt sätt, ändå grundläggande (och därför nödvändig).» (3)
- Matlab och rapportskrivning.» (3)
- En viktig kurs som i sin nuvarande form inte fyller funktionen helt.» (3)
- Labbandet och rapportskrivandet var relevant. » (4)
- Det är alltid bra att visa tidigt vad man kan göra med fysikkunskaper så att man inte tappar intresset» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

51 svarande

1 (inte alls)»1 1%
1 1%
22 43%
17 33%
5 (Mycket bra avvägt)»10 19%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fanns det ens en examination?» (?)
- Det var lärorikt att skriva rapporter, men det fanns för lite instruktioner om hur de skulle se ut. » (?)
- Svårt att svara på, det var ju många examinationsmoment.» (3)
- Ingen examination...» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

57 svarande

<25%»2 3%
25-50%»13 22%
50-75%»11 19%
>75%»31 54%

Genomsnitt: 3.24

- Fanns det ens föreläsningar? Förutom de "intresseväckande" föreläsningarna, dvs.» (<25%)
- Föreläsningarna var intressanta, men de första bör vara mer repititionsgenomgångar av gymnasialt material.» (>75%)
- Andreas föreläsningar var bra, men Anne-Maries var mest förvirrande. » (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

57 svarande

1 (inte alls bra)»4 7%
18 32%
17 30%
14 25%
5 (mycket bra)»3 5%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dålig struktur, svårt att förstå varför vi skulle ha föreläsningarna över huvud taget» (1 (inte alls bra))
- Andreas föreläsningar var bra, men Anne-Maries var mest förvirrande. » (2)
- Ostrukturerat om än engagerat och uppriktigt från föreläsarens sida. Problemet var inte engagemanget alltså, utan att strukturen och målet med varje föreläsning inte riktigt framgick. Detta varierade mycket mellan de olika föreläsarna också. Och i alla fall jag tycker att det var skönt med Andreas "torra" och sakliga föreläsningar i kontrast till Ann-Maries lite röriga.» (2)
- Förstod aldrig syftet med vissa föreläsningar. Kul grej med de färgade lapparna på Ann-Maries föreläsningar, men nästa år välj gärna inte röd och grön som färger. Jag hade svårt att se skillnad på dem då jag är färgblind.» (2)
- Flummiga. gav inte så mycket. » (2)
- Fysikföreläsningarna var till stor del ganska ostrukturerade och det var svårt att veta vad man skulle ta med sig därifrån. Undantag fanns, tex Andreas Isacssons föreläsningar i material och labbteknik, samt föreläsningarna i fackspråk.» (2)
- Väldigt svårt att veta vad som var relevant och inte. » (2)
- Under LP1 var föreläsningarna under all kritik. Kombinationen av att ta gymnasiefysiken till en mycket mer avancerad nivå, utan att förklara tankegångarna och en användning av tavlan som kladdpapper gjorde att jag som student mest blev förvirrad av föreläsningarna och trodde att jag verkligen inte kunde något alls (vilket visade sig vara helt fel under Mek1). Under LP2 var föreläsningarna mycket bättre och mer gav verkligen något.» (2)
- Somliga var intressanta, andra kändes ostrukturerade.» (2)
- Kändes ofta itne relevanta till vad vi höll på med» (2)
- Intresseväckande men ofta svårt att följa en röd tråd» (3)
- Väldigt varierande kvallitet, vissa var bra andra var för röriga, svårt att hänga med när föreläsaren inte fullföljer resonemang och så.» (3)
- Ibland kunde de vara lite röriga, men jag upplevde att huvudbudskapet nådde fram.» (3)
- mkt varierande, vissa föreläsningar var nödvändiga, medan andra var mer... inspirerande.» (3)
- Blandat. Andreas föreläsningar om EP-lab och beräkningsprojekt var intressant. Katarinas MATLAB-föreläsningar var inte alls bra. Hon var oengagerad och det kändes som att hon inte alls ville vara där» (3)
- Mycket bra gästföreläsare, särskilt mannen från Unga forskare. Andreas föreläsningar var mycket relevanta och praktiskt upplagda medan Ann-Maries föreläsningar var väldigt svåra att följa med i. » (3)
- Bra förelänsingar, men det kändes lite... strukturlöst dem emellan.» (4)
- Mycket variande relevans. » (4)
- Relativitets teori föreläsningarna var riktigt bra. Den första läsperiodens föreläsningar var en aning "flummiga". Intresse väckande men kändes inte relevant för kursen» (4)
- Alla 3 föreläsare (Rickard, Ann-Marie, Andreas) var mycket bra, alla på sina sätt.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om gästföreläsningarna?

55 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 3%
5 9%
19 34%
5 (mycket bra)»29 52%

Genomsnitt: 4.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De flesta var intressanta. » (3)
- Deltog inte på så många. Dumt att lägga halvt frivilliga saker på fredag klockan 8.» (4)
- Relativitetsteorikillen :D» (5 (mycket bra))
- Göteborgshumorn uppskattades.» (5 (mycket bra))
- Mycket intressant, men eftersom de inte direkt handlade om nåt relevant för kursen kände jag att jag hellre lade tiden på de andra kurserna» (5 (mycket bra))
- Hans och Richards föreläsningar var de bästa i hela kursen.» (5 (mycket bra))
- Det var jätteroligt med en inblick i olika delar av fysiken. Ickeobligatorisk närvaro gör att en del inte kommer men det blir betydligt roligare för de som gör det. Saker är roligare när man inte måste göra dem.» (5 (mycket bra))
- Mycket trevliga och spännande, speciellt de om relativitet» (5 (mycket bra))
- Väldigt intressant!!» (5 (mycket bra))
- Föreläsningarna om relativitetsteori var riktiga guldkorn i kursen.» (5 (mycket bra))
- Jätteroligt!» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om räkneövningarna?

54 svarande

1 (inte alls bra)»3 6%
8 17%
28 60%
6 13%
5 (mycket bra)»1 2%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vilka?» (?)
- Man fick väldigt dåliga instruktioner och var väldigt ineffektiv på grund av detta.» (1 (inte alls bra))
- Mycket oklart med uppgifterna. De nämndes en gång i början och föll sedan bort helt?» (2)
- De räkneövningar vi hade med Anne-Marie var inte bra. » (2)
- Hela uppgifter var lite vagt formulerad, vilket gjorde arbetet till lite mer en gissning av vad som skulle göras än till faktiskt effektivt arbete.» (3)
- Svårt att säga.» (3)
- (Deltog ej)

8. Vad tyckte du om EP-laborationerna?

Kommentera gärna vad du tyckte om handledningen, svårighetsgraden och utformningen av laborationerna.

57 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
0 0%
13 22%
26 45%
5 (mycket bra)»17 29%

Genomsnitt: 4.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Extremt förvirrande och dåliga instruktioner.» (1 (inte alls bra))
- De var intressanta, men vissa laborationer var lite udda. T.ex svängande skivor fick man fram en konstant med en enhet, vars storlek man inte kunde räkna ut utan mekanikkunskaper. Känns lite överflödigt.» (3)
- Bra för att lära sig göra dimensionsanalys och lösa ett experimentellt problem från grunden, men helt otroligt tråkiga laborationer. » (3)
- Lärorika, men labben vi gjorde (rullande cylindrar) hade inte all utrustning, så därför tog det längre tid för oss. Labben visade sig vara svårare än den såg ut att vara, och det kändes som att vi var tvungna att lägga ner för mycket tid på den, jämför hur många poäng kursen är. » (3)
- lite luddiga men kändes ändå bra att få vana på hur man utför laborationer.» (3)
- Tydligare coachning hade underlättat och gjort att arbetet upplevts som mer givande. » (3)
- Lite knapphändig information, men det var en del av grejen antar jag» (4)
- Kanske vore bra med ett tillfälle innan själva labb-tillfället för att välja labb samt tänka igenom uppgiften och planera hur man ska gå till väga. Annars blir det lätt så att man börjar mäta saker direkt utan en plan eller struktur. » (4)
- De var bra :)» (4)
- Jag tyckte att de var kul.» (4)
- Den labben vi valde att skriva rapport på var lärorik. För mig var det ett nytt sätt att laborera på.» (4)
- Roligt, men svårt!» (4)
- Kursens enda riktiga moment, enligt mig. Mycket lärorikt och roligt!» (5 (mycket bra))
- Väldigt roligt och lagom svårt. Svängande skivor kändes dock som att den inte riktigt hörde hemma bland övriga.» (5 (mycket bra))
- Mycket intressant!!! » (5 (mycket bra))
- Väldigt bra övning!» (5 (mycket bra))
- Stor valfrihet, lagom svårighetsgrad, bra instruktioner. Dock lite oklart om vad som förväntades i rapporten.» (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om Lisebergsprojektet?

Kommentera gärna hur du upplevde arbetsbördan, svårighetsgraden och redovisningen av projektet

57 svarande

1 (inte alls bra)»3 5%
11 19%
26 45%
11 19%
5 (mycket bra)»6 10%

Genomsnitt: 3.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kul ide, men dåligt genomfört. Dåliga instruktioner och vi fick lägga ner för mycket tid på rapporten. » (1 (inte alls bra))
- Kändes som ett ganska onödigt projekt. Lärde säg väldigt lite i förhållande till hur mycket tid man la ner på projektet.» (2)
- Tog mycket tid och lärde mig inte så myket.» (2)
- Det var lite otydligt vilken nivå man förväntades prestera.» (2)
- Behöver vara mycket tydligare, kanske mer avskalad, problemställning. Kändes länge oklart vad som skulle vara med i inlämningen.» (2)
- Kändes överlag som ett flummigt projekt.» (2)
- » (3)
- Bra idé. Men kräver tydligare struktur för att man skall få ut något av projektet. » (3)
- För vår blev arbetsbördan väldigt stor då flera av våra gruppmedlemmar bytte från F/TM. » (3)
- Lite stora grupper. Själva Lisebergsbesöket kändes lite ostrukturerat.» (3)
- Blev rörigt med så stora grupper och precis i början när många hoppar av så blir det svårt. I princip så var det bara jag och en till i min grupp som jobbade för att få det klart.» (3)
- Roligt, men svårt att samarbeta i så väldigt stora grupper!» (3)
- Ostrukturerat men med stor potential.» (3)
- Intressant tillämpning av fysikkunskaper.» (4)
- Det var svårt att veta vad som förväntades av en i både Lisebergsprojektet och Ep-labben. » (4)
- Bra intro till teknisk fysik, bra och roligt komplement till de tyngre matematikkurserna som vi läste samtidigt.» (4)
- Kul idé» (4)

10. Vad tyckte du om Matlab-elementen?

55 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
6 10%
17 30%
17 30%
5 (mycket bra)»13 23%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra, borde ha matlabföreläsningar i lp2 också » (?)
- Tyckte svårighets graden ökade för snabbt. Sedan kan det vara bra med en föreläsare som är mer insatt i matematik än datavetenskap» (1 (inte alls bra))
- Dåliga föreläsningar.» (2)
- Jag tyckte beräkningsprojektet var bra upplagt men de tidigare kändes lite halvdant. Lite mycket copy- paste i matlabdelen. » (2)
- Ännu mer sånt hade varit bra med tanke på hur mycket man verkar använda MatLab på Chalmers.» (3)
- Lärorika, men det hade varit MYCKET bättre att få arbeta två och två. » (3)
- Det var lite otydligt schema, jag fick inte reda på när övningarna skulle vara redovisade, har fått dem redovisade och godkända nu men det kan vara bra att presentera det så tidigt som möjligt.» (3)
- Nyttigt, fast föreläsningarna hade gärna fått vara både ett och två snäpp bättre.» (3)
- Också roligt. » (4)
- Bra att få lära sig matlab» (4)
- högst nödvändigt, måste dock bli bättre! (planering osv.)» (4)
- Labbarna är essentiella för F. Man kanske borde sagt tydligare att dessa var obligatoriska och kanske rent av utökat deras innehåll.» (4)
- Mer MatLAB-element!» (5 (mycket bra))
- Mer. Och kanske möjlighet till fördjupningar?» (5 (mycket bra))

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

1 (Mycket liten)»9 16%
14 25%
20 35%
12 21%
5 (Mycket stor)»1 1%

Genomsnitt: 2.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den här punkten kan förbättras avsevärt. Föreläsningarna behöver struktur och någon slags mål. Det är inte bra när pendlar, månförmörkelse, kvantdatorer, nobelpris, dimensionsanalys och standardavvikelse diskuteras på samma föreläsning.» (1 (Mycket liten))
- Inte mycket, kändes som att jag famlade i mörkret mest hela tiden. » (2)
- Vet ärligt tallat inte.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.35


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Carlson paula.carlson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova (F) jana@chalmers.se, Håkan Andreasson (TM) hand@chalmers.se

56 svarande

Ja»2 3%
Nej»54 96%

Genomsnitt: 1.96

- Inte som jag kunde detektera.» (Nej)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

1 (För låg)»1 1%
3 5%
43 75%
10 17%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Lite olika. Beräkningsprojektet och matlab-delen gick hyfsat snabbt att göra, Lisebergsprojektet var ok vad gäller arbetsbelastningen och EP tog ganska mycket tid.» (3)
- Lisebergsprojektet är lätt att underskatta då det ligger i LP1. » (3)
- Den var alternerande, ibland var det för mycket ibland för lite.» (3)
- För hög, speciellt om man jämför med hur många poäng kursen var på. » (4)
- Lagom» (4)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 42%
Mycket bra»32 56%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

- Arbetet under Lisebergsprojektet blev inte särskilt jämnt fördelat.» (Ganska dåligt)
- Var lite jobbigt i början när många i gruppen hoppade av eller inte gjorde vad de skulle, men det blev bättre efterhand» (Ganska bra)
- Liseberg svårt med så stor grupp. » (Ganska bra)
- Jag tycker egentligen inte om grupparbeten, det blir alltid någon som får göra mer.» (Ganska bra)
- Det var många som hade problem med gruppinlämningen i början. Det är viktigt att ge studenter hjälp med hur man arbetar i grupp, för det är verkligen inte alla som vet hur man ska sammarbeta.» (Ganska bra)
- Arbetsbördan mellan olika i gruppen för Lisebergsprojekt var stor» (Ganska bra)
- För stora grupper i samband med Lisebergsprojektet. Blev för mkt att alla gjorde allt, vilket gjorde att storleken snarare blev en belastning. » (Ganska bra)
- Kanske lite för stora grupper på lisebergsprojektet. Blev svårt att fördela arbetet jämnt.» (Mycket bra)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

56 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»27 48%
Mycket bra»22 39%
Har ej sökt hjälp»4 7%

Genomsnitt: 3.46

- för få på datorlabbarna!» (Mycket dåliga)
- Varierade mycket. » (Ganska bra)
- Vi fick den hjälp vi behövde men vi testade inte möjligheterna så mycket.» (Ganska bra)
- EP-labbarna var mkt bra i detta ämne» (Ganska bra)


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

55 svarande

Ja»40 78%
Nej»11 21%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.21

- Rörig och dåligt uppdaterad kurshemsida» (Nej)
- Tydliga instruktioner.» (Nej)
- Struktur, som sagt. Informationsflödet ha annars fungerat väldigt bra!» (Nej)
- Det var lite otydligt när matlab-uppgifterna skulle vara klara i LP1. » (Nej)
- Mer information om när uppgifter (speciellt Matlab övningarna) ska redovisas. » (Nej)
- mailadresser var svårt att hitta» (Nej)
- Svår orienterad hemsida. Information om de senare delarna av kursen var svår att hitta på hemsidan.» (Nej)
- Vad som krävs för godkännande och vad man läser i vilken läsperiod.(hur många poäng på varje osv)» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- EP-labbar och Lisebergsprojekt»
- Grundidéerna i de 3 olika projekten var intressanta och lärorika.»
- Ann Marie»
- Matlab och EP-labb»
- EP-labbarna»
- Matlab.»
- EP bättre än Liseberg»
- liseberg»
- Lisebergsprojektet»
- Lisebergsbesöket»
- EP-laborationer»
- EP-labbarna! De var roliga och lärorika och lyfte hela kursen. Kan man inte göra dem över två läsperioder?»
- EP-labbarna!»
- EP-labbana och matlabuppgifterna. »
- Innehållet i kursen.»
- Matlab-delarna, som även skulle kunna utvecklas...»
- Gästföreläsningarna»
- Kursen som helhet! Rolig, stimulerande och lärorik kurs!»
- Ep-labbarna, matlab fast omgjorda, beräkningsprojektet, dimensionsanalysföreläsningarna fast gärna med någon form av litteratur till.»
- Matlab och ep-labbar»
- Beräkningsprojekt. »
- Ep-labb och Matlab. »
- EP-laborationerna, kul att få testa sig fram.»
- EP-laborationerna.»
- EP-labb.»
- ep-labbarna»
- Matlab-delen, EP-labbarna»
- Lisebergsprojektet»
- EP-labbarna»
- Gästföreläsningarna om relativitetsteori och Andreas föreläsningar.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- De inledande föreläsningarna, så att kursen känns mer matig och stringent. Räkneuppgifter som vi jobbar »
- Strukturen i föreläsningarna. Mer genomgångar första läsperioden, samt mer MatLABföreläsningar i LP2 skulle uppskattas.»
- Ingen aning»
- Mer samband mellan Lisebergsprojekt och föreläsningar.»
- Föreläsningar inför EP-labbarna. Gärna lite mer teori :) »
- Inte lika förvirrade föreläsningar»
- Gör kursen mer kompakt. Känns som att den tar tid från andra kurser utan att vi får lära oss något relevant, om man bortser från matlab.»
- roliga moment »
- matlab»
- Arbetsbelastningen av EP-labbarna bör sänkas»
- matlab-undervisningen»
- Gärna matlabföreläsningar i lp2 och 3 också»
- De inledande föreläsningarna med Ann-Marie. De var osammanhängande och saknade tydligt syfte. Idén med föreläsningar som ska förbereda oss inför mekaniken är väl bra, men då måste det göras på ett annat sätt.»
- Lisebergsprojektet. Mycket av fysiken hade vi aldrig räknat på, och Anne-Marie var dålig på att förklara. »
- Struktur! Ta saker i ordning, föreläsningar om att skriva rapport när vi ska skriva rapport och liknande.»
- Strukturen. »
- Lisebergsprojektet»
- Var lite tydligare med vad som förväntas av en.»
- Lisebergsprojektet anledning är att det är svårt att jobba i en grupp när hälften av medlemmarna hoppar av, kan bör det tas fram ett alternativ till stora grupper. Dessutom så var mycket väldigt utspritt och konstigt, beräkningsprojektet skulle kunna ligga på hösten väldigt jobbigt när det krockar med teknisk kommunikation.»
- Lisebergsprojektets upplägg. I dagsläget ger det ingenting. »
- Föreläsningarna.»
- Lite mer kött på benen innan Lisebergsprojektet. Förutsattes att man hade mycket baskunskaper från gymnasiet»
- Lisebergsprojektet.»
- mer pedagogisa föreläsningar som ger ngt»
- Strukturera upp föreläsningarna under första läsperioden. Dessa kändes inte som de gav något då det inte var tydligt vad målet var med lektionerna. Det verkade inte finnas någon helhetsplan med vad man skulle lära sig genom att medverka i denna delen av kursen.»
- Kanske se över EP-labbarna lite grann, se till att nödvändig utrustning finns och fungerar»
- Matlab»
- Mer Matlab»
- Kanske något kompendium om linearisering och dimensionsanalys och det mesta som ingick i EP-labbarna. Vore skönt att ha material att luta sig tillbaka på.»

19. Övriga kommentarer

- Det avslutande beräkningsprojektet gav inte särskilt mycket. Visst, det är bra att få använda MATLAB, men det gör vi ju inte andra kurser och just det här projektet kändes intetsägande. MATLAB-momenten i allmänhet kändes nyttiga men de föreläsningar vi fick kändes helt meningslösa. Det började på en alldeles för basic nivå och hoppade sedan till en alldeles för avancerad nivå. Det man lärde sig av var att lösa uppgifterna på egen hand.»
- bra kurs!»
- Kursen känns lite slapp så ingen tar den riktigt på allvar. Det finns mycket bra i den men den offras till mer "seriösa" kurser som analyskurserna t.ex.»
- Kändes som en meningsfull kurs även om den var lite rörig och utspridd.»
- Flummigt, men bättre i lp3. »
- Jag har lärt mig en del väldigt nyttiga saker, framförallt om dimensionsanalys och grundläggande experimentteknik.»
- Trevlig och relevant kurs»
- Kursen känns vagt flummig och personligen kan jag inte säga att jag lärt mig förfärligt mycket.»
- Viktig kurs som borde styras upp och göras mer funktionell. Skönt att ha en lite "lättare" kurs i början också.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.35
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från